University of Bedfordshire Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Bedfordshire
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

196 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на University of Bedfordshire - Каталог

Архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Вътрешна архитектура BA (Hons) 74% 10% 21% £13200 92 Oncampus на пълно работно време

Количествено проучване

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Количествена геодезия и инженеринг на стойността BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Архитектурна технология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Архитектурни технологии BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Строителни технологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Строителни технологии FdSc - - 55% - - Oncampus на пълно работно време

Управление на строителството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на строителството FdSc - - 55% - - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес науки с финанси BSc (Hons) 66% 15% 35% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Управление на човешките ресурси (със стаж) (акредитирано) BSc (Hons) 67% 15% 46% £13200 99 Oncampus на пълно работно време
Международен туризъм с управление на хотелиерството с година на професионална практика BSc (Hons) 81% 5% 40% £13200 93 Oncampus на пълно работно време
Управление на човешките ресурси (акредитирано) BSc (Hons) 67% 15% 46% £13200 99 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт на събития с професионална практика Година BSc (Hons) 81% 5% 40% £13200 93 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с право BSc (Hons) 71% 5% 27% £13200 105 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт на пътуванията, авиацията и туризма с година на основаване BSc (Hons) 81% 5% 60% £13200 93 Oncampus на пълно работно време
Бизнес науки (общи) с година на основаване BA (Hons) 92% 15% 67% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Управление на човешките ресурси с право BSc (Hons) 75% 15% 39% £13200 99 Oncampus на пълно работно време
Международен туристически мениджмънт с година на професионална практика BSc (Hons) 81% 5% 40% £13200 93 Oncampus на пълно работно време
Управление на човешките ресурси (с година на професионална практика) (акредитирано) BSc (Hons) 75% 15% 39% £13200 99 Oncampus на пълно работно време
Бизнес науки (общи) с година на професионална практика BA (Hons) 66% 15% 38% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Международен туризъм с управление на събития с година на основаване BSc (Hons) 81% 5% 50% £13200 93 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (със стаж) BA (Hons) 61% 15% 29% £13200 84 Oncampus на пълно работно време
Бизнес науки (управление на проекти) BA (Hons) 66% 15% 45% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Международен туризъм с управление на събития с професионална практика Година BSc (Hons) 81% 5% 50% £13200 93 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с година на професионална практика BA (Hons) 66% 15% 38% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Бизнес науки (общи) BA (Hons) 92% 15% 67% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Бизнес науки (международни) BA (Hons) 66% 15% 38% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Бизнес науки с финанси с година на професионална практика BA (Hons) 66% 15% 38% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Бизнес администрация (за повишаване на квалификацията) BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Творчески индустрии и бизнес мениджмънт BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Управление на строителството (отгоре) BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси с година на основаване BSc (Hons) 100% 12% 17% £13200 114 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство (с година на професионална практика) BA (Hons) 82% 12% 25% £13200 123 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство BA (Hons) 82% 12% 40% £13200 123 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси BSc (Hons) 100% 12% 17% £13200 114 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с година на обучение BA (Hons) 82% 12% 40% £13200 123 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес науки с маркетинг BSc (Hons) 66% 15% 70% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг (с година на професионална практика) BSc (Hons) 66% 12% 25% £13200 102 Oncampus на пълно работно време
Бизнес науки с маркетинг (с година на основаване) BSc (Hons) 66% 15% 70% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Медии, маркетинг и връзки с обществеността BA (Hons) 60% 10% 40% £13200 72 Oncampus на пълно работно време
Бизнес науки с маркетинг с година на професионална практика BA (Hons) 66% 15% 38% £13200 97 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с международен туристически мениджмънт с година на основаване BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с международен туристически мениджмънт с година на професионална практика BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с международен туристически мениджмънт BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с управление на авиацията и летищата BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на международния туризъм BSc (Hons) 81% 5% 45% £13200 93 Oncampus на пълно работно време
Управление на пътуванията, авиацията и туризма BSc (Hons) 81% 5% 60% £13200 93 Oncampus на пълно работно време
Авиация и управление на летища BSc (Hons) 93% 5% 53% £13200 93 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика и финанси BSc (Hons) 77% 12% 25% £13200 99 Oncampus на пълно работно време
Международни финанси и банково дело BSc (Hons) 77% 12% 20% £13200 130 Oncampus на пълно работно време
Финансови технологии BSc (Hons) - 0% - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международен туризъм с управление на събитията BSc (Hons) 81% 5% 50% £13200 93 Oncampus на пълно работно време

Управление на хотелиерството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
BSc (Hons) 82% 5% 15% £13200 93 Oncampus на пълно работно време

Спортен мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Футболен бизнес BA (Hons) 78% 2% 26% £13200 109 Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси (с година на основаване) (акредитирано) BSc (Hons) 67% 15% 46% £13200 99 Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международен бизнес BA (Hons) 66% 15% 55% £13200 97 Oncampus на пълно работно време

Реклама

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Реклама и маркетингови комуникации с година на основаване BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Реклама и маркетингови комуникации BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Спортна терапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортна терапия и рехабилитация BSc (Hons) 85% 2% 26% £13200 133 Oncampus на пълно работно време
Клинична тренировъчна терапия BSc (Hons) 45% 0% 5% £13200 137 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спорт и физическо възпитание с подготвителна година BSc (Hons) 78% 2% 26% £13200 109 Oncampus на пълно работно време
Приложен спорт и физическо възпитание BSc (Hons) 78% 2% 26% £13200 109 Oncampus на пълно работно време
Спорт и физическо възпитание BA (Hons) 78% 2% 26% £13200 109 Oncampus на пълно работно време
Изследване на футбола BA (Hons) 78% 2% 26% £13200 109 Oncampus на пълно работно време
Физическо възпитание QTS - средно образование BA (Hons) 91% 5% 2% £13200 145 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биохимия с година на професионална практика BSc (Hons) 84% 20% 25% £13200 115 Oncampus на пълно работно време
Биохимия BSc (Hons) 84% 20% 25% £13200 115 Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сила и кондиция BSc (Hons) 78% 2% 26% £13200 109 Oncampus на пълно работно време
Спортни науки и персонално обучение BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Спортни науки и персонално обучение (с година на професионална практика) BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Спортни науки и персонално обучение с година на основаване BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Спортно треньорство и развитие BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Човешки биологични науки и предприемачество BSc (Hons) 84% 10% 26% £13200 115 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки BSc (Hons) 84% 5% 40% £13200 123 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 78% 2% 26% £13200 109 Oncampus на пълно работно време
Спортни науки и треньорство (с година на професионална практика) BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Спортни науки и треньорство BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Футболни науки BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Приложни спортни науки и треньорство BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Спортни науки и треньорство с година на основаване BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Развитие на спорта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно развитие на спорта BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Развитие на футбола (с година на професионална практика) BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Творческо писане BA (Hons) 79% 0% 5% £13200 106 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и журналистика BA (Hons) 66% 15% 50% £13200 83 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска литература с подготвителна година BA (Hons) 79% 5% 20% £13200 99 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език (средно образование) (с QTS) BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Английски език BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език и литература BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Английски език и TEFL BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Английски език и лингвистика BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Наука за животните

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Животновъдни науки (надграждане) BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Селскостопански науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Селскостопански науки (надграждане) BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Телевизионно производство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Телевизионно производство с година на обучение BA (Hons) 60% 10% 40% £13200 72 Oncampus на пълно работно време
Телевизионно производство с година на професионална практика BA (Hons) 60% 10% 40% £13200 72 Oncampus на пълно работно време

Анимация

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Анимация BA (Hons) 74% 0% 15% £13200 111 Oncampus на пълно работно време
Компютърна анимация и визуални ефекти BSc (Hons) 61% 15% 45% £13200 69 Oncampus на пълно работно време
Анимация с подготвителна година BA (Hons) 74% 0% 15% £13200 111 Oncampus на пълно работно време

Музикален театър

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музикален театър (Академия "Емил Дейл") BA (Hons) 90% 4% 0% £13200 143 Oncampus на пълно работно време

Илюстрация

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Илюстрация BA (Hons) 74% 10% 21% £13200 92 Oncampus на пълно работно време

Графичен дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Графичен дизайн BA (Hons) 74% 10% 25% £13200 92 Oncampus на пълно работно време

Действащо лице

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Актьорско майсторство BA (Hons) 79% 0% 10% £13200 92 Oncampus на пълно работно време
Актьорско майсторство (с подготвителна година) BA (Hons) 79% 0% 10% £13200 92 Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Моден дизайн BA (Hons) 74% 10% 25% £13200 92 Oncampus на пълно работно време

Интериорен дизайн и архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Интериорен дизайн BA (Hons) 74% 10% 21% £13200 92 Oncampus на пълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Продуктов дизайн BSc (Hons) 74% 10% 21% £13200 92 Oncampus на пълно работно време

Сценични изкуства

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изпълнителски изкуства BA (Hons) 79% 0% 10% £13200 92 Oncampus на пълно работно време
Изпълнителски изкуства с подготвителна година BA (Hons) 79% 0% 10% £13200 92 Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фотография BA (Hons) 74% 0% 15% £13200 111 Oncampus на пълно работно време

Прическа и грим

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медиен грим и дизайн на герои FdA - - 25% - - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музикални технологии с подготвителна година BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Музикални технологии BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни мрежи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни мрежи BSc (Hons) 61% 20% 25% £13200 119 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки с подготвителна година BSc (Hons) 67% 20% 11% £13200 81 Oncampus на пълно работно време

Бизнес информационни системи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес информационни системи BSc (Hons) 61% 20% 20% £13200 106 Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Киберсигурност BSc (Hons) 61% 20% 24% £13200 106 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност с подготвителна година BSc (Hons) 61% 20% 24% £13200 106 Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Разработване на компютърни игри BSc (Hons) 61% 15% 30% £13200 69 Oncampus на пълно работно време

Компютърни и информационни технологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Информационни технологии BSc (Hons) 50% 20% 20% £13200 129 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство BSc (Hons) 73% - 10% £13200 73 Oncampus на пълно работно време

Радио изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Радио и аудио с година на професионална практика BA (Hons) 60% 10% 40% £13200 72 Oncampus на пълно работно време
Радио и аудио BA (Hons) 60% 10% 40% £13200 72 Oncampus на пълно работно време
Радио и аудиотехника (с година на основаване) BA (Hons) 60% 10% 40% £13200 72 Oncampus на пълно работно време

Връзки с обществеността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медийни комуникации с подготвителна година BA (Hons) 60% 10% 40% £13200 72 Oncampus на пълно работно време
Медийни комуникации BA (Hons) 60% 10% 40% £13200 72 Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортна журналистика BA (Hons) 66% 15% 50% £13200 83 Oncampus на пълно работно време
Спортна журналистика с подготвителна година BA (Hons) 66% 15% 50% £13200 83 Oncampus на пълно работно време
Журналистика BA (Hons) 66% 15% 50% £13200 83 Oncampus на пълно работно време

Производство на медии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медийна продукция BA (Hons) 60% 10% 40% £13200 72 Oncampus на пълно работно време
Медийно производство с професионална практика Година BA (Hons) 60% 10% 40% £13200 72 Oncampus на пълно работно време
Медийна продукция с година на обучение BA (Hons) 60% 10% 40% £13200 72 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медийно представяне за кино, телевизия и театър BA (Hons) 79% 0% 10% £13200 92 Oncampus на пълно работно време
Производство на филми BA (Hons) 74% 0% 15% £13200 111 Oncampus на пълно работно време
Филмово и телевизионно производство BA (Hons) 74% 0% 15% £13200 111 Oncampus на пълно работно време
Производство на филми (с година на обучение) BA (Hons) 74% 0% 15% £13200 111 Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фармакология и здравни науки BSc (Hons) 69% 2% 15% £13200 83 Oncampus на пълно работно време
Фармакология и здравни науки с година на професионална практика BSc (Hons) 69% 2% 15% £13200 83 Oncampus на пълно работно време
Фармакология и здравни науки с начална година BSc (Hons) 69% 2% 15% £13200 83 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Акушерство BSc (Hons) 53% 5% 19% £13200 140 Oncampus на пълно работно време

Практика на операционния отдел

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Практика на операционния отдел BSc (Hons) 92% 2% 15% £13200 126 Oncampus на пълно работно време

Парамедик наука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Парамедицинска наука BSc (Hons) 43% 0% 0% £13200 165 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки BSc (Hons) 82% 5% 26% £13200 147 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Здраве, хранене и физически упражнения BSc (Hons) 78% 2% 30% £13200 109 Oncampus на пълно работно време
Наука за храните и храненето BSc (Hons) 91% - 50% £13200 - Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физиотерапия BSc (Hons) 45% 5% 5% £13200 133 Oncampus на пълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология, консултиране и терапии BSc (Hons) 58% 0% 10% £13200 129 Oncampus на пълно работно време
Психология, консултиране и терапии с подготвителна година BSc (Hons) 58% 0% 10% £13200 129 Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Професионална терапия BSc (Hons) 45% 10% 5% £13200 133 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за възрастни BSc (Hons) 69% 0% 6% £13200 126 Oncampus на пълно работно време
Сътрудник по здравни грижи FdSc - 0% - - - Oncampus на пълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за здравето на околната среда BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Наука за здравеопазването

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за здравеопазването BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуствен интелект и роботика BSc (Hons) 61% 20% 21% £13200 119 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фармацевтични и химически науки BSc (Hons) 69% 2% 15% £13200 83 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични и химически науки с година на основаване BSc (Hons) 69% 2% 15% £13200 83 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични и химически науки с година на професионална практика BSc (Hons) 69% 2% 15% £13200 83 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електронно инженерство с година на професионална практика BEng (Hons) 73% - 31% £13200 73 Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство BEng (Hons) 73% - 31% £13200 73 Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство с начална година BEng (Hons) 73% - 31% £13200 73 Oncampus на пълно работно време

Автомобилно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Автомобилно инженерство BEng (Hons) 73% - 60% £13200 64 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство BEng (Hons) 73% - 55% £13200 64 Oncampus на пълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование в ранна възраст BA (Hons) 60% 5% 20% £13200 93 Oncampus на пълно работно време
Приложни изследвания в ранна възраст BA (Hons) 60% 5% 20% £13200 93 Oncampus на пълно работно време
Изследване на ранните години FdA - 5% 15% - - Oncampus на пълно работно време
Изследвания в областта на ранното детство (със статут на педагог в областта на ранното детство) FdA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образователни науки и английски език с година на професионална практика BA (Hons) 60% 5% 20% £13200 96 Oncampus на пълно работно време
Образование BA (Hons) 60% 5% 20% £13200 93 Oncampus на пълно работно време
Образование в ранна детска възраст (дипломиран практик) BA (Hons) 60% 5% 20% £13200 111 Oncampus на пълно работно време
Образователни науки и английски език BA (Hons) 60% 5% 20% £13200 96 Oncampus на пълно работно време
Начално образование (3-7) (с QTS) BA (Hons) 80% 5% 0% £13200 125 Oncampus на пълно работно време
Обучение с професионална практика BA (Hons) 83% 5% 2% £13200 115 Oncampus на пълно работно време
Начално образование (с QTS) BA (Hons) 80% 5% 0% £13200 125 Oncampus на пълно работно време
Приложни изследвания на специалните образователни потребности и уврежданията BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Образование на практика BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Специални образователни потребности и увреждания BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Специални потребности и приобщаващо образование BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с психология LLB (Hons) 68% 5% 22% £13200 100 Oncampus на пълно работно време
Право с начална година LLB (Hons) 71% 5% 27% £13200 105 Oncampus на пълно работно време
Право LLB (Hons) 71% 5% 27% £13200 105 Oncampus на пълно работно време
Право с финансов мениджмънт LLB (Hons) 71% 5% 27% £13200 118 Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Професионална полицейска дейност BA (Hons) 71% 5% 27% £13200 105 Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Криминалистика и криминология BSc (Hons) 85% 0% 15% £13200 100 Oncampus на пълно работно време
Съдебна медицина BSc (Hons) 85% 0% 10% £13200 125 Oncampus на пълно работно време

Съдебна психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съдебна психология BSc (Hons) 65% 5% 22% £13200 98 Oncampus на пълно работно време
Съдебна психология с година на основаване BSc (Hons) 65% 5% 22% £13200 98 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология за допълнителна квалификация BA (Hons) 68% 5% 45% £13200 95 Oncampus на пълно работно време
Психология с начална година BSc (Hons) 68% 5% 45% £13200 95 Oncampus на пълно работно време
Психология BSc (Hons) 68% 5% 45% £13200 95 Oncampus на пълно работно време
Образование с психология BA (Hons) 50% 5% 10% £13200 91 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на ранното детство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Специалист по ранно детско образование (с година на професионална практика) BA (Hons) 60% 5% 20% £13200 93 Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика (с година на професионална практика) BA (Hons) 71% 6% 25% £13200 67 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика BA (Hons) 71% 6% 25% £13200 67 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с криминология LLB (Hons) 79% 5% 26% £13200 101 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология с година на професионална практика BSc (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и социални грижи BA (Hons) 44% 15% 26% £13200 86 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за деца и младежи BSc (Hons) 53% 2% 5% £13200 145 Oncampus на пълно работно време
Изследване на детството и младежта BA (Hons) 60% 5% 20% £13200 93 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование и социология BA (Hons) 79% 5% 26% £13200 94 Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социални науки BA (Hons) - - - £13200 - Oncampus на пълно работно време

39 Магистърски / следдипломни курсове на University of Bedfordshire - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес администрация (управление на нефт и газ) MBA - - - £14500 - Oncampus на пълно работно време

Лидерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Преподаване на английски език (лидерство и управление) MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време
Лидерство и управление на спорта и физическата активност MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Микробиология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Микробиология в общественото здраве MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Управление на околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на околната среда MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска литература MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложна лингвистика (преподаване на английски език като чужд език) MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Проучвания в областта на храните и напитките

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хранителната сигурност в общественото здраве MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Телевизионно производство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Телевизионно производство MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Сценични изкуства

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Екранно представяне и техники за комуникация MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Хореография

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Танцово изпълнение и хореография MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Цифрови филмови технологии и производство MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време
Творческо производство на цифрови филми MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международна журналистика MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Медийни и комуникационни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Масови комуникации MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Връзки с обществеността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на телекомуникациите MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фармакология MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физическа активност, хранене и промяна на поведението MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи с регистрация (за възрастни) MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Физиология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Клинична физиология на физическите упражнения PgDip - - - £8850 - Oncampus на пълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Обществено здраве MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи за психично здраве MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биоинженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биоинженерство MSc 73% - 32% £13200 66 Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биотехнологии MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Магистър по физическо възпитание (средно образование) (с QTS) MPhysEd 83% 5% 2% £13200 115 Oncampus на пълно работно време
Образование (социална справедливост) MA - 0% - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съдебномедицински анализ MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Приложна психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложна психология (преобразуване) MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Психология на здравето

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицински сестри с регистрация (психично здраве) MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология на здравето MSc - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална работа MSc - 0% - £13275 - Oncampus на пълно работно време
Международна социална работа и социално развитие MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време
Практика на социалната работа MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време
Социална работа (следдипломна квалификация) MSc (PG) - - - £16750 - Oncampus на пълно работно време
Професионална практика по социална работа PgDip - - - £8850 - Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Криминология MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Детство и младеж (приложни перспективи) MA - - - £13275 - Oncampus на пълно работно време
Детски и младежки сестрински грижи (Children & Young People's Nursing) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Всички курсове на непълно работно време на University of Bedfordshire

51 Магистърски / следдипломни курсове на University of Bedfordshire - Каталог

Лидерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование (лидерство) MA - 0% - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Приложна практика на социалната работа (лидерство и управление) MA - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес администрация (маркетинг) MBA - 0% - £14500 - Oncampus на непълно работно време
Маркетинг MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Дигитален маркетинг MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес администрация MBA - 0% - £14500 - Oncampus на непълно работно време
Бизнес администрация (Управление на цифровите технологии) MBA - - - £14500 - Oncampus на непълно работно време
Бизнес администрация (Управление на човешките ресурси) MBA - - - £14500 - Oncampus на непълно работно време
Устойчиво управление MSc - - 25% £13275 - Oncampus на непълно работно време
Бизнес администрация (Логистика и управление на веригата на доставките) MBA - - - £14500 - Oncampus на непълно работно време
Управление MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Бизнес администрация (стаж) MBA - - - £14500 - Oncampus на непълно работно време
Бизнес администрация (Финанси) MBA - - - £14500 - Oncampus на непълно работно време
Бизнес администрация (Управление на болнични и здравни услуги) MBA - - - £14500 - Oncampus на непълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Международно управление на човешките ресурси MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Туризъм

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Планиране и управление на международния туризъм MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Управление на събития

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на събитията MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство и бизнес финанси MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Управление на проекти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на проекти MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Международен бизнес

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно бизнес право LLM - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Международен бизнес с право MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Международен бизнес с управление на авиацията MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Финансов риск

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на финансовия риск MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърна сигурност и криминалистика MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Киберсигурност MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство и приложения MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Информационни системи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на информационните системи MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложна информатика и информационни технологии MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование (ранно детство) MA - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Образование (специални образователни потребности) MA - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Образование (практика) MA - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Медицинско образование PgDip - - - £8850 - Oncampus на непълно работно време
Образование (Национална награда за координиране на специалните образователни потребности) PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно право в областта на нефта и газа LLM - 0% - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Международно търговско право и разрешаване на спорове LLM - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Дентално право и етика MA - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложна социална работа (практическо обучение) MA - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време
Приложна практика на социалната работа (деца и семейства) MA - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финансова икономика MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на международните отношения MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Международно развитие

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно социално благосъстояние и социално развитие MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Зъболекарство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Стоматологично образование MA - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Специалист-практик по здравни грижи в общността MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Парамедик наука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Разширена клинична практика (парамедицинска наука) MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Клинична медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана клинична практика (медицински сестри) MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Акушерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана клинична практика (акушерство) MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Психотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Семейна и системна психотерапия MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Логистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Закупуване, логистика и управление на веригата на доставките MSc - - - £13275 - Oncampus на непълно работно време

Класации на University of Bedfordshire в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 14 University of Bedfordshire

Често-задавани въпроси