University of Aberdeen Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Aberdeen
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

438 Магистърски / следдипломни курсове на University of Aberdeen - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт и история MA (Hons) 84% 5% 6% - 190 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и информационни системи MA (Hons) 67% 10% 5% - 173 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и икономика MA (Hons) 74% 5% 0% - 177 Oncampus на пълно работно време
Бизнес администрация MBA 87% 5% 5% - 175 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса MA (Hons) 87% 5% 5% - 175 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и математика MA (Hons) 72% 5% 10% - 176 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и политика MA (Hons) 87% 3% 5% - 181 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и международни отношения MA (Hons) 87% 3% 0% - 181 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и английски език MA (Hons) 84% 5% 6% - 181 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и география MA (Hons) 84% 5% 6% - 184 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и финанси MA (Hons) 84% 5% 5% - 184 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и психология MA (Hons) 96% 0% 10% - 179 Oncampus на пълно работно време
MA (Hons) 84% 5% 6% - 183 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и френски език MA (Hons) 84% 5% 6% - 183 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 172 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 84% 5% 6% - 194 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 84% 5% 6% - 194 Oncampus на пълно работно време
Финанси и инвестиционен мениджмънт (с изпит за първо ниво на CFA) MSc (Econ) 83% 0% 0% - 185 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и правни науки MA (Hons) 90% 1% 4% - 188 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и немски език MA (Hons) 84% 5% 6% - 183 Oncampus на пълно работно време
MBA MBA 87% 5% 5% - 175 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и бизнес мениджмънт MA (Hons) 84% 5% 6% - 182 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса и недвижими имоти MA (Hons) 84% 5% 15% - 186 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и френски език (5 г.) MA (Hons) 84% 5% 6% - 183 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и немски език (5 г.) MA (Hons) 84% 5% 6% - 183 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Управление на предприятия за нефт и газ MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финанси и немски език (5 години) MA (Hons) 83% 0% 1% - 185 Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси MA (Hons) 87% 5% 0% - 157 Oncampus на пълно работно време
Финанси и френски език (5 години) MA (Hons) 83% 0% 1% - 184 Oncampus на пълно работно време
Финанси и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 83% 0% 1% - 195 Oncampus на пълно работно време
Финанси и международни отношения MA (Hons) 87% 3% 5% - 182 Oncampus на пълно работно време
Финанси MA (Hons) 83% 0% 0% - 185 Oncampus на пълно работно време
Финанси и управление на инвестициите MSc (Econ) 83% 0% 0% - 185 Oncampus на пълно работно време
Финанси и немски език MA (Hons) 83% 0% 1% - 185 Oncampus на пълно работно време
Финанси и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 83% 0% 1% - 195 Oncampus на пълно работно време
Финанси и недвижими имоти (с изпит за ниво 1 на CFA) MSc 83% 0% 0% - 187 Oncampus на пълно работно време
Финансови технологии MSc 83% 0% 0% - 185 Oncampus на пълно работно време
Финанси и френски език MA (Hons) 83% 0% 1% - 184 Oncampus на пълно работно време
Финанси и недвижими имоти MA (Hons) 83% 0% 0% - 187 Oncampus на пълно работно време
Корпоративни финанси и право LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Петрол, енергийна икономика и финанси MSc (Econ) 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международни финанси и политически отношения MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси MScEcon 81% 0% 5% - 197 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси MA (Hons) 81% 0% 5% - 197 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и икономика MA (Hons) 74% 5% 0% - 174 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и френски език MA (Hons) 76% 0% 0% - 183 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и правни науки MA (Hons) 90% 1% 4% - 187 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство MA (Hons) 76% 0% 0% - 191 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и немски език MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и немски език (5 г.) MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международен бизнес MA (Hons) 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с немски език (5 години) MBus 82% 3% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с немски език MA (Hons) 82% 3% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с галски език (5 години) MBus 82% 3% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес (5 години) MBus 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с галски език MA (Hons) 82% 3% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с френски език MA (Hons) 80% 5% 0% - 167 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с мандарин MA (Hons) 82% 3% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с испански език (5 години) MBus 82% 3% 0% - 178 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с испански език MA (Hons) 82% 3% 0% - 178 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с мандарин (5 години) MBus 82% 3% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с френски език (5 години) MBus 80% 5% 0% - 167 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и финанси MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Недвижими имоти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Недвижима собственост (международен вариант) MSc - - 5% - 188 Oncampus на пълно работно време
Недвижими имоти (търговски вариант) MSc - - 5% - 188 Oncampus на пълно работно време
Недвижими имоти MA (Hons) - - 5% - 188 Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно управление на човешките ресурси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на маркетинга MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на международния туризъм MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Микробиология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Микробиология с промишлен стаж Msci (Hons) 69% 0% 0% - 176 Oncampus на пълно работно време
Микробиология MSc 69% 0% 0% - 176 Oncampus на пълно работно време

Биология на развитието

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Човешка ембриология и биология на развитието с промишлен стаж Msci (Hons) 86% 0% 6% - 169 Oncampus на пълно работно време
Репродуктивна и развойна биология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Имунология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Имунология и имунотерапия MSc 69% 0% 0% - 176 Oncampus на пълно работно време
Имунология с промишлен стаж Msci (Hons) 69% 0% 0% - 176 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Biochemistry with Industrial Placement (Биохимия с промишлен стаж) Msci (Hons) 86% 0% 0% - 161 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическото натоварване с промишлен стаж Msci (Hons) 83% 5% 5% - 196 Oncampus на пълно работно време

Генетика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Генетика (имунология) с промишлен стаж Msci (Hons) 72% 0% 0% - 151 Oncampus на пълно работно време
Генетика с промишлен стаж Msci (Hons) 72% 0% 0% - 151 Oncampus на пълно работно време

Молекулярна биология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Молекулярна биология с промишлен стаж Msci (Hons) 72% 0% 0% - 156 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биологични науки Msci (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биология с природни науки (PGDE - само за завършили) PGDE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложна екология на морската среда и рибарството MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Екология и опазване на околната среда MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Транспорт и интелигентна мобилност MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Опазване на биоразнообразието

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Опазване на морската среда MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
География и международни отношения MA (Hons) 87% 3% 5% - 181 Oncampus на пълно работно време
Изследване на келтски език и география MA (Hons) 100% 0% 5% - 184 Oncampus на пълно работно време
Икономика и география MA (Hons) 74% 5% 3% - 184 Oncampus на пълно работно време
Френски език и география (5 г.) MA (Hons) 80% 5% 10% - 184 Oncampus на пълно работно време
География и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 172 Oncampus на пълно работно време
Антропология и география MA (Hons) 93% 0% 0% - 182 Oncampus на пълно работно време
География и немски език MA (Hons) 100% 0% 10% - 184 Oncampus на пълно работно време

Науки за Земята

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Устойчива енергия Геонауки MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Интегрирана петролна геонаука MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на околната среда MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Преходи към устойчивост MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Наука за околната среда MRes 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Замърсяване на околната среда и възстановяване на щети MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Географски информационни системи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Географски информационни системи MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Германистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Френски и немски език (5 г.) MA (Hons) 80% 5% 10% - 183 Oncampus на пълно работно време
Антропология и немски език (5 години) MA (Hons) 93% 0% 0% - 180 Oncampus на пълно работно време
Немски език и математика (5 години) MA (Hons) 72% 10% 10% - 169 Oncampus на пълно работно време
Германистика MA (Hons) 80% 10% 10% - 189 Oncampus на пълно работно време
География и немски език (5 години) MA (Hons) 100% 0% 10% - 184 Oncampus на пълно работно време
Икономика и немски език (5 години) MA (Hons) 74% 5% 3% - 183 Oncampus на пълно работно време
Келтски език, англосаксонски език и немски език (5 г.) MA (Hons) 80% 10% 10% - 189 Oncampus на пълно работно време
Немски език и история MA (Hons) 91% 3% 10% - 197 Oncampus на пълно работно време
Галицистика и немски език (5 г.) MA (Hons) 85% 5% 5% - 180 Oncampus на пълно работно време
Германистика (5 години) MA (Hons) 80% 10% 10% - 189 Oncampus на пълно работно време
Английски и немски език (5 години) MA (Hons) 85% 0% 2% - 179 Oncampus на пълно работно време
Немски език и история (5 години) MA (Hons) 91% 3% 10% - 197 Oncampus на пълно работно време
Немски език и математика MA (Hons) 72% 10% 10% - 169 Oncampus на пълно работно време

Американски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 85% 0% 2% - 192 Oncampus на пълно работно време
География и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 100% 0% 5% - 195 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 87% 3% 5% - 192 Oncampus на пълно работно време
Испанистика и латиноамериканистика (5 г.) MA (Hons) 80% 10% 5% - 205 Oncampus на пълно работно време
Икономика и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 74% 5% 3% - 194 Oncampus на пълно работно време
Правни науки и испански език & латиноамерикански науки (5 г.) MA (Hons) 90% 1% 4% - 199 Oncampus на пълно работно време
Социология и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 86% 0% 10% - 183 Oncampus на пълно работно време
Езици и лингвистика и испански и латиноамерикански изследвания MA (Hons) 92% 10% 5% - 197 Oncampus на пълно работно време
Езици и лингвистика и испански и латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 92% 10% 5% - 197 Oncampus на пълно работно време
География и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 100% 0% 5% - 195 Oncampus на пълно работно време
Немски и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 80% 10% 10% - 205 Oncampus на пълно работно време
Правни науки и испански език & Латиноамерикански науки MA (Hons) 90% 1% 4% - 199 Oncampus на пълно работно време
Келтски и англосаксонски изследвания и испански и латиноамерикански изследвания MA (Hons) 80% 10% 5% - 205 Oncampus на пълно работно време
Испански и латиноамерикански изследвания MA (Hons) 80% 10% 10% - 189 Oncampus на пълно работно време
Галицистика и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 80% 10% 5% - 205 Oncampus на пълно работно време
Антропология и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 93% 0% 0% - 193 Oncampus на пълно работно време
Антропология и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 93% 0% 0% - 193 Oncampus на пълно работно време
Политика и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 87% 3% 5% - 192 Oncampus на пълно работно време
Икономика и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 74% 5% 3% - 194 Oncampus на пълно работно време
История и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 91% 3% 5% - 201 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 87% 3% 5% - 192 Oncampus на пълно работно време
Математика и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 72% 10% 10% - 187 Oncampus на пълно работно време
История и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 91% 3% 5% - 201 Oncampus на пълно работно време
Испански и латиноамерикански изследвания и теология и религия (5 години) MA (Hons) 100% 0% 5% - 189 Oncampus на пълно работно време
Социология и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 86% 0% 10% - 183 Oncampus на пълно работно време
Политика и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 87% 3% 5% - 192 Oncampus на пълно работно време
Френски и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 80% 5% 10% - 207 Oncampus на пълно работно време
Математика и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 72% 10% 10% - 187 Oncampus на пълно работно време
Английски и испански език & Латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 85% 0% 2% - 192 Oncampus на пълно работно време
Келтски и англосаксонски изследвания и испански и латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 80% 10% 5% - 205 Oncampus на пълно работно време
Испански език & Латиноамерикански изследвания и теология & Религия MA (Hons) 100% 0% 5% - 189 Oncampus на пълно работно време

Гаелски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гейлистика и история MA (Hons) 91% 3% 2% - 197 Oncampus на пълно работно време
Англицистика и гаелски език MA (Hons) 87% 0% 2% - 185 Oncampus на пълно работно време
Изследване на келтски език MA (Hons) 85% 5% 5% - 180 Oncampus на пълно работно време
Френски и галски език (5 г.) MA (Hons) 80% 5% 10% - 183 Oncampus на пълно работно време

Френски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски и френски език (5 години) MA (Hons) 85% 0% 2% - 181 Oncampus на пълно работно време
Френски език и история MA (Hons) 80% 5% 10% - 190 Oncampus на пълно работно време
Френски език и история (5 г.) MA (Hons) 80% 5% 10% - 190 Oncampus на пълно работно време
Келтски език, англосаксонски език и френски език (5 години) MA (Hons) 80% 5% 10% - 183 Oncampus на пълно работно време
Френски език MA (Hons) 80% 5% 10% - 183 Oncampus на пълно работно време
Антропология и френски език (5 г.) MA (Hons) 93% 0% 0% - 182 Oncampus на пълно работно време
Икономика и френски език (5 години) MA (Hons) 74% 5% 3% - 183 Oncampus на пълно работно време
Френски език (5 години) MA (Hons) 80% 5% 10% - 183 Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Език и лингвистика MA (Hons) 93% 10% 10% - 189 Oncampus на пълно работно време
Келтски и англосаксонски изследвания и език и лингвистика MA (Hons) 92% 10% 5% - 189 Oncampus на пълно работно време
Немски език и езикова култура; езикознание (5 г.) MA (Hons) 92% 10% 5% - 189 Oncampus на пълно работно време
Английски език и езикова култура; Лингвистика MA (Hons) 85% 0% 2% - 184 Oncampus на пълно работно време
Езици & Лингвистика и философия MA (Hons) 92% 10% 5% - 181 Oncampus на пълно работно време
Език и лингвистика с мандарин MA (Hons) 92% 10% 5% - 189 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и езици & Лингвистика MA (Hons) 87% 3% 5% - 184 Oncampus на пълно работно време
Френски език и езикова култура; лингвистика (5 години) MA (Hons) 92% 10% 5% - 186 Oncampus на пълно работно време
Изследване на келтския език и езиков амплоа; Лингвистика MA (Hons) 92% 10% 5% - 189 Oncampus на пълно работно време
Немски език и езикова култура; лингвистика MA (Hons) 92% 10% 5% - 189 Oncampus на пълно работно време
Френски език и езиков курс; езикознание MA (Hons) 92% 10% 5% - 186 Oncampus на пълно работно време
Езици и езикови ателиета; лингвистика и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 175 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Творческо писане MLitt 79% 0% 0% - 162 Oncampus на пълно работно време
Английски език с творческо писане MA (Hons) 79% 0% 0% - 162 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски и френски MA (Hons) 85% 0% 2% - 181 Oncampus на пълно работно време
Английски език MA (Hons) 92% 0% 0% - 184 Oncampus на пълно работно време
Английски език и история MA (Hons) 85% 0% 10% - 157 Oncampus на пълно работно време
Английски и немски език MA (Hons) 85% 0% 2% - 179 Oncampus на пълно работно време

Келтски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Келтски език и печат; англосаксонски език и английски език MA (Hons) 85% 0% 2% - 179 Oncampus на пълно работно време
Келтски език и печат; англосаксонски език и келтски език MA (Hons) 85% 5% 5% - 180 Oncampus на пълно работно време
Келтски и англосаксонски изследвания и френски език MA (Hons) 80% 5% 10% - 183 Oncampus на пълно работно време
Келтски език и печат; англосаксонски изследвания и история MA (Hons) 91% 3% 2% - 197 Oncampus на пълно работно време
Келтски и англосаксонски изследвания MA (Hons) 85% 5% 5% - 180 Oncampus на пълно работно време
Келтски език и печат; англосаксонски език и немски език MA (Hons) 80% 10% 10% - 189 Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съвременни езици и превод & Устни преводи MA (Hons) 80% 10% 10% - 201 Oncampus на пълно работно време

Шотландска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска и шотландска литература MA (Hons) 85% 0% 10% - 179 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на превода

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Магистърска степен по преводачески науки MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изследвания в областта на писмения и устния превод MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Литература, околна среда и места MLitt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език и литература MLitt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютри и музика MA (Hons) 67% 10% 5% - 182 Oncampus на пълно работно време
Френски език с изучаване на музика (5 години) MA (Hons) 80% 5% 10% - 192 Oncampus на пълно работно време
Английски език с изучаване на музика MA (Hons) 85% 0% 2% - 190 Oncampus на пълно работно време
Испански и латиноамерикански изследвания с музикални изследвания MA (Hons) 100% 0% 5% - 203 Oncampus на пълно работно време
Френски език с изучаване на музика MA (Hons) 80% 5% 10% - 192 Oncampus на пълно работно време
Немски език с изучаване на музика (5 г.) MA (Hons) 100% 0% 10% - 200 Oncampus на пълно работно време
История с музикални изследвания MA (Hons) 91% 3% 2% - 199 Oncampus на пълно работно време
Немски език с изучаване на музика MA (Hons) 100% 0% 10% - 200 Oncampus на пълно работно време
Испанистика и латиноамериканистика с музикални науки (5 г.) MA (Hons) 100% 0% 5% - 203 Oncampus на пълно работно време
Музика (PGDE - само за завършили) PGDE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изчислителни науки MEng (Hons) 67% 10% 5% - 164 Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Киберсигурност MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на данни

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на данни за петрола MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за данните MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуствен интелект MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Компютърни и информационни технологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Информационни технологии MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Филм и ампи; Визуална култура и немски език MA (Hons) 95% 10% 10% - 178 Oncampus на пълно работно време
Английски език и кино & Визуална култура MA (Hons) 85% 0% 0% - 179 Oncampus на пълно работно време
Филмово изкуство и визуална култура и испански и латиноамерикански изследвания (5 г.) MA (Hons) 95% 10% 5% - 192 Oncampus на пълно работно време
Антропология и филмово изкуство; Визуална култура MA (Hons) 93% 0% 0% - 179 Oncampus на пълно работно време
Филм и печат; визуална култура и история MA (Hons) 91% 3% 2% - 188 Oncampus на пълно работно време
Филми и ампи; Визуална култура и международни отношения MA (Hons) 87% 3% 5% - 179 Oncampus на пълно работно време
Филм и печат; Визуална култура и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 169 Oncampus на пълно работно време
Филм и печат; визуална култура и немски език (5 г.) MA (Hons) 95% 10% 10% - 178 Oncampus на пълно работно време
Филм и вампир; визуална култура и френски език (5 г.) MA (Hons) 80% 5% 10% - 181 Oncampus на пълно работно време
Филм и ампи; Визуална култура и френски език MA (Hons) 80% 5% 10% - 181 Oncampus на пълно работно време
Филм и амплоа; Визуална култура и изучаване на келтски език MA (Hons) 95% 5% 0% - 178 Oncampus на пълно работно време
Управление на филми, визуална култура и изкуства MLitt 95% 0% 0% - 178 Oncampus на пълно работно време
Филм и амплоа; визуална култура и философия MA (Hons) 93% 0% 5% - 175 Oncampus на пълно работно време
Келтски и англосаксонски изследвания и филмова и визуална култура MA (Hons) 85% 5% 5% - 180 Oncampus на пълно работно време
Филм и визуална култура и испански и латиноамерикански изследвания MA (Hons) 95% 10% 5% - 192 Oncampus на пълно работно време
Филми и визуална култура MA (Hons) 95% 0% 0% - 178 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и филмово изкуство; Визуална култура MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Музейни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музейно дело MLitt 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Приложна математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложна математика MA (Hons) 72% - 10% - 169 Oncampus на пълно работно време
Математика MA (Hons) 72% - 30% - 169 Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Неврология с психология с индустриален стаж Msci (Hons) 77% 0% 0% - 174 Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Клинична фармакология MSc 97% 0% 0% - 219 Oncampus на пълно работно време
Фармакология с промишлен стаж Msci (Hons) 97% 0% 0% - 219 Oncampus на пълно работно време
Имунология и фармакология с промишлен стаж Msci (Hons) 97% 0% 0% - 198 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинска наука (фармакология) с промишлен стаж Msci (Hons) 97% 0% 0% - 219 Oncampus на пълно работно време
Откриване и разработване на лекарства MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Здравни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за упражненията и здравето с промишлен стаж Msci (Hons) 83% 5% 5% - 196 Oncampus на пълно работно време

Физиология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физиология с промишлен стаж Msci (Hons) 100% 5% 0% - 197 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (физиология) с промишлен стаж Msci (Hons) 100% 5% 0% - 197 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Biomedical Science (Developmental Biology) with Industrial Placement (Биомедицински науки (биология на развитието) с промишлен стаж) Msci (Hons) 86% 0% 6% - 176 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинска наука (молекулярна биология) с промишлен стаж Msci (Hons) 86% 0% 0% - 161 Oncampus на пълно работно време

Анатомия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука (анатомия) с промишлен стаж Msci (Hons) 100% 5% 0% - 197 Oncampus на пълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология с умения за консултиране (Psychology with Counselling Skills) MA (Hons) 96% 0% 1% - 174 Oncampus на пълно работно време
Консултиране, ориентирано към личността MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лекар асоциирани изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследвания на лекарски сътрудници MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Обществено здраве MPH 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Диабет

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за сърдечносъдовата система и диабета MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хранене на човека MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Клинична медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Молекулярна медицина MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Врата към медицината (G2M) CertHE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Диагностични изображения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицински изображения MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни технологии с промишлен стаж Msci (Hons) 67% 10% 5% - 164 Oncampus на пълно работно време
Компютри MA (Hons) 67% 10% 5% - 164 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Усъвършенствано химично инженерство MSc 92% 0% 0% - 219 Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство MEng (Hons) 92% 0% 0% - 219 Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биотехнологии (приложна молекулярна биология) с промишлен стаж Msci (Hons) 88% 4% 0% - 138 Oncampus на пълно работно време
Биотехнологии и биоинформатика MSc 88% 4% 0% - 138 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машиностроене и електротехника MEng (Hons) 81% 0% 0% - 169 Oncampus на пълно работно време
Електронно и софтуерно инженерство MEng (Hons) 84% 0% 0% - 177 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника MEng (Hons) 84% 0% 0% - 177 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника с възобновяема енергия MEng (Hons) 84% 0% 0% - 177 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Строително инженерство с подводна технология MEng (Hons) 87% 10% 15% - 146 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство MEng (Hons) 87% 10% 15% - 173 Oncampus на пълно работно време

Петролно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Петролно инженерство MSc 96% 0% 5% - 191 Oncampus на пълно работно време
Извеждане от експлоатация MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гражданско и строително инженерство MEng (Hons) 87% 10% 15% - 146 Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствано строително инженерство MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство с мениджмънт MEng (Hons) 81% 0% 0% - 161 Oncampus на пълно работно време
Механично инженерство MEng (Hons) 73% 0% 0% - 197 Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствано машинно инженерство MSc 73% 0% 0% - 197 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с подводна технология MEng (Hons) 81% 0% 0% - 161 Oncampus на пълно работно време

Екологично инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гражданско и екологично инженерство MEng (Hons) 87% 10% 15% - 146 Oncampus на пълно работно време

Енергийно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Системи и технологии за енергиен преход MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на възобновяемата енергия MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Геодезия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геодезия на селските райони & Управление на собствеността в селските райони MLE 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Газов инженеринг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженерство на нефта и газа MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Офшорно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Офшорно инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Усъвършенствани енергийни материали MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Индустриална роботика MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Начално образование

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Начално образование MA (Hons) 69% 0% 3% - 182 Oncampus на пълно работно време

Начално обучение

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Начално образование (само за завършили PGDE) PGDE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Преподаване на английски като чужд език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
TESOL - преподаване на английски език на лица, говорещи други езици MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Правни науки и политика MA (Hons) 87% 3% 5% - 186 Oncampus на пълно работно време
Общо право LLM 90% 1% 4% - 193 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и правни науки MA (Hons) 87% 3% 0% - 186 Oncampus на пълно работно време
Немски език и правни науки MA (Hons) 90% 1% 4% - 193 Oncampus на пълно работно време
Френски и правни науки (5 години) MA (Hons) 90% 1% 4% - 188 Oncampus на пълно работно време
Правни науки и психология MA (Hons) 96% 0% 1% - 184 Oncampus на пълно работно време
История и правни науки MA (Hons) 90% 1% 4% - 195 Oncampus на пълно работно време
Немски и правни науки (5 години) MA (Hons) 90% 1% 4% - 193 Oncampus на пълно работно време
Френски език и правни науки MA (Hons) 90% 1% 4% - 188 Oncampus на пълно работно време
Международно право и международни отношения LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право на интелектуална собственост с професионални умения LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международно търговско право LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международно право LLM 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Право на интелектуалната собственост LLM 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Стратегически изследвания и международно право MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Енергийно и екологично право с дисертация LLM 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международно право, сигурност и стратегически изследвания LLM 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международно публично право LLM 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Енергийно право с дисертация LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Енергийна политика и право MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международно търговско право и преговори за сключване на договори с професионални умения LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право в областта на нефта и газа с дисертация LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Енергийно право с професионални умения LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Енергийно и екологично право с професионални умения LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право на природните ресурси LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и международно право MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право в областта на нефта и газа с професионални умения LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Бизнес право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно търговско право с дисертация LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международно търговско право с професионални умения LLM 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Бизнес право и устойчиво развитие с дисертация LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Правна практика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
DPLP - Професионална юридическа практика PgDip 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Разрешаване на спорове

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Решаване на международни спорове LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Промишлена фармацевтична химия - от лабораторията до пазара MSc (PG) 97% 0% 0% - 219 Oncampus на пълно работно време

Аналитична химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Аналитична химия MSc 93% 0% 10% - 192 Oncampus на пълно работно време

Медицинска физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицинска физика MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Планетарна наука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Планетни науки MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология и социология MA (Hons) 96% 0% 5% - 148 Oncampus на пълно работно време
Психологически изследвания MSc 97% 0% 1% - 179 Oncampus на пълно работно време
Психология на здравето MSc 97% 0% 1% - 179 Oncampus на пълно работно време
Психология с немски език MA (Hons) 96% 0% 1% - 174 Oncampus на пълно работно време
Психология с галски език MA (Hons) 96% 0% 1% - 174 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология MSc 82% 0% 10% - 172 Oncampus на пълно работно време
Френски език и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 172 Oncampus на пълно работно време
Немски език и социология (5 г.) MA (Hons) 86% 0% 10% - 160 Oncampus на пълно работно време
Келтски език и печат; англосаксонски изследвания и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 160 Oncampus на пълно работно време
Английски език и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 170 Oncampus на пълно работно време
Изследване на келтски език и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 160 Oncampus на пълно работно време
Френски език и социология (5 години) MA (Hons) 86% 0% 10% - 172 Oncampus на пълно работно време
История и социология MA (Hons) 86% 0% 25% - 179 Oncampus на пълно работно време
Немски език и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 160 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни отношения и социология MA (Hons) 86% 0% 5% - 169 Oncampus на пълно работно време
Немски език и международни отношения MA (Hons) 87% 3% 5% - 179 Oncampus на пълно работно време
Френски език и международни отношения (5 г.) MA (Hons) 87% 3% 5% - 181 Oncampus на пълно работно време
Немски език и международни отношения (5 г.) MA (Hons) 87% 3% 5% - 179 Oncampus на пълно работно време
История и международни отношения MA (Hons) 87% 3% 0% - 211 Oncampus на пълно работно време
Политика и международни отношения MA (Hons) 90% 5% 6% - 193 Oncampus на пълно работно време
Английски език и международни отношения MA (Hons) 87% 3% 5% - 179 Oncampus на пълно работно време
Френски език и международни отношения MA (Hons) 87% 3% 5% - 181 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и управление MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Антропология и международни отношения MA (Hons) 93% 0% 25% - 180 Oncampus на пълно работно време
Антропология и изучаване на келтски език MA (Hons) 93% 0% 0% - 180 Oncampus на пълно работно време
Антропология и политика MA (Hons) 93% 0% 0% - 180 Oncampus на пълно работно време
Антропология и психология MA (Hons) 96% 0% 1% - 167 Oncampus на пълно работно време
Антропология и социология MA (Hons) 86% 0% 5% - 170 Oncampus на пълно работно време
Социална антропология MRes 93% 0% 0% - 180 Oncampus на пълно работно време
Антропология и история MA (Hons) 93% 0% 0% - 189 Oncampus на пълно работно време
Антропология MA (Hons) 93% 0% 0% - 180 Oncampus на пълно работно време
Антропология и френски език MA (Hons) 93% 0% 0% - 182 Oncampus на пълно работно време
Антропология и немски език MA (Hons) 93% 0% 0% - 180 Oncampus на пълно работно време
Антропология и английски език MA (Hons) 93% 0% 0% - 180 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика и правни науки MA (Hons) 74% 5% 3% - 188 Oncampus на пълно работно време
Икономика и психология MA (Hons) 96% 0% 1% - 179 Oncampus на пълно работно време
Икономика и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 172 Oncampus на пълно работно време
Икономика и изучаване на келтски език MA (Hons) 74% 5% 3% - 183 Oncampus на пълно работно време
Икономика и математика MA (Hons) 72% 5% 10% - 176 Oncampus на пълно работно време
Икономика и международни отношения MA (Hons) 74% 5% 0% - 181 Oncampus на пълно работно време
Икономика и история MA (Hons) 74% 5% 3% - 190 Oncampus на пълно работно време
Икономика и политика MA (Hons) 74% 5% 5% - 181 Oncampus на пълно работно време
Икономика и немски език MA (Hons) 74% 5% 3% - 183 Oncampus на пълно работно време
Икономика и френски език MA (Hons) 74% 5% 3% - 183 Oncampus на пълно работно време
Икономика MA (Hons) 63% 5% 5% - 180 Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Енергийна икономика и право LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История и политика MA (Hons) 87% 0% 5% - 192 Oncampus на пълно работно време
Изследване на келтски език и политика MA (Hons) 87% 3% 5% - 179 Oncampus на пълно работно време
Немски език и политика (5 г.) MA (Hons) 87% 3% 5% - 179 Oncampus на пълно работно време
Немски език и политика MA (Hons) 87% 3% 5% - 179 Oncampus на пълно работно време
Френски език и политика (5 г.) MA (Hons) 87% 3% 5% - 181 Oncampus на пълно работно време
Политика и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 169 Oncampus на пълно работно време
Френски език и политика MA (Hons) 87% 3% 5% - 181 Oncampus на пълно работно време
Изследване на мира и конфликтите MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Политическа активност и провеждане на кампании MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Криминология и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 160 Oncampus на пълно работно време

Правосъдие на общността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни права на човека LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Права на човека и наказателно правосъдие LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наказателно правосъдие и права на човека LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наказателно правосъдие LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Културология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Етнология и фолклор MLitt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Икономическа политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международна политическа икономия MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Стратегически изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Стратегически изследвания и управление MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Стратегически проучвания MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Стратегически изследвания и енергийна сигурност MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Публична политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Оценка на политиката MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социални науки MRes 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на пола

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Секс, пол, насилие MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Здравни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Глобално здраве и управление MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Немски език и философия (5 години) MA (Hons) 93% 0% 10% - 172 Oncampus на пълно работно време
Английски език и философия MA (Hons) 85% 0% 10% - 176 Oncampus на пълно работно време
Правни науки и философия MA (Hons) 90% 1% 4% - 183 Oncampus на пълно работно време
Естествена философия MA (Hons) 87% 0% 10% - 197 Oncampus на пълно работно време
Философия и психология MA (Hons) 96% 0% 0% - 142 Oncampus на пълно работно време
Антропология и философия MA (Hons) 93% 0% 0% - 176 Oncampus на пълно работно време
Философия и политика MA (Hons) 87% 3% 0% - 175 Oncampus на пълно работно време
Математика и философия MA (Hons) 72% 0% 10% - 171 Oncampus на пълно работно време
Френски език и философия (5 г.) MA (Hons) 80% 5% 10% - 178 Oncampus на пълно работно време
Философия и физика MA (Hons) 87% 0% 10% - 184 Oncampus на пълно работно време
Философия и теология & Религия MA (Hons) 93% 0% 5% - 173 Oncampus на пълно работно време
Философия, политика и икономика MA (Hons) 80% 5% 0% - 167 Oncampus на пълно работно време
Философия MA (Hons) 93% 0% 5% - 172 Oncampus на пълно работно време
Философия и социология MA (Hons) 86% 0% 10% - 166 Oncampus на пълно работно време
Философия и общество MLitt 86% 0% 10% - 166 Oncampus на пълно работно време
История и философия MA (Hons) 91% 3% 2% - 185 Oncampus на пълно работно време
Немски език и философия MA (Hons) 93% 0% 10% - 172 Oncampus на пълно работно време
Френски език и философия MA (Hons) 80% 5% 10% - 178 Oncampus на пълно работно време
Келтски език и печат; англосаксонски изследвания и философия MA (Hons) 93% 0% 5% - 172 Oncampus на пълно работно време
Икономика и философия MA (Hons) 74% 5% 3% - 178 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Антропология и археология MA (Hons) 92% 0% 5% - 180 Oncampus на пълно работно време
Археология и келтски език; англосаксонски изследвания MA (Hons) 92% 5% 5% - 188 Oncampus на пълно работно време
Биомолекулярна археология MSc 92% 0% 0% - 178 Oncampus на пълно работно време
Археология и история MA (Hons) 92% 3% 0% - 197 Oncampus на пълно работно време
Биоархеологически науки MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Археология и история на изкуството MA (Hons) 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Остеоархеология (Osteoarchaeology) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Археология на Севера MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Теология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Келтски и англосаксонски изследвания и теология и религия MA (Hons) 100% 0% 10% - 173 Oncampus на пълно работно време
Изследване на келтски език и теология & религия MA (Hons) 100% 0% 10% - 173 Oncampus на пълно работно време
Теология и религия MA (Hons) 100% 0% 10% - 173 Oncampus на пълно работно време
Теология MTh 100% 0% 10% - 173 Oncampus на пълно работно време
Социология и теология & Религия MA (Hons) 86% 0% 10% - 167 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и теология & религия MA (Hons) 87% 3% 5% - 176 Oncampus на пълно работно време
Политика и теология & Религия MA (Hons) 93% 0% 5% - 173 Oncampus на пълно работно време
Английски език и теология & Религия MA (Hons) 85% 0% 2% - 176 Oncampus на пълно работно време
Антропология и теология и религия MA (Hons) 93% 0% 0% - 177 Oncampus на пълно работно време
История и теология & Религия MA (Hons) 91% 3% 2% - 185 Oncampus на пълно работно време

История

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История MA (Hons) 93% 5% 0% - 205 Oncampus на пълно работно време

История на Шотландия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Шотландски изследвания MA (Hons) 85% 0% 2% - 188 Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История на изкуството и испански език & латиноамерикански изследвания (5 години) MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и теология & религия MA (Hons) 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и испански език & Латиноамерикански изследвания MA (Hons) 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и френски език MA (Hons) 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и френски език (5 години) MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и келтски език; англосаксонски изследвания MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и история MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и английски език MA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Средновековна история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Средновековни и ранномодерни изследвания MLitt 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Прецизна медицина и фармакологични иновации MSc 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Консервация на изящни изкуства

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Културно наследство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Съвременна история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съвременна история MLitt - - - - - Oncampus на пълно работно време

73 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на University of Aberdeen - Каталог

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с опции за счетоводство LLB (Hons) 90% 1% 4% - 193 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с възможности за бизнес мениджмънт LLB (Hons) 90% 1% 10% - 178 Oncampus на пълно работно време

Имунология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Имунология BSc (Hons) 69% 0% 0% - 176 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложни спортни науки BSc (Hons) 83% 5% 5% - 196 Oncampus на пълно работно време
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 83% 5% 5% - 190 Oncampus на пълно работно време

Молекулярна биология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Молекулярна биология BSc (Hons) 72% 0% 0% - 156 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биология BSc (Hons) 79% 0% 0% - 185 Oncampus на пълно работно време

Генетика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Генетика BSc (Hons) 72% 0% 0% - 151 Oncampus на пълно работно време
Генетика (Имунология) BSc (Hons) 72% 0% 0% - 151 Oncampus на пълно работно време

Екология на екосистемите и земеползване

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биология на опазването BSc (Hons) 81% 0% 0% - 174 Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Зоология BSc (Hons) 94% 0% 10% - 182 Oncampus на пълно работно време

Биология на развитието

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Човешка ембриология и биология на развитието BSc (Hons) 86% 0% 10% - 169 Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Екология BSc (Hons) 81% 0% 0% - 174 Oncampus на пълно работно време

Морска биология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Морска биология BSc (Hons) 73% 5% 5% - 159 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биохимия BSc (Hons) 86% 0% 0% - 178 Oncampus на пълно работно време

Геофизика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геофизика BSc (Hons) 87% 0% 10% - 194 Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика с геология BSc (Hons) 87% 0% 10% - 194 Oncampus на пълно работно време
Геология BSc (Hons) 92% 5% 0% - 191 Oncampus на пълно работно време
Геология и петролна геология BSc (Hons) 92% 5% 0% - 152 Oncampus на пълно работно време
Геология и физика BSc (Hons) 87% 0% 10% - 194 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
География BSc (Hons) 87% 0% 0% - 180 Oncampus на пълно работно време

Науки за Земята

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геонауки BSc (Hons) 92% 5% 0% - 191 Oncampus на пълно работно време

Гаелски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика с келтски език BSc (Hons) 72% 5% 10% - 169 Oncampus на пълно работно време

Поведение на животните

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Поведение и хуманно отношение към животните (само за напреднали) BSc (Hons) 86% 0% 6% - 176 Oncampus на пълно работно време
Поведение на животните BSc (Hons) 86% 0% 0% - 179 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с опции в областта на музиката LLB (Hons) 90% 1% 4% - 193 Oncampus на пълно работно време
Музика BMus (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музикално образование BMus (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки и математика BSc (Hons) 72% 10% 0% - 166 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и физика BSc (Hons) 87% 0% 10% - 180 Oncampus на пълно работно време
Право с компютърни науки LLB (Hons) 67% 10% 5% - 178 Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фармакология BSc (Hons) 97% 0% 0% - 180 Oncampus на пълно работно време
Имунология и фармакология BSc (Hons) 97% 0% 10% - 198 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (фармакология) BSc (Hons) 97% 0% 0% - 219 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки (биология на развитието) BSc (Hons) 86% 0% 6% - 176 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (молекулярна биология) BSc (Hons) 86% 0% 0% - 161 Oncampus на пълно работно време

Здравни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Упражнения и здравни науки BSc (Hons) 83% 5% 10% - 196 Oncampus на пълно работно време

Физиология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физиология BSc (Hons) 100% 15% 0% - 217 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (физиология) BSc (Hons) 100% 5% 0% - 197 Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Неврология с психология BSc (Hons) 77% 0% 0% - 158 Oncampus на пълно работно време

Клинична медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицина MB ChB 92% 0% 1% - 230 Oncampus на пълно работно време

Анатомия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки (анатомия) BSc (Hons) 100% 0% 0% - 231 Oncampus на пълно работно време

Клинична стоматология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Дентална хирургия (само за завършили) BDS - - - - - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженерство (гражданско) BEng (Hons) 87% 10% 5% - 146 Oncampus на пълно работно време
Инженерство (гражданско и структурно) BEng (Hons) 87% 10% 10% - 146 Oncampus на пълно работно време
Инженерство (гражданско и екологично) BEng (Hons) 87% 10% 10% - 146 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженерни науки (механика и електротехника) BEng (Hons) 81% 0% 5% - 169 Oncampus на пълно работно време
Инженерни науки (електротехника и електроника) BEng (Hons) 84% 0% 0% - 165 Oncampus на пълно работно време
Инженерство (електронно и софтуерно) BEng (Hons) 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биотехнологии (Приложна молекулярна биология) BSc (Hons) 88% 4% 0% - 138 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с възможности за изучаване на галски език LLB (Hons) 90% 1% 4% - 193 Oncampus на пълно работно време
Право с английско право LLB (Hons) 92% 5% 4% - 192 Oncampus на пълно работно време
Право с възможност за изучаване на мандарин LLB (Hons) 90% 1% 4% - 193 Oncampus на пълно работно време
Право LLB (Hons) 90% 0% 1% - 211 Oncampus на пълно работно време
Право с английско право - ускорено (само за завършили) LLB - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право с възможност за изучаване на испански език LLB (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право - ускорено (само за завършили) LLB - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право и френско право (5 г.) LLB (Hons) 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Право и испанско право (5 г.) LLB (Hons) 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Право и немско право (5 години) LLB (Hons) 82% 3% 25% - 150 Oncampus на пълно работно време
Право с възможности за избор на френски език LLB (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право с възможност за избор на немски език LLB (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право с английско право и европейски правни науки (5 г.) LLB (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право и европейски правни науки (5 г.) LLB (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика и физика BSc (Hons) 87% 0% 5% - 183 Oncampus на пълно работно време
Физика BSc (Hons) 92% 0% 10% - 209 Oncampus на пълно работно време

Химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия BSc (Hons) 95% 0% 10% - 178 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) 100% 0% 0% - 168 Oncampus на пълно работно време
Психология с френски език BSc (Hons) 96% 0% 1% - 179 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с възможности за избор в областта на икономиката LLB (Hons) 90% 1% 4% - 193 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Археология BSc (Hons) 92% 0% 5% - 178 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика с философия BSc (Hons) 87% 0% 10% - 184 Oncampus на пълно работно време

Divinity

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Божественост BD (Hons) 100% 0% 10% - 173 Oncampus на пълно работно време

Всички курсове на непълно работно време на University of Aberdeen

3 Магистърски / следдипломни курсове на University of Aberdeen - Каталог

Зъболекарство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Стоматология със специални грижи MSc (PG) 82% 3% 25% - 150 Смесени на непълно работно време

Клинична медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана клинична практика MSc 82% 3% 25% - 150 Смесени на непълно работно време

Клинична стоматология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана възстановителна стоматологична практика MSc 82% 3% 25% - 150 Смесени на непълно работно време

Всички онлайн курсове на University of Aberdeen

2 Магистърски / следдипломни курсове на University of Aberdeen - Каталог

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика на здравеопазването за здравни специалисти MSc - - 5% £14520 188 На линия на непълно работно време

Пасторални изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Пасторални грижи, професионално ориентиране и подкрепа на учениците MEd - - - - - На линия на непълно работно време

Класации на University of Aberdeen в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 28 University of Aberdeen

Често-задавани въпроси