Royal Holloway, University of London Списък на всички курсове и степени, предлагани от Royal Holloway, University of London
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

20 Магистърски / следдипломни курсове на Royal Holloway, University of London - Каталог

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Корпоративни финанси Msci (Hons) - 10% 6% £21000 128 Oncampus на пълно работно време
Финанси Msci (Hons) - 10% 6% £21000 128 Oncampus на пълно работно време

Кватернерни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за кватернера MSc - - - £20700 - Oncampus на пълно работно време

Екологична геонаука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Екологична геонаука с година в индустрията Msci (Hons) - 5% 0% £25200 144 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда Msci (Hons) - 5% 0% £25200 144 Oncampus на пълно работно време
Екологична геонаука с година международно обучение Msci (Hons) - 5% 0% £25200 144 Oncampus на пълно работно време

Науки за Земята

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геонауки с година в индустрията Msci (Hons) - 5% 0% £25200 144 Oncampus на пълно работно време
Геонауки с година на международно обучение Msci (Hons) - 5% 0% £25200 144 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Земя, климат и промени в околната среда Msci (Hons) - 5% 0% £25200 144 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки с година в индустрията Msci (Hons) - 4% 4% £25200 156 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (информационна сигурност) Msci (Hons) - 4% 0% £25200 138 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Софтуерно инженерство) с година в индустрията Msci (Hons) - 4% 4% £25200 138 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Софтуерно инженерство) Msci (Hons) - 4% 4% £25200 138 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (Изкуствен интелект) с година в индустрията Msci (Hons) - 4% 4% £25200 139 Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженеринг на компютърни системи с една година в индустрията MEng (Hons) - 0% 5% £25200 135 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на компютърни системи MEng (Hons) - 0% 5% £25200 135 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електронно инженерство MEng (Hons) - 0% 5% £25200 133 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Астрофизика Msci (Hons) - 5% 15% £26500 160 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика Msci (Hons) - 10% 6% £21000 128 Oncampus на пълно работно време

Класическа рецепция

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Класическа рецепция MA (Res) - - - £22300 - Oncampus на пълно работно време

179 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на Royal Holloway, University of London - Каталог

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финанси и математика BSc (Hons) - 0% 11% £23800 132 Oncampus на пълно работно време
Финанси и математика с година в бизнеса BSc (Hons) - 0% 11% £23800 132 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление със счетоводство BSc (Hons) - 5% 0% £21000 148 Oncampus на пълно работно време
Управление с корпоративна отговорност BSc (Hons) - 5% 5% £21000 135 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и управление BSc (Hons) - 5% 6% £21000 136 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт със счетоводство (Година на бизнеса) BSc (Hons) - 5% 10% £21000 141 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (Година в бизнеса) BSc (Hons) - 0% 3% £21000 143 Oncampus на пълно работно време
Управление с човешки ресурси BSc (Hons) - 5% 5% £21000 135 Oncampus на пълно работно време
Управление с международен бизнес BSc (Hons) - 5% 5% £21000 130 Oncampus на пълно работно време
Управление с предприемачество BSc (Hons) - 5% 5% £21000 130 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт с човешки ресурси (Година на бизнеса) BSc (Hons) - 5% 0% £21000 135 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт с цифрови иновации (Година на бизнеса) BSc (Hons) - 5% 10% £21000 133 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт с предприемачество (Година на бизнеса) BSc (Hons) - 5% 0% £21000 128 Oncampus на пълно работно време
Управление с корпоративна отговорност (Година на бизнеса) BSc (Hons) - 5% 5% £21000 135 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт с международен бизнес (Година на бизнеса) BSc (Hons) - 5% 10% £21000 143 Oncampus на пълно работно време
Управление с цифрови иновации BSc (Hons) - 5% 5% £21000 131 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси с една година в областта на бизнеса BSc (Hons) - 5% 5% £21000 132 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление с маркетинг BSc (Hons) - 5% 5% £21000 120 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт с маркетинг (Година на бизнеса) BSc (Hons) - 5% 0% £21000 146 Oncampus на пълно работно време

Молекулярна биология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Молекулярна биология и промени в околната среда с година в индустрията BSc (Hons) - 0% 5% £26500 133 Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Зоология BSc (Hons) - 0% 0% £26500 146 Oncampus на пълно работно време
Зоология с година в индустрията BSc (Hons) - 0% 0% £26500 144 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицинска биохимия с година в индустрията BSc (Hons) - 7% 1% £26500 133 Oncampus на пълно работно време
Медицинска биохимия BSc (Hons) - 7% 15% £26500 151 Oncampus на пълно работно време
Биохимия с година в индустрията BSc (Hons) - 7% 1% £26500 133 Oncampus на пълно работно време

Генетика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Генетика BSc (Hons) - 7% 0% £26500 133 Oncampus на пълно работно време
Генетика с година в индустрията BSc (Hons) - 7% 1% £26500 133 Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Екология и опазване на околната среда с година в индустрията BSc (Hons) - 4% 10% £26500 136 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
География BSc (Hons) - 5% 5% £25200 128 Oncampus на пълно работно време
География BA (Hons) - 0% 5% £25200 138 Oncampus на пълно работно време
Човешка география BA (Hons) - 0% 0% £25200 135 Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Екологична геология BSc (Hons) - 5% 0% £25200 144 Oncampus на пълно работно време
Геология с година в индустрията BSc (Hons) - 5% 0% £25200 144 Oncampus на пълно работно време
Геология BSc (Hons) - 5% 0% £25200 132 Oncampus на пълно работно време
Екологична геология с година в индустрията BSc (Hons) - 5% 0% £25200 144 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Земя, климат и промени в околната среда BSc (Hons) - 5% 0% £25200 144 Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съвременни езици и преводачески изследвания BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време
Право със съвременни езици (немски език) LLB (Hons) - 2% 4% £19600 141 Oncampus на пълно работно време
Политика, международни отношения и съвременни езици (немски език) BA (Hons) - 4% 8% £23800 134 Oncampus на пълно работно време
Политика, международни отношения и съвременни езици (испански език) BA (Hons) - 4% 8% £23800 137 Oncampus на пълно работно време
Политика, международни отношения и съвременни езици (френски език) BA (Hons) - 4% 8% £23800 136 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици с философия BA (Hons) - 5% 5% £23800 132 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и английски език BA (Hons) - 1% 7% £23800 133 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и гръцки език BA (Hons) - 10% 10% £23800 135 Oncampus на пълно работно време
Право със съвременни езици (френски език) LLB (Hons) - 2% 4% £19600 140 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици с преводачески изследвания BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и сравнителна литература и култура BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време
Право със съвременни езици (испански език) LLB (Hons) - 2% 4% £19600 140 Oncampus на пълно работно време
Право със съвременни езици (италиански език) LLB (Hons) - 2% 4% £19600 141 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език и история BA (Hons) - 0% 0% £23800 148 Oncampus на пълно работно време
Английски език и дигитални изкуства BA (Hons) - 1% 7% £23800 143 Oncampus на пълно работно време
Сравнителна литература и култура и английски език BA (Hons) - 1% 7% £23800 133 Oncampus на пълно работно време
Английски и латински език BA (Hons) - 1% 7% £23800 136 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на превода

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Преводачески изследвания и сравнителна литература и култура BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време
Преводачески изследвания с една година в чужбина BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на превода BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време
Преводачески изследвания и сравнителна литература и култура с една година в чужбина BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време

Испанистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика с испански език BSc (Hons) - 0% 11% £23800 138 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Драма и творческо писане BA (Hons) - 6% 6% £23800 132 Oncampus на пълно работно време
Английски език и творческо писане BA (Hons) - 0% 0% £23800 181 Oncampus на пълно работно време
Американска литература и творческо писане BA (Hons) - 0% 0% £23800 155 Oncampus на пълно работно време

Сравнително литературознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сравнителна литература и култура BA (Hons) - 5% 0% £23800 125 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Драма и театрознание BA (Hons) - 10% 5% £23800 170 Oncampus на пълно работно време
Музика и театър BA (Hons) - 5% 3% £23800 163 Oncampus на пълно работно време
Английски език и драма BA (Hons) - 0% 15% £23800 152 Oncampus на пълно работно време
Драма с танци BA (Hons) - 5% 7% £23800 152 Oncampus на пълно работно време
Драма и философия BA (Hons) - 0% 15% £23800 145 Oncampus на пълно работно време
Сравнителна литература и култура и драматургия BA (Hons) - 5% 5% £23800 138 Oncampus на пълно работно време
Драма с философия BA (Hons) - 0% 15% £23800 145 Oncampus на пълно работно време
Класически науки и драма BA (Hons) - 5% 5% £23800 141 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музика и английски език BA (Hons) - 1% 7% £23800 190 Oncampus на пълно работно време
Музика BMus (Hons) - 5% 0% £23800 169 Oncampus на пълно работно време
История и музика BA (Hons) - 5% 5% £23800 153 Oncampus на пълно работно време
Музика с философия BA (Hons) - 0% 15% £23800 156 Oncampus на пълно работно време
Музика с немски език BA (Hons) - 5% 3% £23800 174 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици с музика BA (Hons) - 5% 5% £23800 149 Oncampus на пълно работно време
Музика и философия BA (Hons) - 0% 15% £23800 156 Oncampus на пълно работно време
Икономика с музика BSc Econ (Hons) - 10% 6% £21000 151 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и музика BA (Hons) - 5% 5% £23800 149 Oncampus на пълно работно време
Музика с италиански BA (Hons) - 5% 3% £23800 174 Oncampus на пълно работно време
Музика с френски BA (Hons) - 5% 5% £23800 132 Oncampus на пълно работно време
Музика с испански език BA (Hons) - 10% 5% £23800 157 Oncampus на пълно работно време
Физика с музика BSc (Hons) - 5% 15% £26500 154 Oncampus на пълно работно време

Действащо лице

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Драма с актьорско майсторство BA (Hons) - 5% 7% £23800 152 Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуство и дизайн на видеоигри BA (Hons) - 4% 10% £23800 138 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки с година в промишлеността BSc (Hons) - 4% 10% £25200 157 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (информационна сигурност). BSc (Hons) - 5% 0% £25200 151 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Софтуерно инженерство) BSc (Hons) - 4% 4% £25200 130 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Софтуерно инженерство) с година в индустрията BSc (Hons) - 4% 0% £25200 150 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и математика BSc (Hons) - 0% 10% £25200 139 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) - 5% 6% £25200 136 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (Изкуствен интелект) BSc (Hons) - 10% 0% £25200 129 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Филмово, телевизионно и цифрово производство BA (Hons) - 10% 5% £23800 140 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания с философия BA (Hons) - 0% 15% £23800 141 Oncampus на пълно работно време
Преводачески изследвания с международно кино с година в чужбина BA (Hons) - 5% 5% £23800 134 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания BA (Hons) - 10% 5% £23800 146 Oncampus на пълно работно време
Преводачески изследвания с международно кино BA (Hons) - 5% 5% £23800 134 Oncampus на пълно работно време
Музика и звуков дизайн за филми, телевизия и интерактивни медии BA (Hons) - 5% 3% £23800 174 Oncampus на пълно работно време
Английски език и кинознание BA (Hons) - 1% 5% £23800 153 Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Цифрова медийна култура и технологии BA (Hons) - 10% 5% £23800 144 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика със статистика BSc (Hons) - 0% 11% £23800 136 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки с година в индустрията BSc (Hons) - 7% 1% £26500 133 Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология, клинична и когнитивна неврология BSc (Hons) - 0% 0% £23800 152 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електронно инженерство BEng (Hons) - 0% 5% £25200 107 Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство с година в индустрията BEng (Hons) - 0% 5% £25200 140 Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженеринг на компютърни системи BEng (Hons) - 0% 5% £25200 135 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на компютърни системи с една година в индустрията BEng (Hons) - 0% 5% £25200 135 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политика и право с година в индустрията BA (Hons) - 4% 8% £23800 137 Oncampus на пълно работно време
Закон LLB (Hons) - 0% 4% £19600 139 Oncampus на пълно работно време
Право с политика LLB (Hons) - 4% 8% £19600 137 Oncampus на пълно работно време
Право със социология LLB (Hons) - 0% 10% £19600 136 Oncampus на пълно работно време
Право с политика с година в индустрията LLB (Hons) - 4% 8% £19600 137 Oncampus на пълно работно време
Право с година в индустрията LLB (Hons) - 2% 5% £19600 157 Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Теоретична физика BSc (Hons) - 5% 15% £26500 135 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Астрофизика BSc (Hons) - 5% 20% £26500 166 Oncampus на пълно работно време

Ядрена физика и физика на елементарните частици

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика с физика на елементарните частици BSc (Hons) - 5% 15% £26500 135 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) - 3% 2% £23800 154 Oncampus на пълно работно време
Психология, развитие и нарушения на развитието BSc (Hons) - 3% 2% £23800 174 Oncampus на пълно работно време

Клинична психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология, клинична психология и психично здраве BSc (Hons) - 0% 10% £23800 159 Oncampus на пълно работно време

Приложна психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложна психология BSc (Hons) - 3% 2% £23800 153 Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финансова и бизнес икономика BSc Econ (Hons) - 0% 8% £21000 122 Oncampus на пълно работно време
Финансова и бизнес икономика с година в бизнеса BSc Econ (Hons) - 10% 10% £21000 127 Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социални науки BSc (Hons) - 0% 15% £19600 130 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика с година в бизнеса BSc Econ (Hons) - 10% 5% £21000 108 Oncampus на пълно работно време
Икономика и наука за данните BSc Econ (Hons) - 10% 6% £21000 128 Oncampus на пълно работно време
Икономика, политика и международни отношения BSc (Hons) - 10% 15% £23800 140 Oncampus на пълно работно време
Икономика с френски език BSc Econ (Hons) - 10% 6% £21000 133 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc Econ (Hons) - 14% 3% £21000 131 Oncampus на пълно работно време
Икономика с политически науки с година в бизнеса BSc Econ (Hons) - 10% 6% £21000 131 Oncampus на пълно работно време
Икономика и математика BSc (Hons) - 0% 0% £23800 120 Oncampus на пълно работно време
Икономика, политика и международни отношения с една година бизнес BSc (Hons) - 10% 6% £23800 131 Oncampus на пълно работно време
Икономика с италиански език BSc Econ (Hons) - 10% 6% £21000 128 Oncampus на пълно работно време
Икономика и управление BSc (Hons) - 10% 0% £21000 136 Oncampus на пълно работно време
Икономика с политически науки BSc Econ (Hons) - 10% 6% £21000 132 Oncampus на пълно работно време
Икономика с испански език BSc Econ (Hons) - 10% 6% £21000 134 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политика и международни отношения BA (Hons) - 0% 6% £23800 127 Oncampus на пълно работно време
История, политика и международни отношения BA (Hons) - 0% 0% £23800 135 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения BA (Hons) - 5% 5% £23800 131 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политика BA (Hons) - 10% 15% £23800 134 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Криминология и социология BSc (Hons) - 0% 10% £19600 127 Oncampus на пълно работно време
Право с криминология LLB (Hons) - 0% 5% £19600 143 Oncampus на пълно работно време
Криминология и психология с година в индустрията BSc (Hons) - 3% 0% £23800 157 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология с година в индустрията BSc (Hons) - 0% 5% £19600 118 Oncampus на пълно работно време
Право с криминология с година в индустрията LLB (Hons) - 0% 0% £19600 151 Oncampus на пълно работно време
Криминология и психология BSc (Hons) - 10% 1% £23800 148 Oncampus на пълно работно време

Социална политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Околна среда и социални промени BSc (Hons) - 2% 2% £25200 133 Oncampus на пълно работно време

Класически изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Класика BA (Hons) - 5% 5% £23800 131 Oncampus на пълно работно време
Класика и философия BA (Hons) - 5% 5% £23800 135 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и класически науки BA (Hons) - 5% 5% £23800 128 Oncampus на пълно работно време
Класика с философия BA (Hons) - 5% 5% £23800 135 Oncampus на пълно работно време
Класически изследвания и сравнителна литература и култура BA (Hons) - 5% 5% £23800 128 Oncampus на пълно работно време
Английски език и класически науки BA (Hons) - 1% 7% £23800 150 Oncampus на пълно работно време
Класически науки BA (Hons) - 0% 5% £23800 114 Oncampus на пълно работно време
Класически науки с философия BA (Hons) - 5% 5% £23800 135 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Философия с международни отношения BA (Hons) - 4% 8% £23800 137 Oncampus на пълно работно време
Физика с философия BSc (Hons) - 5% 15% £26500 137 Oncampus на пълно работно време
Политиката с философия BA (Hons) - 4% 20% £23800 138 Oncampus на пълно работно време
Право с философия LLB (Hons) - 2% 4% £19600 140 Oncampus на пълно работно време
Сравнителна литература и култура с философия BA (Hons) - 5% 5% £23800 132 Oncampus на пълно работно време
Философия BA (Hons) - 0% 5% £23800 138 Oncampus на пълно работно време
Английски език и философия BA (Hons) - 1% 7% £23800 140 Oncampus на пълно работно време
Математика с философия BSc (Hons) - 0% 11% £23800 137 Oncampus на пълно работно време
Математика и философия BSc (Hons) - 0% 11% £23800 137 Oncampus на пълно работно време
Сравнителна литература и култура и философия BA (Hons) - 5% 5% £23800 132 Oncampus на пълно работно време
Философия и право BA (Hons) - 2% 4% £23800 140 Oncampus на пълно работно време
Социология и философия BA (Hons) - 0% 4% £21000 135 Oncampus на пълно работно време
История и философия BA (Hons) - 5% 30% £23800 122 Oncampus на пълно работно време
Политика, философия и икономика BA (Hons) - 10% 10% £23800 124 Oncampus на пълно работно време

Свободни изкуства

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Свободни изкуства с международна година BA (Hons) - 0% 15% £23800 144 Oncampus на пълно работно време
Свободни изкуства с езикова година в чужбина BA (Hons) - 5% 5% £23800 134 Oncampus на пълно работно време
Свободни изкуства BA (Hons) - 5% 5% £23800 128 Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съвременни езици с история на изкуството и визуалната култура BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време
Преводачески изследвания с история на изкуството и визуална култура с една година в чужбина BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и история на изкуството и визуалната култура BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време
Преводачески изследвания с история на изкуството и визуалната култура BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и визуалната култура и Сравнителна литература и култура BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време
Преводачески изследвания и история на изкуството и визуалната култура BA (Hons) - 5% 5% £23800 125 Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Древна история с философия BA (Hons) - 5% 5% £23800 136 Oncampus на пълно работно време

Средновековна история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Древна и средновековна история BA (Hons) - 5% 5% £23800 133 Oncampus на пълно работно време

Всички курсове на непълно работно време на Royal Holloway, University of London

1 Магистърски / следдипломни курсове на Royal Holloway, University of London - Каталог

Демокрация

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Избори, кампании и демокрация MSc - - - £18200 - Oncampus на непълно работно време

Класации на Royal Holloway, University of London в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 26 Royal Holloway, University of London

Често-задавани въпроси