The University of Winchester
Списък на всички курсове и степени, предлагани от The University of Winchester
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

111 Бакалавър / Бакалавърски курсове на The University of Winchester - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт (с година на основаване) BA (Hons) 73% 0% 30% £16700 60 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса BA (Hons) 72% 5% 9% £16700 127 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт на събития (с година на обучение) BA (Hons) 80% 5% 20% £16700 120 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (Top-Up) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Реклама

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медии, комуникации и реклама BA (Hons) 53% 0% 5% £16700 115 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси BA (Hons) 91% 5% 15% £16700 126 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (с година на обучение) BA (Hons) 81% 5% 45% £16700 118 Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на събития BA (Hons) 83% 5% 10% £16700 126 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика и финанси BSc (Hons) 80% 5% 25% £16700 101 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетинг (с година на основаване) BA (Hons) 53% 5% 6% £16700 124 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг BA (Hons) 64% 5% 10% £16700 119 Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сила и кондициониране BSc (Hons) 70% 0% 0% £16700 135 Oncampus на пълно работно време
Спортно треньорство BSc (Hons) 70% 0% 5% £16700 136 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 76% 5% 15% £16700 128 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физическо възпитание и спорт BA (Hons) 70% 0% 13% £16700 133 Oncampus на пълно работно време

Спортна терапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортна терапия BSc (Hons) 70% 0% 13% £16700 121 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География BSc (Hons) - 0% 25% £16700 122 Oncampus на пълно работно време
География (с начална година) BSc (Hons) - 0% 25% £16700 122 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане (с подготвителна година) BA (Hons) 83% 5% 10% £16700 73 Oncampus на пълно работно време
Творческо и професионално писане BA (Hons) 83% 0% 15% £16700 116 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане BA (Hons) 94% 10% 15% £16700 134 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и английска литература BA (Hons) 82% 0% 20% £16700 119 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература BA (Hons) 80% 0% 20% £16700 138 Oncampus на пълно работно време
Образование и английска литература BA (Hons) 82% 0% 15% £16700 138 Oncampus на пълно работно време
Английска литература (с подготвителна година) BA (Hons) 82% 0% 15% £16700 133 Oncampus на пълно работно време
Образование и английска литература (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14700 - Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език BA (Hons) 84% 0% 10% £16700 138 Oncampus на пълно работно време
Английска литература с английски език BA (Hons) 84% 0% 10% £16700 135 Oncampus на пълно работно време

Здраве на животните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Хуманно отношение към животните и общество BA (Hons) 67% 6% 15% £16700 124 Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Моден бизнес и маркетинг BA (Hons) 42% 0% 5% £16700 124 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и маркетинг в областта на модата (с година на основаване) BA (Hons) 53% 5% 6% £16700 124 Oncampus на пълно работно време

Музикален театър

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музикален театър BA (Hons) 94% 0% 15% £16700 130 Oncampus на пълно работно време

Действащо лице

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Актьорско майсторство BA (Hons) 89% 0% 5% £16700 107 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Популярна музика: Продуциране и изпълнение BA (Hons) 91% 0% 30% £16700 133 Oncampus на пълно работно време
Производство на музика и звук BA (Hons) 100% 5% 15% £16700 119 Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дизайн и разработка на компютърни игри BSc (Hons) 38% 0% 5% £16700 125 Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминалистично разследване и киберсигурност BSc (Hons) 49% 6% 0% £16700 129 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност BSc (Hons) 50% - 30% £16700 134 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство BSc (Hons) 24% - 15% £16700 115 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки BSc (Hons) 24% - 10% £16700 118 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (с начална година) BSc (Hons) 24% - 15% £16700 60 Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортна журналистика BA (Hons) 61% 5% 10% £16700 108 Oncampus на пълно работно време
Журналистика BA (Hons) 60% 5% 20% £16700 124 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филмови изследвания BA (Hons) 58% 0% 10% £16700 108 Oncampus на пълно работно време
Производство на филми BA (Hons) 73% 15% 10% £16700 116 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания и сценаристика BA (Hons) 83% 5% 5% £16700 123 Oncampus на пълно работно време
Производство на филми (с година на обучение) BA (Hons) 74% 15% 35% £16700 66 Oncampus на пълно работно време
Филмови и медийни изследвания BA (Hons) 58% 5% 12% £16700 111 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и кино BA (Hons) 82% 0% 15% £16700 122 Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дизайн на цифрови медии BA (Hons) 70% 0% 0% £16700 116 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (психично здраве) BN (Hons) 87% 0% 5% £21800 155 Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физиотерапия BSc (Hons) 73% 0% 4% £21800 134 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за хора с увреждания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински сестри (обучителни затруднения) BN (Hons) 87% 0% 20% £21800 130 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Хранене и диететика BSc (Hons) 73% 0% 4% £21800 148 Oncampus на пълно работно време
Хранене BSc (Hons) 73% 0% 4% £16700 148 Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания в областта на образованието и ранното детство (с подготвителна година) BA (Hons) 93% 0% 0% £16700 144 Oncampus на пълно работно време
Изследвания в областта на образованието и ранното детство BA (Hons) 93% 10% 0% £16700 144 Oncampus на пълно работно време
Образователни изследвания BA (Hons) 100% 0% 0% £16700 114 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на образованието и специалните образователни потребности (с подготвителна година) BA (Hons) 93% 0% 0% £16700 144 Oncampus на пълно работно време
Образователни изследвания и специални образователни потребности BA (Hons) 93% 0% 0% £16700 132 Oncampus на пълно работно време
Изследвания в областта на образованието (с подготвителна година) BA (Hons) 93% 0% 0% £16700 144 Oncampus на пълно работно време

Начално образование

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Начално образование с QTS BA (Hons) 83% 0% 3% £16700 143 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право LLB (Hons) 67% 0% 15% £16700 112 Oncampus на пълно работно време
Право с психология BA (Hons) 75% 3% 11% £16700 120 Oncampus на пълно работно време
Право (с подготвителна година) LLB (Hons) - - - £16700 - Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална полицейска дейност BSc (Hons) 63% 0% 20% £16700 144 Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна медицина BSc (Hons) 85% 0% 4% £16700 121 Oncampus на пълно работно време
Съдебномедицинско разследване BSc (Hons) 75% 5% 10% £16700 118 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебно-следствена психология BSc (Hons) 93% 0% 20% £16700 139 Oncampus на пълно работно време
Психология (с начална година) BSc (Hons) 75% 3% 25% £16700 55 Oncampus на пълно работно време
Психология на спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 93% 0% 5% £16700 126 Oncampus на пълно работно време
Психология BSc (Hons) 72% 3% 10% £16700 127 Oncampus на пълно работно време
Психология и детско развитие BSc (Hons) 75% 0% 5% £16700 143 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология с право BA (Hons) 65% 6% 10% £16700 120 Oncampus на пълно работно време
Криминология (с подготвителна година) BA (Hons) 65% 6% 25% £16700 58 Oncampus на пълно работно време
Криминология BA (Hons) 58% 10% 5% £16700 115 Oncampus на пълно работно време
Криминология с психология BA (Hons) 60% 3% 15% £16700 133 Oncampus на пълно работно време
Психология с криминология BSc (Hons) 100% 3% 10% £16700 119 Oncampus на пълно работно време
Право с криминология BA (Hons) 65% 6% 30% £16700 115 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология BA (Hons) 69% 6% 15% £16700 117 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология (с начална година) BA (Hons) 65% 6% 11% £16700 117 Oncampus на пълно работно време
Социология BA (Hons) 73% 0% 15% £16700 135 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на детството и младежта BA (Hons) 81% 0% 5% £16700 128 Oncampus на пълно работно време
Образование и младежки науки (с година на обучение) BA (Hons) 72% 0% 6% £16700 145 Oncampus на пълно работно време
Образование и младежки науки BA (Hons) 72% 0% 6% £16700 145 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика с международни отношения (с година на основаване) BA (Hons) 80% 5% 25% £16700 124 Oncampus на пълно работно време
Политика с международни отношения BA (Hons) 80% 5% 15% £16700 110 Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Антропология BA (Hons) 65% 10% 0% £16700 110 Oncampus на пълно работно време
Антропология (с подготвителна година) BA (Hons) 65% 10% 5% £16700 110 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика BSc (Hons) 80% 5% 10% £16700 116 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа BSc (Hons) 72% 0% 5% £16700 127 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и политика BA (Hons) 80% 10% 15% £16700 123 Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и социални грижи BSc (Hons) 100% 10% 0% £16700 114 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия (с подготвителна година) BA (Hons) 82% 0% 15% £16700 115 Oncampus на пълно работно време
Философия, религия и етика BA (Hons) 90% 0% 25% £16700 116 Oncampus на пълно работно време
Философия BA (Hons) 82% 0% 10% £16700 109 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология BA (Hons) 90% 5% 5% £16700 101 Oncampus на пълно работно време
Археология BSc (Hons) 90% 5% 5% £16700 101 Oncampus на пълно работно време
Археологическа практика BSc (Hons) 86% 10% 10% £16700 101 Oncampus на пълно работно време
История и археология BA (Hons) 86% 3% 15% £16700 109 Oncampus на пълно работно време
Археология (с подготвителна година) BA (Hons) 86% 10% 10% £16700 101 Oncampus на пълно работно време
Антропология и археология BA (Hons) 65% 10% 15% £16700 105 Oncampus на пълно работно време
Археологическа практика с професионален стаж BSc (Hons) 86% 10% 10% £16700 101 Oncampus на пълно работно време

Средновековна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Средновековна история с година в чужбина BA (Hons) 86% 3% 13% £16700 117 Oncampus на пълно работно време
Средновековна история BA (Hons) 93% 5% 10% £16700 119 Oncampus на пълно работно време
Антични, класически и средновековни изследвания BA (Hons) 86% 10% 0% £16700 122 Oncampus на пълно работно време
Средновековна история (с година на основаване) BA (Hons) 86% 3% 13% £16700 117 Oncampus на пълно работно време

Съвременна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременна история BA (Hons) 86% 0% 10% £16700 139 Oncampus на пълно работно време
Съвременна история с година в чужбина BA (Hons) 86% 3% 13% £16700 117 Oncampus на пълно работно време

Класически изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класически изследвания BA (Hons) 90% 15% 5% £16700 111 Oncampus на пълно работно време
Класически науки (с година на основаване) BA (Hons) 86% 3% 13% £16700 110 Oncampus на пълно работно време

14 Магистърски / следдипломни курсове на The University of Winchester - Каталог

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дигитален маркетинг и анализи MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по бизнес администрация (MBA) MBA - - - £17750 - Oncampus на пълно работно време

Управление на проекти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на проекти MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спорт и физически упражнения MRes - - - £10725 - Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература MA - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Практика на цифровите медии: Визуализация MA - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време
Практика на цифровите медии: Motion Graphics MA - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Доктор по образование (EdD) EdD - - - £23200 - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна спортна психология MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социални изследвания в образованието MRes - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Политика за сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Помирение и изграждане на мира MA - - - £10725 - Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика и международни отношения MA - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа MSc (PG) - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия на образованието MA - - - £10725 - Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на The University of Winchester

16 Магистърски / следдипломни курсове на The University of Winchester - Каталог

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на международния бизнес MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетинг MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Реклама

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Практика на цифровите медии: Реклама, маркетинг и брандинг дизайн MA - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изпълнителна магистратура по бизнес администрация MBA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Доктор по бизнес администрация (DBA) DBA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане MA - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Киберсигурност MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Цифрови медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Практика на цифровите медии: Дизайн на взаимодействието MA - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време
Практика на цифровите медии MA - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време
Практика на цифровите медии: Дизайн мислене MA - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Здравни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за здравето MRes - - - £10725 - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Национална награда за координатори на специални образователни потребности (SENCO) PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Съдебна психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна психология MSc - - - £18300 - Oncampus на непълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна криминология MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Религиозни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Смърт, религия и култура MA - - - £10725 - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Културно наследство и управление на ресурсите MA - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Класации на The University of Winchester в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 13 университетски класации на The University of Winchester

Често-задавани въпроси