Goldsmiths, University of London Списък на всички курсове и степени, предлагани от Goldsmiths, University of London
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

54 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на Goldsmiths, University of London - Каталог

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление с маркетинг BSc (Hons) - 0% 0% - 118 Oncampus на пълно работно време
Икономика с маркетинг BSc (Hons) - 5% 6% - 115 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг BSc (Hons) - - 5% - 118 Oncampus на пълно работно време

Реклама

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Промоционални медии: PR, реклама и брандинг BA (Hons) - 10% 9% - 120 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление с икономика BSc (Hons) - 5% 5% - 120 Oncampus на пълно работно време
Управление с предприемачество BSc (Hons) - 0% 0% - 134 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медии и английски език BA (Hons) - 0% 0% - 120 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език с творческо писане BA (Hons) - 10% 5% - 129 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Драма: Изпълнение, политика и общество BA (Hons) - 0% 5% - 128 Oncampus на пълно работно време
Драма и театрално изкуство BA (Hons) - 0% 10% - 127 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музика с подготвителна година (интегрирана степен) BMus (Hons) - 5% 2% - 130 Oncampus на пълно работно време
Музика BMus (Hons) - 5% 0% - 141 Oncampus на пълно работно време
Електронна музика, компютри и технологии BMus (Hons) / BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Музикален театър

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Драма: Музикален театър BA (Hons) - 0% 0% - 155 Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство и история на изкуството BA (Hons) - - 0% - 189 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство (разширена степен) BA (Hons) - - 5% - 152 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство BA (Hons) - - 2% - 187 Oncampus на пълно работно време

Програмиране

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Програмиране на игри (интегрирана степен) BSc (Hons) - 15% 10% - 131 Oncampus на пълно работно време

Бизнес компютри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Business Computing (Entrepreneurship) with Foundation Year (Integrated Degree) BSc (Hons) - 11% 5% - 136 Oncampus на пълно работно време
Бизнес информатика (Предприемачество) BSc (Hons) - 10% 5% - 136 Oncampus на пълно работно време

Творчески компютри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Творчески компютърни технологии с година на основаване (интегрирана степен) BSc (Hons) - 11% 0% - 123 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (интегрирана степен) BSc (Hons) - 15% 5% - 80 Oncampus на пълно работно време

Медийни и комуникационни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медии и комуникации с подготвителна година (интегрирана степен) BA (Hons) - 0% 5% - 83 Oncampus на пълно работно време
Медии и комуникации BA (Hons) - 10% 5% - 130 Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Журналистика BA (Hons) - 11% 10% - 126 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и история BA (Hons) - 10% 0% - 121 Oncampus на пълно работно време

Кураторски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Куриране на BA (Hons) - - 10% - 129 Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология с когнитивна неврология BSc (Hons) - 5% 0% - 123 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с политика и права на човека LLB (Hons) - 10% 4% - 124 Oncampus на пълно работно време
Закон LLB (Hons) - - 10% - 157 Oncampus на пълно работно време

Клинична психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология с клинична психология BSc (Hons) - 5% 0% - 145 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология с начална година (интегрирана степен) BSc (Hons) - 5% 10% - 80 Oncampus на пълно работно време
Психология BSc (Hons) - 5% 1% - 127 Oncampus на пълно работно време

Съдебна психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология с криминалистична психология BSc (Hons) - 5% 0% - 125 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика BA (Hons) - 5% 7% - 113 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc (Hons) - 0% 0% - 101 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология с криминология BA (Hons) - 10% 0% - 120 Oncampus на пълно работно време
Криминология BA (Hons) - 5% 5% - 120 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни отношения BA (Hons) - 10% 0% - 116 Oncampus на пълно работно време
Политика и международни отношения BA (Hons) - 10% 5% - 110 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология и политика BA (Hons) - 5% 10% - 117 Oncampus на пълно работно време
Политика BA (Hons) - 10% 10% - 109 Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Антропология и визуална практика BA (Hons) - 11% 5% - 122 Oncampus на пълно работно време
Антропология и медии BA (Hons) - 10% 0% - 128 Oncampus на пълно работно време
Антропология и социология BA (Hons) - 5% 5% - 121 Oncampus на пълно работно време
Антропология с начална година (интегрирана степен) BA (Hons) - 15% 10% - 125 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) - 0% 0% - 121 Oncampus на пълно работно време

Работа с младежи и общности

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална и обществена работа BA (Hons) - 0% 5% - 117 Oncampus на пълно работно време
Социални науки, развитие на общността и работа с младежи BA (Hons) - 0% 5% - 116 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална работа BA (Hons) - 0% 5% - 140 Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с наказателно правосъдие и права на човека LLB (Hons) - - 15% - 142 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политика, философия и икономика BA (Hons) - 0% 5% - 131 Oncampus на пълно работно време

Военна история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История с военна история BA (Hons) - 10% 0% - 113 Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История на изкуството BA (Hons) - - 5% - 142 Oncampus на пълно работно време

77 Магистърски / следдипломни курсове на Goldsmiths, University of London - Каталог

Архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследователска архитектура PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на събития и преживявания MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Маркетинг и технологии MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Туризъм

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Туризъм и културна политика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Реклама

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Промоционални медии: Връзки с обществеността, реклама и маркетинг MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуство и екология MA (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Екология, култура и общество MA (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Многоезичие, лингвистика и образование MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социокултурна лингвистика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Сравнително литературознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Литературознание: Pathway in Modern and Contemporary Literature MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Литературознание: Pathway in Literature of the Caribbean and its Diasporas (Литература на Карибите и техните диаспори) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Творческо писане MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музика Grad Dip - - - £13220 - Oncampus на пълно работно време
Музика (Музикознание) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Предприемачество в областта на творчеството и културата: Музикален път MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музика (Етномузикология) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музика (Аудиовизуални култури) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музика MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Администрация на изкуствата и културна политика: Музикална пътека MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Творчески изкуства и дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Арт практика и обучение PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложен театър: Drama in Educational, Community and Social Contexts (Драма в образователен, обществен и социален контекст) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Световни театри MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Драматургия и писане за представление MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Драма MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Композиция на популярна музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Състав MMus - - - - - Oncampus на пълно работно време

Sonic Arts

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Sonic Arts MMus - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на музиката и изкуствата

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Администрация на изкуствата и културна политика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фотография и градски култури MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Снимки: Образът и електронните изкуства MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърна анимация и визуални ефекти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Виртуална и разширена реалност MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни игри: Изкуство и дизайн MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Създаване на филми (продуциране) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Производство на филми (звукозапис, постпродукция и дизайн) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Създаване на филми (документален филм) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Създаване на филми (кинематография) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Филмови и екранни изследвания MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Филмово изкуство (режисура на игрални филми) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Производство на филми (монтаж) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Журналистика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Телевизионна журналистика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Медийни и комуникационни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медии и комуникации MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Медии, комуникации и културни изследвания PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Психотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Когнитивно-поведенческа терапия PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Психотерапия с танцово движение MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърна когнитивна неврология MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Когнитивна и клинична неврология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психодинамично консултиране и психотерапия MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Закон PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология (IMS) PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Психология MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Професионална психология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социални изследвания MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Медии, култура и социални науки Grad Dip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална антропология MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Приложна антропология и общностна и младежка работа MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Визуална антропология MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Антропология PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни отношения MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Културология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Творчески и културни индустрии Grad Dip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изкуство - Път 1: Дипломна работа по практика MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална работа и социална политика PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социална работа (следдипломна квалификация) MA (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социална работа MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социология (културен анализ) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социология MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Раса, медии и социална справедливост MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Глобални медии и политика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Политика PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на иновациите MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социално предприемачество MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Предприемачество в областта на творчеството и културата: Медии и комуникации MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Предприемачество в областта на творчеството и културата: Компютърна пътека MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Творческо и културно предприемачество MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Британска история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Чернокожа британска история MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Религиозни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Религиозни изследвания MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Всички курсове на непълно работно време на Goldsmiths, University of London

58 Магистърски / следдипломни курсове на Goldsmiths, University of London - Каталог

Архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследване на архитектурата MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Лидерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Професионално лидерство за социални работници (квалифицирани социални работници) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Предприемачество в областта на творчеството и културата: Пътека за лидерство MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Сравнително литературознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Литературознание: Пътека в областта на романтичната и викторианската литература и култура MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Литературознание: Път в критическата теория MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Литературознание: Pathway in Modern and Contemporary American Literature and Culture (Пътека в модерната и съвременната американска литература и култура) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Литературознание: Пътека по световна литература и сравнителна критика MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Лингвистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език, сравнително литературознание или езикознание MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Творческо писане и образование MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Популярна музика MMus - - - - - Oncampus на непълно работно време
Музика (Изследване на популярната музика) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Музика, ум и мозък MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Мода

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Предприемачество в областта на творчеството и културата: Пътека за мода MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Илюстрация

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Детска литература: Илюстрация на детски книги MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Музикален театър

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музикален театър MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Теория на съвременното изкуство MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Съвременна история на изкуството Grad Dip - - - - - Oncampus на непълно работно време
Изобразително изкуство MFA (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Компютърни игри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Игри и игрови дизайн MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за данните MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Програмиране

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Програмиране на компютърни игри MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология на изкуствата, невроестетика и творчество MSc (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Психология (преобразуване) MSc (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Изследователски методи в психологията MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време

Съдебна психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съдебна психология MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Клинична психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Основи на клиничната психология и здравните услуги MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Културология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Културни изследвания MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Изкуство - Път 3: дипломна работа чрез писмена дисертация MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Изкуство - Път 2: дипломна работа по практика и писмена дисертация PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Визуална социология MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Социология (Визуална социология) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Социология (Градски изследвания) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Изследвания на пола

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Пол, медии и култура MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политика, развитие и глобален Юг MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Изкуство и политика MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Антропология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложна антропология и общностни изкуства MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Антропология MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време
Антропология и музейна практика MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Приложна антропология и развитие на общността MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Визуална антропология PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време
Визуална антропология MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време

Работа с младежи и общности

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Общности и социална справедливост MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Политика за сигурност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Културна политика, отношения и дипломация MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Изследвания на жените

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Разбиране на домашното насилие и сексуалната злоупотреба MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Икономическа политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Глобална политическа икономия MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Права на човека, култура и социална справедливост MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Предприемачество в областта на творчеството и културата: Пътека на дизайна MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Предприемачество в областта на творчеството и културата: Пътека за театър и изпълнение MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Медийни и комуникационни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медии и комуникации MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Филми и движещи се изображения на художници MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Цифрови медии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Цифрови медии MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Музейни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музеи и галерии Предприемачество PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Кураторски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Куриране на MFA (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Журналистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Цифрова журналистика MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психотерапия чрез изкуство MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Психотерапия на изкуството MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Консултиране и психотерапия MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хуманистично и психодинамично консултиране GradCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

7 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на Goldsmiths, University of London - Каталог

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Популярна музика BMus (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Творчески компютри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Творчески компютри BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки BSc (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История с политика BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Антропология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Антропология BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време
История с антропология BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложни психосоциални и психотерапевтични изследвания BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Класации на Goldsmiths, University of London в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 21 Goldsmiths, University of London

Често-задавани въпроси