University of Birmingham
Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Birmingham
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

169 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of Birmingham - Каталог

Градско и регионално планиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География и градско и регионално планиране BSc (Hons) 72% 5% 0% - 145 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт BSc (Hons) 71% 5% 3% - 147 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици с бизнес мениджмънт BA (Hons) 60% 5% 0% - 146 Oncampus на пълно работно време
Право с бизнес науки LLB (Hons) 73% 2% 5% - 157 Oncampus на пълно работно време
Химия с бизнес мениджмънт BSc (Hons) 87% 4% 5% - 155 Oncampus на пълно работно време
Приложни изследвания за управление на голф BSc (Hons) 76% 1% 10% - 169 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса BSc (Hons) 83% 5% 3% - 151 Oncampus на пълно работно време
Математика с бизнес мениджмънт BSc (Hons) 84% 6% 10% - 124 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с комуникации BSc (Hons) 78% 1% 0% - 159 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с комуникации BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт с маркетинг BSc 80% 1% 1% - 155 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с маркетинг BSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес с комуникации BSc (Hons) 78% 1% 4% - 159 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес BSc (Hons) 78% 1% 5% - 162 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с език BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Пари, банково дело и финанси BSc (Hons) 90% 1% 6% - 161 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси BSc (Hons) 76% 0% 5% - 150 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия BSc (Hons) 81% 2% 7% - 159 Oncampus на пълно работно време
Биохимия, Медицина BSc (Hons) 81% 2% 5% - 155 Oncampus на пълно работно време
Биохимия BSc 81% 2% 7% - 159 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спорт, физическо възпитание и треньорска наука BSc (Hons) 79% 0% 10% - 166 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биологични науки BSc (Hons) 87% 8% 0% - 156 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки BSc 87% 0% 5% - 156 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки BSc (Hons) 89% 5% 6% - 146 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки (Зоология) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Генетика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия (генетика) BSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биологични науки (генетика) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Палеонтология и геология BSc (Hons) 84% 0% 0% - 159 Oncampus на пълно работно време
Геология BSc (Hons) 79% 0% 0% - 146 Oncampus на пълно работно време
Геология и физическа география BSc (Hons) 83% 5% 0% - 129 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География BA (Hons) 71% 0% 4% - 159 Oncampus на пълно работно време
География BSc (Hons) 57% 5% 5% - 138 Oncampus на пълно работно време
География BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
География BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за околната среда BSc (Hons) 68% 2% 3% - 156 Oncampus на пълно работно време
Бакалавърска степен "Глобални екологични промени и устойчивост BSc (Hons) 80% 0% 5% - 176 Oncampus на пълно работно време
Глобални промени в околната среда и устойчивост BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наука за околната среда BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наука за околната среда BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература и творческо писане BA (Hons) 77% 10% 5% - 158 Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни езици и история BA (Hons) 59% 7% 4% - 162 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици BA (Hons) 56% 7% 5% - 159 Oncampus на пълно работно време
Химия със съвременен език BSc (Hons) 87% 4% 5% - 159 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и английска литература BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и лингвистика BA (Hons) 73% 0% 0% - 145 Oncampus на пълно работно време
Английски език и литература BA (Hons) 73% 0% 0% - 169 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература с Шекспир BA (Hons) 73% 3% 1% - 165 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и история BA (Hons) 100% 0% 5% - 163 Oncampus на пълно работно време

Испанистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика с испански език BSc (Hons) 80% 1% 0% - 163 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения с испански език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Германистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика с немски език BSc (Hons) 80% 1% 5% - 152 Oncampus на пълно работно време

Руски и източноевропейски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Русистика и международни отношения BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Френски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения с френски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература и класическа литература и цивилизация BA (Hons) 75% 4% 0% - 139 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство BEng (Hons) 67% 0% 5% - 138 Oncampus на пълно работно време
Класическа литература и цивилизация BA (Hons) 77% 0% 0% - 177 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично инженерство BEng (Hons) 78% 5% 5% - 152 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (автомобилостроене) BEng (Hons) 83% 1% 10% - 144 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство BEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електроника и електротехника BEng (Hons) 95% 20% 5% - 144 Oncampus на пълно работно време
Електроника и електротехника BEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ядрена наука и материали BSc (Hons) 85% 1% 10% - 180 Oncampus на пълно работно време
Материалознание и инженерство BEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Железопътно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника и железопътно инженерство BEng 77% 0% 3% - 152 Oncampus на пълно работно време
Гражданско и железопътно инженерство BEng 77% 0% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мехатронно и роботизирано инженерство BEng 73% 20% 7% - 150 Oncampus на пълно работно време
Мехатронно и роботизирано инженерство BEng - - - - - Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство BEng (Hons) 54% 3% 5% - 164 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство BEng (Hons) 67% 0% 15% - 148 Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство BEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство BEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Драма и театрално изкуство BA (Hons) 62% 5% 5% - 161 Oncampus на пълно работно време
Драма и английска литература BA (Hons) 83% 0% 5% - 182 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика и музика BA (Hons) 72% 0% 10% - 192 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и музика BA (Hons) 59% 7% 0% - 180 Oncampus на пълно работно време
Музика BMus (Hons) 93% 0% 7% - 186 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика и компютърни науки BSc (Hons) 70% 5% 5% - 169 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 77% 5% 6% - 157 Oncampus на пълно работно време
Математика и компютърни науки BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки с партньорство в областта на цифровите технологии (PwC) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изкуствен интелект и компютърни науки BSc (Hons) 86% 4% 15% - 133 Oncampus на пълно работно време
Изкуствен интелект и компютърни науки BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература и кино BA (Hons) 64% 4% 3% - 159 Oncampus на пълно работно време

Приложна математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теоретична физика и приложна математика BSc (Hons) 84% 7% 0% - 202 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математическа икономика и статистика BSc (Hons) 97% 1% 5% - 152 Oncampus на пълно работно време

Зъболекарство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Зъболекарство (5 години) BDS 89% 5% 0% - 175 Oncampus на пълно работно време
Дентална хигиена и терапия BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука BSc (Hons) 82% 5% 4% - 161 Oncampus на пълно работно време

Здравни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спорт, упражнения и здравни науки BSc (Hons) 79% 0% 3% - 162 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (психично здраве) BNurs (Hons) 32% 0% 6% - 153 Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Човешка неврология BSc (Hons) 50% 0% 5% - 165 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно право и глобализация LLB (Hons) 75% 2% 5% - 169 Oncampus на пълно работно време
Право с френско право LLB (Hons) 69% 0% 0% - 159 Oncampus на пълно работно време
Право с немско право LLB (Hons) 69% 2% 4% - 157 Oncampus на пълно работно време
Закон LLB (Hons) 69% 2% 4% - 155 Oncampus на пълно работно време
Право (дипломирани студенти) LLB (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Ядрена физика и физика на елементарните частици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с физика на елементарните частици и космология BSc (Hons) 84% 7% 3% - 185 Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теоретична физика BSc (Hons) 84% 7% 0% - 184 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика и астрофизика BSc (Hons) 84% 7% 3% - 191 Oncampus на пълно работно време
Физика и астрофизика BSc (Hons) 84% 7% 3% - 192 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) 64% 4% 4% - 155 Oncampus на пълно работно време
Психология BSc (Hons) 64% 4% 4% - 155 Oncampus на пълно работно време
Психология в образованието BSc (Hons) 89% 10% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология и криминология BA (Hons) 60% 15% 8% - 149 Oncampus на пълно работно време
Социална политика и криминология BA (Hons) 71% 20% 20% - 153 Oncampus на пълно работно време
Криминология BA (Hons) 71% 15% 8% - 145 Oncampus на пълно работно време
Право с криминология LLB (Hons) 70% 0% 0% - 162 Oncampus на пълно работно време
Социология и криминология BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социална политика и криминология BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Криминология BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика, политика и икономика BA (Hons) 75% 10% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време
Икономика и политика BSc (Hons) 73% 0% 15% - 155 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc (Hons) 74% 0% 5% - 151 Oncampus на пълно работно време
Политика, политика и икономика BA (Hons) 64% 5% 0% - 134 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения с икономика BA (Hons) 80% 10% 10% - 140 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения с икономика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и политика BA (Hons) 85% 0% 0% - 144 Oncampus на пълно работно време
Политика и социология BA (Hons) 71% 15% 0% - 147 Oncampus на пълно работно време
Политика и социална политика BA (Hons) 75% 10% 11% - 150 Oncampus на пълно работно време
Политика BA (Hons) 62% 0% 0% - 155 Oncampus на пълно работно време
Политика и социология BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Политика и социална политика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Политика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална политика и социология BA (Hons) 71% 15% 10% - 141 Oncampus на пълно работно време
Социална политика BA (Hons) 73% 10% 15% - 138 Oncampus на пълно работно време
Социална политика и социология BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социална политика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална антропология и африкански изследвания BA (Hons) 56% 5% 25% - 136 Oncampus на пълно работно време
Социална антропология и класическа литература и цивилизация BA (Hons) 56% 5% 15% - 146 Oncampus на пълно работно време
Социална антропология и политика BA (Hons) 56% 5% 10% - 140 Oncampus на пълно работно време
Социална антропология и история BA (Hons) 56% 5% 15% - 145 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образование и социология BA (Hons) 71% 15% 10% - 140 Oncampus на пълно работно време
Социология BA (Hons) 68% 10% 10% - 153 Oncampus на пълно работно време
Социология BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения BA (Hons) 78% 5% 5% - 156 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и развитие BA (Hons) 71% 1% 5% - 154 Oncampus на пълно работно време
Политика и международни отношения BA (Hons) 65% 0% 6% - 157 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения с немски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международни отношения BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и развитие BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Политика и международни отношения BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно развитие и политика BA (Hons) 71% 1% 5% - 154 Oncampus на пълно работно време
Международно развитие и политика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа BA (Hons) 44% 5% 15% - 141 Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древна история BA (Hons) 90% 10% 5% - 160 Oncampus на пълно работно време
Археология и древна история и история BA (Hons) 80% 3% 0% - 155 Oncampus на пълно работно време
Древна история и археология BA (Hons) 80% 3% 7% - 137 Oncampus на пълно работно време

Класически изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класически науки BA (Hons) 76% 0% 0% - 160 Oncampus на пълно работно време

Теология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и теология BA (Hons) 80% 3% 7% - 152 Oncampus на пълно работно време
Теология и религия BA (Hons) 92% 10% 10% - 153 Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и история на изкуството BA (Hons) 80% 3% 7% - 153 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството BA (Hons) 88% 0% 5% - 152 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и история на изкуството BA (Hons) 59% 7% 4% - 155 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и история на изкуството BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия и социология BA (Hons) 71% 15% 5% - 140 Oncampus на пълно работно време
Политика и философия BA (Hons) 72% 0% 0% - 157 Oncampus на пълно работно време
Класическа литература и цивилизация и философия BA (Hons) 76% 0% 0% - 160 Oncampus на пълно работно време
Философия BA (Hons) 74% 5% 7% - 148 Oncampus на пълно работно време
Математика и философия BA (Hons) 72% 5% 10% - 166 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и философия BA (Hons) 82% 0% 10% - 189 Oncampus на пълно работно време
Политика, религия и философия BA (Hons) 72% 0% 0% - 149 Oncampus на пълно работно време
Философия, религия и етика BA (Hons) 88% 15% 10% - 149 Oncampus на пълно работно време
История и философия BA (Hons) 80% 3% 5% - 165 Oncampus на пълно работно време
Политика и философия BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална антропология и археология BA (Hons) 56% 5% 15% - 138 Oncampus на пълно работно време

Свободни изкуства

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Свободни изкуства и науки BA/BSc (Hons) 72% 0% 3% - 181 Oncampus на пълно работно време

Средновековна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древна и средновековна история BA (Hons) 77% 10% 10% - 153 Oncampus на пълно работно време

177 Магистърски / следдипломни курсове на University of Birmingham - Каталог

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенстван инженерен мениджмънт: Управление на строителството MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика с бизнес мениджмънт Msci (Hons) 72% 5% 6% - 163 Oncampus на пълно работно време
Химия с бизнес мениджмънт Msci (Hons) 87% 4% 5% - 152 Oncampus на пълно работно време
Бизнес администрация Grad Dip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Усъвършенстван инженерен мениджмънт (със специализирани пътеки) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Управление MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Интегрирано обучение (бизнес и мениджмънт) PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансови технологии MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Финанси MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Финансово инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Пари, банково дело и финанси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Стратегически маркетинг и консултиране MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Финансово управление

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансово управление MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Счетоводство MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Банкиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни пари и банково дело MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Публична администрация (човешки ресурси) MPA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на риска

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здравеопазване на околната среда и управление на риска PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Инвестиции

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инвестиции MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия Msci (Hons) 32% 0% 16% - 165 Oncampus на пълно работно време
Биохимия Msci (Hons) 94% 5% 20% - 163 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биологични науки Msci (Hons) 88% 5% 0% - 173 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки Msci (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Бионауки PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Упражнения и спортни науки MRes - - - £22380 £23520 - Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за околната среда MSc 80% 0% 5% - 176 Oncampus на пълно работно време
Глобални промени в околната среда и устойчивост MSc 80% 0% 5% - 176 Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Геология Msci (Hons) 84% 0% 0% - 155 Oncampus на пълно работно време
Геология MSc 84% 0% 0% - 155 Oncampus на пълно работно време
Палеонтология и геология MSc 84% 0% 0% - 155 Oncampus на пълно работно време
Геология и физическа география MSc 86% 5% 0% - 156 Oncampus на пълно работно време
Геология и физическа география MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Палеонтология и геология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География Msci (Hons) 68% 2% 3% - 156 Oncampus на пълно работно време
География (Градски и регионални изследвания) PhD - - - £21360 - Oncampus на пълно работно време
География Msci (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изследвания в областта на човешката география MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изследвания в областта на човешката география MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за Земята

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за Земята MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Наука за климата

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Атмосферни науки и замърсяване на въздуха PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химия със съвременен език Msci (Hons) 87% 4% 5% - 159 Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна лингвистика с TESOL MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на превода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Устни преводи с писмен превод от английски на китайски език MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на Шекспир

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Шекспир MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Творческо писане PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Френски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Френски изследвания PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература MA (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Африкански изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Африкански изследвания PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Африкански изследвания MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Руски и източноевропейски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Руски изследвания MA (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Европейски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Руски и източноевропейски изследвания PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Сравнително литературознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сравнителна литература и критически теории MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Италианистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Италиански изследвания MA (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство MEng (Hons) 85% 1% 0% - 198 Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство MEng (Hons) 86% 0% 10% - 194 Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствано химично инженерство с магистърска степен по енергетика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наука за химичното инженерство MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мехатронно и роботизирано инженерство MEng (Hons) 76% 20% 7% - 154 Oncampus на пълно работно време
Мехатронно и роботизирано инженерство MEng - - - - - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електроника и електротехника MEng (Hons) 76% 20% 7% - 154 Oncampus на пълно работно време
Електроника и електротехника MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство MEng (Hons) 92% 0% 0% - 176 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство MEng (Hons) 77% 0% 3% - 150 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство с промишлен опит MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство и управление PgCert - - - - - Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машиностроене MEng (Hons) 88% 0% 10% - 167 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (автомобилостроене) MEng (Hons) 83% 1% 5% - 159 Oncampus на пълно работно време
Механично инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Машиностроене MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Механично инженерство MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Железопътно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско и железопътно инженерство MEng 77% 0% 3% - 150 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и железопътно инженерство MEng 77% 0% 3% - 152 Oncampus на пълно работно време

Ядрено инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ядрено инженерство MEng (Hons) 85% 1% 10% - 151 Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Материалознание и инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Материалознание и инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наука за стоматологичните материали MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Материалознание и инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Молекулярна биотехнология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Геотехническо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Геотехническо инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Системи за управление

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Железопътна безопасност и системи за контрол PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електронно и компютърно инженерство MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Енергийно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска програма "Глобални енергийни технологии и системи MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Системно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електроника, електротехника и системно инженерство PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика (специалност "Хорово дирижиране") MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музикология PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музикална композиция PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музика (направление "Изпълнителска практика") MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Драма и театрознание MA (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Драматургия и театрознание (на практика чрез представление) PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки/инженерство на софтуера MEng (Hons) 72% 4% 22% - 163 Oncampus на пълно работно време
Математика и компютърни науки Msci (Hons) 72% 5% 6% - 170 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки Msci (Hons) 57% 0% 5% - 166 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки Msci (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки Msci (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и софтуерно инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Математика и компютърни науки Msci (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствани компютърни науки MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биоинформатика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Киберсигурност MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Отговорна наука за данните MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наука за данните MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистри по изкуствен интелект и машинно обучение MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филмови изследвания с аудио-визуални средства PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Приложна математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теоретична физика и приложна математика Msci (Hons) 84% 7% 10% - 221 Oncampus на пълно работно време
Приложна математика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Оперативни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика, операционни изследвания, статистика и иконометрия (MORSE) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Аптека

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармация MPharm (Hons) 94% 0% 5% - 154 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по медицински грижи (психично здраве) MNurs 32% 0% 10% - 144 Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физиотерапия MSc 56% 0% 4% - 177 Oncampus на пълно работно време
Физиотерапия (пререгистрация) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Токсикология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Молекулярно-механична токсикология MRes - - - £27360 - Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Здравни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за общественото здраве и околната среда MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Онкология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Рак и геномни науки PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Клинична онкология PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Откриване и разработване на лекарства PgCert - - - - - Oncampus на пълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Когнитивно-поведенческа терапия с висока интензивност PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образование (сравнителни и международни перспективи) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Образование (приобщаване и увреждания) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Образование (социална справедливост) MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Преподаване на английски като чужд език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образование TESOL MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно търговско право LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Пътека "Международно право и глобализация LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химия с медицинска химия и откриване на лекарства MSc 87% 4% 5% - 155 Oncampus на пълно работно време

Ядрена физика и физика на елементарните частици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика с физика на елементарните частици и космология Msci (Hons) 90% 10% 0% - 201 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика и астрофизика Msci (Hons) 71% 10% 0% - 180 Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теоретична физика Msci (Hons) 86% 5% 0% - 215 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология и психологическа практика Msci (Hons) 62% 0% 0% - 199 Oncampus на пълно работно време
Психология MSc - - - £26280 - Oncampus на пълно работно време

Психология на здравето

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по медицински сестри (двойна регистрация за деца и психично здраве) MNurs 32% 0% 8% - 167 Oncampus на пълно работно време
Магистър по медицински грижи (двойна регистрация за възрастни и психично здраве) MNurs 32% 0% 16% - 165 Oncampus на пълно работно време
Психично здраве (младежи/интердисциплинарно) MSc - - - £26280 - Oncampus на пълно работно време

Клинична психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Клинична психология ClinPsyD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Съдебномедицинска клинична психология ForenPsyD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа (следдипломна квалификация) MA (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социална работа MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Публична политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобална обществена политика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Публична администрация и политика PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социални изследвания (социална политика) PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социални изследвания MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социални изследвания (Социална работа и професионална практика) PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Политика за сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международна сигурност PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наказателно право и наказателно правосъдие LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време
Глобална етика и справедливост MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика на здравеопазването и здравна политика PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Икономика на здравеопазването и иконометрия MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Икономика PhD - - - - - Oncampus на пълно работно време
Икономика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика и политика на развитие MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Религия, политика и общество MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на пола

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сексуалност и изследвания на пола MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време
Сексуалност и изследвания на пола MA (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения (със специализирани направления) PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана практика в здравеопазването MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Класически изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класика MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия на религията и етиката MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия, психично здраве и психология MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на изкуството MA (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древна история MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Византийски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Византийски изследвания MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Теология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теология и религия MA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Теология и религия MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Средновековна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Средновековни изследвания MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на University of Birmingham

47 Магистърски / следдипломни курсове на University of Birmingham - Каталог

Градско и регионално планиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Градско и регионално планиране (с акредитация от RTPI) MSc - - - £26280 - Oncampus на непълно работно време

Управление на проекти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на промишлени проекти PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Лидерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образователно лидерство MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Микробиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Микробиология и инфекции MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Спортно треньорство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортно треньорство MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Изследвания на превода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на преводите, основани на практиката PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Безопасност на храните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Безопасност на храните, хигиена и управление MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенствано химично инженерство с магистърска степен по формулиране MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Химическо инженерство MSc (Res) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Железопътно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интеграция на железопътни системи MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време

Материалознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука и инженерство на материалите MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време

Системно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг и интеграция на железопътни системи MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Електрическо захранване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електроенергийни системи с разширени изследвания MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика (направление Музикознание и звукознание) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Музика (направление "Композиция") MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Музика (отворен път без изпълнение) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Музика (път за инструментална/вокална композиция) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за здравните данни MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Чиста математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Чиста математика PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Приложна математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна математика PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Токсикология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Токсикология MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Лекар асоциирани изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на лекарски сътрудник MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Зъболекарство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Стоматология PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Здравни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Методи за здравни изследвания PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Аптека

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аптека PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Координация на специалните образователни потребности PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право (общо) LLM - - - - - Oncampus на непълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална политика, социология и криминология MPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социални изследвания (местно самоуправление и публична политика) PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време
Социални изследвания (образование) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мултидисциплинарна симулация в здравеопазването PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Икономическа политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международна политическа икономия PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Публична администрация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Публична администрация (финанси) MPA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Международни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на миграцията MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Социална политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална политика MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно право (престъпност, правосъдие и права на човека) LLM - - - - - Oncampus на непълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология MA (Res) - - - - - Oncampus на непълно работно време

История на изкуството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на изкуството MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време
История на изкуството MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
История на изкуството и кураторство MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Класически гръцки изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Византийски, османски и съвременни гръцки изследвания PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Ислямски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ислямски изследвания MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Теология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Докторска степен по практическо богословие PhD - - - - - Oncampus на непълно работно време

Византийски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Античност (пътека за византийски изследвания) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Всички онлайн курсове на University of Birmingham

7 Магистърски / следдипломни курсове на University of Birmingham - Каталог

Германистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Немски изследвания MA (Res) - - - - - На линия на пълно работно време

Изследвания на Шекспир

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на Шекспир PhD - - - - - На линия на пълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна лингвистика MA - - - - - На линия на непълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Практика на музикалното изпълнение PhD - - - - - На линия на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Закон MJur - - - - - На линия на пълно работно време

Теология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теология и религия MA (Res) - - - - - На линия на пълно работно време

Древна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класика и древна история MA (Res) - - - - - На линия на пълно работно време

Класации на University of Birmingham в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 38 университетски класации на University of Birmingham

Често-задавани въпроси