Brunel University
Списък на всички курсове и степени, предлагани от Brunel University
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

161 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Brunel University - Каталог

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес BSc (Hons) 67% 5% 10% £19330 £21260 153 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес със стаж BSc (Hons) 75% 10% 0% £19330 £21260 147 Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бакалавърска степен по управление на човешките ресурси със стаж BSc (Hons) 74% 7% 7% £19330 £21260 133 Oncampus на пълно работно време
Бакалавърска степен по управление на човешките ресурси BSc (Hons) 74% 7% 7% £19330 £21260 133 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за спорта, здравето и физическото натоварване с бизнес науки BSc (Hons) 78% 4% 15% £19330 £21260 150 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт с практика BSc (Hons) 59% 0% 5% £19330 £21260 124 Oncampus на пълно работно време
Бакалавърска степен по счетоводство и бизнес мениджмънт BSc (Hons) 76% 6% 3% £19930 £21260 124 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и управление BSc (Hons) 74% 7% 4% £19330 £21260 137 Oncampus на пълно работно време
Науки за спорта, здравето и физическото натоварване с бизнес проучвания с практика BSc (Hons) 50% 5% 5% £19330 £21260 127 Oncampus на пълно работно време
Бакалавърска степен по счетоводство и бизнес мениджмънт със стаж BSc (Hons) 76% 6% 3% £19330 £21260 128 Oncampus на пълно работно време
Икономика и мениджмънт с практика BSc (Hons) 65% 6% 5% £17665 £19430 111 Oncampus на пълно работно време
Науки за спорта, здравето и физическото натоварване с бизнес проучвания с практика BSc (Hons) 78% 4% 7% £19330 £21260 136 Oncampus на пълно работно време
Математика & Статистика с мениджмънт със стаж BSc (Hons) - - - £19330 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика и бизнес финанси BSc (Hons) 65% 5% 15% £17665 £19430 142 Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси BSc (Hons) 71% 0% 5% £17665 £19430 121 Oncampus на пълно работно време
Икономика и бизнес финанси със стаж BSc (Hons) 43% 6% 5% £17665 £19430 117 Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси с настаняване BSc (Hons) 71% 0% 7% £17665 £19430 96 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси и счетоводство BSc (Hons) 71% 5% 5% £17665 £19430 124 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство BSc (Hons) 67% 6% 5% £17665 £19430 123 Oncampus на пълно работно време
Икономика и счетоводство със стаж BSc (Hons) 65% 6% 0% £17665 £19430 122 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с практика BSc (Hons) 76% 6% 5% £17665 £19430 119 Oncampus на пълно работно време
Икономика и счетоводство BSc (Hons) 82% 10% 5% £17665 £19430 113 Oncampus на пълно работно време
Финанси и счетоводство с практика BSc (Hons) 57% 0% 5% £17665 £19430 109 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бакалавърска степен по управление на маркетинга BSc (Hons) - - - £19330 - Oncampus на пълно работно време
Бакалавърска степен по управление на маркетинга със стаж BSc (Hons) - - - £19330 - Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за живота BSc (Hons) 67% 11% 0% £21470 £23615 136 Oncampus на пълно работно време
Науки за живота с настаняване BSc (Hons) 67% 11% 10% £21470 £23615 133 Oncampus на пълно работно време

Генетика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки (генетика) с практика BSc (Hons) 61% 10% 0% £21470 £23615 116 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (генетика) BSc (Hons) 61% 12% 0% £21470 £23615 129 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за спорта, здравето и физическите упражнения BSc (Hons) 83% 5% 6% £19330 £21260 135 Oncampus на пълно работно време
Спорт, здраве и физически упражнения с практика BSc (Hons) 78% 4% 7% £19330 £21260 140 Oncampus на пълно работно време
Спорт, здраве и физически упражнения с практика BSc (Hons) 78% 0% 10% £19330 £21260 146 Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда със стаж BSc (Hons) - - 10% £19330 £21260 113 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда BSc (Hons) - - 10% £19330 £21260 113 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда със стаж BSc (Hons) - - 10% £19330 £21260 113 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език с настаняване BA (Hons) 94% 10% 5% £17665 £19430 119 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дизайн на игри и творческо писане BA (Hons) 73% 5% 15% £19330 £21260 133 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане с настаняване BA (Hons) 87% 5% 5% £17665 £19430 127 Oncampus на пълно работно време
Английски език с творческо писане BA (Hons) 94% 5% 0% £17665 £19430 119 Oncampus на пълно работно време
Театър и творческо писане BA (Hons) 50% 5% 5% £17665 £19430 127 Oncampus на пълно работно време
Театър и творческо писане със стаж BA (Hons) 50% 5% 5% £17665 £19430 127 Oncampus на пълно работно време
Английски език с творческо писане със стаж BA (Hons) 94% 10% 0% £17665 £19430 119 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство с настаняване BEng (Hons) - 5% 3% £21470 £23615 135 Oncampus на пълно работно време
Механично инженерство BEng (Hons) - 5% 3% £21470 £23615 135 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химично инженерство с настаняване BEng (Hons) 64% 5% 0% £21470 £23615 133 Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство BEng (Hons) 64% 5% 0% £21470 £23615 126 Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство с настаняване BEng (Hons) - 5% 4% £21470 £23615 154 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство BEng (Hons) - 5% 7% £21470 £23615 143 Oncampus на пълно работно време

Автомобилно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Автомобилно инженерство с настаняване BEng (Hons) - 10% 15% £21470 £23615 145 Oncampus на пълно работно време
Автомобилно инженерство BEng (Hons) - 10% 15% £21470 £23615 145 Oncampus на пълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на продуктовия дизайн с настаняване BSc (Hons) 66% 1% 16% £21470 £23615 122 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на продуктовия дизайн BSc (Hons) 66% 1% 16% £21470 £23615 122 Oncampus на пълно работно време
Индустриален дизайн BA (Hons) 66% 1% 16% £21470 £23615 122 Oncampus на пълно работно време
Индустриален дизайн със стаж BA (Hons) 66% 1% 16% £21470 £23615 122 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Театър и английски език със стаж BA (Hons) 50% 5% 5% £17665 £19430 127 Oncampus на пълно работно време
Театър и английски език BA (Hons) 50% 5% 5% £17665 £19430 127 Oncampus на пълно работно време
Театър BA (Hons) 50% 0% 10% £17665 £19430 127 Oncampus на пълно работно време
Театър с настаняване BA (Hons) 50% 5% 5% £17665 £19430 127 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика (продукция) BA (Hons) 64% 5% 0% £17665 £19430 107 Oncampus на пълно работно време
Музика с поставяне BA (Hons) 83% 5% 0% £17665 £19430 107 Oncampus на пълно работно време
Музика (продуцентство) със стаж BA (Hons) 64% 5% 0% £17665 £19430 107 Oncampus на пълно работно време

Бизнес компютри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес компютри (социални медии) BSc (Hons) 61% 10% 10% £19330 £21260 141 Oncampus на пълно работно време
Business Computing with Placement BSc (Hons) 61% 10% 15% £19330 £21260 152 Oncampus на пълно работно време
Business Computing (Social Media) with Placement BSc (Hons) 61% 10% 10% £19330 £21260 141 Oncampus на пълно работно време
Business Computing (Human-Computer Interaction) with Placement (Бизнес информатика (Взаимодействие човек-компютър) със стаж) BSc 66% 10% 10% £19330 £21260 141 Oncampus на пълно работно време
Бизнес информатика (eBusiness) BSc (Hons) 61% 10% 10% £19330 £21260 141 Oncampus на пълно работно време
Бизнес изчисления BSc (Hons) 61% 10% 5% £19330 £21260 140 Oncampus на пълно работно време
Бизнес компютри (Взаимодействие човек-компютър) BSc (Hons) 61% 10% 10% £19330 £21260 141 Oncampus на пълно работно време
Бизнес информатика (eBusiness) с практика BSc (Hons) 61% 10% 10% £19330 £21260 141 Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бакалавърска степен по математика за наука за данните BSc (Hons) 76% 9% 5% £19330 £21260 109 Oncampus на пълно работно време
Бакалавърска степен по математика за наука за данните с практиката BSc (Hons) 76% 9% 5% £19330 £21260 109 Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дизайн на игри BA (Hons) 94% 0% 15% £19330 £21260 139 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (Изкуствен интелект) BSc (Hons) 63% 6% 10% £19330 £21260 132 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Изкуствен интелект) със стаж BSc (Hons) 38% 6% 10% £19330 £21260 144 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика с компютърни науки BSc (Hons) 80% 9% 10% £19330 £21260 120 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Софтуерно инженерство) с настаняване BSc (Hons) 57% 6% 10% £19330 £21260 137 Oncampus на пълно работно време
Математика с компютърни науки и настаняване BSc (Hons) 80% 9% 10% £19330 £21260 120 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (цифрови медии и игри) с практика BSc (Hons) 63% 6% 9% £19330 £21260 135 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 63% 5% 8% £19330 £21260 137 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Софтуерно инженерство) BSc (Hons) 63% 6% 10% £19330 £21260 142 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки със стаж BSc (Hons) 81% 0% 5% £19330 £21260 136 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (цифрови медии и игри) BSc (Hons) 63% 6% 10% £19330 £21260 141 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (мрежови изчисления) с практика BSc (Hons) 63% 6% 10% £19330 £21260 155 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (мрежови изчисления) BSc (Hons) 63% 6% 9% £19330 £21260 135 Oncampus на пълно работно време

Компютърна анимация и визуални ефекти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Визуални ефекти и графика на движението с поставяне BSc (Hons) 66% 1% 5% £21470 £23615 124 Oncampus на пълно работно време
Визуални ефекти и графика на движението BSc (Hons) 66% 1% 10% £21470 £23615 127 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Производство на филми с настаняване BA (Hons) 52% 10% 10% £17665 £19430 120 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания и английски език с настаняване BA (Hons) 94% 10% 5% £17665 £19430 118 Oncampus на пълно работно време
Филмово производство и театър със стаж BA (Hons) 52% 10% 10% £17665 £19430 124 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания с практиката BA (Hons) 71% 5% 10% £17665 £19430 117 Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Журналистика (Политика) BA (Hons) 86% 0% 0% £17665 £19430 111 Oncampus на пълно работно време
Журналистика (Комуникация) BA (Hons) 86% 0% 0% £17665 £19430 111 Oncampus на пълно работно време

Финансова математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансова математика BSc (Hons) 76% 9% 10% £19330 £21260 106 Oncampus на пълно работно време
Финансова математика със стаж BSc (Hons) 76% 9% 10% £19330 £21260 106 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика и статистика с управление BSc (Hons) - - - £19330 - Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки (Имунология) с практика BSc (Hons) 61% 12% 4% £21470 £23615 127 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (биохимия) с практика BSc (Hons) 61% 12% 15% £21470 £23615 112 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (човешко здраве) BSc (Hons) 61% 12% 20% £21470 £23615 127 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки с настаняване BSc (Hons) 67% 5% 5% £21470 £23615 128 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (биохимия) BSc (Hons) 61% 0% 0% £21470 £23615 128 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (Имунология) BSc (Hons) 61% 12% 0% £21470 £23615 127 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (Здравеопазване на човека) с практика BSc (Hons) 61% 12% 4% £21470 £23615 127 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки BSc (Hons) 57% 15% 3% £21470 £23615 128 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (психично здраве) BSc (Hons) 66% 0% 10% £23615 129 Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална терапия BSc (Hons) 40% 0% 4% £21470 £23615 142 Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физиотерапия BSc (Hons) 84% 10% 13% £21470 £23615 141 Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образование с настаняване BA (Hons) 88% 10% 5% £17665 £19430 111 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Закон LLB (Hons) 52% 14% 4% £17665 £19430 125 Oncampus на пълно работно време
Право (завършено обучение) с практика LLB (Hons) 56% 10% 6% £17665 £19430 127 Oncampus на пълно работно време
Право с настаняване LLB (Hons) 57% 10% 0% £17665 £19430 132 Oncampus на пълно работно време
Право (дипломирани студенти) LLB (Hons) 56% 10% 10% £17665 £19430 127 Oncampus на пълно работно време

Бизнес право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право с международен арбитраж и търговско право с настаняване LLB (Hons) 56% 10% 25% £17665 £19430 141 Oncampus на пълно работно време
Право с международен арбитраж и търговско право LLB (Hons) 56% 10% 10% £17665 £19430 127 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология с настаняване BSc (Hons) 56% 6% 10% £19330 £21260 119 Oncampus на пълно работно време
Психология (спорт, здраве и физически упражнения) със стаж BSc (Hons) 55% 7% 0% £19330 £21260 139 Oncampus на пълно работно време
Психология (спорт, здраве и физически упражнения) със стаж BSc (Hons) 55% 7% 0% £19330 £21260 139 Oncampus на пълно работно време
Психология BSc (Hons) 65% 6% 8% £19330 £21260 116 Oncampus на пълно работно време
Психология (спорт, здраве и физически упражнения) BSc (Hons) 55% 7% 0% £19330 £21260 139 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика със стаж BSc (Hons) 65% 6% 0% £17665 £19430 114 Oncampus на пълно работно време
Икономика и управление BSc (Hons) 77% 5% 20% £17665 £19430 114 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc (Hons) 60% 15% 10% £17665 £19430 113 Oncampus на пълно работно време
Икономика и математика с интегрирана начална година BSc (Hons) - - - £19330 £21260 - Oncampus на пълно работно време
Икономика и математика с интегрирана начална година със стаж BSc (Hons) - - - £19330 £21260 - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика с поставяне BSc (Hons) 69% 6% 6% £17665 £19430 115 Oncampus на пълно работно време
Политика и социология BSc (Hons) 73% 10% 15% £17665 £19430 107 Oncampus на пълно работно време
Политика и история с разпределение BSc (Hons) 69% 5% 6% £17665 £19430 106 Oncampus на пълно работно време
Политика и история BSc (Hons) 69% 0% 5% £17665 £19430 107 Oncampus на пълно работно време
Политика и социология със стаж BSc (Hons) 73% 10% 10% £17665 £19430 107 Oncampus на пълно работно време
Политика BSc (Hons) 69% 6% 10% £17665 £19430 99 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и международни отношения BA (Hons) 85% 5% 5% £17665 £19430 96 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и история BSc (Hons) 69% 6% 6% £17665 £19430 115 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и история с настаняване BSc (Hons) 69% 6% 6% £17665 £19430 115 Oncampus на пълно работно време
История и международни отношения с настаняване BA (Hons) 85% 5% 5% £17665 £19430 96 Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Антропология BSc (Hons) 97% 0% 15% £17665 £19430 88 Oncampus на пълно работно време
Антропология и социология с настаняване BSc (Hons) 73% 10% 10% £17665 £19430 97 Oncampus на пълно работно време
Антропология и социология BSc (Hons) 73% 10% 20% £17665 £19430 97 Oncampus на пълно работно време
Антропология и социология със стаж BSc (Hons) 73% 10% 10% £17665 £19430 97 Oncampus на пълно работно време
Антропология с настаняване BSc (Hons) 97% 5% 15% £17665 £19430 88 Oncampus на пълно работно време
Антропология с настаняване BSc (Hons) 97% 5% 15% £17665 £19430 88 Oncampus на пълно работно време

Международна политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международна политика със стаж BSc (Hons) 69% 6% 0% £17665 £19430 121 Oncampus на пълно работно време
Международна политика BSc (Hons) 77% 6% 5% £17665 £19430 116 Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право с наказателно правосъдие LLB (Hons) 56% 10% 15% £17665 £19430 137 Oncampus на пълно работно време
Право с наказателно правосъдие с настаняване LLB (Hons) 56% 10% 15% £17665 £19430 119 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология със стаж BSc (Hons) 73% 10% 10% £17665 £19430 107 Oncampus на пълно работно време
Социология със стаж BSc (Hons) 73% 10% 10% £17665 £19430 107 Oncampus на пълно работно време
Социология BSc (Hons) 72% 15% 0% £17665 £19430 101 Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобални предизвикателства (социално сближаване) с практическо приложение BASc (Hons) 94% - 5% £16825 £19430 121 Oncampus на пълно работно време
Глобални предизвикателства (социално сближаване) BASc (Hons) 94% - 5% £17665 £19430 121 Oncampus на пълно работно време
Глобални предизвикателства (сигурност) BASc (Hons) 94% - 5% £17665 £19430 121 Oncampus на пълно работно време
Глобални предизвикателства (Сигурност) със стаж BASc (Hons) 94% - 5% £17665 £19430 121 Oncampus на пълно работно време
Глобални предизвикателства (планетарно здраве) BASc (Hons) 94% - 0% £17665 £19430 121 Oncampus на пълно работно време
Глобални предизвикателства (планетарно здраве) с разположение BASc (Hons) 94% - 10% £17665 £19430 121 Oncampus на пълно работно време

Международна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Военна и международна история със стаж BA (Hons) 85% 5% 5% £17665 £19430 96 Oncampus на пълно работно време
Военна и международна история BA (Hons) 92% 0% 0% £17665 £19430 96 Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобални предизвикателства (Глобални иновации) BASc (Hons) 94% - 5% £17665 £19430 121 Oncampus на пълно работно време
Глобални предизвикателства (Глобални иновации) с практика BASc (Hons) 94% - 5% £17665 £19430 121 Oncampus на пълно работно време

Съвременна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременна история BA (Hons) - - - £17665 - Oncampus на пълно работно време
Съвременна история със стаж BA (Hons) - - - £17665 - Oncampus на пълно работно време

30 Магистърски / следдипломни курсове на Brunel University - Каталог

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика и финанси PhD - - - £14400 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интегриран бизнес и мениджмънт PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда MSc - - 10% £19330 £21260 113 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда със стаж Msci (Hons) - - 10% £19330 £21260 113 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда със стаж MSc - - 10% £19330 £21260 113 Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство MEng (Hons) - 5% 7% £21470 £23615 143 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство със стаж MEng (Hons) - 5% 7% £21470 £23615 143 Oncampus на пълно работно време

Автомобилно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Автомобилно инженерство с настаняване MEng (Hons) - 10% 15% £21470 £23615 145 Oncampus на пълно работно време
Автомобилно инженерство MEng (Hons) - 10% 15% £21470 £23615 145 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство MEng (Hons) 64% 5% 0% £21470 £23615 129 Oncampus на пълно работно време
Химично инженерство с настаняване MEng (Hons) 64% 5% 0% £21470 £23615 129 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машиностроене MEng (Hons) - 5% 3% £21470 £23615 135 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с настаняване MEng (Hons) - 5% 3% £21470 £23615 135 Oncampus на пълно работно време
Интегрирано машинно инженерство PhD - - - £18000 - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интегрирано електронно и компютърно инженерство PhD - - - £18720 - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг в моторните спортове

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Автомобилно инженерство и моторни спортове MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на продуктовия дизайн MDes 66% 1% 16% £21470 £23615 122 Oncampus на пълно работно време
Индустриален дизайн с настаняване MDes 66% 1% 16% £21470 £23615 122 Oncampus на пълно работно време
Индустриален дизайн MDes 66% 1% 16% £21470 £23615 122 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки PhD - - - £20450 - Oncampus на пълно работно време

Информационни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интегрирани информационни системи и компютри PhD - - - £18720 - Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска програма "Стратегия на изкуствения интелект MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теория и дизайн на цифровите игри MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за данните и анализи MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Финансова математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансова математика MMath 76% 9% 10% £19330 £21260 106 Oncampus на пълно работно време
Финансова математика с практическо приложение MMath 80% 9% 10% £19330 £21260 106 Oncampus на пълно работно време

Математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интегрирани математически науки PhD - - - £18720 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Закон MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интегриран курс по икономика PhD - - - £14400 - Oncampus на пълно работно време

Военна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Военна история MA - - - £18410 - Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на Brunel University

6 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Brunel University - Каталог

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане BA (Hons) - - - £13245 £14570 - Oncampus на непълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика BA (Hons) - - - £13245 £14570 - Oncampus на непълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филмови и телевизионни изследвания BA (Hons) - - - £13245 £14570 - Oncampus на непълно работно време
Производство на филми и театър BA (Hons) - - - £13245 £14570 - Oncampus на непълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания и английски език BA (Hons) - - - £13245 £14570 - Oncampus на непълно работно време
Производство на филми BA (Hons) - - - £13245 £14570 - Oncampus на непълно работно време

3 Магистърски / следдипломни курсове на Brunel University - Каталог

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право на интелектуална собственост PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология MPhil - - - £10225 - Oncampus на непълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика и история PhD - - - £8410 - Oncampus на непълно работно време

Класации на Brunel University в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 32 университетски класации на Brunel University

Често-задавани въпроси