The Open University Списък на всички курсове и степени, предлагани от The Open University
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

Всички онлайн курсове на The Open University

121 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на The Open University - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни технологии & ИТ и бизнес (Q67-CITB) BSc (Hons) 84% 10% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и езици (R55) BA (Hons) 85% 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Управление на бизнеса (Q91) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и испански език (R55-SPA) BA (Hons) - - 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт (иновации и предприятия) (Q91-IE) BA (Hons) - - 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт (Счетоводство) (Q91-ACC) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и немски език (R55-GER) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт (Практика на ръководството) (Q91-LP) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и френски език (R55-FR) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт (икономика) (Q91-EC) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт (маркетинг) (Q91-MAR) BA (Hons) - - 0% - - На линия на непълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биология (R58) BSc (Hons) 90% 5% 0% - - На линия на непълно работно време

Спортно треньорство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спорт, фитнес и треньорство (Q76) BSc (Hons) 88% 5% 0% - - На линия на непълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хуманитарни науки и изкуства (творческо писане) (R14-CW) BA (Hons) 88% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Английска литература и творческо писане (Q86) BA (Hons) 89% - 0% - - На линия на непълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език (R54) BA (Hons) 85% - 0% - - На линия на непълно работно време
Английски език и литература (Q39) BA (Hons) 91% - 0% - - На линия на непълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска литература (Q66) BA (Hons) 94% - 0% - - На линия на непълно работно време

Испанистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Езиково обучение с английски и испански език (Q30-ES) BA (Hons) - - 0% - - На линия на непълно работно време
Езиково обучение с френски и испански език (Q30-FS) BA (Hons) - - 0% - - На линия на непълно работно време
Езиково обучение с немски и испански език (Q30-GS) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Право и испански език (R56-SPA) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Германистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право и немски език (R56-GER) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Езикознание с английски и немски език (Q30-EG) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Езиково обучение с френски и немски език (Q30-FG) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Френски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право и френски език (R56-FR) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Езиково обучение с английски и френски език (Q30-EF) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музика (R25) BA (Hons) 85% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Хуманитарни науки и изкуства (музика) (R14-M) BA (Hons) - - 0% - - На линия на непълно работно време

Дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърна техника & ИТ и дизайн (Q67-CITD) BSc (Hons) 84% 10% 0% - - На линия на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за данните (R38) BSc (Hons) 92% 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Киберсигурност (R60) BSc (Hons) 82% 4% 0% - - На линия на непълно работно време

Математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика и математически науки (Q15) BSc (Hons) 92% 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Приложна математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика и нейното изучаване (Q46) BSc (Hons) 89% 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Математика (Q31) BSc (Hons) 92% 4% 0% - - На линия на непълно работно време

Статистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърна техника & ИТ и статистика (Q67-CITS) BSc (Hons) 84% 10% 0% - - На линия на непълно работно време
Математика и статистика (Q36) BSc (Hons) 90% 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование (начално) (Q94) BA (Hons) 87% - 0% - - На линия на непълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право и езици (R56) BA (Hons) 80% - 5% - - На линия на непълно работно време
Бакалавърска степен по право (с отличие) (завършен курс) (R82) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Право (R81) LLB (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Природни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Природни науки (Астрономия и планетарни науки) (Q64-AST) BSc (Hons) 91% 5% 0% - - На линия на непълно работно време
Природни науки (химия) (Q64-CHE) BSc (Hons) 91% 5% 0% - - На линия на непълно работно време
Природни науки (Q64) BSc (Hons) 91% 5% 0% - - На линия на непълно работно време
Природни науки (физика) (Q64-PHY) BSc (Hons) 91% 5% 0% - - На линия на непълно работно време
Природни науки (Биология) (Q64-BIO) BSc (Hons) 91% 5% 0% - - На линия на непълно работно време
Природни науки (науки за Земята) (Q64-EAR) BSc (Hons) 91% 5% 0% - - На линия на непълно работно време

Физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика (R51) BSc (Hons) 85% 5% 0% - - На линия на непълно работно време
Математика и физика (Q77) BSc (Hons) 90% 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия (R59) BSc (Hons) 93% 5% 0% - - На линия на непълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърна техника и технологии; информационни технологии и психология (Q67-CITP) BSc (Hons) 84% 10% 0% - - На линия на непълно работно време
Психология (Q07) BSc (Hons) 85% - 0% - - На линия на непълно работно време
Социална психология (Q83) BSc (Hons) 75% - 0% - - На линия на непълно работно време

Съдебна психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съдебна психология (Q82) BSc (Hons) 84% - 0% - - На линия на непълно работно време

Социални науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социални науки (R23) BA (Hons) 81% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Социални науки (политика) (R23-POL) BA (Hons) 81% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Социални науки (Социология) (R23-SOC) BA (Hons) 81% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Социални науки (криминология) (R23-CRIM) BA (Hons) 81% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Социални науки (психология) (R23-PSY) BA (Hons) 75% - 0% - - На линия на непълно работно време

Международни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни изследвания (Q11) BA (Hons) 94% 5% 0% - - На линия на непълно работно време

Изследвания на войната и мира

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изчислителна техника и информационни технологии (софтуер) (Q62-SOFT) BSc (Hons) 81% 3% 0% - - На линия на непълно работно време
Компютри и информационни технологии (комуникации и софтуер) (Q62-CSOFT) BSc (Hons) 81% 3% 0% - - На линия на непълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Криминология и социология (R46) BA (Hons) 85% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Криминология (R21) BA (Hons) 85% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Криминология и право (Q92) BA (Hons) 85% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Криминология и психология (Q98) BA (Hons) 84% 0% 0% - - На линия на непълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и социални грижи (R26) BA (Hons) 85% 0% 0% - - На линия на непълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална работа (Шотландия) (завършващи) (Q50) BA (Hons) 100% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Социална работа (Англия) (Q32) BA (Hons) 81% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Социална работа (Уелс) (Q42) BA (Hons) 82% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Социална работа (Северна Ирландия) (R61) BA (Hons) 84% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Социална работа (Шотландия) (Q41) BA (Hons) 100% 0% 0% - - На линия на непълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследвания на детството и младежта (Q23) BA (Hons) 87% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Медицински сестри (деца и младежи) (R39-CYP) BSc (Hons) 87% 0% 0% - - На линия на непълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социални науки (икономика) (R23-ECON) BA (Hons) 81% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Икономика (R30) BA (Hons) 94% 0% 0% - - На линия на непълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История и политика (Q97) BA (Hons) 87% 6% 0% - - На линия на непълно работно време

Изследвания на ранното детство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Ранно детство (Q89) BA (Hons) 87% - 0% - - На линия на непълно работно време
Ранно детство (надграждане) (Q90) BA (Hons) 87% - 0% - - На линия на непълно работно време

Хуманитарни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хуманитарни науки и изкуства (немски език) (R14-GE) BA (Hons) 88% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Хуманитарни науки и изкуства (френски език) (R14-FR) BA (Hons) 88% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Хуманитарни науки и изкуства (английски език) (R14-EL) BA (Hons) 88% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Хуманитарни науки и изкуства (английска литература) (R14-L) BA (Hons) 88% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Изкуства и хуманитарни науки (R14) BA (Hons) 88% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Хуманитарни науки и изкуства (философия) (R14-P) BA (Hons) - - 0% - - На линия на непълно работно време
Хуманитарни науки и изкуства (история) (R14-HIS) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Хуманитарни науки и изкуства (Религиозни науки) (R14-RS) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Хуманитарни науки и изкуства (испански език) (R14-SP) BA (Hons) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Философия и психологически изследвания (Q43) BA (Hons) 82% 1% 1% - - На линия на непълно работно време
Социални науки (Философия) (R23-PHIL) BA (Hons) 81% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Религия, философия и етика (R45) BA (Hons) 83% 1% 0% - - На линия на непълно работно време
Политика, философия и икономика (Q45) BA (Hons) 84% 6% 0% - - На линия на непълно работно време

Класически изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хуманитарни науки и изкуства (Класически науки) (R14-CS) BA (Hons) 88% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Класически науки (Q85) BA (Hons) 91% 0% 1% - - На линия на непълно работно време

История на изкуството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История на изкуството и визуални култури (R27) BA (Hons) 89% 1% 0% - - На линия на непълно работно време
Изкуства и хуманитарни науки (История на изкуството) (R14-AH) BA (Hons) 88% 0% 0% - - На линия на непълно работно време

История

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История (Q01) BA (Hons) 89% 1% 0% - - На линия на непълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дизайн и иновации (Q61) BA/BSc 85% 1% 0% - - На линия на непълно работно време

Религиозни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социални науки (Религиозни науки) (R23-REL) BA (Hons) 81% 0% 0% - - На линия на непълно работно време

География

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
География (R44) BA (Hons) 89% 10% 0% - - На линия на непълно работно време
Социални науки (география) (R23-GEO) BA (Hons) 89% 10% 0% - - На линия на непълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геология (R53) BSc (Hons) 89% 10% 0% - - На линия на непълно работно време

Науки за околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
География и науки за околната среда (R16) BSc (Hons) 90% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Природни науки (наука за околната среда) (Q64-ENV) BSc (Hons) 91% 5% 0% - - На линия на непълно работно време
Науки за околната среда (Управление на околната среда) (Q52-EM) BSc (Hons) 88% 10% 0% - - На линия на непълно работно време
Наука за околната среда (Q52) BSc (Hons) 88% 10% 0% - - На линия на непълно работно време

Управление на околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследвания на околната среда (Q99) BA (Hons) 90% 0% 1% - - На линия на непълно работно време

Връзки с обществеността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютри и информационни технологии (комуникации и мрежи) (Q62-CNET) BSc (Hons) 81% 3% 0% - - На линия на непълно работно време

Сестрински грижи за хора с увреждания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицински сестри (обучителни трудности) (R39-LD) BSc (Hons) 81% 0% 0% - - На линия на непълно работно време

Здравни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за здравето (Q71) BSc (Hons) 85% 10% 0% - - На линия на непълно работно време
Здравеопазване и здравни науки (Q96) BSc (Hons) 86% 10% 0% - - На линия на непълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (за възрастни) (R39-AD) BSc (Hons) 81% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Практика за сътрудници в областта на медицинските сестри (X20) FD - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология с консултиране (Q84) BSc (Hons) 85% - 0% - - На линия на непълно работно време
Консултации (X09) FD - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицински сестри (психично здраве) (R39-MH) BSc (Hons) - - 0% - - На линия на непълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърна техника и технологии; информационни технологии и математика (Q67-CITM) BSc (Hons) 84% 10% 0% - - На линия на непълно работно време
Компютри и информационни технологии (Q62) BSc (Hons) 81% 3% 0% - - На линия на непълно работно време
Практика в областта на компютърните технологии и информационните технологии (Top-up) (Q68) BSc (Hons) 81% 3% 0% - - На линия на непълно работно време
Практика в областта на компютрите и ИТ (X15) FdSc - - 5% - - На линия на непълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютри с електронна техника (R62) BSc (Hons) 85% 1% 0% - - На линия на непълно работно време

146 Магистърски / следдипломни курсове на The Open University - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни технологии & ИТ и бизнес (W42-CITB) DipHE 89% 1% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и езици (W86) DipHE - 5% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт (W51) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Компютърни технологии & ИТ и бизнес (T13-CITB) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Управление на околната среда (K19) PgCert - - 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и езици (T45) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
MBA (магистър по бизнес администрация) (F61) MBA - - 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес администрация (E80) PgDip - - 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес администрация (C66) PgCert - - 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и немски език (T45-GER) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Управление на околната среда (E79) PgDip - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и испански език (W86-SPA) DipHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Управление на околната среда (F65) MSc - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и френски език (W86-FR) DipHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и френски език (T45-FR) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт (T27) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Управление на глобалното развитие (K38) PgCert - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Спорт, фитнес и мениджмънт (T05) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и испански език (T45-SPA) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Бизнес мениджмънт и немски език (W86-GER) DipHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика и лични финанси (T36) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Финанси (E83) PgDip - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Финанси (F67) MSc - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Финанси (K24) PgCert - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Спортни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спорт и фитнес (W07) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биология (W89) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време

Англицистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език (W61) DipHE - 5% 10% - - На линия на непълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език (W85) DipHE - 5% 0% - - На линия на непълно работно време
Английски език (T44) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска литература (F88) MA - - 0% - - На линия на непълно работно време

Френски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право и френски език (W87-FR) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Право и френски език (T46-FR) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време

Германистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право и немски език (T46-GER) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Право и немски език (W87-GER) DipHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Творческо писане (F71) MA - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Испанистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право и испански език (W87-SPA) DipHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Право и испански език (T46-SPA) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърна техника и технологии; ИТ и дизайн (W42-CITD) DipHE 89% 1% 0% - - На линия на непълно работно време
Компютърна техника & ИТ и дизайн (T13-CITD) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музика (W65) DipHE - 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Музика (F32) MA - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Киберсигурност PgDip - - 0% - - На линия на непълно работно време
Киберсигурност (F87) MSc - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Статистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърна техника & ИТ и статистика (W42-CITS) DipHE 89% 1% 0% - - На линия на непълно работно време
Компютърна техника и технологии; информационни технологии и статистика (T13-CITS) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Практическа статистика (S03) PC - - 0% - - На линия на непълно работно време
Теоретична статистика и вероятности (S04) GradCert - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математически науки (W43) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Математически науки (T14) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Приложна математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика (E23) PgDip - - 0% - - На линия на непълно работно време
Математика (C90) PgCert - - 0% - - На линия на непълно работно време
Математика (F04) MSc - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Education Studies (Primary) (W54) DipHE 75% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Образование (F70) MEd - - 0% - - На линия на непълно работно време
Професионални изследвания в областта на образованието (K27) PgCert - - 0% - - На линия на непълно работно време
Сертификат за следдипломна квалификация в областта на образованието (Уелс) PGCE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Онлайн и дистанционно обучение (C23) PgCert - - 0% - - На линия на непълно работно време
Образователни науки (начално образование) (T29) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Професионални изследвания в областта на образованието (E88) PgDip - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Деца и семейства (T24) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право и езици (W87) DipHE 72% 5% 0% - - На линия на непълно работно време
Право (W94) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Право (T49) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Право и езици (T46) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Магистър по право (LLM) (F64) LLM - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Природни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Природни науки (W37) DipHE - 10% 0% - - На линия на непълно работно време
Природни науки (T11) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време

Химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия (W90) DipHE - 10% 0% - - На линия на непълно работно време
Химия (S34) PC - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика (W82) DipHE - 10% 0% - - На линия на непълно работно време
Физика (S20) Cert - - 0% - - На линия на непълно работно време

Планетарна наука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Астрономия и планетарни науки (S10) Cert - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърна техника и технологии; информационни технологии и психология (W42-CITP) DipHE 89% 1% 0% - - На линия на непълно работно време
Психология (W45) DipHE 73% 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Психология (T22) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Психология (F74) MSc - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Съдебно-психологически изследвания (F73) MSc - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Компютри, информационни технологии и психология (T13-CITP) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и социални грижи (W69) DipHE 78% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Социални грижи (Шотландия) (W31) DipHE 80% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Социални грижи (T39) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Здравеопазване и социални грижи (S33) Cert - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Здравеопазване и социални грижи за възрастни (T23) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Практика в областта на здравеопазването (T01) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Практика на социалните грижи (Уелс) (T34) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Социални грижи (Шотландия) (T03) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Криминология и право (W52) DipHE 72% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Криминология и психология (W57) DipHE - 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Криминология и социология (W80) DipHE - 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Криминология (W67) DipHE - 0% 0% - - На линия на непълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследване на детството и младежта (W78) DipHE 83% 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Изследване на детството и младежта (K32) PgCert - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Изследвания на детството и младежта (T43) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Изследвания на детството и младежта (E93) PgDip - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Детство и младеж (F55) MA - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Социални науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социални науки (W68) DipHE - 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Социални науки (T06) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История и политика (W64) DipHE - 0% 0% - - На линия на непълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика (W71) DipHE - 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Икономика (V13) Dipl - 0% 0% - - На линия на непълно работно време

Изследвания на ранното детство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Ранно детство (W50) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Ранно детство (T26) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време

Международно развитие

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Глобално развитие (K37) PgCert - - 0% - - На линия на непълно работно време
Глобално развитие (E86) PgDip - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Глобално развитие (F86) MSc (PG) - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Престъпност и правосъдие (F75) MA - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Хуманитарни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуства и хуманитарни науки (W59) DipHE 91% 10% 1% - - На линия на непълно работно време
Хуманитарни науки (C20) PgCert - - 0% - - На линия на непълно работно време
Изкуства и хуманитарни науки (T32) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дизайн и иновации (W73) DipHE - 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Дизайн и иновации (T37) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Усъвършенствани мрежи (CCNP Enterprise) MSc - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

История на изкуството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История на изкуството и визуални култури (W72) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
История на изкуството (F33) MA - - 0% - - На линия на непълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Философия и психологически изследвания (W63) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Религия, философия и етика (W79) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Философия (F30) MA - - 0% - - На линия на непълно работно време

История

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История (W66) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
История (F89) MA - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Класически изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Класически науки (W62) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Класически науки (F27) MA - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Науки за околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда (M05) MEnv 88% 10% 0% - - На линия на непълно работно време
Наука за околната среда (W47) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геология (W84) DipHE - - 1% - - На линия на непълно работно време

География

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
География (W81) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време

Управление на околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследване на околната среда (W58) DipHE - - 5% - - На линия на непълно работно време

География на околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Околна среда (T16) CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Здравни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за здравето (W44) DipHE - 0% 0% - - На линия на непълно работно време
Науки за здравето (T18) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Здравеопазване със здравни науки (T28) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Наука за психичното здраве (F78) MSc - - 0% - - На линия на непълно работно време
Здравни науки (S19) Cert - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Предписване на немедицински продукти (K33) PgCert - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Наука за психичното здраве (E91) PgDip - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Клинична медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана клинична практика (F85) MSc - - 0% - - На линия на непълно работно време
Усъвършенствана клинична практика (E95) PgDip - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Консултации (W09) DipHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърна техника иamp; информационни технологии и математика (W42-CITM) DipHE 89% 1% 0% - - На линия на непълно работно време
Компютри и информационни технологии (W36) DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Компютри, информационни технологии и математика (T13-CITM) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Компютри и информационни технологии (T12) CertHE - - 0% - - На линия на непълно работно време
Изчислителна техника (F66) MSc - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Изчислителна техника (E81) PgDip - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Информатика (K22) PgCert - 2% 0% - - На линия на непълно работно време
Компютри и инженерни науки CertHE - 2% 0% - - На линия на непълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютри с електронно инженерство DipHE - - 0% - - На линия на непълно работно време

Класации на The Open University в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 18 The Open University