Birmingham City University Списък на всички курсове и степени, предлагани от Birmingham City University
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

330 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на Birmingham City University - Каталог

Архитектурна технология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Архитектурни технологии с година на професионален стаж BSc (Hons) 80% 5% 10% £13200 118 Oncampus на пълно работно време
Архитектурни технологии с година на основаване BSc (Hons) 80% 5% 10% - 118 Oncampus на пълно работно време
Архитектурни технологии BSc (Hons) 80% 5% 10% - 118 Oncampus на пълно работно време

Жилища

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дизайн за бъдещ живот с година на професионален стаж BA (Hons) 87% 7% 8% £13200 125 Oncampus на пълно работно време
Дизайн за бъдещ живот с година на обучение BA (Hons) 87% 7% 8% £12000 125 Oncampus на пълно работно време
Дизайн за бъдещ живот BA (Hons) 87% 7% 8% - 125 Oncampus на пълно работно време

Архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Архитектура с година на професионален стаж BA (Hons) 89% 10% 8% £13200 123 Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура с година на професионален стаж BA (Hons) 100% 10% 5% £13200 121 Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура с градски дизайн BA (Hons) 100% 10% 5% £13200 121 Oncampus на пълно работно време
Интериорна архитектура и дизайн с година на професионален стаж BA (Hons) 78% 10% 11% £13200 115 Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура с градски дизайн с година на основаване BA (Hons) 100% 10% 5% £13200 121 Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура с начална година BA (Hons) 100% 10% 5% - 121 Oncampus на пълно работно време
Архитектура с подготвителна година BA (Hons) 89% 10% 8% - 123 Oncampus на пълно работно време
Вътрешна архитектура и дизайн BA (Hons) 78% 10% 11% - 115 Oncampus на пълно работно време
Интериорна архитектура и дизайн с подготвителна година BA (Hons) 78% 10% 11% - 115 Oncampus на пълно работно време
Архитектура BA (Hons) 89% 10% 8% - 123 Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура с градски дизайн с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Количествено проучване

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Количествена геодезия с година на професионален стаж BSc (Hons) 78% 0% 15% £13200 115 Oncampus на пълно работно време
Геодезия на количеството с подготвителна година BSc (Hons) 78% 0% 15% - 115 Oncampus на пълно работно време

Геодезия на сгради

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геодезия на сгради BSc (Hons) 62% 5% 13% - 116 Oncampus на пълно работно време
Строително геодезическо заснемане с начална година BSc (Hons) 62% 5% 13% - 116 Oncampus на пълно работно време
Геодезия на сгради с година на професионален стаж BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Управление на строителството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на строителството BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Развитие на собствеността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Разработване и планиране на недвижими имоти с начална година BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Маркетинг с дигитална комуникация с година на професионален стаж BA (Hons) 64% 6% 5% £13200 121 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с година на професионален стаж BA (Hons) 76% 0% 5% £13200 124 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг BA (Hons) 76% 0% 5% - 124 Oncampus на пълно работно време
Дигитален маркетинг BA (Hons) 87% 5% 5% - 143 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с дигитална комуникация BA (Hons) 64% 6% 5% - 121 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с маркетинг с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с търговски мениджмънт с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с търговски мениджмънт BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с потребителска психология с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с потребителска психология BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международен маркетинг (Top Up) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Бизнес с маркетинг BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Реклама

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Маркетинг с реклама и връзки с обществеността с година на професионален стаж BA (Hons) 78% 5% 10% £13200 121 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с реклама и връзки с обществеността BA (Hons) 78% 5% 10% - 121 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Строително инженерство и строителен мениджмънт с година на професионален стаж BEng (Hons) 82% 0% 13% £13200 112 Oncampus на пълно работно време
Сценичен мениджмънт с година на професионален стаж BA (Hons) 75% 0% 10% £13200 115 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с година на професионален стаж BA (Hons) 74% 6% 11% £13200 109 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт на спорта с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Дигитален бизнес с година на професионален стаж BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Глобален спортен мениджмънт с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Строителен мениджмънт с година на професионален стаж BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес в областта на изкуствата (Top-Up) BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Управление на човешките ресурси с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Управление на събития, места и преживявания с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с верига на доставките с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с предприятие с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Управление на дизайна (Top Up) BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Дигитален бизнес BSc (Hons) - - - £12800 - Oncampus на пълно работно време
Глобален спортен мениджмънт BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Бизнес администрация (за повишаване на квалификацията) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Строителен мениджмънт с година на основаване BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Бизнес BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с година на основаване BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса с предприятия BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Недвижими имоти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Недвижими имоти с година на професионален стаж BSc (Hons) 77% 5% 10% £13200 105 Oncampus на пълно работно време
Недвижими имоти BSc (Hons) 77% 5% 10% - 105 Oncampus на пълно работно време
Недвижими имоти с година на основаване BSc (Hons) 77% 5% 10% - 105 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси с година на професионален стаж BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и ислямски финанси BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с бизнес BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и ислямски финанси с професионален стаж BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с година на професионален стаж BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с бизнес с година на професионален стаж BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси с подготвителна година BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на хотелиерството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Глобален мениджмънт на хотелиерството BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финанси и инвестиции с година на професионален стаж BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Финанси и инвестиции BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международни финанси (Top Up) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Бизнес финанси BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Спортен мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на еспорта BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на събития, места и преживявания BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международен бизнес (Top-Up) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физическо възпитание в средното училище със статут на квалифициран учител с подготвителна година BA (Hons) 75% 3% 5% £13200 141 Oncampus на пълно работно време
Физическо възпитание в средното училище с QTS BA (Hons) 75% 3% 5% - 141 Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортно треньорство и физическо възпитание BSc (Hons) 85% 0% 19% £12000 123 Oncampus на пълно работно време
Спортно треньорство и физическо възпитание с начална година BSc (Hons) 85% 0% 19% £12000 123 Oncampus на пълно работно време
Спортно треньорство и развитие FdSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спорт & Наука за упражненията BSc (Hons) 75% 0% 25% - 122 Oncampus на пълно работно време
Спортни и тренировъчни науки с година на основаване BSc (Hons) 75% 0% 25% - 122 Oncampus на пълно работно време

Спортна терапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортна терапия BSc (Hons) 100% 0% 20% - 135 Oncampus на пълно работно време
Спортна терапия с година на основаване BSc (Hons) 100% 0% 20% - 135 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за средното образование (биология) с QTS BSc (Hons) 75% 3% 5% - 142 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език и литература с година на професионален стаж BA (Hons) 83% 0% 10% £13200 116 Oncampus на пълно работно време
Английски език и литература BA (Hons) 83% 0% 10% - 116 Oncampus на пълно работно време
Английски език и литература с подготвителна година BA (Hons) 83% 0% 10% - 116 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език и творческо писане с година на професионален стаж BA (Hons) 87% 10% 20% £13200 107 Oncampus на пълно работно време
Английски език и творческо писане с подготвителна година BA (Hons) 87% 10% 20% - 107 Oncampus на пълно работно време
Английски език и творческо писане BA (Hons) 87% 10% 20% - 107 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език с година на професионален стаж BA (Hons) 87% 0% 20% £13200 99 Oncampus на пълно работно време
Английски език с начална година BA (Hons) 87% 0% 20% - 99 Oncampus на пълно работно време
Английски език BA (Hons) 87% 0% 20% - 99 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска литература с година на професионален стаж BA (Hons) 81% 0% 10% £13200 117 Oncampus на пълно работно време
Английска литература с подготвителна година BA (Hons) 81% 0% 10% - 117 Oncampus на пълно работно време
Английска литература BA (Hons) 81% 0% 10% - 117 Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Моден дизайн с година на професионален стаж BA (Hons) 69% 5% 14% £13200 101 Oncampus на пълно работно време
Моден брандинг и комуникация с година на професионален стаж BA (Hons) 66% 6% 16% £13200 128 Oncampus на пълно работно време
Моден бизнес и промоция с година на професионален стаж BA (Hons) 76% 6% 8% £13200 118 Oncampus на пълно работно време
Моден бизнес и промоция с година на основаване BA (Hons) 76% 6% 8% - 118 Oncampus на пълно работно време
Моден дизайн с подготвителна година BA (Hons) 69% 5% 14% - 101 Oncampus на пълно работно време
Моден бизнес и промоция BA (Hons) 76% 6% 8% - 118 Oncampus на пълно работно време
Фундаментална година по моден брандинг и комуникации BA (Hons) 66% 6% 16% - 128 Oncampus на пълно работно време
Моден брандинг и комуникация BA (Hons) 66% 6% 16% - 128 Oncampus на пълно работно време
Модни изображения с година на основаване BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Модни изображения с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Модни изображения BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуство и дизайн (творчески технологии) BA (Hons) 85% 5% 15% £13200 133 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство с година на професионален стаж BA (Hons) 83% 5% 20% £13200 117 Oncampus на пълно работно време
Изкуство и дизайн с година на професионален стаж BA (Hons) 85% 5% 15% £13200 133 Oncampus на пълно работно време
Изкуство и дизайн (творчески технологии) с година на професионален стаж BA (Hons) 85% 5% 15% £13200 133 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство BA (Hons) 83% 5% 20% - 117 Oncampus на пълно работно време
Изкуство и дизайн с подготвителна година BA (Hons) 85% 5% 15% - 133 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство с година на основаване BA (Hons) 83% 5% 20% - 117 Oncampus на пълно работно време
Изкуство и дизайн BA (Hons) 85% 5% 15% - 133 Oncampus на пълно работно време
Изкуство и дизайн (творчески технологии) с година на обучение BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Проектиране и изработка на мебели

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дизайн на продукти и мебели с година на професионален стаж BA (Hons) 96% 5% 5% £13200 132 Oncampus на пълно работно време
Дизайн на продукти и мебели BA (Hons) 96% 5% 5% - 132 Oncampus на пълно работно време
Дизайн на продукти и мебели с година на обучение BA (Hons) 96% 5% 5% - 132 Oncampus на пълно работно време

Часовници и часовникарство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хорология с година на основаване BA (Hons) 69% 0% 5% £13200 114 Oncampus на пълно работно време
Хорология с година на професионален стаж BA (Hons) 69% 0% 5% £13200 114 Oncampus на пълно работно време
Хорология BA (Hons) 69% 0% 5% - 114 Oncampus на пълно работно време

Моден дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бижута и предмети с подготвителна година BA (Hons) 57% 0% 0% £13200 136 Oncampus на пълно работно време
Бижута и предмети с година на професионален стаж BA (Hons) 57% 0% 0% £13200 136 Oncampus на пълно работно време
Бижута и предмети BA (Hons) 57% 0% 0% - 136 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с бижута BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музикални индустрии с година на професионален стаж BA (Hons) 82% 6% 5% £13200 122 Oncampus на пълно работно време
Звукорежисура и продуциране с година на професионален стаж BSc (Hons) 86% 10% 15% £13200 126 Oncampus на пълно работно време
Музикални технологии с година на професионален стаж BSc (Hons) 100% 0% 5% £13200 120 Oncampus на пълно работно време
Звукозаписно инженерство и продуцентство BSc (Hons) 86% 10% 15% - 126 Oncampus на пълно работно време
Звукозаписно инженерство и продуцентство с подготвителна година BSc (Hons) 86% 10% 15% - 126 Oncampus на пълно работно време
Музикални индустрии с година на основаване BA (Hons) 82% 6% 5% - 122 Oncampus на пълно работно време
Музикални технологии BSc (Hons) 100% 0% 5% - 120 Oncampus на пълно работно време
Музикални индустрии BA (Hons) 82% 6% 5% - 122 Oncampus на пълно работно време
Популярна музика BA (Hons) - - - £7500 - Oncampus на пълно работно време
Фундаментална степен по популярна музика FdA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Текстилен дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Текстилен дизайн с година на професионален стаж BA (Hons) 85% 10% 10% £13200 130 Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн с подготвителна година BA (Hons) 85% 10% 10% - 130 Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн BA (Hons) 85% 10% 10% - 130 Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Изкуство на влакната BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Бродерия с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Търговия на дребно, бизнес и маркетинг с година на основаване BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Бродерия с начална година BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Търговия на дребно, бизнес и маркетинг с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Плетене и тъкане с година на основаване BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Плетене и тъкане BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Дизайн на печата и повърхността с година на основаване BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Печат и дизайн на повърхности с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Плетене и тъкане с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Бродерия BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Fibre Art with Professional Placement Year (Изкуство от влакна с година на професионален стаж) BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Печат и дизайн на повърхността BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Търговия на дребно, бизнес и маркетинг BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен дизайн: Изкуство на влакната с година на основаване BA (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложен театър (общество и образование) с година на професионален стаж BA (Hons) 82% 5% 0% £13200 116 Oncampus на пълно работно време
Приложен театър (за общността и образованието) BA (Hons) 82% 5% 0% - 116 Oncampus на пълно работно време
Английски език и драма с година на професионална практика BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Английски език и драма с подготвителна година BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски език и драма BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Илюстрация

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Илюстрация с година на професионален стаж BA (Hons) 93% 5% 7% £13200 140 Oncampus на пълно работно време
Илюстрация BA (Hons) 93% 5% 7% - 140 Oncampus на пълно работно време
Илюстрация с подготвителна година BA (Hons) 93% 5% 7% - 140 Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фотография с година на професионален стаж BA (Hons) 84% 0% 12% £13200 122 Oncampus на пълно работно време
Фотография с подготвителна година BA (Hons) 84% 0% 12% - 122 Oncampus на пълно работно време
Фотография BA (Hons) 84% 0% 12% - 122 Oncampus на пълно работно време

Дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дизайн на видеоигри с година на обучение BA (Hons) 55% 5% 11% £13200 132 Oncampus на пълно работно време
Дизайн на видеоигри BA (Hons) 55% 5% 11% - 132 Oncampus на пълно работно време

Управление на стажа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сценичен мениджмънт BA (Hons) 75% 0% 10% - 115 Oncampus на пълно работно време

Сребропластика и златарство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дизайн на бижута и сребро за индустрията (Top Up) BA (Hons) 57% 0% 0% - 136 Oncampus на пълно работно време

Анимация

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дигитална анимация с година на основаване BA (Hons) - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време
Цифрова анимация с професионална практика Година BA (Hons) - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време
Цифрова анимация BA (Hons) - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Театрален гардероб

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дизайн и практика на костюмите с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Дизайн и практика на костюмите с година на обучение BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Дизайн на костюми и практика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Сценичен дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Проектиране на спектакъл с ТФЛЕ с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Графичен дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Графична комуникация с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Графична комуникация с подготвителна година BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Графична комуникация BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърна анимация и визуални ефекти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Визуални ефекти с година на професионален стаж BSc (Hons) 55% 5% 11% £13200 132 Oncampus на пълно работно време
Визуални ефекти с подготвителна година BSc (Hons) 55% 5% 11% - 132 Oncampus на пълно работно време
Визуални ефекти BSc (Hons) 55% 5% 11% - 132 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки с година на професионален стаж BSc (Hons) 66% 5% 15% £13200 109 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки с подготвителна година BSc (Hons) 66% 5% 15% - 109 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 66% 5% 15% - 109 Oncampus на пълно работно време

Програмиране на компютърни игри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Разработване на видеоигри с подготвителна година BSc (Hons) 62% 5% 15% £13200 151 Oncampus на пълно работно време

Бизнес информационни технологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес информационни технологии с година на професионален стаж BSc (Hons) 85% 5% 19% £13200 125 Oncampus на пълно работно време
Бизнес информационни технологии с начална година BSc (Hons) 85% 5% 19% - 125 Oncampus на пълно работно време
Бизнес информационни технологии BSc (Hons) 85% 5% 19% - 125 Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Технология на компютърните игри с година на професионален стаж BSc (Hons) 100% 0% 10% £13200 112 Oncampus на пълно работно време
Дигитално изкуство на видеоигрите BA (Hons) 35% 10% 15% - 149 Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Киберсигурност с година на професионален стаж BSc (Hons) 83% 5% 16% £13200 118 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност с година на основаване BSc (Hons) 83% 5% 16% - 118 Oncampus на пълно работно време

Компютърни и информационни технологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Информатика и информационни технологии BSc (Hons) 94% 0% 10% - 107 Oncampus на пълно работно време
Компютърни и информационни технологии с година на основаване BSc (Hons) 94% 0% 10% - 107 Oncampus на пълно работно време

Компютърни мрежи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни мрежи и сигурност с подготвителна година BSc (Hons) 96% 5% 15% - 137 Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки и науки за данните с година на професионален стаж BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и науки за данните BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и наука за данните с година на основаване BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърна криминалистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Цифрова криминалистика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Дигитална криминалистика с година на основаване BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортна журналистика с година на професионален стаж BA (Hons) 43% 5% 15% £13200 124 Oncampus на пълно работно време
Журналистика с година на професионален стаж BA (Hons) 71% 5% 15% £13200 117 Oncampus на пълно работно време
Английски език и журналистика с година на професионален стаж BA (Hons) 87% 0% 15% £13200 96 Oncampus на пълно работно време
Журналистика BA (Hons) 71% 5% 15% - 117 Oncampus на пълно работно време
Английски език и журналистика с подготвителна година BA (Hons) 87% 0% 15% - 96 Oncampus на пълно работно време
Спортна журналистика BA (Hons) 43% 5% 15% - 124 Oncampus на пълно работно време
Журналистика с подготвителна година BA (Hons) 71% 5% 15% - 117 Oncampus на пълно работно време
Спортна журналистика с подготвителна година BA (Hons) 43% 5% 15% - 124 Oncampus на пълно работно време
Английски език и журналистика BA (Hons) 87% 0% 15% - 96 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Производство на филми с година на професионален стаж BA (Hons) 82% 2% 10% £13200 129 Oncampus на пълно работно време
Цифрово филмово производство с професионален стаж BSc (Hons) 72% 0% 5% £12000 140 Oncampus на пълно работно време
Филм и ампутиране на филми; Сценаристика с година на професионален стаж BA (Hons) 79% 2% 15% £13200 123 Oncampus на пълно работно време
Производство на цифрови филми BSc (Hons) 72% 0% 5% £12000 140 Oncampus на пълно работно време
Производство на цифрови филми с година на основаване BSc (Hons) 72% 0% 5% £12000 140 Oncampus на пълно работно време
Филми и сценаристика BA (Hons) 79% 2% 15% - 123 Oncampus на пълно работно време
Създаване на филми BA (Hons) 82% 2% 10% - 129 Oncampus на пълно работно време
Филмово изкуство с година на обучение BA (Hons) 82% 2% 10% - 129 Oncampus на пълно работно време
Филмово и сценарно изкуство с подготвителна година BA (Hons) 79% 2% 15% - 123 Oncampus на пълно работно време
Филми, бизнес и промоция BA (Hons) - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време
Проектиране за ефективност: Театър, кино и събития на живо BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Дизайн за изпълнение: Театър, филми и събития на живо с година на основаване BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Производство на медии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медийно производство с година на професионален стаж BA (Hons) 78% 0% 4% £13200 119 Oncampus на пълно работно време
Медийно производство с година на обучение BA (Hons) 78% 0% 4% - 119 Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Digital Media Computing с година на професионален стаж BSc (Hons) 90% 6% 0% £13200 99 Oncampus на пълно работно време
Компютърни технологии в областта на цифровите медии BSc (Hons) 90% 6% 0% - 99 Oncampus на пълно работно време
Компютърна обработка на цифрови медии с година на основаване BSc (Hons) 90% 6% 0% - 99 Oncampus на пълно работно време

Връзки с обществеността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Връзки с обществеността и медии с година на професионален стаж BA (Hons) 70% 3% 0% £13200 110 Oncampus на пълно работно време
Връзки с обществеността и медии с подготвителна година BA (Hons) 70% 3% 0% - 110 Oncampus на пълно работно време
Връзки с обществеността & медии BA (Hons) 70% 3% 0% - 110 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Акушерство (януари) BSc 44% 0% 4% £12000 137 Oncampus на пълно работно време
Акушерство с начална година (януари) BSc (Hons) 44% 0% 4% £12000 137 Oncampus на пълно работно време
Акушерство BSc (Hons) 44% 0% 4% - 137 Oncampus на пълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология и консултиране BSc (Hons) 81% 4% 9% £12000 116 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за възрастни (септември) BSc (Hons) 57% 0% 6% £12000 122 Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи за възрастни (януари) BSc (Hons) 57% 0% 6% £12000 122 Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи за хора с обучителни затруднения BSc (Hons) 86% 0% 5% £12000 130 Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи за деца (януари) BSc (Hons) 65% 0% 8% £12000 136 Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи за възрастни (януари) с година на основаване BSc (Hons) 57% 0% 6% £12000 122 Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи за възрастни (септември) с година на основаване BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Практикуващ специалист по здравни грижи в общността BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Логопедична и езикова терапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Логопедична и езикова терапия BSc (Hons) 75% 0% 6% - 140 Oncampus на пълно работно време
Логопедия & Езикова терапия с начална година BSc (Hons) 75% 0% 6% - 140 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки BSc (Hons) 69% 10% 6% - 117 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки с година на основаване BSc (Hons) 69% 10% 6% - 117 Oncampus на пълно работно време

Парамедик наука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Парамедицинска наука BSc (Hons) 61% 0% 10% - 138 Oncampus на пълно работно време

Практика на операционния отдел

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Практика в оперативното отделение с година на обучение BSc (Hons) 53% 0% 5% - 144 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за психично здраве (януари) с година на обучение BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи за психично здраве (януари) BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи за психично здраве (септември) BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи за психично здраве (септември) с година на основаване BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за хора с увреждания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Обучителни затруднения с начална година BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортно и тренировъчно хранене (с година на основаване) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Спортно и тренировъчно хранене BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Диагностични изображения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Диагностична радиография BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Диагностична рентгенография с година на основаване BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Терапевтично изобразяване

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Радиотерапия с година на обучение BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Радиотерапия BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Специализирана медицинска сестра по обществено здраве (здравен посетител) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Специалист по обществено здраве (училищна медицинска сестра) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Автомобилно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Автомобилно инженерство с година на професионална практика BEng (Hons) 58% 0% 20% £13200 117 Oncampus на пълно работно време
Автомобилно инженерство с подготвителна година BEng (Hons) 58% 0% 20% - 117 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електронно инженерство с година на професионален стаж BEng (Hons) 75% 0% 5% £13200 105 Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство с начална година BEng (Hons) 75% 0% 5% - 105 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Строително инженерство и строителен мениджмънт BEng (Hons) 82% 0% 13% £12000 112 Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство с година на професионален стаж BEng (Hons) 82% 0% 13% £13200 108 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство BEng (Hons) 82% 0% 13% - 108 Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство с година на основаване BEng (Hons) 82% 0% 13% - 108 Oncampus на пълно работно време

Геммология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изучаване на гемологията и бижутерията с година на професионален стаж BSc (Hons) 100% 0% 5% £13200 121 Oncampus на пълно работно време
Изучаване на гемологията и бижутерията с подготвителна година BSc (Hons) 100% 0% 5% £13200 121 Oncampus на пълно работно време
Геммология и ювелирни изследвания BSc (Hons) 100% 0% 5% - 121 Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни и информационни технологии с година на професионален стаж BSc (Hons) 94% 0% 10% £13200 107 Oncampus на пълно работно време
Компютърни технологии (Top-Up) BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време

Производствено инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Производствено инженерство BEng (Hons) 59% 0% 15% - 113 Oncampus на пълно работно време
Производствено инженерство с начална година BEng (Hons) 59% 0% 15% - 113 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство с година на основаване BEng (Hons) 58% 10% 9% - 102 Oncampus на пълно работно време
Машиностроене BEng (Hons) 58% 10% 9% - 102 Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство с година на основаване BEng (Hons) 67% 4% 20% - 99 Oncampus на пълно работно време

Производство на облекло

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Технология на облеклото с година на професионален стаж BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Технология на облеклото BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Технология на облеклото с начална година BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на пожарната безопасност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Противопожарно инженерство с година на професионален стаж BEng (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Противопожарно инженерство с начална година BEng (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Пожарна техника BEng (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време

Специализирано преподаване

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Средно образование по природни науки (биология) със статут на квалифициран учител с начална година BSc (Hons) 75% 3% 5% £12000 142 Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Обучение по образование BA (Hons) 84% 0% 2% - 100 Oncampus на пълно работно време
Обучение по образование с година на основаване BA (Hons) 84% 0% 2% - 100 Oncampus на пълно работно време
Дирижирано обучение с QCS BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Начално образование

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Начално образование с QTS с година на обучение BA (Hons) 75% 3% 5% - 142 Oncampus на пълно работно време
Начално образование с QTS BA (Hons) 75% 3% 5% - 142 Oncampus на пълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Ранни години FdA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с американски правни науки Година на професионален стаж LLB (Hons) 70% 6% 15% £13200 106 Oncampus на пълно работно време
Година на професионален стаж по право LLB (Hons) 64% 7% 7% £13200 105 Oncampus на пълно работно време
Право LLB (Hons) 64% 7% 7% - 105 Oncampus на пълно работно време
Право с американски правни науки LLB (Hons) 70% 6% 15% - 106 Oncampus на пълно работно време
Право с начална година LLB (Hons) 64% 7% 7% - 105 Oncampus на пълно работно време

Бизнес право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с бизнес право Година на професионален стаж LLB (Hons) 81% 10% 10% £13200 127 Oncampus на пълно работно време
Право с бизнес право LLB (Hons) 81% 10% 10% - 127 Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Професионална полицейска дейност BSc (Hons) 78% 6% 25% - 126 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология с подготвителна година BSc (Hons) 82% 1% 8% - 111 Oncampus на пълно работно време
Психология със социология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика BSc (Hons) 91% 5% 6% £12000 97 Oncampus на пълно работно време
Икономика с година на професионален стаж BSc (Hons) 91% 5% 6% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика BSc (Hons) - - - £12000 - Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика с година на професионален стаж BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Работа с младежи и общности

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Младежка работа и общности BA (Hons) 77% 2% 9% £12800 126 Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Чернокожи изследвания (наказателно правосъдие) BA (Hons) 78% 5% 14% £12000 113 Oncampus на пълно работно време
Право с професионален стаж в областта на наказателното правосъдие LLB (Hons) 73% 5% 10% £13200 114 Oncampus на пълно работно време
Право с наказателно правосъдие LLB (Hons) 73% 5% 10% - 114 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология с криминология BSc (Hons) 79% 10% 9% - 116 Oncampus на пълно работно време
Криминология BA (Hons) 84% 6% 9% - 117 Oncampus на пълно работно време
Социология и криминология BA (Hons) 73% 5% 21% - 103 Oncampus на пълно работно време
Социология и криминология с подготвителна година BA (Hons) 73% 5% 21% - 103 Oncampus на пълно работно време
Криминология, полицейска дейност и разследване BA (Hons) 87% 0% 14% - 118 Oncampus на пълно работно време
Криминология и изследвания на сигурността BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Работа с деца, млади хора и семейства BA (Hons) 81% 0% 10% - 102 Oncampus на пълно работно време
Работа с деца, млади хора и семейства с начална година BA (Hons) 81% 0% 10% - 102 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследвания в областта на ранното детство с подготвителна година BA (Hons) 86% 10% 8% - 121 Oncampus на пълно работно време
Изследване на ранното детство BA (Hons) 86% 10% 8% - 121 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) 62% 5% 25% - 116 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална работа с начална година BSc (Hons) 75% 5% 8% - 128 Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

88 Магистърски / следдипломни курсове на Birmingham City University - Каталог

Количествено проучване

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Количествена геодезия MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Развитие на собствеността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Развитие и планиране на недвижими имоти с година на професионален стаж MPlan - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Развитие и планиране на недвижими имоти MPlan - - - - - Oncampus на пълно работно време

Архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Архитектура (RIBA, част 2) MArch - - - - - Oncampus на пълно работно време
Ландшафтна архитектура MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно бизнес право LLM - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт и международен бизнес MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финанси MSc (PG) - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Финанси с професионален стаж MSc (PG) - - - £17930 - Oncampus на пълно работно време
Ислямски финанси с професионален стаж MSc (PG) - - - £17930 - Oncampus на пълно работно време
Международни финанси MSc (PG) - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси с професионален стаж MSc (PG) - - - £17930 - Oncampus на пълно работно време
Ислямски финанси MSc (PG) - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Управление и финанси MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси MSc (PG) - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Международни финанси с професионален стаж MSc (PG) - - - £17930 - Oncampus на пълно работно време

Лидерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Цифрова трансформация MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Управление на проекти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуства и управление на проекти MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Недвижими имоти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на недвижими имоти MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес и мениджмънт HND - - - £7000 - Oncampus на пълно работно време
Международен спортен мениджмънт MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Глобални бизнес операции MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Международен MBA MBA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Управление на събития, фестивали и изложби MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Управление на дизайна MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно професионално счетоводство (ACCA) MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (магистърски етап) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Промоция и реклама

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Маркетинг и промоция на козметични продукти MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Мениджмънт и маркетинг MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Творческо писане MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Сребропластика и златарство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бижутерия и сребропластика HND 89% 15% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Моден стайлинг MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Моден дизайн MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Промоция на модата MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Управление на модата MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Визуална комуникация

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Визуална комуникация MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Проектиране и визуализация MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Текстилен и повърхностен дизайн MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Предприятие за видеоигри, производство и дизайн MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Моден дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бижута и свързани с тях продукти MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Управление на луксозни бижута MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуство и дизайн (интердисциплинарни практики) MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Практики в областта на изкуствата и образованието MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Програмиране на компютърни игри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Разработване на видеоигри MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни мрежи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни мрежи и сигурност с година на професионален стаж MSci (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствани компютърни мрежи MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни мрежи и сигурност Msci (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуствен интелект MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни и информационни технологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни и информационни технологии с година на професионален стаж Msci (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Компютърна криминалистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Цифрова криминалистика с година на професионален стаж MSci (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки за напреднали MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Технология на компютърните игри Msci (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Киберсигурност MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Разпространение на филми и маркетинг MA 59% 0% 15% £16300 113 Oncampus на пълно работно време
Разработване на игрален филм MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Производство на медии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медийно производство MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Връзки с обществеността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Връзки с обществеността MA - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за хора с увреждания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи - обучение на деца и деца с увреждания (двойна награда) MSc 65% 0% 8% £12000 134 Oncampus на пълно работно време
Медицински сестри - възрастни и хора с увреждания (двойно отличие) MSc 52% 0% 5% £12000 129 Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи - психично здраве и обучителни затруднения (двойна награда) MSc 74% 0% 5% £12000 123 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Акушерство с обществено здраве (януари) Msci (Hons) 44% 0% 4% £12000 137 Oncampus на пълно работно време

Практика на операционния отдел

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Практика на оперативния отдел DipHE 27% 0% 10% - 123 Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физиотерапия (предварителна регистрация) MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Диетология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Диетология (предварителна регистрация) MSc (PG) - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство с професионален стаж MSc 58% 10% 5% £17930 150 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с година на професионален стаж MEng 58% 10% 5% £13200 150 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електронно инженерство MEng (Hons) 75% 0% 5% - 104 Oncampus на пълно работно време

Логистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Логистика и управление на веригата на доставките MSc - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Производствено инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Производствено инженерство с година на професионален стаж MEng (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Образование (Международно образование) MA (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Правна практика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Курс по юридическа практика (LPC) LPC - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно право LLM - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Право и практика HND - - - - - Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Полиция и анализ на разузнаването MSc (PG) - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Психология на здравето

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицински сестри - възрастни и психично здраве (двойно отличие) MSc 52% 0% 5% £12000 120 Oncampus на пълно работно време
Медицински сестри - възрастни и психично здраве (с двойна награда) MSci (Hons) 52% 0% 5% £12000 120 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложна детска психология MSc (PG) - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време
Психология на здравето MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Съдебна психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съдебна психология MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на войната и мира

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи - възрастни и деца (двойно отличие) MSc 52% 0% 5% £12000 147 Oncampus на пълно работно време

Здравни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи - психично здраве и деца (двойно отличие) Msci (Hons) 65% 0% 8% £12000 125 Oncampus на пълно работно време

Културология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медийни и културни изследвания MA 59% 0% 15% £16300 113 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Консултиране (деца и младежи) MSc - - - £19000 - Oncampus на пълно работно време

Правосъдие на общността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни права на човека LLM - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална работа MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Мениджмънт и предприемачество MSc - - - £16300 - Oncampus на пълно работно време

Всички курсове на непълно работно време на Birmingham City University

22 Магистърски / следдипломни курсове на Birmingham City University - Каталог

Строителство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Цифрово строителство MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Строителство и архитектурна среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Планиране на архитектурната среда MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Геодезия на сгради

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геодезия на сгради с управление на съоръженията MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Управление на строителството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на строителни проекти MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Архитектурна практика (освобождаване от част 3 на RIBA) PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно управление на човешките ресурси MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Управление на проекти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на проекти MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изпълнителна магистратура по бизнес администрация MBA (Exec) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Африкански изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Чернокожи изследвания MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съвременни изкуства в Китай MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дизайн на потребителския опит MSc (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование (Образование за деца със специални нужди) MA (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
LLM Правна практика LLM - - - - - Oncampus на непълно работно време

Обществени услуги

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Safeguarding MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Журналистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Журналистика на данните PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Връзки с обществеността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сертификат за напреднали на Chartered Institute of Public Relations AdvCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Диплома на Института за връзки с обществеността (Chartered Institute of Public Relations) DPS - - - - - Oncampus на непълно работно време

Ултразвук

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицински ултразвук MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Клинична медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана клинична практика MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Диагностични изображения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Рентгенография MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Обществено здраве MPH - - - - - Oncampus на непълно работно време

Автомобилно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Автомобилно инженерство MSc 59% 0% 15% - 113 Oncampus на непълно работно време

Всички онлайн курсове на Birmingham City University

6 Магистърски / следдипломни курсове на Birmingham City University - Каталог

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни финанси (онлайн) MSc - - - £4500 - На линия на непълно работно време

Управление на проекти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на международни проекти MSc - - - - - На линия на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Онлайн MBA MBA - - - - - На линия на непълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология MSc - - - £9000 - На линия на непълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Трансформиране и лидерство в здравеопазването MSc - - - - - На линия на пълно работно време

Логистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международна логистика и управление на веригата на доставките MSc - - - - - На линия на непълно работно време

Класации на Birmingham City University в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 15 Birmingham City University

Често-задавани въпроси