Teesside University Списък на всички курсове и степени, предлагани от Teesside University
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

40 Магистърски / следдипломни курсове на Teesside University - Каталог

Международен бизнес

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международен мениджмънт MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси MA - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес администрация (DBA) DBA - - - £12375 - Oncampus на пълно работно време

Управление на околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на околната среда MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Производство на храни и напитки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженеринг на хранително-вкусовата промишленост MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Илюстрация

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Концептуално изкуство MA - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време
Илюстрация MA - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време
Комикси и графични романи MA - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Анимация

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Анимация MA - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство MA - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Киберсигурност MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за данните MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Цифрови медии и комуникации MA - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Хиропрактика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хиропрактика (с интегрирана магистърска степен) Msci (Hons) - 0% 10% £15000 138 Oncampus на пълно работно време

Здравни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Здравни науки (с година на основаване) CertHE - 5% 65% £15000 103 Oncampus на пълно работно време
Науки за здравето CertHE - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки за напреднали MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Зъболекарски грижи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Практика за стоматологични медицински сестри CertHE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство (с факултативна година в индустрията) MEng (Hons) - 10% 25% £15000 134 Oncampus на пълно работно време
Аеронавигационно инженерство HNC - - - - - Oncampus на пълно работно време

Системи за управление

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Техника на измервателната и контролната апаратура (с факултативна година в индустрията) MEng (Hons) - 0% 14% £15000 126 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Строително инженерство (с година в индустрията по избор) MEng (Hons) - 0% 10% £15000 121 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника (с година в индустрията по избор) MEng (Hons) - 0% 14% £15000 126 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химично инженерство (с факултативна година в индустрията) MEng (Hons) - 0% 25% £15000 109 Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство HNC - - - - - Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство (с факултативна година в индустрията) MEng (Hons) - 10% 0% £15000 124 Oncampus на пълно работно време
Механично инженерство HNC - 10% 10% - 105 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гражданско и строително инженерство MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование (преподаване на английски език на лица, говорещи други езици) MA - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право и политика MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Разследване на престъпления MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съдебна медицина MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология на здравето MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Съдебна психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съдебна психология MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни отношения MA - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Криминология MSc - - - £14000 - Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и социални грижи CertHE - - - - - Oncampus на пълно работно време

160 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на Teesside University - Каталог

Управление на строителството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на строителството BSc (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси BSc (Hons) - 5% 15% £15000 109 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и счетоводство (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес и счетоводство BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес финанси и счетоводство (Top-up) BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на бизнеса BA (Hons) - 0% 10% £15000 133 Oncampus на пълно работно време
Международен туристически мениджмънт (с година на основаване) BA (Hons) - 5% 5% £15000 112 Oncampus на пълно работно време
Управление на човешките ресурси (с година на обучение) BA (Hons) - 5% 0% £15000 112 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (с година на основаване) BA (Hons) - 0% 10% £15000 107 Oncampus на пълно работно време
Управление на авиокомпании и летища (Top-up) BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с управление на човешките ресурси (Top-up) BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт (Top-up) BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси BA (Hons) - 5% 0% £15000 112 Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на международния туризъм BA (Hons) - 5% 5% £15000 112 Oncampus на пълно работно време
Авиация, пътуване и туризъм FdA - - 0% - 111 Oncampus на пълно работно време

Туризъм

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Авиация и туризъм FdA - 0% 5% - 90 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Маркетинг BSc (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес и маркетинг (с година на основаване) BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес и маркетинг BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с маркетинг (Top-up) BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Управление на творчеството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дизайн за творческите индустрии FdA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биология BSc (Hons) - 0% 20% £15000 110 Oncampus на пълно работно време
Биология (с начална година) BSc (Hons) - 0% 20% £15000 110 Oncampus на пълно работно време

Биология на човека

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биология на човека (с година на основаване) BSc (Hons) - 0% 10% £15000 110 Oncampus на пълно работно време
Биология на човека BSc (Hons) - 0% 10% £15000 110 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическото натоварване (с година на основаване) BSc (Hons) - - 17% £15000 138 Oncampus на пълно работно време
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) - - 17% £15000 138 Oncampus на пълно работно време

Спортна терапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортна терапия и рехабилитация BSc (Hons) - - 15% £15000 131 Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортно треньорство и физически упражнения FdSc - - 0% - 88 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложен спорт и физически упражнения (Top-up) BSc (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда (с начална година) BSc (Hons) - 10% 5% £15000 89 Oncampus на пълно работно време
Наука за околната среда BSc (Hons) - 10% 5% £15000 89 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
География (с начална година) BSc (Hons) - 10% 15% £15000 92 Oncampus на пълно работно време
География BSc (Hons) - 10% 15% £15000 92 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език и творческо писане BA (Hons) - 5% 10% £15000 111 Oncampus на пълно работно време
Английски език и творческо писане (с подготвителна година) BA (Hons) - 5% 10% £15000 111 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изучаване на английски език BA (Hons) - 5% 25% £15000 90 Oncampus на пълно работно време
Англицистика (с начална година) BA (Hons) - 5% 25% £15000 90 Oncampus на пълно работно време

Наука за храните

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука и технология на храните BSc (Hons) - - 5% £15000 89 Oncampus на пълно работно време
Хранителна наука и технологии (с година на основаване) BSc (Hons) - - 5% £15000 89 Oncampus на пълно работно време

Наука за животните

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за животните и хуманно отношение към тях BSc (Hons) - - 15% - 89 Oncampus на пълно работно време

Проучвания в областта на храните и напитките

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Кулинарни изкуства и мениджмънт FdA - - 0% - 111 Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Мода BA (Hons) - 5% 12% £15000 109 Oncampus на пълно работно време
Мода (с Foundation Year) BA (Hons) - 5% 12% £15000 109 Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фотография BA (Hons) - 10% 20% £15000 143 Oncampus на пълно работно време
Фотография с начална година BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство с година на основаване BA (Hons) - 20% 0% £15000 106 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Анимация

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
2D анимация и стоп-моушън с начална година BA (Hons) - 12% 20% £15000 115 Oncampus на пълно работно време
2D анимация и стоп моушън BA (Hons) - 12% 20% £15000 115 Oncampus на пълно работно време

Интериорен дизайн и архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Интериорен дизайн BA (Hons) - 0% 15% £15000 105 Oncampus на пълно работно време
Интериорен дизайн (с подготвителна година) BA (Hons) - 0% 15% £15000 105 Oncampus на пълно работно време

Илюстрация

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Комикси и графични романи с година на създаване BA (Hons) - 10% 10% £15000 134 Oncampus на пълно работно време
Комикси и графични романи BA (Hons) - 10% 10% £15000 134 Oncampus на пълно работно време
Концептуално изкуство с година на основаване BA (Hons) - 15% 4% £15000 129 Oncampus на пълно работно време
Концептуално изкуство BA (Hons) - 15% 4% £15000 129 Oncampus на пълно работно време

Компютърна криминалистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърна и цифрова криминалистика BSc (Hons) - 0% 30% £15000 98 Oncampus на пълно работно време
Компютърна и цифрова криминалистика (с година на обучение) BSc (Hons) - 0% 30% £15000 98 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство BSc (Hons) - 5% 20% £15000 125 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство с начална година BSc (Hons) - 5% 20% £15000 125 Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дизайн на игри BA (Hons) - 15% 6% £15000 134 Oncampus на пълно работно време
Изкуство на игрите с подготвителна година BA (Hons) - 15% 14% £15000 135 Oncampus на пълно работно време
Игри за изкуство BA (Hons) - 15% 14% £15000 135 Oncampus на пълно работно време
Дизайн на игри с година на основаване BA (Hons) - 15% 6% £15000 134 Oncampus на пълно работно време

Компютърна анимация и визуални ефекти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Визуални ефекти и графика на движението BA (Hons) - 12% 0% £15000 126 Oncampus на пълно работно време
Визуални ефекти и графика на движението с подготвителна година BA (Hons) - 12% 0% £15000 126 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки BSc (Hons) - 10% 25% £15000 123 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки с начална година BSc (Hons) - 10% 25% £15000 123 Oncampus на пълно работно време

Компютърни и информационни технологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Информационни технологии с начална година BSc (Hons) - 10% 10% £15000 94 Oncampus на пълно работно време
Информационни технологии BSc (Hons) - 10% 10% £15000 94 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуствен интелект BSc (Hons) - 12% 13% £15000 126 Oncampus на пълно работно време
Изкуствен интелект с начална година BSc (Hons) - 12% 13% £15000 126 Oncampus на пълно работно време

Програмиране

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Програмиране на игри с начална година BSc (Hons) - 15% 15% £15000 119 Oncampus на пълно работно време
Програмиране на игри BSc (Hons) - 15% 15% £15000 119 Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Киберсигурност BSc (Hons) - 5% 20% £15000 116 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност с начална година BSc (Hons) - 5% 20% £15000 116 Oncampus на пълно работно време

Програмиране на компютърни игри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Разработване на игри с начална година BSc (Hons) - 12% 10% £15000 126 Oncampus на пълно работно време
Разработване на игри BSc (Hons) - 12% 10% £15000 126 Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Журналистика BA (Hons) - 10% 10% £15000 105 Oncampus на пълно работно време
Журналистика с подготвителна година BA (Hons) - 10% 10% £15000 105 Oncampus на пълно работно време
Спортна журналистика с подготвителна година BA (Hons) - 5% 5% £15000 94 Oncampus на пълно работно време
Спортна журналистика BA (Hons) - 5% 5% £15000 94 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Филмово и телевизионно продуциране с подготвителна година BA (Hons) - 5% 5% £15000 116 Oncampus на пълно работно време
Производство на филми и телевизионни предавания BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Диагностични изображения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Диагностична рентгенография BSc (Hons) - 0% 2% £15000 134 Oncampus на пълно работно време

Здравни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Здравни науки BSc (Hons) - 0% 30% £15000 98 Oncampus на пълно работно време
Здравни науки (с година на основаване) BSc (Hons) - 0% 30% £15000 98 Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физиотерапия BSc (Hons) - 0% 9% £15000 155 Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Професионална терапия BSc (Hons) - 0% 14% £15000 129 Oncampus на пълно работно време

Практика на операционния отдел

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Практически изследвания на оперативния отдел BSc (Hons) - 0% 5% £15000 136 Oncampus на пълно работно време

Парамедик наука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Парамедицинска практика BSc (Hons) - 0% 6% £15000 153 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хранене BSc (Hons) - 0% 10% £15000 142 Oncampus на пълно работно време
Хранене (с начална година) BSc (Hons) - 0% 10% £15000 142 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Акушерство BSc (Hons) - 0% 0% £15000 155 Oncampus на пълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология и консултиране BSc (Hons) - 6% 10% £15000 138 Oncampus на пълно работно време
Психология и консултиране (с начална година) BSc (Hons) - 6% 10% £15000 138 Oncampus на пълно работно време
Терапевтично консултиране (Top-up) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки (с година на обучение) BSc (Hons) - 5% 10% £15000 121 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки BSc (Hons) - 5% 10% £15000 121 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за хора с увреждания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински изследвания (обучителни затруднения) BSc (Hons) - 0% 0% £15000 124 Oncampus на пълно работно време

Зъболекарство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дентална хигиена BSc (Hons) - 0% 0% £15000 - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Строително инженерство (с година на основаване и година на обучение в индустрията по избор) BEng (Hons) - 0% 5% £15000 117 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство (с факултативна година в индустрията) BEng (Hons) - 0% 5% £15000 117 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство (надграждане) BEngTec (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника (с година на основаване и година на обучение в индустрията по избор) BEng (Hons) - 0% 20% £15000 145 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника (с година в индустрията по избор) BEng (Hons) - 0% 20% £15000 145 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника (Top-up) BEngTec (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Системи за управление

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Техника на измервателната и контролната апаратура (с факултативна година в индустрията) BEng (Hons) - 0% 10% £15000 112 Oncampus на пълно работно време
Инструментална и контролна техника (с година на основаване и година на обучение в индустрията по избор) BEng (Hons) - 0% 10% £15000 112 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство (с година на основаване и година на обучение в индустрията по избор) BEng (Hons) - 0% 15% £15000 109 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (с факултативна година в индустрията) BEng (Hons) - 0% 15% £15000 109 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (Top-up) BEngTec (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химично инженерство (с факултативна година в индустрията) BEng (Hons) - 5% 40% £15000 93 Oncampus на пълно работно време
Химично инженерство (с година на основаване и година на обучение в индустрията по избор) BEng (Hons) - 5% 40% £15000 93 Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство (с подготвителна година и факултативна година в индустрията) BEng (Hons) - 5% 20% £15000 121 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство (с факултативна година в индустрията) BEng (Hons) - 5% 20% £15000 121 Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследвания в областта на образованието (с подготвителна година) BA (Hons) - - 15% £15000 121 Oncampus на пълно работно време
Проучвания в областта на образованието BA (Hons) - - 15% £15000 121 Oncampus на пълно работно време

Преподаване на английски като чужд език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Преподаване на английски език на лица, говорещи други езици (TESOL) (Top-up) BA (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право (с подготвителна година) LLB (Hons) - 5% 14% £15000 117 Oncampus на пълно работно време
Закон LLB (Hons) - 5% 14% £15000 117 Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Професионална полицейска дейност BSc (Hons) - 0% 10% £15000 125 Oncampus на пълно работно време
Престъпления и разследване BSc (Hons) - 4% 15% £15000 130 Oncampus на пълно работно време
Престъпления и разследвания (с година на обучение) BSc (Hons) - 4% 15% £15000 130 Oncampus на пълно работно време
Професионална полицейска дейност (с подготвителна година) BSc (Hons) - 0% 10% £15000 125 Oncampus на пълно работно време
Изследване на полицията (Top-up) BSc (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Разследване на местопрестъплението

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за местопрестъплението (с година на основаване) BSc (Hons) - 5% 15% £15000 124 Oncampus на пълно работно време
Наука за местопрестъплението BSc (Hons) - 5% 15% £15000 124 Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фармацевтична наука BSc (Hons) - 0% 15% £15000 103 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични науки (с година на основаване) BSc (Hons) - 0% 15% £15000 103 Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Криминалистика (с година на обучение) BSc (Hons) - 15% 15% £15000 132 Oncampus на пълно работно време
Съдебна медицина BSc (Hons) - 15% 15% £15000 132 Oncampus на пълно работно време

Клинична психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология с клинична психология BSc (Hons) - 6% 15% £15000 113 Oncampus на пълно работно време
Психология с клинична психология (с година на основаване) BSc (Hons) - 6% 15% £15000 113 Oncampus на пълно работно време

Съдебна психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съдебна психология BSc (Hons) - 6% 5% £15000 109 Oncampus на пълно работно време
Съдебна психология (с начална година) BSc (Hons) - 6% 5% £15000 109 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) - 0% 18% £15000 117 Oncampus на пълно работно време
Психология (с начална година) BSc (Hons) - 0% 18% £15000 117 Oncampus на пълно работно време

Психология на здравето

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински изследвания (психично здраве) BSc (Hons) - 2% 2% £15000 143 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Криминология с право (с подготвителна година) BSc (Hons) - 5% 20% £15000 125 Oncampus на пълно работно време
Криминология (с подготвителна година) BSc (Hons) - 4% 10% £15000 118 Oncampus на пълно работно време
Криминология BSc (Hons) - 4% 10% £15000 118 Oncampus на пълно работно време
Криминология с право BSc (Hons) - 4% 5% £15000 123 Oncampus на пълно работно време
Криминология с психология (с начална година) BSc (Hons) - 0% 10% £15000 126 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология BSc (Hons) - 0% 10% £15000 98 Oncampus на пълно работно време
Криминология с психология BSc (Hons) - 0% 10% £15000 126 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология (с подготвителна година) BSc (Hons) - 0% 10% £15000 98 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политика с международни отношения (с година на основаване) BA (Hons) - 4% 25% £15000 113 Oncampus на пълно работно време
Политика с международни отношения BA (Hons) - 4% 25% £15000 113 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология BSc (Hons) - 4% 20% £15000 118 Oncampus на пълно работно време
Социология (с начална година) BSc (Hons) - 4% 20% £15000 118 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална работа BA (Hons) - 5% 7% £15000 127 Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право, криминология и наказателно правосъдие (с подготвителна година) LLB (Hons) - 4% 15% £15000 102 Oncampus на пълно работно време
Право, криминология и наказателно правосъдие LLB (Hons) - 4% 15% £15000 102 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Деца и ранно детство (с година на обучение) BA (Hons) - - 7% £15000 146 Oncampus на пълно работно време
Деца и ранно детство BA (Hons) - - 7% £15000 146 Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика (с година на основаване) BSc (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика BSc (Hons) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и социални грижи (Top-up) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Обществени услуги

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Обществени услуги FdA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Класации на Teesside University в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 16 Teesside University

Често-задавани въпроси