University of East London
Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of East London
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

190 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of East London - Каталог

Архитектурен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Технология на архитектурния дизайн BSc (Hons) 95% 5% 10% £13920 124 Oncampus на пълно работно време
Технология на архитектурното проектиране (с година на основаване) BSc (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на строителството BSc (Hons) 94% 25% 10% £13920 90 Oncampus на пълно работно време

Количествено проучване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Количествена геодезия и търговски мениджмънт BSc (Hons) 94% 25% 15% £13920 90 Oncampus на пълно работно време

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектура (ARB/RIBA, част 1) BSc (Hons) 95% 5% 10% £13920 121 Oncampus на пълно работно време
Архитектура (с подготвителна година) BSc (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетинг (анализ на данни) BSc (Hons) 75% 0% 10% £14160 117 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг BSc (Hons) 83% 0% 20% £14160 116 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг (с година на основаване) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг (анализ на данни) (с година на обучение) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на събития с предприемачество BA (Hons) 55% 35% 20% £14160 114 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса BSc (Hons) 71% - 17% £14160 96 Oncampus на пълно работно време
Управление на хотелиерството с предприемачество BA (Hons) 77% - 11% £14160 108 Oncampus на пълно работно време
Управление на хотелиерството с анализ на приходите BA (Hons) 77% - 11% £14160 108 Oncampus на пълно работно време
Управление на туризма с предприемачество BA (Hons) 77% - 11% £14160 108 Oncampus на пълно работно време
Управление на човешките ресурси (с година на обучение) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт на събития (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Инженерен мениджмънт (с подготвителна година) BEng (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време
Количествена геодезия и търговски мениджмънт (с година на основаване) BSc (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време
Управление на туризма (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (с година на основаване) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Управление на хотелиерството (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Устойчиво развитие и социална промяна (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Реклама

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Реклама BA (Hons) 75% 0% 10% £14160 117 Oncampus на пълно работно време
Реклама (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси BSc (Hons) 83% 10% 15% £14160 115 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси (FinTech) BSc (Hons) - - 11% £14160 108 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси BA (Hons) 88% - 10% £14160 96 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (с година на обучение) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на авиокомпании и летища BA (Hons) 77% - 11% £14160 108 Oncampus на пълно работно време
Управление на туризма BA (Hons) 77% - 15% £14160 108 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Банково дело и финанси BSc (Hons) 87% - 11% £14160 118 Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на събития BA (Hons) 79% - 5% £14160 108 Oncampus на пълно работно време

Управление на хотелиерството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на хотелиерството BA (Hons) 70% - 10% £14160 108 Oncampus на пълно работно време

Спортна терапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортна терапия BSc (Hons) 78% 9% 10% £14160 155 Oncampus на пълно работно време
Спортна терапия (с подготвителна година) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) 77% 9% 4% £14160 135 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спорт, физическо възпитание и развитие BSc (Hons) 100% 9% 5% £14160 116 Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортно треньорство и представяне (Фондация "Уест Хем Юнайтед") BSc (Hons) 76% 9% 0% - 114 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо и професионално писане BA (Hons) - 0% 10% £14160 107 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане (екран) BA (Hons) - 0% 0% £14160 107 Oncampus на пълно работно време
Творческо и професионално писане (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Творческо писане (екран) (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия и биотехнологии BSc (Hons) 78% 9% 10% £14160 105 Oncampus на пълно работно време
Биохимия и биотехнологии (с година на обучение) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство BEng (Hons) 71% 15% 10% £13920 119 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство BSc (Hons) 76% 15% 0% £13920 74 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство и управление на строителството FdSc - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство (с година на основаване) BEng (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време
Строително инженерство (с година на основаване) BSc (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженерна мехатроника BEng (Hons) 70% 16% 7% £13920 96 Oncampus на пълно работно време
Инженерна мехатроника (с подготвителна година) BEng (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Геодезия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за геодезията и картографията BSc (Hons) 76% 15% 10% £13920 82 Oncampus на пълно работно време
Науки за геодезията и картографията (с година на основаване) BSc (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Общо или интегрирано инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Общо инженерство BEng (Hons) 70% 16% 5% £13920 90 Oncampus на пълно работно време
Общо инженерство (с Foundation Year) BEng (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство BEng (Hons) 70% 16% 20% £13920 97 Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство (с подготвителна година) BEng (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аеронавигационно инженерство BEng (Hons) 70% 16% 7% £13920 96 Oncampus на пълно работно време
Аеронавигационно инженерство (с подготвителна година) BEng (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство BEng (Hons) 70% 20% 10% £13920 113 Oncampus на пълно работно време

Железопътно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Железопътно инженерство BEng (Hons) 76% 15% 5% £13920 82 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника BEng (Hons) 70% 16% 7% £13920 96 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника (с година на обучение) BEng (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Мехатроника и инженерство на компютърните системи BEng (Hons) 70% 16% 7% £13920 96 Oncampus на пълно работно време
Инженерство на мехатрониката и компютърните системи (с начална година) BEng (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на продуктов дизайн BEng (Hons) 70% 16% 5% £13920 90 Oncampus на пълно работно време
Дизайн на продукта BA (Hons) 77% 6% 7% £13920 98 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на продуктовия дизайн (с година на основаване) BEng (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Илюстрация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Илюстрация BA (Hons) 77% 6% 10% £13920 113 Oncampus на пълно работно време
Илюстрация (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Модна журналистика BA (Hons) 77% 6% 7% £14160 98 Oncampus на пълно работно време
Култури и бизнес в областта на модата BA (Hons) 77% 6% 7% £14160 98 Oncampus на пълно работно време
Моден маркетинг BA (Hons) 75% 0% 10% £14160 117 Oncampus на пълно работно време
Купуване, мърчандайзинг и иновации в областта на модата BA (Hons) 77% 6% 7% £14160 98 Oncampus на пълно работно време
Устойчива мода и управление BA (Hons) 77% 6% 7% £14160 98 Oncampus на пълно работно време
Управление на модни продукти и иновации BA (Hons) 77% 6% 7% £14160 98 Oncampus на пълно работно време
Моден дизайн BA (Hons) 86% 6% 10% - 115 Oncampus на пълно работно време
Модна журналистика (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Управление на модни продукти и иновации (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Моден дизайн (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Изследване на модата (ниво 6 Top-up) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Култури и бизнес в областта на модата (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Моден маркетинг (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Устойчива мода и мениджмънт (с година на основаване) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фотография BA (Hons) 92% 8% 0% £13920 86 Oncampus на пълно работно време
Търговска фотография BA (Hons) 89% 8% 5% £13920 86 Oncampus на пълно работно време
Търговска фотография (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време
Фотография (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Технология на изобразителното изкуство BA (Hons) 57% 10% 10% £13920 146 Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство BA (Hons) 57% 10% 10% £13920 126 Oncampus на пълно работно време
Технология на изобразителното изкуство (с година на основаване) BA (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство (с година на основаване) BA (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Графичен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Графичен дизайн BA (Hons) 50% 6% 0% £13920 101 Oncampus на пълно работно време
Графичен дизайн и илюстрация (Визуална комуникация) BA (Hons) 77% 6% 7% £13920 98 Oncampus на пълно работно време
Графичен дизайн (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Анимация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Анимация BA (Hons) 89% 8% 0% £14160 86 Oncampus на пълно работно време
Илюстрация и анимация BA (Hons) 77% 6% 7% £13920 98 Oncampus на пълно работно време
Анимация (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време
Илюстрация и анимация (с година на основаване) BA (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Интериорен дизайн и архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интериорен дизайн BA (Hons) 100% 6% 15% £13920 99 Oncampus на пълно работно време
Интериорен дизайн (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Драма, приложен театър и изпълнение BA (Hons) 89% - 0% £14160 111 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Звук и музика за театър BA (Hons) - - 15% £14160 111 Oncampus на пълно работно време
Музикални технологии и производство BA (Hons) 89% - 15% £14160 122 Oncampus на пълно работно време
Музикално изпълнение и продуциране BA (Hons) 89% - 0% £14160 96 Oncampus на пълно работно време
Звук и музика за медиите BA (Hons) - - 15% £14160 111 Oncampus на пълно работно време
Звук и музика за игри BA (Hons) 89% - 15% £14160 111 Oncampus на пълно работно време
Музикална журналистика BA (Hons) 74% - 15% £14160 118 Oncampus на пълно работно време
Звук и музика за медиите (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Звук и музика за театър (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Музикална журналистика (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Музикални технологии и продуциране (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Звук и музика за игри (с година на основаване) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Сценични изкуства

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изпълнителски изкуства BA (Hons) 89% - 0% £14160 123 Oncampus на пълно работно време

Действащо лице

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Актьорско майсторство за сцена и екран BA (Hons) 89% - 5% £14160 125 Oncampus на пълно работно време
Действащо лице BA (Hons) - - 0% £14160 112 Oncampus на пълно работно време

Музикален театър

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музикален театър BA (Hons) - - 0% £14160 152 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (уеб и мобилни технологии) BSc (Hons) 82% 10% 15% £13920 94 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки с образование и статут на квалифициран учител BSc (Hons) 45% 5% 13% £13920 126 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 74% 10% 17% £13920 94 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (с начална година) BSc (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Уеб и мобилни технологии) (с година на основаване) BSc (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Програмиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Програмиране на игри BSc (Hons) 42% 20% 10% £14160 98 Oncampus на пълно работно време
Програмиране на игри (с година на основаване) BSocSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Киберсигурност и мрежи BSc (Hons) 80% 16% 15% £13920 105 Oncampus на пълно работно време
Киберсигурност и мрежи (с година на основаване) BSc (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за данните и изкуствен интелект BSc (Hons) 80% 16% 10% £13920 97 Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна информатика (Top-up) BSc (Hons) - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Журналистика BA (Hons) 74% - 0% £14160 118 Oncampus на пълно работно време
Спортна журналистика BA (Hons) 91% - 30% £14160 102 Oncampus на пълно работно време
Журналистика (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Спортна журналистика (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Производство на медии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медийна продукция BA (Hons) 50% - 5% £14160 125 Oncampus на пълно работно време
Медийна продукция (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филм BA (Hons) 42% - 0% £14160 105 Oncampus на пълно работно време

Физиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицинска физиология BSc (Hons) 77% 5% 5% £14160 116 Oncampus на пълно работно време
Медицинска физиология (с начална година) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармакология BSc (Hons) 66% 8% 5% £14160 110 Oncampus на пълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществено здраве BSc (Hons) 86% 20% 10% £14160 132 Oncampus на пълно работно време
Обществено здраве (с година на обучение) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Консултации

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Консултации BSc (Hons) 53% 0% 10% £14160 120 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука BSc (Hons) 69% 10% 13% £14160 121 Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физиотерапия BSc (Hons) 90% 0% 5% £14160 133 Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална терапия BSc (Hons) 53% 0% 10% £14160 120 Oncampus на пълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психосоциална работа в общността BA (Hons) 54% 10% 17% £14160 104 Oncampus на пълно работно време
Психосоциална работа в общността (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Подиатрия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Подиология BSc (Hons) 58% 5% 0% £14160 119 Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Проучвания в областта на образованието BA (Hons) 63% 5% 10% £14160 130 Oncampus на пълно работно време
Монтесори педагогика (AMI 3-6) FdA - - 10% £14160 - Oncampus на пълно работно време
Специална педагогика (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Образование (Top Up) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Начално образование

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Начално образование с QTS BA (Hons) 45% 5% 15% £14160 139 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право с международни отношения LLB (Hons) 60% 35% 0% £14160 107 Oncampus на пълно работно време
Закон LLB (Hons) 84% - 7% £14160 96 Oncampus на пълно работно време
Право (с подготвителна година) LLB (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Право с международни отношения (с година на основаване) LLB (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална полицейска дейност BSc (Hons) - - 0% £14160 115 Oncampus на пълно работно време

Бизнес право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес право LLB (Hons) - - 5% £14160 123 Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтични науки BSc (Hons) - 10% 15% £14160 121 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Киберпсихология BSc 47% 4% 11% £14160 98 Oncampus на пълно работно време
Психология с позитивно образование BSc 47% 4% 11% £14160 98 Oncampus на пълно работно време
Клинична психология и психология на общността BSc (Hons) 47% 4% 0% £14160 98 Oncampus на пълно работно време
Психология с детско развитие BSc (Hons) 76% 20% 10% £14160 104 Oncampus на пълно работно време
Психология на околната среда BSc 47% 4% 11% £14160 98 Oncampus на пълно работно време
Психология (с начална година) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Съдебна психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна психология BSc (Hons) 70% 10% 10% £14160 119 Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Устойчиво развитие и социална промяна BA (Hons) - 0% 0% £14160 97 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа BA (Hons) 57% 7% 3% £14160 137 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология и право BA (Hons) 54% 10% 15% £14160 105 Oncampus на пълно работно време
Социология с криминология (с подготвителна година) BA (Hons) 94% 25% 10% £14160 90 Oncampus на пълно работно време
Социология с криминология BA (Hons) 54% 10% 10% £14160 103 Oncampus на пълно работно време
Криминология и психология BA (Hons) 47% 4% 15% £14160 98 Oncampus на пълно работно време
Криминология и право (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Право с криминология LLB (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Право с криминология (с подготвителна година) LLB (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на ранното детство BA (Hons) 66% 4% 10% £14160 159 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) 54% 10% 15% £14160 127 Oncampus на пълно работно време
Социология (с година на основаване) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология и наказателно правосъдие (с направление "Киберкриминология") BA (Hons) - 10% 13% £14160 103 Oncampus на пълно работно време
Криминология и наказателно правосъдие BA (Hons) 57% 10% 5% £14160 84 Oncampus на пълно работно време
Криминология и наказателно правосъдие (киберкриминология) (с година на обучение) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика (FinTech) BSc (Hons) - 0% 5% £14160 94 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc (Hons) 61% 0% 10% £14160 105 Oncampus на пълно работно време
Икономика (с начална година) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време
Икономика (FinTech) (с година на основаване) BSc (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Работа с младежи и общности

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Младежка работа BA (Hons) 57% 7% 6% £14160 132 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика и международни отношения BA (Hons) 55% 35% 20% £14160 114 Oncampus на пълно работно време
Политика и международни отношения (с подготвителна година) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на ранното детство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ранно детство с Монтесори педагогика (ниво 6) BA (Hons) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

9 Магистърски / следдипломни курсове на University of East London - Каталог

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на строителството CertHE - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси MAccFin (Hons) 87% - 10% £14160 89 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство MEng (Hons) 76% 15% 5% £13920 82 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично инженерство MEng (Hons) 70% 20% 10% £13920 96 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника MEng 70% 16% 7% £13920 96 Oncampus на пълно работно време

Музикален театър

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изпълнение на музикален театър CertHE - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фотография и движещи се изображения CertHE - - - £13920 - Oncampus на пълно работно време

Действащо лице

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Въведение в актьорското майсторство CertHE - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа MA (PG) - - - £14160 - Oncampus на пълно работно време

Всички онлайн курсове на University of East London

1 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of East London - Каталог

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) - - - £12100 - На линия на непълно работно време

Класации на University of East London в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 18 университетски класации на University of East London

Често-задавани въпроси