Queen's University of Belfast
Списък на всички курсове и степени, предлагани от Queen's University of Belfast
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

113 Магистърски / следдипломни курсове на Queen's University of Belfast - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Строително инженерство с архитектура MEng (Hons) 73% 0% 5% £25300 161 Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство с архитектура (с година в индустрията) MEng (Hons) 75% 0% 0% £25300 161 Oncampus на пълно работно време

Архитектурен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенстван архитектурен дизайн MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство за напреднали с настаняване MAcc - - - £20800 - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по бизнес администрация MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Construction and Project Management with Industrial Internship (Управление на строителството и проекти с промишлен стаж) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно търговско и бизнес право LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Инвестиции

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на риска и инвестициите MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Финансови анализи MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лидерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Лидерство за устойчиво развитие MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Лидерство за устойчиво развитие на селските райони MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетинг MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Паразитология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Паразитология и патогенна биология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биологични науки с професионални изследвания Msci (Hons) 56% 5% 5% £25300 147 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки Msci (Hons) 56% 5% 5% £25300 147 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Зоология с професионални изследвания Msci (Hons) 68% 5% 5% £25300 159 Oncampus на пълно работно време
Зоология Msci (Hons) 68% 5% 5% £25300 159 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия с професионални изследвания Msci (Hons) 79% 5% 0% £25300 162 Oncampus на пълно работно време
Биохимия Msci (Hons) 79% 5% 5% £25300 179 Oncampus на пълно работно време

Микробиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Микробиология Msci (Hons) 80% 5% 0% £25300 158 Oncampus на пълно работно време
Микробиология с професионални изследвания Msci (Hons) 80% 5% 0% £25300 158 Oncampus на пълно работно време

Морска биология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Морска биология Msci (Hons) 68% 0% 5% £25300 148 Oncampus на пълно работно време
Морска биология с професионални изследвания Msci (Hons) 68% 0% 5% £25300 148 Oncampus на пълно работно време

Екология на екосистемите и земеползване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Екологичен мениджмънт и консервационна биология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Испанистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с испански език MPhys - 0% 3% £25300 166 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на превода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Тълкуване на MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Тълкуване на PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Ирландски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ирландистика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Лингвистика PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език - творческо писане PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Наука за храните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес за селскостопанските храни и предприятията в селските райони - Развитие на предприятия в селските райони PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Предприятие за селскостопански и хранителни продукти и предприятия в селските райони PgCert - - - - - Oncampus на пълно работно време

Поведение на животните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Поведение и благосъстояние на животните MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Безопасност на храните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разширена безопасност на храните MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника (с една година в индустрията) MEng (Hons) 100% 0% 0% £25300 162 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника MEng (Hons) 92% 5% 3% £25300 157 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство MEng (Hons) 63% 0% 10% £25300 184 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство (с една година в индустрията) MEng (Hons) 63% 0% 0% £25300 191 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърно инженерство (с година в индустрията) MEng (Hons) - 5% 3% £25300 155 Oncampus на пълно работно време
Компютърно инженерство MEng (Hons) - 5% 3% £25300 155 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Екологично и гражданско инженерство (с една година в индустрията) MEng (Hons) 73% 0% 0% £25300 161 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство MEng (Hons) 73% 0% 0% £25300 161 Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство (с една година в индустрията) MEng (Hons) 88% 0% 10% £25300 190 Oncampus на пълно работно време
Екологично и гражданско инженерство MEng (Hons) 73% 0% 5% £25300 161 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство MEng (Hons) 53% 0% 0% £25300 171 Oncampus на пълно работно време
Химично инженерство (с една година в индустрията) MEng (Hons) 53% 5% 0% £25300 171 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство (с една година в индустрията) MEng (Hons) 71% 10% 0% £25300 169 Oncampus на пълно работно време
Механично инженерство MEng (Hons) 71% 0% 0% £25300 158 Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Молекулярна биология и биотехнология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Екологично инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Екологично инженерство PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Материалознание и инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Материалознание и инженерство с професионален стаж MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на продуктовия дизайн (с година в индустрията) MEng (Hons) 73% 0% 5% £22000 158 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на продуктовия дизайн. MEng (Hons) 73% 0% 5% £22000 158 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Драма PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки MEng (Hons) 69% 1% 5% £25300 187 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки, включително професионален опит MEng (Hons) 75% 0% 5% £25300 185 Oncampus на пълно работно време
Математика и компютърни науки Msci (Hons) 71% 5% 0% £20800 220 Oncampus на пълно работно време
Биоинформатика и изчислителна геномика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство MEng (Hons) 67% 0% 0% £25300 202 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство MEng (Hons) 67% 0% 5% £25300 161 Oncampus на пълно работно време
Разработване на софтуер MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на данни

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фотонна интеграция и усъвършенствано съхранение на данни PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна киберсигурност (с професионален стаж) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филм MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Приложна математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна математика и физика Msci (Hons) 72% 0% 5% £25300 183 Oncampus на пълно работно време

Оперативни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика и статистика и операционни изследвания MMath (Hons) - 5% 7% £20800 169 Oncampus на пълно работно време

Аптека

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аптека MPharm (Hons) 93% 0% 3% £25300 174 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Хранителни науки и хранене Msci (Hons) 100% 0% 5% £25300 158 Oncampus на пълно работно време
Хранителни науки и хранене с професионални изследвания Msci (Hons) 100% 0% 5% £25300 158 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионални медицински сестри (медицински сестри за възрастни) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи и акушерство PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Онкология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицина на рака MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Анатомия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Клинична анатомия MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществено здраве MPH - - - - - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионални медицински сестри (психично здраве) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Включване и специални образователни потребности MEd - - - - - Oncampus на пълно работно време

Преподаване на английски като чужд език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Преподаване на английски език на лица, говорещи други езици, и приложна лингвистика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Закон LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право и технологии LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теоретична физика MPhys - 0% 3% £20800 168 Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицинска химия MChem (Hons) 71% 0% 10% £25300 163 Oncampus на пълно работно време
Медицинска химия (с една година в индустрията) MChem (Hons) 71% 0% 10% £25300 163 Oncampus на пълно работно време

Медицинска физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с медицински приложения MPhys - 0% 3% £25300 166 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с астрофизика MPhys - 0% 5% £25300 160 Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Промишлена фармацевтика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Клинична психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Докторска степен по клинична психология (DClinPsy) DClinPsy - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Грижа за деца и младежи с комплексни здравни потребности MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Докторска степен по педагогическа, детска и юношеска психология (DECAP) PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Професионални медицински сестри (деца и младежи) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Трансформация на конфликти и социална справедливост MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Геополитика PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Антропология MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международна политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобална сигурност и граници MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания в областта на социалните науки MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни изследвания PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Публична политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международна публична политика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология Msci (Hons) 80% 0% 15% £17900 145 Oncampus на пълно работно време

Свободни изкуства

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Свободни изкуства MLibArts - - 5% £20800 160 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

151 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Queen's University of Belfast - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектура BSc (Hons) 78% 0% 10% £25300 163 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика с финанси BSc (Hons) 84% 0% 0% £20800 170 Oncampus на пълно работно време
Математика с финанси BSc (Hons) 71% 0% 0% £20800 168 Oncampus на пълно работно време
Финанси (с година в индустрията) BSc (Hons) 76% 2% 3% £20800 162 Oncampus на пълно работно време

Актюерски науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Актюерски науки и управление на риска BSc (Hons) 81% 0% 5% £20800 187 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на околната среда с професионални изследвания BSc (Hons) 82% 0% 5% £25300 157 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с практика BSc (Hons) 74% 1% 4% £20800 156 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство с френски език BSc (Hons) 83% 0% 4% £20800 161 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с испански език BSc (Hons) - 0% 4% £20800 162 Oncampus на пълно работно време
Икономика и счетоводство BSc (Hons) 57% 0% 10% £20800 148 Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес с френски език BSc (Hons) 73% 0% 0% £20800 163 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с португалски език BSc (Hons) 78% 0% 10% £20800 158 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с немски език BSc (Hons) 73% 1% 4% £20800 152 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с испански език BSc (Hons) 70% 0% 5% £20800 146 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с мандарин BSc (Hons) 73% 1% 4% £20800 152 Oncampus на пълно работно време

Микробиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Микробиология BSc (Hons) 79% 0% 0% £22000 £25300 143 Oncampus на пълно работно време
Микробиология с професионални изследвания BSc (Hons) 80% 5% 0% £25300 143 Oncampus на пълно работно време

Биология на човека

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биология на човека BSc (Hons) 56% 5% 10% £25300 162 Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Зоология с професионални изследвания BSc (Hons) 68% 5% 0% £25300 143 Oncampus на пълно работно време
Зоология BSc (Hons) 62% 5% 5% £25300 138 Oncampus на пълно работно време

Морска биология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Морска биология с професионални изследвания BSc (Hons) 68% 0% 0% £25300 134 Oncampus на пълно работно време
Морска биология BSc (Hons) 68% 0% 5% £25300 148 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия BSc (Hons) 79% 5% 15% £25300 142 Oncampus на пълно работно време
Биохимия с професионални изследвания BSc (Hons) 79% 0% 5% £25300 143 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биологични науки с професионални изследвания BSc (Hons) 56% 5% 0% £25300 147 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки BSc (Hons) 56% 5% 10% £25300 147 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки (Фундаментална степен, предоставяна в Belfast Metropolitan College, Titanic Quarter campus) FdSc - - - £13866 - Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География с език BSc (Hons) 81% 0% 6% £25300 143 Oncampus на пълно работно време
География BSc (Hons) 84% 0% 1% £25300 143 Oncampus на пълно работно време

Управление на околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на околната среда BSc (Hons) 82% 0% 5% £25300 157 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски и френски BA (Hons) 82% 5% 5% £20800 155 Oncampus на пълно работно време
Английски и испански BA (Hons) 82% 5% 5% £20800 156 Oncampus на пълно работно време
Английски език и история BA (Hons) 64% 0% 0% £20800 165 Oncampus на пълно работно време
Английски и ирландски BA (Hons) 82% 5% 5% £20800 160 Oncampus на пълно работно време

Испанистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с испански език BSc (Hons) 72% 0% 0% £25300 151 Oncampus на пълно работно време
Математика с испански език BSc (Hons) 55% 5% 10% £20800 141 Oncampus на пълно работно време

Френски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
френски език и история BA (Hons) 87% 0% 5% £20800 152 Oncampus на пълно работно време
Френски и испански BA (Hons) 86% 0% 5% £20800 159 Oncampus на пълно работно време
Френски и ирландски BA (Hons) 93% 0% 5% £20800 161 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език с творческо писане BA (Hons) 82% 10% 15% £20800 153 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Френски и португалски BA (Hons) 87% 0% 5% £20800 157 Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и лингвистика BA (Hons) 83% 5% 5% £20800 153 Oncampus на пълно работно време

Португалски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Испанистика и португалистика BA (Hons) 75% 0% 10% £20800 158 Oncampus на пълно работно време

Селскостопански технологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Селскостопански технологии BSc (Hons) 73% 5% 5% £25300 158 Oncampus на пълно работно време
Селскостопански технологии с професионални изследвания BSc (Hons) 73% 0% 5% £25300 158 Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърно инженерство (с година в индустрията) BEng (Hons) - 5% 3% £25300 155 Oncampus на пълно работно време
Компютърно инженерство BEng (Hons) - 5% 3% £25300 155 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство (с година в индустрията) BEng (Hons) 53% 0% 0% £25300 143 Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство BEng (Hons) 53% 5% 5% £25300 140 Oncampus на пълно работно време
Химически науки (Фундаментална степен, предоставяна в Belfast Metropolitan College, кампус Titanic Quarter) FdSc - - - £13866 - Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство (с една година в индустрията) BEng (Hons) 63% 0% 15% £25300 144 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство BEng (Hons) 45% 0% 10% £25300 144 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство BEng (Hons) 73% 0% 5% £25300 159 Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство (с една година в индустрията) BEng (Hons) 73% 0% 5% £25300 162 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство BEng (Hons) 65% 3% 5% £25300 152 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (с една година в индустрията) BEng (Hons) 60% 0% 10% £25300 141 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (Фундаментална степен, предоставяна в Belfast Metropolitan College, Millfield campus) FdEng - - - £13866 - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника (с една година в индустрията) BEng (Hons) 92% 0% 0% £25300 166 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника BEng (Hons) 92% 10% 5% £25300 164 Oncampus на пълно работно време

Аудио технология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аудио инженерство BSc (Hons) 70% 2% 1% £25300 158 Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтични биотехнологии BSc (Hons) 74% 0% 15% £25300 160 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични биотехнологии (Сандвич) BSc 74% 0% 15% £25300 160 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музикално изпълнение BA (Hons) 65% 2% 10% £20800 159 Oncampus на пълно работно време
Музика и аудио продукция BA (Hons) 65% 2% 0% £20800 144 Oncampus на пълно работно време
Музика и звуков дизайн BA (Hons) 65% 0% 5% £20800 177 Oncampus на пълно работно време
Музика BMus (Hons) 45% 0% 0% £20800 141 Oncampus на пълно работно време

Производство на филми

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Излъчване на продукция BA (Hons) 80% 0% 5% £20800 146 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Драма BA (Hons) 69% 0% 15% £20800 141 Oncampus на пълно работно време
Драма и английски език BA (Hons) 82% 5% 0% £20800 149 Oncampus на пълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на продуктовия дизайн (с година в индустрията) BEng (Hons) 73% 0% 0% £22000 158 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на продуктовия дизайн BEng (Hons) 73% 0% 10% £22000 158 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки, включително професионален опит BSc (Hons) 66% 5% 6% £25300 148 Oncampus на пълно работно време
Математика и компютърни науки BSc (Hons) 71% 5% 5% £20800 156 Oncampus на пълно работно време

Компютърни и информационни технологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изчислителни и информационни технологии BSc (Hons) 42% 0% 0% £25300 £20800 151 Oncampus на пълно работно време

Бизнес информационни технологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес информационни технологии, включително професионален опит BSc (Hons) 79% 0% 5% £20800 152 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство BEng (Hons) 61% 0% 5% £25300 150 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство с партньорство в областта на цифровите технологии BEng (Hons) 67% 0% 5% - 154 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и кинознание BA (Hons) 82% 5% 5% £20800 135 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания и производство BA (Hons) 59% 5% 5% £20800 148 Oncampus на пълно работно време
Създаване на филми и театър BA (Hons) 59% 5% 10% £20800 149 Oncampus на пълно работно време

Приложна математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна математика и физика BSc (Hons) 72% 0% 0% £25300 149 Oncampus на пълно работно време

Оперативни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика и статистика и операционни изследвания BSc (Hons) 72% 5% 7% £20800 169 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука BSc (Hons) 55% 5% 0% £25300 166 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Хранителни науки и хранене BSc (Hons) 100% 0% 5% £25300 158 Oncampus на пълно работно време
Хранителни науки и хранене с професионални изследвания BSc (Hons) 100% 0% 0% £25300 150 Oncampus на пълно работно време

Зъболекарство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Стоматология BDS 97% 5% 2% £37600 178 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство BSc (Hons) 89% 0% 1% £20800 143 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионални медицински сестри (психично здраве) BSc (Hons) - - - £22000 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
LLB Право (старши статус) LLB (Hons) 67% 1% 10% £20800 167 Oncampus на пълно работно време
Закон LLB (Hons) 68% 1% 4% £20800 169 Oncampus на пълно работно време
Право с политика LLB (Hons) - 0% 8% £20800 159 Oncampus на пълно работно време
Право с френски език LLB (Hons) - 1% 4% £20800 162 Oncampus на пълно работно време
Право с испански език LLB (Hons) 67% 1% 4% £20800 170 Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теоретична физика BSc (Hons) 72% 0% 3% £20800 168 Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтични науки BSc (Hons) 74% 0% 15% £25300 160 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични науки (сандвич) BSc 74% 0% 5% £25300 163 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с астрофизика BSc (Hons) 72% 0% 3% £25300 159 Oncampus на пълно работно време

Медицинска физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с медицински приложения BSc (Hons) 72% 0% 3% £25300 166 Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицинска химия (с една година в индустрията) BSc (Hons) 85% 0% 0% £25300 181 Oncampus на пълно работно време
Медицинска химия BSc (Hons) 71% 0% 20% £25300 157 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) 69% 0% 5% £25300 166 Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Антропология и английски език BA (Hons) 86% 5% 10% £20800 147 Oncampus на пълно работно време
Антропология BA (Hons) 90% 3% 5% £20800 147 Oncampus на пълно работно време
Антропология и политика BA (Hons) 86% 0% 10% £20800 145 Oncampus на пълно работно време
Антропология и испански език BA (Hons) 86% 0% 10% £20800 149 Oncampus на пълно работно време
Антропология и международни отношения BA (Hons) 86% 0% 10% £20800 145 Oncampus на пълно работно време
Антропология и ирландски език BA (Hons) 86% 3% 10% £20800 153 Oncampus на пълно работно време
Антропология и история BA (Hons) 86% 2% 5% £20800 148 Oncampus на пълно работно време
Антропология и френски език BA (Hons) 86% 0% 10% £20800 148 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и политика BA (Hons) 52% 10% 0% £20800 147 Oncampus на пълно работно време
История и политика BA (Hons) 56% 5% 5% £20800 171 Oncampus на пълно работно време
Френски език и политика BA (Hons) 52% 0% 8% £20800 153 Oncampus на пълно работно време
Политика BA (Hons) 52% 0% 30% £20800 152 Oncampus на пълно работно време
Ирландски език и политика BA (Hons) 52% 0% 8% £20800 158 Oncampus на пълно работно време
Политика и испански език BA (Hons) 52% 0% 8% £20800 154 Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Планиране, околна среда и развитие BSc (Hons) 75% 0% 10% £20800 143 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология и социална политика BA (Hons) 73% 2% 15% £20800 145 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология BA (Hons) 83% 2% 10% £20800 158 Oncampus на пълно работно време
Криминология BA (Hons) 70% 0% 7% £20800 172 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и международни отношения BA (Hons) 52% 0% 8% £20800 149 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и ирландски език BA (Hons) 52% 0% 8% £20800 158 Oncampus на пълно работно време
Френски език и международни отношения BA (Hons) 52% 0% 8% £20800 153 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и политика BA (Hons) 52% 0% 8% £20800 151 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и испански език BA (Hons) 52% 0% 8% £20800 154 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и изследвания на конфликтите BA (Hons) 52% 0% 8% £20800 151 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа BSW (Hons) 93% 5% 3% £20800 151 Oncampus на пълно работно време
Социална работа (Съответна степен на обучение) BSW (Hons) 85% 0% 0% £20800 151 Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика BSc (Hons) 73% 0% 4% £20800 146 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика с френски език BSc (Hons) 73% 0% 4% £20800 154 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc (Hons) 92% 0% 5% £20800 147 Oncampus на пълно работно време
Икономика с испански език BSc (Hons) 73% 0% 4% £20800 155 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и социология BA (Hons) 71% 2% 10% £20800 138 Oncampus на пълно работно време
Социология BA (Hons) 64% 2% 15% £20800 137 Oncampus на пълно работно време
История и социология BA (Hons) 71% 2% 10% £20800 145 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионални медицински сестри (за деца и младежи) (септември) BSc (Hons) 82% 0% 5% £20800 142 Oncampus на пълно работно време
Професионални медицински сестри (за деца и младежи) (февруари) BSc (Hons) - - - £20800 - Oncampus на пълно работно време

Социална политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална политика и социология BA (Hons) 73% 15% 15% £20800 146 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология и история BA (Hons) 69% 2% 0% £20800 138 Oncampus на пълно работно време
Археология и палеоекология BSc (Hons) 74% 0% 5% £25300 163 Oncampus на пълно работно време
Археология BA (Hons) 80% 0% 20% £20800 135 Oncampus на пълно работно време
Археология и палеоекология и география BSc (Hons) 80% 0% 15% £25300 144 Oncampus на пълно работно време
Археология с френски език BA (Hons) 87% 0% 5% £20800 150 Oncampus на пълно работно време
Археология с испански език BA (Hons) 75% 0% 10% £20800 151 Oncampus на пълно работно време
Археология и ирландски език BA (Hons) 93% 0% 5% £20800 155 Oncampus на пълно работно време
Археология с португалски език BA (Hons) 75% 0% 10% £20800 151 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и философия BA (Hons) 69% 2% 0% £20800 150 Oncampus на пълно работно време
Английски език и философия BA (Hons) 82% 5% 10% £20800 159 Oncampus на пълно работно време
Антропология и философия BA (Hons) 86% 0% 10% £20800 152 Oncampus на пълно работно време
Философия BA (Hons) 68% 0% 25% £20800 164 Oncampus на пълно работно време
Политика, философия и икономика BA (Hons) 73% 0% 15% £20800 174 Oncampus на пълно работно време
Философия и политика BA (Hons) 52% 0% 10% £20800 139 Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на Queen's University of Belfast

62 Магистърски / следдипломни курсове на Queen's University of Belfast - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектура PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време
Архитектура (с практическа насоченост) MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Архитектура (Професионална практика по архитектура) PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Градско и регионално планиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Градоустройство и дизайн PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Градоустройствено планиране и проектиране на по-високо ниво на обучение MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Управление на проекти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ученичество за управление на проекти и строителство от по-високо ниво MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Строителство и управление на проекти MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Лидерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образователно лидерство MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Сравнително литературознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език - Литературознание MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Келтски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ирландски и келтски PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Наука за храните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес за селскостопанските и хранителните продукти и предприятията в селските райони - Управление на иновациите MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Бизнес за предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост и селските райони - Бизнес комуникация PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машиностроене PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време
Машинно инженерство с мениджмънт и индустриален стаж MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Механично инженерство PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Машинно инженерство с мениджмънт MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Безопасност на храните и биотехнологии MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Производство на филми

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Производство на медии и излъчване PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разработване на софтуер (непълно работно време) MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Информационно моделиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Информационно моделиране на сградата Управление на проекти по-високо ниво на обучение (Building Information Modelling Project Management Higher Level Apprenticeship) MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Информационно моделиране на сгради Управление на проекти MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна киберсигурност MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филмови изследвания PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Когнитивно-поведенческа практика PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Специализирана когнитивно-поведенческа терапия MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Системна психотерапия MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Когнитивно-поведенческа психотерапия PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време
Системна практика и фамилна терапия PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Фармакология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтичен анализ с международен индустриален стаж MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Фармацевтичен анализ - по-високо ниво на обучение MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Фармацевтичен анализ MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Фармацевтичен анализ с промишлен стаж MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Клинична медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана професионална и клинична практика (медицински сестри) MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Аптека

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Предписване на лекарства за фармацевти PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Аптека MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Независими предписания PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Ерготерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложен поведенчески анализ MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образователни изследвания MEd - - - - - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно право в областта на правата на човека LLM - - - - - Oncampus на непълно работно време
Закон за психичното здраве и психичната дееспособност PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време
Магистратура по право MLaw - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна психология на развитието MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Психология MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Клинична психология на здравето MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Психологическа наука MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психология на здравето

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психично здраве PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Младежко правосъдие MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Криминология и наказателно правосъдие LLM - - - - - Oncampus на непълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Социална политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална политика PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Политика за сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Насилие, тероризъм и сигурност MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Грижи за деца

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Права на децата MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология и палеоекология PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Хуманитарни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изкуства и хуманитарни науки MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време

Класации на Queen's University of Belfast в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Често-задавани въпроси