University of Derby
Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Derby
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

35 Магистърски / следдипломни курсове на University of Derby - Каталог

Управление на извънредни ситуации и бедствия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разузнаване, сигурност и управление на бедствия MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес и управление на човешките ресурси MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и финанси MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Управление на хотелиерството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен хотелиерски мениджмънт MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес и маркетинг MSc (PG) - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Екология на екосистемите и земеползване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биология за опазване на околната среда MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложни науки за спорта и физическото натоварване MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане MA - - - £14700 - Oncampus на пълно работно време

Аудио технология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аудиотехника MSc - - - £14700 - Oncampus на пълно работно време

Системи за управление

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Контрол и приборостроене MSc - - - £14700 - Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложен театър и образование MA - - - £14700 - Oncampus на пълно работно време
Драматерапия MA - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музикотерапия MA - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време
Производство на музика MA - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Хореография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Танц и хореография MA - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Киберсигурност MSc - - - £14700 - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филмово и екранно производство MA - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Публикуване на

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Публикуване MA - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Журналистика MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психотерапия с танцово движение MA - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време
Когнитивно-поведенческа психотерапия (деца и юноши) MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Диагностични изображения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Диагностична рентгенография (пререгистрация) MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Психотерапия с изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изкуствотерапия MA - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински сестри (психично здраве) с регистрация в NMC MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ерготерапия (пререгистрация) MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Специализирано преподаване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
MEdu (в областта на усъвършенстването на учебните програми) със статут на квалифициран учител MEd 80% 0% 0% £14900 133 Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Кариерно образование и коучинг MA - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Курс по юридическа практика на LLM (LPC) MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време
LLM (включително специализирани направления) LLM - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разследване на престъпления MSc - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Акустика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна акустика MSc - - - £2715 - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология MRes - - - £14700 - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа MA - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминално правосъдие и криминология MSc (PG) - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

157 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of Derby - Каталог

Архитектурна технология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурна технология и практика с година на обучение BSc (Hons) 82% 0% 15% £14900 100 Oncampus на пълно работно време
Архитектурни технологии и практика BSc (Hons) 82% 0% 5% £14900 118 Oncampus на пълно работно време

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интериорна архитектура и дизайн на заведения с година на основаване BA (Hons) 82% 0% 15% £14900 100 Oncampus на пълно работно време
Интериорна архитектура и дизайн на места BA (Hons) 82% 0% 20% £14900 124 Oncampus на пълно работно време

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на строителството BSc (Hons) 100% 10% 35% £14900 122 Oncampus на пълно работно време

Количествено проучване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Количествена геодезия и търговски мениджмънт BSc (Hons) 100% 0% 15% £14900 106 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетинг с начална година BA (Hons) 79% 0% 13% £14900 114 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг BA (Hons) 79% 0% 13% £14900 128 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг (мениджмънт) (top-up) BA (Hons) - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика и финанси BSc (Hons) 85% 0% 15% £14900 98 Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси с подготвителна година BSc (Hons) 85% 0% 15% £14900 98 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси BA (Hons) 93% 0% 0% £14900 121 Oncampus на пълно работно време
Бизнес счетоводство и финанси BA (Hons) 86% 0% 15% £14900 118 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси с година на обучение BA (Hons) 93% 0% 8% £14900 63 Oncampus на пълно работно време
Бизнес счетоводство и финанси с година на основаване BA (Hons) 86% 0% 16% £14900 109 Oncampus на пълно работно време
Международно счетоводство (Top-up) BA (Hons) - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на международния бизнес BSc (Hons) 83% 10% 18% £14900 120 Oncampus на пълно работно време
Управление на строителството с година на основаване BSc (Hons) 100% 10% 25% £14900 122 Oncampus на пълно работно време
Количествена геодезия и търговски мениджмънт с година на основаване BSc (Hons) 100% 10% 25% £14900 122 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса BA (Hons) 84% 0% 12% £14900 126 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт с подготвителна година BSc (Hons) 83% 10% 18% £14900 102 Oncampus на пълно работно време
Спортен мениджмънт с подготвителна година BA (Hons) 75% 5% 35% £14900 135 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт с година на основаване BA (Hons) 86% 0% 25% £14900 67 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт на събития с година на основаване BA (Hons) 75% 5% 16% £14900 135 Oncampus на пълно работно време
Международен туристически мениджмънт с година на основаване BA (Hons) 75% 5% 16% £14900 135 Oncampus на пълно работно време
Международен хотелиерски мениджмънт с година на основаване BA (Hons) 75% 5% 16% £14900 135 Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на събития BA (Hons) 75% 0% 20% £14900 135 Oncampus на пълно работно време

Управление на хотелиерството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен мениджмънт на хотелиерството BA (Hons) 75% 5% 20% £14900 135 Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на международния туризъм BA (Hons) 75% 5% 0% £14900 135 Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес и финанси (надграждане) BA (Hons) - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес (надграждане) BA (Hons) - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Биология на човека

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биология на човека BSc (Hons) 90% 5% 15% £14900 129 Oncampus на пълно работно време
Човешка биология с година на обучение BSc (Hons) 91% 5% 15% £14900 123 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 81% 6% 20% £14900 134 Oncampus на пълно работно време
Наука за спорта и физическото натоварване с година на основаване BSc (Hons) 78% 6% 35% £14900 81 Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортно треньорство и развитие с година на основаване BA (Hons) 78% 6% 17% £14900 125 Oncampus на пълно работно време
Спортно треньорство и развитие BA (Hons) 64% 6% 20% £14900 142 Oncampus на пълно работно време

Спортна терапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сила, кондициониране и рехабилитация с начална година BSc (Hons) 78% 6% 17% £14900 125 Oncampus на пълно работно време
Спортна терапия и рехабилитация с подготвителна година BSc (Hons) 78% 6% 10% £14900 68 Oncampus на пълно работно време
Сила, кондициониране и рехабилитация BSc (Hons) 80% 6% 5% £14900 126 Oncampus на пълно работно време
Спортна терапия и рехабилитация BSc (Hons) 76% 0% 14% £14900 132 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спорт и образование с подготвителна година BA (Hons) 78% 6% 17% £14900 122 Oncampus на пълно работно време
Спорт и образование BA (Hons) 82% 0% 10% £14900 131 Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Зоология BSc (Hons) 88% 0% 15% £14900 119 Oncampus на пълно работно време
Зоология с подготвителна година BSc (Hons) 86% 5% 10% £14900 102 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Устойчивост на околната среда с година на основаване BSc (Hons) 89% 5% 10% £14900 114 Oncampus на пълно работно време
Устойчивост на околната среда BSc (Hons) 89% 5% 10% £14900 114 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане и издателство с подготвителна година BA (Hons) 79% 5% 10% £14900 130 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и издателска дейност BA (Hons) 73% 0% 10% £14900 130 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език с начална година BA (Hons) 100% 0% 35% £14900 133 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Строително инженерство с година на основаване BEng (Hons) 100% 0% 15% £14900 125 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство BEng (Hons) 100% 0% 15% £14900 125 Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство с година на основаване BSc (Hons) 100% 0% 30% £14900 125 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство BSc (Hons) 100% 0% 15% £14900 113 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично инженерство BEng (Hons) 84% 0% 15% £14900 114 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с година на основаване BEng (Hons) 84% 0% 25% £14900 100 Oncampus на пълно работно време

Инженеринг в моторните спортове

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на моторните спортове с година на основаване BEng (Hons) 85% 0% 0% £14900 90 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на моторни спортове BEng (Hons) 85% 0% 10% £14900 124 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника BEng (Hons) 100% 5% 20% £14900 117 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника с година на обучение BEng (Hons) 100% 5% 0% £14900 123 Oncampus на пълно работно време

Производство и производствен инженеринг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Производство и производствено инженерство (Top Up) BEng - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Производствено инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машинно и производствено инженерство (Top Up) BEng - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Илюстрация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Илюстрация BA (Hons) 73% 0% 10% £14900 126 Oncampus на пълно работно време
Илюстрация с начална година BA (Hons) 80% 5% 12% £14900 111 Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фотография с начална година BA (Hons) 80% 7% 12% £14900 119 Oncampus на пълно работно време
Фотография BA (Hons) 92% 10% 15% £14900 116 Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Моден дизайн с подготвителна година BA (Hons) 80% 5% 12% £14900 111 Oncampus на пълно работно време
Моден стайлинг и комуникация с година на обучение BA (Hons) 80% 5% 12% £14900 111 Oncampus на пълно работно време
Моден стайлинг и комуникация BA (Hons) 80% 5% 12% £14900 111 Oncampus на пълно работно време
Моден дизайн BA (Hons) 80% 10% 12% £14900 111 Oncampus на пълно работно време
Моден дизайн и маркетинг BA (Hons) 80% 5% 12% £14900 111 Oncampus на пълно работно време
Моден дизайн и маркетинг с подготвителна година BA (Hons) 80% 5% 12% £14900 111 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музикална продукция BSc (Hons) 83% 5% 10% £14900 121 Oncampus на пълно работно време
Популярна музика с подготвителна година BA (Hons) 77% 0% 15% £14900 159 Oncampus на пълно работно време
Популярна музика BA (Hons) 77% 0% 15% £14900 159 Oncampus на пълно работно време
Музикално продуциране с Foundation Year BSc (Hons) 83% 5% 10% £14900 121 Oncampus на пълно работно време

Анимация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Анимация с подготвителна година BA (Hons) 66% 7% 12% £14900 119 Oncampus на пълно работно време
Моделиране и анимация на компютърни игри BA (Hons) 73% 5% 10% £14900 116 Oncampus на пълно работно време
Анимация BA (Hons) 66% 7% 15% £14900 107 Oncampus на пълно работно време
Моделиране и анимация на компютърни игри с подготвителна година BA (Hons) 86% 0% 13% £14900 119 Oncampus на пълно работно време

Графичен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Графичен дизайн с подготвителна година BA (Hons) 80% 5% 12% £14900 111 Oncampus на пълно работно време
Графичен дизайн BA (Hons) 80% 0% 10% £14900 128 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Театрално изкуство BA (Hons) 100% 5% 0% £14900 143 Oncampus на пълно работно време
Театрално изкуство с година на основаване BA (Hons) 80% 5% 12% £14900 111 Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство с година на основаване BA (Hons) 54% 6% 15% £14900 118 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство BA (Hons) 54% 6% 20% £14900 126 Oncampus на пълно работно време

Интериорен дизайн и архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интериорен дизайн BA (Hons) 80% 5% 25% £14900 111 Oncampus на пълно работно време
Интериорен дизайн с подготвителна година BA (Hons) 80% 5% 12% £14900 111 Oncampus на пълно работно време

Техническо управление на сцената

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на звук, светлина и събития на живо BSc (Hons) 100% 0% 10% £14900 165 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на звук, светлина и събития на живо с година на основаване BSc (Hons) 100% 5% 15% £14900 122 Oncampus на пълно работно време

Програмиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Програмиране на компютърни игри с начална година BSc (Hons) 86% 0% 13% £14900 119 Oncampus на пълно работно време
Програмиране на компютърни игри BSc 86% 0% 30% £14900 134 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки BSc (Hons) 75% 15% 15% £14900 122 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки с подготвителна година BSc 75% 10% 40% £14900 71 Oncampus на пълно работно време

Компютърни и информационни технологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Информационни технологии с начална година BSc (Hons) 73% 7% 20% £14900 126 Oncampus на пълно работно време
Информационни технологии BSc 73% 7% 35% £14900 126 Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Киберсигурност с година на основаване BSc (Hons) 40% 5% 20% £14900 126 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност BSc (Hons) 40% 5% 10% £14900 122 Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Журналистика с подготвителна година BA (Hons) 85% 5% 6% £14900 118 Oncampus на пълно работно време
Футболна журналистика BA (Hons) 86% 0% 7% £14900 113 Oncampus на пълно работно време
Специализирана спортна журналистика с година на обучение BA (Hons) 85% 5% 6% £14900 118 Oncampus на пълно работно време
Специалист по спортна журналистика BA (Hons) 85% 5% 5% £14900 133 Oncampus на пълно работно време
Футболна журналистика с подготвителна година BA (Hons) 85% 5% 6% £14900 118 Oncampus на пълно работно време
Журналистика BA (Hons) 73% 0% 0% £14900 125 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Производство на филми и телевизионни предавания от висок клас BA (Hons) 32% 0% 10% £14900 133 Oncampus на пълно работно време
Производство на филми и високотехнологични телевизионни предавания с година на основаване BA (Hons) 80% 7% 12% £14900 119 Oncampus на пълно работно време
Филмово производство (надграждане) BA (Hons) - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Производство на медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медийно производство (Top-Up) BA (Hons) - - - £14900 - Oncampus на пълно работно време

Диагностични изображения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Диагностична рентгенография BSc (Hons) 53% 5% 5% £14900 138 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство BSc (Hons) 66% 1% 7% £14045 144 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физическа активност, хранене и здраве BSc (Hons) 62% 6% 30% £14900 126 Oncampus на пълно работно време
Физическа активност, хранене и здраве с година на основаване BSc (Hons) 78% 6% 20% £14900 125 Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална терапия BSc (Hons) 89% 5% 1% £14900 144 Oncampus на пълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Консултиране и психотерапия (хуманистични подходи) BSc (Hons) 84% 0% 15% £14900 123 Oncampus на пълно работно време
Консултиране и психотерапия (хуманистични подходи) с начална година BSc (Hons) 84% 3% 20% £14900 121 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки BSc (Hons) 61% 0% 5% £14900 133 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки с година на обучение BSc (Hons) 61% 0% 5% £14900 117 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (психично здраве) BSc (Hons) 76% 0% 8% £14900 147 Oncampus на пълно работно време

Начално образование

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Начално образование с QTS BEd (Hons) 63% 5% 17% £14900 146 Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образователни науки с избираема насоченост към SEND или TESOL BA (Hons) 85% 5% 10% £14900 117 Oncampus на пълно работно време
Специални образователни потребности и увреждания BA (Hons) 87% 0% 5% £14900 142 Oncampus на пълно работно време
Специални образователни потребности и увреждания с учебна година BA (Hons) 84% 2% 0% £14900 119 Oncampus на пълно работно време
Образователни изследвания с година на основаване BA (Hons) 84% 2% 15% £14900 87 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
LLB Право с година на основаване LLB (Hons) 64% 6% 40% £14900 63 Oncampus на пълно работно време
LLB Право LLB (Hons) 64% 6% 18% £14900 122 Oncampus на пълно работно време
LLB Право (ускорено) LLB (Hons) 64% 6% 18% £16850 122 Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална полицейска дейност с подготвителна година BA (Hons) 64% 6% 20% £14900 73 Oncampus на пълно работно време
Професионална полицейска дейност BA (Hons) 64% 6% 18% £14900 122 Oncampus на пълно работно време
Полицейска дейност и разследвания BA (Hons) 78% 5% 15% £14900 118 Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна медицина с година на основаване BSc (Hons) 70% 5% 5% £14900 95 Oncampus на пълно работно време
Съдебна медицина BSc (Hons) 57% 15% 0% £14900 146 Oncampus на пълно работно време
Криминалистика с криминология BSc (Hons) 46% 0% 10% £14900 135 Oncampus на пълно работно време
Криминалистика с криминология с година на основаване BSc (Hons) 54% 5% 15% £14900 116 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) 93% 15% 4% £14900 119 Oncampus на пълно работно време
Психология с начална година BSc (Hons) 85% 10% 15% £14900 79 Oncampus на пълно работно време

Съдебна психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна психология с година на обучение BSc (Hons) 79% 5% 12% £14900 114 Oncampus на пълно работно време
Съдебна психология BSc (Hons) 79% 5% 12% £14900 119 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология с начална година BSc (Hons) 75% 6% 30% £14900 76 Oncampus на пълно работно време
Криминология BSc (Hons) 81% 5% 10% £14900 127 Oncampus на пълно работно време
Право с криминология LLB (Hons) 79% 6% 25% £14900 119 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология с подготвителна година BA (Hons) 79% 6% 17% £14900 120 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология BA (Hons) 79% 6% 17% £14900 120 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика BA (Hons) 85% 0% 15% £14900 90 Oncampus на пълно работно време
Икономика с начална година BA (Hons) 85% 0% 15% £14900 90 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна социална работа BA (Hons) 92% 5% 5% £14900 123 Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и социални грижи с година на основаване BA (Hons) 90% 5% 50% £14900 121 Oncampus на пълно работно време
Здравеопазване и социални грижи BA (Hons) 95% 10% 10% £14900 135 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здраве и благосъстояние на детето и семейството с година на обучение BSc (Hons) 90% 5% 17% £14900 123 Oncampus на пълно работно време
Здраве и благосъстояние на детето и семейството BSc (Hons) 81% 5% 20% £14900 133 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на ранното детство BA (Hons) 100% 5% 10% £14900 135 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на ранното детство с начална година BA (Hons) 90% 5% 17% £14900 123 Oncampus на пълно работно време

Здравни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творчески експресивни изкуства, здраве и благополучие BA (Hons) 80% 0% 10% £14900 121 Oncampus на пълно работно време
Творчески експресивни изкуства, здраве и благополучие с Foundation Year BA (Hons) 90% 5% 22% £14900 121 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобални въпроси и политика с година на основаване BA (Hons) 71% 5% 32% £14900 123 Oncampus на пълно работно време
Глобални въпроси и политика BA (Hons) 71% 5% 32% £14900 123 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) 94% 0% 10% £14900 108 Oncampus на пълно работно време
Социология с начална година BA (Hons) 79% 6% 20% £14900 120 Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на University of Derby

26 Магистърски / следдипломни курсове на University of Derby - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Устойчива архитектура и здравословни сгради MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Докторантура по бизнес администрация (DBA) DBA - - - £32120 - Oncampus на непълно работно време
Устойчив и етичен бизнес мениджмънт MSc - - - £15450 - Oncampus на непълно работно време
Управление на човешките ресурси (Top up) MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на туризма MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на маркетинга MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Лидерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Полицейско лидерство, стратегия и организация MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Строително инженерство и строителен мениджмънт MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Производствено инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично и производствено инженерство MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Логистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобални операции и управление на веригата на доставките MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Информационно моделиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Информационно моделиране на сгради и сътрудничество по проекти MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Компютърни и информационни технологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Информационни технологии MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинско здравеопазване MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интегративно консултиране и психотерапия MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Ултразвук

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински ултразвук MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществено здраве MPH - - - - - Oncampus на непълно работно време

Клинична медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана клинична практика MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Професионално здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Специализирани медицински сестри за обществено здраве в общността (здравни сестри или медицински сестри за професионално здраве или училищни медицински сестри) MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образование (с допълнителни специализирани направления) MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Съдебна психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна психология MSc (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания в областта на здравеопазването и социалните грижи MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Изследвания на наследството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществена история и наследство MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Хуманитарни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социални и хуманитарни науки MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време

Класации на University of Derby в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 20 университетски класации на University of Derby

Често-задавани въпроси