Newman University Списък на всички курсове и степени, предлагани от Newman University
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

68 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на Newman University - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт (с подготвителна година) BA (Hons) 80% 20% 30% - 89 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (надграждане) BA (Hons) 80% 20% 30% - 89 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт BA (Hons) 80% 20% 30% - 89 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси (надграждане) BA (Hons) 88% 30% 25% - 100 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (с година на обучение) BA (Hons) 88% 30% 25% - 100 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси BA 88% 30% 25% - 100 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследване на спорта и физическите упражнения (Top-up) BA (Hons) 93% - 20% - 104 Oncampus на пълно работно време
Физическо възпитание и спорт (с подготвителна година) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Физическо възпитание и спорт BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Физическо възпитание и спорт (Top Up) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спорт и физическо натоварване (Top-up) BSc (Hons) 93% - 20% - 104 Oncampus на пълно работно време
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 93% - 20% - 104 Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортно треньорство и спортни постижения (Top Up) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Спортно треньорство и спортни постижения BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Развитие на спорта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортно развитие и треньорство (Top up) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Спортно развитие с треньор BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Спортно развитие с треньорство (с година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език (с подготвителна година) BA (Hons) 88% 0% 15% - 96 Oncampus на пълно работно време
Английски език BA (Hons) 88% 0% 15% - 96 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложно писане BA (Hons) - 10% 35% - - Oncampus на пълно работно време
Английски език и творческо писане BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Приложно писане (с година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски език и творческо писане (с подготвителна година) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Драма, театър и приложно изпълнение BA (Hons) - 5% 20% - 95 Oncampus на пълно работно време
Драма, театър и приложно изкуство (с година на обучение) BA (Hons) - 5% 20% - 95 Oncampus на пълно работно време
Драма, театър и приложно изкуство (Top-up) BA (Hons) - 5% 20% - 95 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки BSc (Hons) 30% - 15% - 113 Oncampus на пълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология и консултиране (с година на основаване) BA (Hons) 90% 5% 15% - 107 Oncampus на пълно работно време
Психология и консултиране BA/BSc (Hons) 90% 5% 15% - 107 Oncampus на пълно работно време
Консултиране, психично здраве и благополучие BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Консултиране, психично здраве и благополучие (с година на обучение) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследвания в областта на началното образование (с подготвителна година) BA (Hons) 82% 10% 5% - 95 Oncampus на пълно работно време
Начално образование (3-7) (с препоръка за QTS) FD Прогресия BA (Hons) - 10% 35% - - Oncampus на пълно работно време
Начално образование (5-11 г.) (с препоръка за QTS) FD Прогресия BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Начално образование (3-11 г.) с препоръка за QTS BA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Средно образование

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Средно образование Математика 11-16 с подобрение след 16 години (с препоръка за QTS) BA (Hons) - 10% 35% - - Oncampus на пълно работно време
Средно образование Английски език 11-16 г. с усъвършенстване след 16 г. (с препоръка за QTS) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право LLB (Hons) - - 0% - 101 Oncampus на пълно работно време
Право (с година на основаване) LLB - - 0% - 101 Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Професионална полицейска дейност BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Съдебна психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съдебна психология (с година на основаване) BSc (Hons) 56% 5% 20% - 86 Oncampus на пълно работно време
Съдебна психология BSc (Hons) 56% 5% 20% - 86 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология (с начална година) BSc (Hons) 88% 5% 5% - 48 Oncampus на пълно работно време
Психология BSc (Hons) 88% 5% 5% - 48 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Криминология (с подготвителна година) BA (Hons) 87% 0% 10% - 91 Oncampus на пълно работно време
Психология с криминология BSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Психология с криминология (с начална година) BSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Консултантски изследвания и работа с деца, млади хора и семейства BA (Hons) 60% 5% 10% - 95 Oncampus на пълно работно време
Counselling Studies and Working with Children, Young People & Families (with Foundation Year) BA (Hons) 60% 5% 10% - 95 Oncampus на пълно работно време
Работа с младежта и общността BA (Hons) 66% 5% 7% - 116 Oncampus на пълно работно време
Работа с деца, млади хора и семейства (с година на обучение) BA (Hons) 66% 5% 5% - 116 Oncampus на пълно работно време
Младежка и обществена работа (с година на обучение) BA (Hons) 66% 5% 7% - 116 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на ранното детство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Възпитание и грижи в ранна детска възраст (надграждане) BA (Hons) 85% 7% 8% - 96 Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна детска възраст (с година на обучение) BA (Hons) 85% 7% 8% - 96 Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и социални грижи BSc (Hons) 66% 5% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Приложни здравни и социални грижи (надграждане) BA (Hons) 66% 5% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Здравеопазване и социални грижи (с година на основаване) BSc (Hons) 66% 5% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Приложни здравни и социални грижи - базова степен FdSc - 10% 35% - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология и изследвания на детството (с година на основаване) BSc (Hons) 88% 5% 20% - 113 Oncampus на пълно работно време
Психология и изследване на детството BSc (Hons) 88% 5% 20% - 113 Oncampus на пълно работно време

Приложни социални науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложни социални науки (надграждане) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална работа BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

История

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История BA (Hons) 85% 0% 10% - 103 Oncampus на пълно работно време
История (с подготвителна година) BA (Hons) 85% 0% 10% - 103 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Теология и философия BA (Hons) 90% 0% 0% - 100 Oncampus на пълно работно време
Теология и философия (с начална година) BA (Hons) 90% 0% 0% - 100 Oncampus на пълно работно време

Хуманитарни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложни хуманитарни науки BA (Hons) 93% 0% 10% - 93 Oncampus на пълно работно време

1 Магистърски / следдипломни курсове на Newman University - Каталог

Спортно треньорство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наставничество и коучинг в образованието MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Всички курсове на непълно работно време на Newman University

8 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на Newman University - Каталог

Приложна математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика BSc (Hons) - 0% 5% - - Oncampus на непълно работно време

Начално образование

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследвания в областта на началното образование BA (Hons) 82% 10% 5% - 95 Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Подкрепа за преподаване и учене - базова степен FD - 5% 25% - - Oncampus на непълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Ранни години - базова степен FdA - 5% 25% - - Oncampus на непълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Работа с деца, млади хора и семейства (допълване) BA (Hons) 66% 5% 5% - 116 Oncampus на непълно работно време
Работа с деца, млади хора и семейства BA (Hons) 66% 5% 5% - 116 Oncampus на непълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Криминология BA (Hons) 87% 0% 10% - 91 Oncampus на непълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследване на консултирането (надграждане) BA (Hons) - - - - - Oncampus на непълно работно време

13 Магистърски / следдипломни курсове на Newman University - Каталог

Лидерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Ръководство на католическо училище MA - 10% 35% - - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследвания в областта на образованието PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Професионално и академично обучение в областта на образованието PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Образование MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Образование (приобщаване и специални образователни потребности и увреждания) PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Обществени услуги

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Охрана на околната среда PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Изследвания на войната и мира

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Национална награда за координиране на SEN PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Пасторални изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Капеланство PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Обучение на работното място

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Обучение на работното място MSc (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Хуманитарни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Магистърска програма Приложни хуманитарни науки MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Здравни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хуманитарни науки MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Интегративни изследвания в областта на консултирането и психотерапията MSc (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Въвеждащ сертификат за консултиране Cert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Всички онлайн курсове на Newman University

1 Магистърски / следдипломни курсове на Newman University - Каталог

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Клинични приложения на психологията MSc - - - - - На линия на непълно работно време

Класации на Newman University в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 9 Newman University

Често-задавани въпроси