University College London Списък на всички курсове и степени, предлагани от University College London
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

360 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на University College London - Каталог

Градско и регионално планиране

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Градоустройство, дизайн и управление BSc (Hons) 85% 0% 0% £28500 180 Oncampus на пълно работно време
Градоустройство и недвижими имоти BSc (Hons) 75% 0% 5% £28500 175 Oncampus на пълно работно време

Архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Architectural & Интердисциплинарни изследвания с година в чужбина BSc (Hons) 72% 5% 3% £28500 178 Oncampus на пълно работно време
Архитектура и архитектурно изкуство; интердисциплинарни изследвания BSc (Hons) 72% 5% 3% £28500 178 Oncampus на пълно работно време

Градски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Урбанистични изследвания BSc (Hons) 84% 0% 0% £28500 172 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика с обучение по мениджмънт BSc (Hons) 81% 5% 1% £28500 194 Oncampus на пълно работно време
Испански език с обучение по мениджмънт BA (Hons) 74% 0% 10% £23300 155 Oncampus на пълно работно време
Холандски език и мениджмънт BA (Hons) 74% 0% 5% £23300 193 Oncampus на пълно работно време
Италиански език и мениджмънт BA (Hons) 74% 0% 5% £23300 187 Oncampus на пълно работно време
Биопреработка на нови лекарства (Бизнес и мениджмънт) BSc (Hons) 67% 9% 0% £31200 215 Oncampus на пълно работно време
Холандски език с обучение по мениджмънт BA (Hons) 74% 0% 5% £23300 193 Oncampus на пълно работно време
Скандинавистика с обучение по мениджмънт BA (Hons) 74% 0% 5% £23300 193 Oncampus на пълно работно време
Немски език с обучение по мениджмънт BA (Hons) 74% 0% 5% £23300 193 Oncampus на пълно работно време
Химия с обучение по мениджмънт BSc (Hons) 71% 5% 0% £31200 170 Oncampus на пълно работно време
Френски език с обучение по мениджмънт BA (Hons) 74% 0% 5% £23300 173 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Статистика, икономика и финанси BSc (Hons) 86% 0% 0% £31200 178 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биологични науки BSc (Hons) 82% 0% 1% £28500 171 Oncampus на пълно работно време

Имунология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инфекции и имунитет BSc (Hons) 73% 0% 0% £28500 176 Oncampus на пълно работно време

Геофизика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геофизика BSc (Hons) 79% 0% 2% £31200 161 Oncampus на пълно работно време

Науки за Земята

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за Земята BSc (Hons) 79% 0% 0% £31200 167 Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геология BSc (Hons) 79% 0% 0% £31200 161 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
География BA (Hons) 76% 5% 0% £28500 178 Oncampus на пълно работно време
География (международна) BA (Hons) 81% 5% 0% £28500 173 Oncampus на пълно работно време
Икономика и география BSc Econ (Hons) - - - £25800 - Oncampus на пълно работно време

Чешки език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Чешки и нидерландски BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Чешки и датски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Чешки и френски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 173 Oncampus на пълно работно време
Чешки и полски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Чешки и финландски BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Чешки и норвежки BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Чешки и румънски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Чешки и украински BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Чешки и идиш BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Чешки и унгарски BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Чешки и италиански език BA (Hons) 66% 5% 5% £23300 172 Oncampus на пълно работно време
Чешки и сръбски/хърватски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Чешки и немски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Чешки и испански език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време

Руски и източноевропейски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Български и френски BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 173 Oncampus на пълно работно време
Руски език с източноевропейски език (4 години) BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Български и чешки език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Български и унгарски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Български език и идиш BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Румънски и идиш BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Български и руски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Русистика (4 години) BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Румънски и украински език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Български и румънски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Български и немски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Руски и сръбски/хърватски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Руски и украински език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Български и датски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Български и нидерландски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Български и норвежки BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Български и финландски BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Руски и испански език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 172 Oncampus на пълно работно време
Украински и идиш BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Български и сръбски/хърватски BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Румънски и руски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Български и италиански език BA (Hons) 66% 5% 5% £23300 172 Oncampus на пълно работно време
Български и полски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Румънски и испански BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време
Български и испански език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време
Български и украински BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Румънски и сръбски/хърватски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Руски език и история (4 години) BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Руски и идиш BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Европейски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Унгарски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Украински и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Чешки (със словашки) и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Румънски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Български и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Полски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Финландски и източноевропейски изследвания (4 години) BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време

Шведски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Италиански и шведски език BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 180 Oncampus на пълно работно време
Френски и шведски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 180 Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и шведски BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Финландски и шведски език BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и шведски език BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Руски и шведски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Украински и шведски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Немски и шведски език BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Чешки и шведски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Български и шведски BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Унгарски и шведски BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Румънски и шведски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Полски и шведски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Испански и шведски език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Шведски и идиш BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Френски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Френски език (4 години) BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време
Френски и немски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 180 Oncampus на пълно работно време
Френски и латински език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 175 Oncampus на пълно работно време
Френски и руски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 173 Oncampus на пълно работно време
Френски и испански език BA (Hons) 88% 0% 0% £23300 173 Oncampus на пълно работно време
Френски и унгарски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 179 Oncampus на пълно работно време
Френски и румънски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 173 Oncampus на пълно работно време
Френски и азиатски или африкански език (4 години) BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време
Френски и полски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 179 Oncampus на пълно работно време
Френски и италиански език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време
Френски и сръбски/хърватски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 173 Oncampus на пълно работно време
Френски и норвежки BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 180 Oncampus на пълно работно време
Френски и украински език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 173 Oncampus на пълно работно време
Френски и идиш BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Руски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Холандски и руски BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Унгарски и руски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Чешки и руски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Датски и руски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Полски и руски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Френски и английски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време
Английски език BA (Hons) 91% 0% 2% £23300 183 Oncampus на пълно работно време
Латински и английски език BA (Hons) 91% 5% 6% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Немски и английски език BA (Hons) 90% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Холандски и английски език BA (Hons) 90% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Гръцки и английски език BA (Hons) 91% 5% 6% £23300 176 Oncampus на пълно работно време

Германистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Немски език и история (4 години) BA (Hons) 77% 5% 0% £23300 182 Oncampus на пълно работно време
Немски и украински език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Немски и румънски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Немски и сръбски/хърватски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Немски и норвежки език BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Немски език (4 години) BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Немски и еврейски изследвания BA (Hons) 88% 5% 10% £23300 180 Oncampus на пълно работно време
Немски и унгарски език BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Немски и руски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Немски и латински език BA (Hons) 91% 5% 10% £23300 181 Oncampus на пълно работно време
Немски и полски език BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Немски и испански език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 164 Oncampus на пълно работно време
Немски и италиански език BA (Hons) 79% 5% 10% £21260 180 Oncampus на пълно работно време
Немски и идиш BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Полски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Полски и украински език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Полски и сръбски/хърватски BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Полски и испански език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време
Полски и румънски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Полски и идиш BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Скандинавски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Скандинавистика и латински език BA (Hons) 91% 5% 10% £23300 181 Oncampus на пълно работно време
Скандинавистика и английски език BA (Hons) 90% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Скандинавистика и история (4 години) BA (Hons) 77% 5% 10% £23300 182 Oncampus на пълно работно време
Исландски език (4 години) BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Скандинавистика (4 години) BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Български език и португалски език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време
Норвежки и португалски BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Украински и португалски език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време
Италиански и португалски език BA (Hons) 76% 5% 5% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Шведски и португалски BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Испански и португалски език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 167 Oncampus на пълно работно време
Румънски и португалски BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време
Френски и португалски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Датски и португалски BA (Hons) 76% 5% 10% £21260 176 Oncampus на пълно работно време
Руски и португалски BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време
Немски и португалски език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Унгарски и португалски език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 175 Oncampus на пълно работно време
Холандски и португалски BA (Hons) 76% 5% 10% £21260 176 Oncampus на пълно работно време
Финландски и португалски BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 175 Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и португалски BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време
Полски и португалски език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време
Чешки и португалски език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време

Норвежки език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Норвежки и румънски BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Норвежки и руски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Норвежки и украински BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Норвежки и сръбски/хърватски BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Норвежки и испански BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Норвежки и полски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Норвежки и идиш BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Италианистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Италиански и руски език BA (Hons) 66% 5% 5% £23300 172 Oncampus на пълно работно време
Двойна диплома от UCL-Венеция BA (Hons) 79% 5% 5% £21260 174 Oncampus на пълно работно време
Италиански и латински език BA (Hons) 91% 5% 5% £23300 175 Oncampus на пълно работно време
Италиански и испански език BA (Hons) 76% 5% 5% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Италиански и украински BA (Hons) 66% 5% 5% £23300 172 Oncampus на пълно работно време
Италиански и норвежки език BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 180 Oncampus на пълно работно време
Италиански и сръбски/хърватски език BA (Hons) 66% 5% 5% £23300 172 Oncampus на пълно работно време
Италиански език (4 години) BA (Hons) 79% 5% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време
Италиански и еврейски изследвания BA (Hons) 88% 5% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време
Италиански и румънски език BA (Hons) 66% 5% 5% £23300 172 Oncampus на пълно работно време
Италиански и полски език BA (Hons) 66% 5% 5% £23300 172 Oncampus на пълно работно време
Италиански и идиш BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Холандски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Холандски и норвежки език BA (Hons) 79% 5% 10% £21260 186 Oncampus на пълно работно време
Холандски език (4 години) BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и сръбски/хърватски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Холандски и идиш BA (Hons) 82% 5% 10% £21260 184 Oncampus на пълно работно време
Холандски и немски език BA (Hons) 79% 5% 10% £21260 186 Oncampus на пълно работно време
Холандски и унгарски език BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и украински BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Холандски и полски език BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и италиански език BA (Hons) 79% 5% 10% £21260 180 Oncampus на пълно работно време
Холандски и фински език BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Холандски и латински език BA (Hons) 91% 5% 10% £23300 181 Oncampus на пълно работно време
Холандски и испански BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Холандски и френски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 180 Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и румънски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време

Унгарски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Унгарски и сръбски/хърватски BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Унгарски и полски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Унгарски и испански език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 175 Oncampus на пълно работно време
Унгарски и украински BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Унгарски и норвежки BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Унгарски и румънски BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Унгарски и италиански език BA (Hons) 82% 5% 5% £23300 179 Oncampus на пълно работно време
Унгарски и идиш BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Финландски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финландски и руски език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Финландски и унгарски BA (Hons) 82% 0% 5% £23300 183 Oncampus на пълно работно време
Финландски и полски език BA (Hons) 82% 0% 5% £23300 183 Oncampus на пълно работно време
Финландски и норвежки BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Финландски и украински език BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Финландски и сръбски/хърватски BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Финландски и френски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 179 Oncampus на пълно работно време
Финландски и румънски BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 177 Oncampus на пълно работно време
Финландски и идиш BA (Hons) 82% 0% 5% £23300 183 Oncampus на пълно работно време
Финландски и испански BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 175 Oncampus на пълно работно време
Финландски и италиански BA (Hons) 82% 5% 5% £23300 179 Oncampus на пълно работно време
Финландски и немски BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време

Древен иврит

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Български и иврит BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Датски и иврит BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Иврит и унгарски BA (Hons) 82% 0% 5% £23300 183 Oncampus на пълно работно време
Иврит и еврейска филология (с година в чужбина) BA (Hons) 82% 0% 5% £23300 183 Oncampus на пълно работно време
Иврит и еврейски науки BA (Hons) 82% 0% 5% £23300 183 Oncampus на пълно работно време
Нидерландски и иврит BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Френски и иврит BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време
Финландски и иврит BA (Hons) 82% 0% 5% £21260 183 Oncampus на пълно работно време
Чешки и иврит BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Иврит и италиански език BA (Hons) 79% 5% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време
Иврит и идиш BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време
Немски и иврит BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време
Еврейски и полски език BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време
Иврит и шведски BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време
Иврит и румънски език BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време
Иврит и испански BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време
Иврит и сръбски/хърватски BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време
Иврит и норвежки език BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време
Иврит и руски BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време
Иврит и украински език BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Датски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Датски и немски език BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Датски и италиански BA (Hons) 79% 5% 10% £21260 180 Oncampus на пълно работно време
Датски и румънски език BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Датски и френски език BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 180 Oncampus на пълно работно време
Датски и идиш BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Датски и полски език BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Датски и испански език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Датски и нидерландски BA (Hons) 79% 5% 10% £21260 186 Oncampus на пълно работно време
Датски и сръбски/хърватски BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Датски и унгарски BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Датски и фински език BA (Hons) 82% 5% 10% £23300 184 Oncampus на пълно работно време
Датски и украински BA (Hons) 66% 5% 10% £23300 178 Oncampus на пълно работно време

Южнославянски езици

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сръбски/хърватски и украински BA (Hons) 66% 5% 0% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и испански език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време
Сръбски/хърватски и идиш BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бакалавърска степен по експериментална лингвистика BSc (Hons) 88% 15% 0% £23300 196 Oncampus на пълно работно време
Лингвистика BA (Hons) 82% 15% 0% £23300 190 Oncampus на пълно работно време

Сравнително литературознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сравнително литературознание BA (Hons) 82% 0% 5% £23300 162 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание с година в чужбина BA (Hons) 82% 0% 5% £23300 162 Oncampus на пълно работно време

Испанистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Испански и украински език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 169 Oncampus на пълно работно време
Испански език и латински език BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 172 Oncampus на пълно работно време
Испански и идиш BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Американски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Испански и латиноамерикански изследвания BA (Hons) 76% 5% 25% £23300 167 Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуства и науки с обучение в чужбина BASc (Hons) 80% 5% 4% £25800 226 Oncampus на пълно работно време
Изкуства и науки BASc (Hons) 80% 5% 4% £25800 226 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство (4 години) BA (Hons) 33% - 0% £31200 186 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство BFA (Hons) 33% - 0% £31200 186 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки BSc (Hons) 71% 10% 1% £34100 184 Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за данните BSc (Hons) 80% 0% 0% £25800 178 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Френски език с кинознание BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време
Холандски език с филмови науки BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Немски език с филмови изследвания BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Скандинавистика с кинознание BA (Hons) 79% 5% 10% £23300 186 Oncampus на пълно работно време
Испански език с филмови изследвания BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 167 Oncampus на пълно работно време
Италиански език с филмови изследвания BA (Hons) 79% 5% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време

Управление на информацията

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на информацията за бизнеса BSc (Hons) 77% 5% 3% £31200 192 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Статистика BSc (Hons) 85% 0% 0% £31200 154 Oncampus на пълно работно време
Математика и статистически науки BSc (Hons) 91% 5% 0% £28500 163 Oncampus на пълно работно време
Икономика и статистика BSc Econ (Hons) 71% 0% 0% £31200 212 Oncampus на пълно работно време
Статистика и управление за бизнеса BSc (Hons) 80% 0% 0% £31200 189 Oncampus на пълно работно време
Статистика, икономика и език BSc (Hons) 80% 0% 0% £31200 184 Oncampus на пълно работно време

Приложна математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика BSc (Hons) 81% 5% 1% £28500 190 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хранене и медицински науки BSc (Hons) 100% 0% 0% £28500 190 Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Неврология BSc (Hons) 59% 0% 5% £28500 183 Oncampus на пълно работно време

Клинична медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицина (6 години) MB BS 76% 0% 1% £36900 187 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки BSc (Hons) 82% 0% 1% £28500 171 Oncampus на пълно работно време

Медицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложни медицински науки BSc (Hons) 89% 0% 0% £28500 175 Oncampus на пълно работно време
Спортни и тренировъчни медицински науки BSc (Hons) 82% 0% 1% £28500 138 Oncampus на пълно работно време

Здравни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за човека BSc (Hons) 79% 0% 0% £28500 187 Oncampus на пълно работно време
Науки за здравето на населението BSc (Hons) - - - £28500 - Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фармакология BSc (Hons) 83% 0% 5% £28500 166 Oncampus на пълно работно време

Онкология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицина на рака BSc (Hons) 63% 0% 0% £28500 154 Oncampus на пълно работно време

Аудиология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бакалавърска степен по аудиология BSc (Hons) 79% 5% 5% - 193 Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство BEng (Hons) 82% 0% 1% £31200 171 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство BEng (Hons) 79% 10% 0% £31200 122 Oncampus на пълно работно време

Биопроцесинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биопреработка на нови лекарства (Наука и техника) BSc (Hons) 82% 0% 1% £31200 182 Oncampus на пълно работно време

Биохимично инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биохимично инженерство BEng (Hons) 79% 9% 5% £31200 170 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машиностроене BEng (Hons) - - - £31200 - Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История на изкуството, материали и технологии BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследвания в областта на образованието BA (Hons) 79% 0% 3% £21600 143 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с френско право (4 години) LLB (Hons) 78% 0% 0% £23300 202 Oncampus на пълно работно време
Право с испаноезично право (4 години) LLB (Hons) 78% 0% 2% £23300 199 Oncampus на пълно работно време
Право LLB (Hons) 75% 5% 2% £23300 196 Oncampus на пълно работно време
Право с немско право (4 години) LLB (Hons) 78% 0% 2% £23300 199 Oncampus на пълно работно време
Английско и немско право (4 години) LLB (Hons) 78% 0% 10% £23300 199 Oncampus на пълно работно време
Бакалавърска степен по право (UCL) и бакалавърска степен по право (Университет на Хонконг) LLB (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Професионална полицейска дейност BSc (Hons) - - - £25800 - Oncampus на пълно работно време

Химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия BSc (Hons) 73% 5% 0% £31200 151 Oncampus на пълно работно време

Физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика BSc (Hons) 78% 15% 1% £31200 185 Oncampus на пълно работно време
Математика и физика BSc (Hons) 77% 7% 3% £28500 185 Oncampus на пълно работно време

Медицинска физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика с медицинска физика BSc (Hons) 77% 7% 0% £31200 171 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология и езикови науки BSc (Hons) 83% 5% 4% £31200 188 Oncampus на пълно работно време
Психология с образование BSc (Hons) 79% 5% 0% £21600 166 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика с икономика BSc (Hons) 87% 5% 0% £28500 190 Oncampus на пълно работно време
История, политика и икономика BA (Hons) 67% 0% 1% £23300 190 Oncampus на пълно работно време
Икономика & Бизнес с източноевропейски изследвания (с една година в чужбина) (4 години) BA (Hons) 79% 2% 0% £23300 181 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc Econ (Hons) 79% 5% 0% £25800 209 Oncampus на пълно работно време
Икономика с година в чужбина BSc Econ (Hons) 79% 5% 0% £25800 209 Oncampus на пълно работно време
Икономика и бизнес с източноевропейски изследвания BA (Hons) 79% 2% 0% £23300 181 Oncampus на пълно работно време
Икономика с година на стаж BSc (Hons) 79% 2% 0% £25800 201 Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социални науки с наука за данните BSc (Hons) 68% 0% 0% £23300 175 Oncampus на пълно работно време
Социални науки BSc (Hons) 74% 0% 5% £23300 202 Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Антропология BSc (Hons) 60% 0% 0% £28500 175 Oncampus на пълно работно време
Антропология с година в чужбина BSc (Hons) 60% 0% 0% £28500 175 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политика и международни отношения BSc (Hons) 65% 0% 0% £23300 184 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни социални и политически изследвания BA (Hons) 70% 0% 5% £23300 222 Oncampus на пълно работно време
История и политика на Северна и Южна Америка с една година в чужбина BA (Hons) 82% 0% 0% £23300 151 Oncampus на пълно работно време
Европейски социални и политически науки (4 години) BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 197 Oncampus на пълно работно време
Политика, социология и източноевропейски изследвания с една година в чужбина BA (Hons) 75% 0% 0% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Политика, социология и източноевропейски изследвания BA (Hons) 75% 0% 0% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Двойна степен по европейски социални и политически науки BA (Hons) 92% 0% 0% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
Социология и политика на науката BSc (Hons) 75% 0% 5% £28500 171 Oncampus на пълно работно време
История и политика на Северна и Южна Америка BA (Hons) 82% 0% 0% £23300 151 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология BSc (Hons) 71% 0% 0% £23300 184 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Класическа археология и класическа цивилизация BA (Hons) 93% 3% 15% £31200 149 Oncampus на пълно работно време
Археология с година в чужбина (4 години) BA (Hons) 84% 10% 10% £28500 165 Oncampus на пълно работно време
Археология с година на стаж BA (Hons) 84% 10% 10% £28500 165 Oncampus на пълно работно време
Археология и антропология BA (Hons) 84% 10% 5% £28500 165 Oncampus на пълно работно време
Археология на Египет и Судан BA BA (Hons) 84% 10% 10% £28500 165 Oncampus на пълно работно време
Археология BA (Hons) 84% 10% 10% £28500 165 Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Италиански език и история на изкуството BA (Hons) 88% 5% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време
Философия и история на изкуството BA (Hons) 88% 5% 0% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Холандски език и история на изкуството BA (Hons) 88% 5% 10% £23300 180 Oncampus на пълно работно време
Френски език и история на изкуството BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 174 Oncampus на пълно работно време
Немски език и история на изкуството BA (Hons) 88% 5% 10% £23300 180 Oncampus на пълно работно време
Испански език и история на изкуството BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 171 Oncampus на пълно работно време
Скандинавистика и история на изкуството BA (Hons) 88% 5% 10% £23300 180 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството BA (Hons) 89% 0% 2% £23300 184 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бакалавърска степен по история и философия на науката с обучение в чужбина BSc (Hons) 77% 3% 4% £25110 178 Oncampus на пълно работно време
Философия и икономика BA (Hons) 79% 2% 0% £23300 161 Oncampus на пълно работно време
Бакалавърска степен по философия, политика и икономика (Philosophy, Politics and Economics BSc) BSc (Hons) 79% 2% 0% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Италиански език и философия BA (Hons) 74% 5% 5% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Немски език и философия BA (Hons) 74% 5% 10% £23300 182 Oncampus на пълно работно време
Скандинавистика и философия BA (Hons) 74% 5% 10% £23300 182 Oncampus на пълно работно време
История и философия на науката BSc (Hons) 77% 3% 4% £28500 178 Oncampus на пълно работно време
Философия BA (Hons) 74% 5% 5% £23300 170 Oncampus на пълно работно време
Холандски език и философия BA (Hons) 74% 5% 10% £23300 182 Oncampus на пълно работно време
Испански език и философия BA (Hons) 76% 5% 10% £23300 173 Oncampus на пълно работно време
Френски език и философия BA (Hons) 88% 0% 5% £23300 176 Oncampus на пълно работно време

История

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История (с една година в чужбина) BA (Hons) 78% 3% 4% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
История (Централна и Източна Европа) и еврейски изследвания с година в чужбина (4 години) BA (Hons) 77% 3% 4% £23300 178 Oncampus на пълно работно време
История BA (Hons) 78% 3% 4% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
История с европейски език (4 години) BA (Hons) - - - £23300 - Oncampus на пълно работно време

Латински изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Латински с гръцки език (с обучение в чужбина) BA (Hons) 91% 5% 6% £23300 176 Oncampus на пълно работно време

Класически гръцки изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гръцки език с латински език (с обучение в чужбина) BA (Hons) 91% 5% 6% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Латински език (с гръцки език) BA (Hons) 91% 5% 6% £23300 176 Oncampus на пълно работно време
Гръцки с латински BA (Hons) 91% 5% 6% £23300 176 Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Древна история BA (Hons) 77% 3% 4% £23300 178 Oncampus на пълно работно време

Класически изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Класически науки BA (Hons) 85% 5% 5% £23300 157 Oncampus на пълно работно време
Класически науки с обучение в чужбина (4 години) BA (Hons) 85% 5% 5% £23300 157 Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицински иновации и предприятия BSc (Hons) 77% 0% 0% £28500 194 Oncampus на пълно работно време

24 Магистърски / следдипломни курсове на University College London - Каталог

Архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Архитектура Msci (Hons) 72% 5% 3% £25800 208 Oncampus на пълно работно време

Архитектурен дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженерен и архитектурен дизайн MEng (Hons) 82% 5% 10% £25800 189 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство с бизнес финанси MEng (Hons) 69% 0% 5% £31200 198 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за управлението Msci (Hons) 91% 0% 0% £31200 172 Oncampus на пълно работно време

Еволюция

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за човека и еволюция Msci (Hons) 77% 0% 0% £28500 200 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биохимия Msci (Hons) 73% 0% 0% £28500 176 Oncampus на пълно работно време

Екологична геонаука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда Msci (Hons) 79% 0% 2% £31200 161 Oncampus на пълно работно време

Науки за Земята

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за Земята (международна програма) Msci (Hons) 79% 0% 0% £31200 175 Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика със съвременни езици Msci (Hons) 81% 5% 1% £28500 186 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Статистически науки (международна програма) Msci (Hons) 80% 0% 0% £31200 178 Oncampus на пълно работно време

Математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математически изчисления MEng (Hons) 73% 10% 10% £34100 189 Oncampus на пълно работно време

Медицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицински науки и инженерство Msci (Hons) 82% 0% 1% £28500 169 Oncampus на пълно работно време

Аптека

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фармация с интегрирано предрегистрационно обучение MPharm 95% 0% 1% £25800 163 Oncampus на пълно работно време
Фармация MPharm (Hons) 95% 0% 1% £25800 163 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство MEng (Hons) 73% 10% 3% £31200 176 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електроника и електротехника MEng (Hons) 74% 0% 3% £31200 189 Oncampus на пълно работно време

Физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Mathematics with Mathematical Physics (Математика с математическа физика) Msci (Hons) 77% 7% 3% £28500 185 Oncampus на пълно работно време

Медицинска физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицинска физика Msci (Hons) 77% 7% 0% £31200 138 Oncampus на пълно работно време

Химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия (международна програма) Msci (Hons) 71% 5% 15% £31200 195 Oncampus на пълно работно време
Химия с математика Msci (Hons) 71% 5% 0% £31200 179 Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Теоретична физика Msci (Hons) 85% 7% 5% £31200 208 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Астрофизика Msci (Hons) 77% 0% 0% £31200 180 Oncampus на пълно работно време

Природни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Природни науки Msci (Hons) - - - £31200 - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология Msci (Hons) 94% 5% 5% £31200 192 Oncampus на пълно работно време

Класации на University College London в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 38 University College London

Често-задавани въпроси