University of Bradford
Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Bradford
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

94 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of Bradford - Каталог

Архитектурна технология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурна технология (с година на стаж) BSc 82% 5% 5% £22180 113 Oncampus на пълно работно време
Архитектурна технология BSc 82% 5% 5% £22180 113 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес и мениджмънт (с една година стаж) BSc (Hons) 80% 10% 35% £18628 117 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт BSc (Hons) 80% 5% 5% £18628 130 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и мениджмънт (с една година стаж) BSc (Hons) 83% 10% 0% £18628 117 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и управление BSc (Hons) 83% 10% 20% £18628 117 Oncampus на пълно работно време
Бизнес науки и право (с една година стаж) BSc (Hons) 79% 10% 7% £18628 126 Oncampus на пълно работно време
Бизнес науки и право BSc (Hons) 79% 10% 7% £18628 126 Oncampus на пълно работно време
Право с бизнес и мениджмънт LLB (Hons) 79% 10% 20% £18628 128 Oncampus на пълно работно време
Право с бизнес и мениджмънт (с една година стаж) LLB (Hons) 79% 10% 7% £18628 126 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси и икономика (с една година стаж) BSc (Hons) 39% 5% 0% £18628 123 Oncampus на пълно работно време
Финанси и бизнес анализи (с година на стаж) BSc (Hons) 72% 8% 10% £18628 122 Oncampus на пълно работно време
Финанси и бизнес анализи BSc (Hons) 39% 5% 0% £18628 123 Oncampus на пълно работно време
Финанси и икономика BSc (Hons) 70% 5% 15% £18628 137 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси (с една година стаж) BSc (Hons) 62% 9% 10% £18628 135 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси BSc (Hons) 62% 9% 10% £18628 116 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетинг BSc (Hons) 91% 8% 15% £18628 124 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг (с година на стаж) BSc (Hons) 91% 8% 35% £18628 124 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство (с интегрирана година на основаване и година на стаж) BEng (Hons) 64% 10% 5% £22180 100 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (с година на стаж) BEng (Hons) 64% 10% 5% £22180 112 Oncampus на пълно работно време
Механично инженерство BEng (Hons) 53% 10% 0% £22180 84 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (с интегрирана година на обучение) BEng (Hons) 64% 10% 5% £22180 86 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско и строително инженерство (с интегрирана година на основаване и година на стаж) BEng (Hons) 82% 5% 5% £22180 113 Oncampus на пълно работно време
Гражданско и строително инженерство (с една година стаж) BEng (Hons) 82% 5% 0% £22180 126 Oncampus на пълно работно време
Гражданско и строително инженерство (с интегрирана година на основаване) BEng (Hons) 82% 5% 5% £22180 98 Oncampus на пълно работно време
Гражданско и строително инженерство BEng (Hons) 80% 5% 0% £22180 136 Oncampus на пълно работно време

Архитектурно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурно инженерство BEng 82% 5% 5% £22180 113 Oncampus на пълно работно време
Архитектурно инженерство (с една година стаж) BEng 82% 5% 5% £22180 113 Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство (с интегрирана година на основаване и година на стаж) BEng (Hons) 86% 15% 5% £22180 137 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство BEng (Hons) 86% 15% 0% £22180 137 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство (с година на стаж) BEng (Hons) 86% 15% 5% £22180 137 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство (с интегрирана фундаментална година) BEng (Hons) 86% 15% 5% £22180 137 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химично инженерство (с интегрирана година на основаване и година на стаж) BEng (Hons) 71% 10% 5% £22180 97 Oncampus на пълно работно време
Химично инженерство (с интегрирана година на обучение) BEng (Hons) 71% 10% 5% £22180 89 Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство BEng (Hons) 63% 15% 5% £22180 108 Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство (с година на стаж) BEng (Hons) 71% 10% 0% £22180 108 Oncampus на пълно работно време

Анимация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Анимация BSc (Hons) - - - £22180 - Oncampus на пълно работно време
Анимация (с година на стаж) BSc (Hons) - - - £22180 - Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство (с година за стаж) BEng (Hons) 69% 10% 0% £22180 149 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство (с интегрирана година на основаване и година на стаж) BEng (Hons) 69% 10% 10% £22180 116 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство (с интегрирана подготвителна година) BEng (Hons) 69% 10% 10% £22180 116 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство BEng (Hons) 69% 5% 0% £22180 127 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки за киберсигурност BSc (Hons) 63% 0% 15% £22180 116 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки за киберсигурност (с интегрирана година на основаване и година на стаж) BSc 69% 10% 10% £22180 116 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки за киберсигурност (с интегрирана година на обучение) BSc 69% 10% 10% £22180 116 Oncampus на пълно работно време
Бакалавърска степен по компютърни науки (с интегрирана година на основаване) BSc 69% 10% 15% £22180 85 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 73% 10% 5% £22180 124 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (с година на стаж) BSc (Hons) 54% 10% 25% £22180 129 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (с интегрирана година на основаване и година на стаж) BSc 69% 10% 10% £22180 118 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки за киберсигурност (с година за стаж) BSc (Hons) 69% 10% 10% £22180 131 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложен изкуствен интелект BSc (Hons) 73% 8% 9% £22180 121 Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Графика за игри (с година на стаж) BA (Hons) 73% 0% 10% £22180 121 Oncampus на пълно работно време
Графика за игри BA (Hons) 73% 0% 5% £22180 121 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Производство на филми и телевизионни предавания BA (Hons) 73% - 0% £22180 126 Oncampus на пълно работно време
Филмово и телевизионно продуциране (с една година стаж) BA (Hons) 82% - 0% £22180 124 Oncampus на пълно работно време
Технология за филми и визуални ефекти (с година на стаж) BSc (Hons) - - - £22180 - Oncampus на пълно работно време
Технология за филми и визуални ефекти BSc (Hons) - - - £22180 - Oncampus на пълно работно време

Медицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна медицина и медицински науки BSc (Hons) 70% 0% 0% £22180 130 Oncampus на пълно работно време
Клинични науки BSc (Hons) 69% 0% 25% £22180 140 Oncampus на пълно работно време
Съдебна медицина и медицински науки (с година на стаж) BSc (Hons) 84% 0% 25% £22180 132 Oncampus на пълно работно време
Фондация по клинични науки и медицина, водеща до бакалавърска степен по клинични науки BSc (Hons) - 0% 25% £22180 140 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство BSc (Hons) 58% 0% 0% £22180 159 Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална терапия BSc (Hons) 71% 10% 0% £22180 129 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (психично здраве) BSc (Hons) 58% 0% 2% £22180 146 Oncampus на пълно работно време

Консултации

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология с консултиране (с една година стаж) BSc (Hons) 66% 10% 9% £18628 123 Oncampus на пълно работно време
Психология с консултиране BSc (Hons) 64% 10% 5% £18628 120 Oncampus на пълно работно време

Диагностични изображения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Диагностична рентгенография BSc (Hons) 62% 2% 2% £22180 158 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука BSc (Hons) 72% 5% 2% £22180 116 Oncampus на пълно работно време

Наука за здравеопазването

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за здравеопазването (науки за живота) BSc (Hons) 80% 2% 5% £22180 149 Oncampus на пълно работно време

Парамедик наука

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Парамедицинска наука BSc (Hons) 100% 0% 5% £22180 175 Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физиотерапия BSc (Hons) 76% 0% 0% £22180 167 Oncampus на пълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществено здраве и благосъстояние на общността BSc (Hons) 88% 5% 0% £22180 124 Oncampus на пълно работно време

Оптометрия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Оптометрия BSc (Hons) BSc (Hons) - - - £22180 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Закон LLB (Hons) 79% 5% 5% £18628 130 Oncampus на пълно работно време
Право (с година на стаж) LLB (Hons) 79% 10% 10% £18628 132 Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна медицина BSc (Hons) 76% 5% 5% £22180 135 Oncampus на пълно работно време
Криминалистика (с година на стаж) BSc (Hons) 76% 5% 5% £22180 135 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) 67% 10% 11% £18628 129 Oncampus на пълно работно време
Психология (с година на стаж) BSc (Hons) 66% 10% 9% £18628 123 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика BSc (Hons) 39% 5% 0% £18628 123 Oncampus на пълно работно време
Икономика (с една година стаж) BSc (Hons) 39% 5% 0% £18628 123 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения, политика и изследвания на сигурността BA (Hons) 65% 0% 10% £18628 112 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология и криминология BSc (Hons) 66% 10% 9% £18628 121 Oncampus на пълно работно време
Криминология и престъпно поведение BA (Hons) 68% 6% 4% £18628 110 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) 73% 6% 35% £18628 129 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Работа с деца, млади хора и семейства BA (Hons) 70% 5% 15% £18628 137 Oncampus на пълно работно време
Работа с деца, млади хора и семейства (с година на стаж) BA (Hons) 70% 5% 15% £18628 130 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа BA (Hons) 59% 0% 0% £18628 151 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна археология и антропология (с година на стаж) BSc (Hons) 76% 5% 5% £22180 135 Oncampus на пълно работно време
Археология BSc (Hons) 76% 5% 5% £22180 135 Oncampus на пълно работно време
Съдебна археология и антропология BSc (Hons) 76% 5% 5% £22180 135 Oncampus на пълно работно време
Археология (с една година стаж) BSc (Hons) 76% 5% 5% £22180 135 Oncampus на пълно работно време
Наследство и археология BA (Hons) - - - £22180 - Oncampus на пълно работно време
Културно наследство и археология (с една година стаж) BA (Hons) - - - £22180 - Oncampus на пълно работно време

55 Магистърски / следдипломни курсове на University of Bradford - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска програма "Управление на строителството и проектите MSc (PG) - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време
Магистърска степен по мениджмънт MSc - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време
Управление на човешките ресурси (акредитация на CIPD) MSc - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време
Европейски и международен бизнес мениджмънт MSc - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси, счетоводство и управление MSc - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време

Лидерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Leadership in Health & Social Care (International) MSc - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансови технологии (FinTech) MSc - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси за развитие MSc (PG) - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Цифров и стратегически маркетинг MSc (PG) - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време
Магистърска степен по маркетинг MSc - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време

Клетъчна биология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска програма "Науки за кожата и биология на стволовите клетки MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска степен по медицинска биология MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско и строително инженерство (с година за стаж) MEng 82% 5% 5% £22180 113 Oncampus на пълно работно време
Гражданско и строително инженерство MEng 82% 10% 5% £22180 113 Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствано гражданско и строително инженерство MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство (включително година на стаж) MEng 72% 8% 10% £22180 122 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство MEng 86% 15% 5% £22180 137 Oncampus на пълно работно време
Разширено биомедицинско инженерство MSc (PG) - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство MEng 86% 15% 5% £22180 137 Oncampus на пълно работно време
Химическо инженерство (с година за стаж) MEng 71% 0% 0% £22180 108 Oncampus на пълно работно време
Химична биология (магистърска степен по научна специалност) MRes - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствано химично и нефтено инженерство MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство (с година на стаж) MEng 64% 10% 5% £22180 84 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство MEng 64% 10% 5% £22180 84 Oncampus на пълно работно време
Разширено машинно инженерство MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Архитектурно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурно инженерство MEng 82% 5% 5% £22180 113 Oncampus на пълно работно време
Архитектурно инженерство (с година на стаж) MEng 82% 5% 5% £22180 113 Oncampus на пълно работно време

Системно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на автомобилни системи MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време
Магистърска степен по инженерство на спътникови системи MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска степен по химия на материалите MSc (PG) - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време
Химия - химия на материалите MChem (Hons) MChem - - - £22180 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по биоинформатика MSc (PG) - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Киберсигурност MSc (PG) - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука и технологии за големи данни MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Създаване на филми MA - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
MPhysiotherapy (Sport and Exercise Medicine) MSc 81% 0% 5% £22180 172 Oncampus на пълно работно време

Аптека

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аптека MPharm (Hons) 73% 10% 0% £22180 144 Oncampus на пълно работно време
Фармация (включително пререгистрационно обучение) MPharm (Hons) 96% 0% 2% £22180 141 Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармакология на рака MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време
Токсикология и фармакология на безопасността на лекарствата MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време
Магистърска програма "Фармацевтични технологии и контрол на лекарствата MRes - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време
Токсикология и фармакология на безопасността на лекарствата MRes - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Онкология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Откриване на лекарства за рак MRes - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Патология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Човешка остеология и палеопатология MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Физиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физиология и молекулярна биология MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство (следдипломна квалификация) MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно право в областта на правата на човека и развитие LLM - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биологична и медицинска химия MChem MChem 78% 10% 15% £22180 127 Oncampus на пълно работно време

Археологически науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археологически науки MSc - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Психология на здравето

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицинска сестра (възрастни/психично здраве) MNurs 43% 3% 0% £22180 141 Oncampus на пълно работно време
Медицинска сестра (детско/психично здраве) MNurs 57% 0% 3% - 152 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология на здравето и благосъстоянието MSc - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на международното развитие MA - - - £19494 - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска програма "Социална работа" (следдипломна квалификация) MA (PG) - - - £18566 - Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска програма "Изследвания в областта на социалните науки за здравеопазването MSc (PG) - - - £23028 - Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на University of Bradford

15 Магистърски / следдипломни курсове на University of Bradford - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изпълнителна докторска степен по бизнес администрация (DBA) DBA - - - £42026 - Oncampus на непълно работно време
Планиране и управление на проекти MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Международен бизнес и управление MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно счетоводство и финанси MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси и инвестиции MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Логистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Логистика, анализ на данни и управление на веригата на доставки MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложен изкуствен интелект и анализ на данни MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществено здраве MPH MPH - - - - - Oncampus на непълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мир, устойчивост и социална справедливост MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Устойчиво развитие MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Мир, конфликти и развитие MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Политика за сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана практика в областта на изграждането на мира и разрешаването на конфликти MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения и изследвания на сигурността MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология и идентичност MA - - - - - Oncampus на непълно работно време
Магистърска програма "Ландшафтна археология и цифрово наследство MSc (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Всички онлайн курсове на University of Bradford

4 Магистърски / следдипломни курсове на University of Bradford - Каталог

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни правни изследвания LLM - - - £15608 - На линия на пълно работно време
Право и политика в областта на природните ресурси и околната среда LLM - - - - - На линия на непълно работно време

Бизнес право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно търговско право LLM - - - - - На линия на непълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология MSc - - - £4278 - На линия на непълно работно време

Класации на University of Bradford в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 24 университетски класации на University of Bradford

Често-задавани въпроси