Imperial College of Science Списък на всички курсове и степени, предлагани от Imperial College of Science
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

28 Магистърски / следдипломни курсове на Imperial College of Science - Каталог

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютри (управление и финанси) MEng (Hons) - 0% 7% £40940 222 Oncampus на пълно работно време

Геофизика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геофизика с година в чужбина Msci (Hons) - 10% 10% £40940 164 Oncampus на пълно работно време
Геофизика Msci (Hons) - 5% 0% £40940 189 Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геология Msci (Hons) - 5% 5% £40940 174 Oncampus на пълно работно време
Геология с година в чужбина Msci (Hons) - 10% 5% £40940 175 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изчислителна техника (Софтуерно инженерство) MEng (Hons) - 0% 7% £40940 222 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика и компютърни науки MEng (Hons) - 0% 15% £40940 237 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изчислителна техника (изкуствен интелект и машинно обучение) MEng (Hons) - 0% 5% £40940 228 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство MEng (Hons) - 0% 9% £40940 200 Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство с година в чужбина MEng (Hons) - 0% 5% £40940 193 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Механично инженерство MEng (Hons) - 5% 5% £40940 220 Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биоматериали и тъканно инженерство MEng (Hons) - 0% 2% £40940 197 Oncampus на пълно работно време
Материалознание и инженерство MEng (Hons) - 0% 2% £40940 204 Oncampus на пълно работно време

Биоинженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Молекулярно биоинженерство MEng - 0% 5% £40940 193 Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство MEng (Hons) - 0% 0% £40940 208 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника MEng (Hons) - 0% 3% £40940 197 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника с мениджмънт MEng (Hons) - 0% 5% £40940 225 Oncampus на пълно работно време
Електронно и информационно инженерство MEng (Hons) - 0% 5% £40940 218 Oncampus на пълно работно време

Инженерен дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженерен дизайн MEng (Hons) - 0% 2% £40940 207 Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Аеронавигационно инженерство MEng (Hons) - 0% 2% £40940 216 Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изчислителна техника (визуални изчисления и роботика) MEng (Hons) - 0% 7% £40940 222 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство MEng (Hons) - 5% 1% £40940 206 Oncampus на пълно работно време

Ядрено инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Материали с ядрено инженерство MEng (Hons) - 0% 10% £40940 192 Oncampus на пълно работно време

Планетарна наука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за Земята и планетите Msci (Hons) - 10% 0% £40940 182 Oncampus на пълно работно време
Науки за Земята и планетите с година в чужбина MSc - 10% 0% £40940 164 Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия с медицинска химия Msci (Hons) - 10% 0% £41650 175 Oncampus на пълно работно време
Химия с медицинска химия и една година в индустрията Msci (Hons) - 10% 0% £41650 179 Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика с теоретична физика Msci (Hons) - 0% 1% £41650 211 Oncampus на пълно работно време

30 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на Imperial College of Science - Каталог

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика със статистика за финанси BSc (Hons) - 5% 10% £39100 212 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия с мениджмънт с една година в индустрията BSc (Hons) - 10% 6% £41650 189 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицински бионауки с управление BSc (Hons) - 5% 0% £37900 181 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки с испански език за науката BSc (Hons) - 5% 3% £41650 191 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки BSc (Hons) - 10% 3% £41650 191 Oncampus на пълно работно време
Медицински бионауки BSc (Hons) - 5% 1% £37900 185 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки с немски език за науката BSc (Hons) - 5% 3% £41650 191 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки с френски език за наука BSc (Hons) - 5% 3% £41650 191 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биохимия с френски език за природни науки BSc (Hons) - 5% 2% £41650 197 Oncampus на пълно работно време
Биохимия BSc (Hons) - 5% 2% £41650 195 Oncampus на пълно работно време
Биохимия с немски език за науката BSc (Hons) - 5% 2% £41650 197 Oncampus на пълно работно време
Биохимия с испански език за науката BSc (Hons) - 5% 2% £41650 197 Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Екология и биология на околната среда BSc (Hons) - 5% 3% £41650 193 Oncampus на пълно работно време

Микробиология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Микробиология BSc (Hons) - 5% 10% £41650 193 Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геология BSc (Hons) - 10% 0% £40940 164 Oncampus на пълно работно време

Геофизика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геофизика BSc (Hons) - 10% 0% £40940 164 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика и компютърни науки BEng (Hons) - 5% 5% £40940 189 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика със статистика BSc (Hons) - 5% 5% £39100 212 Oncampus на пълно работно време

Приложна математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика с приложна математика/математическа физика BSc (Hons) - 0% 0% £39100 211 Oncampus на пълно работно време

Чиста математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика (Чиста математика) BSc (Hons) - 5% 5% £39100 212 Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биотехнологии с испански език за наука BSc (Hons) - 5% 2% £41650 197 Oncampus на пълно работно време
Биотехнологии BSc (Hons) - 5% 5% £41650 197 Oncampus на пълно работно време
Биотехнологии с немски език за наука BSc (Hons) - 5% 2% £41650 197 Oncampus на пълно работно време
Биотехнологии с френски език за наука BSc (Hons) - 5% 2% £41650 197 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника BEng (Hons) - 0% 5% £40940 205 Oncampus на пълно работно време
Електронно и информационно инженерство BEng (Hons) - 0% 10% £40940 213 Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Материалознание и инженерство BEng (Hons) - 0% 5% £40940 200 Oncampus на пълно работно време
Материали с управление BEng (Hons) - - - £37900 - Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика с теоретична физика BSc (Hons) - 0% 0% £41650 207 Oncampus на пълно работно време

Планетарна наука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за Земята и планетите BSc (Hons) - 10% 0% £40940 145 Oncampus на пълно работно време

Класации на Imperial College of Science в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 40 Imperial College of Science

Често-задавани въпроси