University of Glasgow Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Glasgow
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

94 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на University of Glasgow - Каталог

Архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Строително инженерство с архитектура BEng (Hons) 78% 0% 5% £84080 219 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финанси и статистика BSc (Hons) 83% 0% 0% £84080 225 Oncampus на пълно работно време
Финанси и математика BSc (Hons) 72% 0% 0% £84080 225 Oncampus на пълно работно време
Финанси BFin (Hons) 78% 0% 0% - 210 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство с езици BAcc (Hons) 79% 0% 0% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и математика BSc (Hons) 72% 0% 5% £84080 211 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с финанси BAcc (Hons) 78% 0% 0% £70480 207 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство/икономика BAcc (Hons) 85% 0% 0% £70480 213 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с международно счетоводство BAcc (Hons) 79% 0% 0% £70480 210 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство BAcc (Hons) 80% 0% 0% £70480 204 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и статистика BSc (Hons) 83% 0% 0% £84080 225 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика/Бизнес и мениджмънт BSc (Hons) 72% 0% 0% £84080 204 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/бизнес и мениджмънт BSc (Hons) 67% 5% 1% £84080 201 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право/бизнес мениджмънт LLB (Hons) 86% 2% 2% £81600 206 Oncampus на пълно работно време
Общо право/бизнес и мениджмънт LLB (Hons) 86% 2% 2% £70480 206 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Ветеринарни бионауки BSc (Hons) 90% 0% 0% £84080 193 Oncampus на пълно работно време
Молекулярна и клетъчна биология BSc (Hons) 93% 0% 5% £84080 191 Oncampus на пълно работно време

Биология на човека

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биология на човека BSc (Hons) 93% 0% 0% £84080 £95800 182 Oncampus на пълно работно време

Сладководна биология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Морска биология; сладководна биология BSc (Hons) 83% 0% 5% £84080 209 Oncampus на пълно работно време

Генетика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Генетика BSc (Hons) 82% 0% 0% £84080 £95800 198 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биохимия BSc (Hons) 90% 5% 0% £84080 £95800 216 Oncampus на пълно работно време

Микробиология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Микробиология BSc (Hons) 91% 0% 0% £84080 200 Oncampus на пълно работно време

Растителни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Молекулярна и клетъчна биология (с растителни науки) BSc (Hons) 93% 0% 1% £84080 202 Oncampus на пълно работно време

Имунология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Имунология BSc (Hons) 100% 0% 0% £84080 219 Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Зоология BSc (Hons) 81% 5% 3% £84080 £95800 213 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Geography and Mathematics (География и математика) BSc (Hons) 72% 0% 0% £84080 213 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда и устойчивост BSc (Hons) 55% 10% 0% - 146 Oncampus на пълно работно време

Италиански език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Общо право с италиански език LLB (Hons) 86% 2% 2% £70480 217 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Общо право/английска литература LLB (Hons) 86% 2% 2% £70480 204 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право/английска литература LLB (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време

Испански език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Общо право с испански език LLB (Hons) 86% 2% 2% £70480 209 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право с испански език LLB (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време

Френски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Общо право с френски език LLB (Hons) 86% 2% 2% £70480 207 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право с френски език LLB (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време

Немски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Общо право с немски език LLB (Hons) 86% 2% 2% £70480 202 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право с немски език LLB (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музика BMus (Hons) 73% 10% 0% £70480 200 Oncampus на пълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженеринг на продуктов дизайн BEng (Hons) 70% 3% 0% £95800 203 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки/физика BSc (Hons) 78% 3% 1% £84080 210 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 63% 5% 1% £84080 £95800 202 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/математика BSc (Hons) 72% 0% 0% £84080 203 Oncampus на пълно работно време
Изчислителна техника/статистика BSc (Hons) 83% 0% 0% £84080 222 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/география BSc (Hons) 67% 5% 1% £84080 202 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/психология BSc (Hons) 87% 0% 1% £84080 207 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
География и статистика BSc (Hons) 83% 0% 0% £84080 240 Oncampus на пълно работно време
Статистика и икономика BSc (Hons) 83% 0% 0% £84080 216 Oncampus на пълно работно време
Психология/статистика BSc (Hons) 87% 0% 1% £95800 225 Oncampus на пълно работно време

Клинична медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицина MB 81% 0% 0% £225850 £260000 222 Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Неврология BSc (Hons) 81% 0% 0% £84080 196 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физиология, спортни науки и хранене BSc (Hons) 82% 5% 5% £84080 229 Oncampus на пълно работно време
Биология на човека и хранене BSc (Hons) 72% 0% 0% £84080 181 Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фармакология BSc (Hons) 93% 0% 0% £84080 £95800 171 Oncampus на пълно работно време

Ветеринарна медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Ветеринарна медицина (само за завършилите) BVMS 96% 0% 0% £146250 213 Oncampus на пълно работно време
Ветеринарна медицина BVMS 96% 0% 0% £146250 £162500 213 Oncampus на пълно работно време

Физиология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физиология BSc (Hons) 75% 0% 10% £84080 175 Oncampus на пълно работно време
Физиология и спортни науки BSc (Hons) 85% 0% 10% £84080 189 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи BN (Hons) 92% 5% 2% £95800 197 Oncampus на пълно работно време

Анатомия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Анатомия BSc (Hons) 90% 5% 5% £84080 218 Oncampus на пълно работно време

Зъболекарство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Стоматология BDS 93% 0% 0% £210850 230 Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Аеронавигационно инженерство BEng (Hons) 37% 0% 1% £84080 £95800 191 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електронно и софтуерно инженерство BSc (Hons) 63% 0% 0% £84080 189 Oncampus на пълно работно време
Електроника и електротехника BEng (Hons) 63% 10% 0% £84080 £95800 213 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химична физика BSc (Hons) 78% 3% 1% £84080 216 Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Молекулярна и клетъчна биология (с биотехнологии) BSc (Hons) 100% 0% 0% £84080 217 Oncampus на пълно работно време

Инженерен дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженеринг на механичен дизайн BEng (Hons) 85% 3% 1% £84080 202 Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия на материалите BSc (Hons) 65% 5% 3% £87680 195 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Общо право LLB (Hons) 83% 2% 10% £70480 £81600 202 Oncampus на пълно работно време
Общо право/история LLB (Hons) 86% 2% 2% £70480 £81600 198 Oncampus на пълно работно време
Общо право/политика LLB (Hons) 83% 0% 1% £70480 204 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право LLB (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право/история LLB (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право/социално право и вампирство; обществена политика LLB (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право/политика LLB (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време
Общото право (следдипломно обучение) LLB 90% 0% 3% £40800 196 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право с руски език LLB (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право (дипломиране) LLB 90% 0% 3% £40800 196 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика с астрофизика BSc (Hons) 78% 5% 5% £84080 216 Oncampus на пълно работно време

Физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика BSc (Hons) 80% 5% 5% £84080 £95800 211 Oncampus на пълно работно време
Математика/физика BSc (Hons) 78% 3% 0% £84080 238 Oncampus на пълно работно време

Астрономия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Астрономия и математика BSc (Hons) 70% 5% 0% £84080 216 Oncampus на пълно работно време

Химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия BSc (Hons) 55% 15% 0% £84080 200 Oncampus на пълно работно време
Химия и математика BSc (Hons) 65% 5% 3% £84080 204 Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия с медицинска химия BSc (Hons) 57% 0% 10% £84080 200 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) 83% 0% 0% £95800 202 Oncampus на пълно работно време
Математика и психология BSc (Hons) 87% 0% 1% £84080 211 Oncampus на пълно работно време

Работа в общността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Развитие на общността BA (Hons) 95% 10% 15% £66600 £81600 194 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика/икономика BSc (Hons) 72% 0% 0% £84080 206 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Археология/география BSc (Hons) 78% 5% 0% £84080 199 Oncampus на пълно работно време
Археология/геонауки за околната среда BSc (Hons) 90% 10% 0% £84080 206 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Общо право/философия LLB (Hons) 86% 2% 2% £70480 202 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право/философия LLB (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време

Социална история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Обичайно право/Икономически & Социална история LLB (Hons) 86% 2% 2% £70480 198 Oncampus на пълно работно време
Шотландско право/икономическа и социална история LLB (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време

Теология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Теология BD (Hons) 83% 0% 5% £70480 182 Oncampus на пълно работно време

552 Магистърски / следдипломни курсове на University of Glasgow - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика/Бизнес и мениджмънт (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 £81600 170 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт/испански MA (Hons) 76% 0% 0% £79290 209 Oncampus на пълно работно време
Галски език/бизнес и мениджмънт MA (Hons) 76% 0% 0% £70480 200 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/бизнес и мениджмънт MA (Hons) 76% 0% 0% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/Бизнес и мениджмънт MA (Hons) 76% 0% 0% £70480 187 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт/философия MA (Hons) 76% 0% 0% £70480 195 Oncampus на пълно работно време
Социология/Бизнес и мениджмънт (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 0% £70480 201 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/Бизнес и мениджмънт MA (Hons) 76% 0% 0% £79290 200 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт/философия (SocSci) MA (Hons) 76% 0% 0% £70480 195 Oncampus на пълно работно време
География/Бизнес и мениджмънт (SocSci) MA (Hons) 76% 0% 0% £70480 £81600 198 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт/психология (SocSci) MA (Hons) 87% 0% 0% £70480 209 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/бизнес & Управление (SocSci) MA (Hons) 67% 5% 1% £70480 201 Oncampus на пълно работно време
История/Бизнес и мениджмънт MA (Hons) 76% 0% 5% £70480 188 Oncampus на пълно работно време
Дигитални медии и информационни изследвания/Бизнес и мениджмънт MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 188 Oncampus на пълно работно време
Италиански език/бизнес и мениджмънт MA (Hons) 76% 0% 0% £79290 205 Oncampus на пълно работно време
Френски език/бизнес и мениджмънт MA (Hons) 76% 0% 0% £79290 199 Oncampus на пълно работно време
Икономическа и социална история/бизнес и мениджмънт (SocSci) MA (Hons) 76% 0% 0% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Икономика/бизнес и мениджмънт (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 £81600 184 Oncampus на пълно работно време
Немски език/бизнес и мениджмънт MA (Hons) 76% 0% 0% £79290 195 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (SocSci) MA (Hons) 74% 0% 0% £70480 £81600 187 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт/руски език MA (Hons) 76% 0% 0% £79290 198 Oncampus на пълно работно време
Латински език/бизнес и мениджмънт MA (Hons) 76% 0% 0% £70480 194 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт/социална и обществена политика (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт/политика (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт/математика (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 196 Oncampus на пълно работно време

Лидерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Ръководство на здравния и социалния сектор MA (Hons) 90% 0% 3% - 196 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биология (PGDE - само за завършили) PGDE 90% 0% 3% - 196 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Централна и Източна Европа/География (SocSci) MA (Hons) 71% 5% 0% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
География/история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
География/шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Икономика/география (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 10% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
География MA (Hons) 73% 0% 0% £70480 208 Oncampus на пълно работно време
География/социални науки; обществена политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Латински език/география MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 187 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика/география (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/география MA (Hons) 73% 0% 5% £70480 194 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/география MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 197 Oncampus на пълно работно време
География/политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 192 Oncampus на пълно работно време
География/немски език MA (Hons) 53% 0% 10% £79290 190 Oncampus на пълно работно време
География (SocSci) MA (Hons) 73% 0% 0% £70480 208 Oncampus на пълно работно време
Испански език/география MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 197 Oncampus на пълно работно време
География/театрознание MA (Hons) 76% 0% 5% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
География/Келтика MA (Hons) 73% 0% 5% £70480 194 Oncampus на пълно работно време
Френски език/география MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 195 Oncampus на пълно работно време
Цифрови медии и информационни изследвания/география MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 182 Oncampus на пълно работно време
География/социология (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 198 Oncampus на пълно работно време

Екологична геонаука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Екологична геонаука Msci (Hons) 71% 10% 0% £94590 206 Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геология Msci (Hons) 89% 5% 0% £94590 206 Oncampus на пълно работно време

Гаелски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Галски език/история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Гаелски/немски MA (Hons) 53% 0% 10% £79290 185 Oncampus на пълно работно време
Галски/френски MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 195 Oncampus на пълно работно време
Гаелски език/сравнителна литература MA (Hons) 49% 15% 0% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
Португалски/галийски MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 200 Oncampus на пълно работно време
Гаелски език MA (Hons) 81% 0% 0% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Гаелски език/Централен език и ампи; Източноевропейски изследвания MA (Hons) 71% 5% 0% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Галски език/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 213 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език & Лингвистика/Шотландска литература MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 206 Oncampus на пълно работно време
Икономика/английски език и лингвистика MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Езикознание/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Дигитални медии и информационни изследвания/английски език и лингвистика MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/английска литература MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Социална и обществена политика/Английски език и езикознание MA (Hons) 83% 0% 5% £81600 201 Oncampus на пълно работно време
Португалски/английски език и лингвистика MA (Hons) 79% 5% 0% £79290 201 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/латински език MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/философия MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Теология и религиозни науки/английски език и лингвистика MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 192 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/Немски език MA (Hons) 79% 5% 0% £79290 194 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/италиански език MA (Hons) 79% 5% 0% £79290 209 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/английски език и езикознание MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 202 Oncampus на пълно работно време
Театрознание/английски език и лингвистика MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/Французки език MA (Hons) 79% 5% 0% £79290 199 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/английски език и лингвистика MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 202 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/Математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 207 Oncampus на пълно работно време
Английски език и лингвистика MA (Hons) 87% 5% 0% £70480 212 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/Руски език MA (Hons) 79% 5% 0% £79290 197 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/английски език и лингвистика MA (Hons) 67% 5% 1% £70480 203 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/гръцки език MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание/английски език и езикознание MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/история MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Гаелски/английски език и езикознание MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 202 Oncampus на пълно работно време
Социология/английски език и лингвистика MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 196 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска литература MA (Hons) 88% 0% 3% £70480 £81600 192 Oncampus на пълно работно време
Португалска/английска литература MA (Hons) 79% 5% 0% £79290 201 Oncampus на пълно работно време
Теология и религиозни науки/английска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/политика MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/английска литература MA (Hons) 67% 5% 1% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/английска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/Английска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Испанска/английска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £79290 195 Oncampus на пълно работно време
Икономика/английска литература MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/галийски език MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/френски език MA (Hons) 87% 1% 0% £79290 217 Oncampus на пълно работно време
Социална и обществена политика/английска литература MA (Hons) 83% 0% 5% £81600 195 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/английска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/немски език MA (Hons) 87% 1% 3% £79290 187 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 201 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание/английска литература MA (Hons) 87% 1% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 10% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/философия MA (Hons) 100% 1% 0% £70480 173 Oncampus на пълно работно време
Театрознание/английска литература MA (Hons) 91% 1% 0% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/латински език MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Цифрови медии и информационни изследвания/английска литература MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 180 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/история MA (Hons) 94% 5% 0% £70480 182 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/социология MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 182 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/руски език MA (Hons) 87% 1% 3% £79290 191 Oncampus на пълно работно време
Шотландски език и литература MA (Hons) 87% 0% 3% £81600 189 Oncampus на пълно работно време

Сравнително литературознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сравнително литературознание/италиански език MA (Hons) 49% 15% 15% £79290 198 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание/руски език MA (Hons) 71% 5% 0% £79290 187 Oncampus на пълно работно време
Сравнителна литература/история MA (Hons) 49% 15% 0% £70480 180 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание/немски език MA (Hons) 53% 0% 5% £79290 185 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание/френски език MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 188 Oncampus на пълно работно време

Френски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Френски/латински език MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 188 Oncampus на пълно работно време
Френски/италиански MA (Hons) 74% 0% 15% £79290 242 Oncampus на пълно работно време
Френски език MA (Hons) 74% 0% 15% £79290 192 Oncampus на пълно работно време
Френски език/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £79290 204 Oncampus на пълно работно време
Френски език/история MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 187 Oncampus на пълно работно време
Френски/немски език MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 190 Oncampus на пълно работно време
Френски/руски език MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 194 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Португалски/руски език MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 196 Oncampus на пълно работно време
Португалски/френски MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 198 Oncampus на пълно работно време
Португалски/италиански MA (Hons) 83% 0% 15% £79290 208 Oncampus на пълно работно време
Португалски/немски език MA (Hons) 53% 0% 10% £79290 193 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £79290 207 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/история MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 189 Oncampus на пълно работно време
Португалски/гръцки MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 190 Oncampus на пълно работно време
Португалски/испански език MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 200 Oncampus на пълно работно време
Португалски/латински MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 190 Oncampus на пълно работно време

Европейски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сравнително литературознание/Централна и ампийна литература; Източноевропейски изследвания MA (Hons) 71% 5% 0% £70480 187 Oncampus на пълно работно време
Централно- и източноевропейски изследвания (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на Централна и Източна Европа с количествени методи (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 0% £70480 216 Oncampus на пълно работно време
Руски/централно- и източноевропейски изследвания MA (Hons) 71% 5% 0% £102000 193 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/Италиански език MA (Hons) 71% 5% 15% £79290 204 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/германски език MA (Hons) 53% 5% 10% £79290 189 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/История MA (Hons) 71% 5% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/История (SocSci) MA (Hons) 71% 5% 0% - 185 Oncampus на пълно работно време

Италианистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Италиански език/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £79290 214 Oncampus на пълно работно време
Италиански език MA (Hons) 74% 4% 15% £79290 216 Oncampus на пълно работно време
Италиански/латински език MA (Hons) 96% 5% 15% £79290 198 Oncampus на пълно работно време

Келтски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Галска/келтска цивилизация MA (Hons) 81% 0% 5% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания MA (Hons) 81% 0% 5% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/Централна иamp; Източноевропейски изследвания MA (Hons) 71% 5% 5% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/италианска MA (Hons) 74% 0% 5% £79290 216 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/Централна Европа; Източноевропейски изследвания MA (Hons) 71% 5% 5% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/история MA (Hons) 77% 3% 5% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 213 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/история MA (Hons) 77% 3% 5% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/френски език MA (Hons) 74% 0% 5% £79290 195 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 213 Oncampus на пълно работно време

Шотландска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Централна и Източна Европа/Шотландска литература (Central & East European Studies/Scottish Literature) MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
История/Шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Португалска/шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £79290 195 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание/шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Латинска/шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Руска/шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £102000 191 Oncampus на пълно работно време
Математика/шотландска литература MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 201 Oncampus на пълно работно време
Испанска/шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £79290 195 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 189 Oncampus на пълно работно време

Испанистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Испански език MA (Hons) 94% 0% 15% £79290 180 Oncampus на пълно работно време
Испански език/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £79290 207 Oncampus на пълно работно време
Испански език/сравнителна литература MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 191 Oncampus на пълно работно време
Испански/френски език MA (Hons) 78% 0% 5% £79290 185 Oncampus на пълно работно време
Испански език/история MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 189 Oncampus на пълно работно време
Испански/немски език MA (Hons) 53% 0% 10% £79290 193 Oncampus на пълно работно време
Испански/италиански език MA (Hons) 83% 0% 0% £79290 208 Oncampus на пълно работно време

Германистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Немски език MA (Hons) 53% 4% 10% £79290 185 Oncampus на пълно работно време
Немски/италиански език MA (Hons) 53% 4% 10% £79290 201 Oncampus на пълно работно време
Немски/руски език MA (Hons) 53% 5% 10% £79290 189 Oncampus на пълно работно време
Немски език/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £79290 199 Oncampus на пълно работно време

Руски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика/руски език MA (Hons) 72% 0% 0% £79290 203 Oncampus на пълно работно време
История/Руски език MA (Hons) 71% 5% 0% £79290 185 Oncampus на пълно работно време

Театрознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Испански език/театрознание MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 184 Oncampus на пълно работно време
Математика/театрознание MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Гръцки/театрология MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 174 Oncampus на пълно работно време
Немски език/театрознание MA (Hons) 53% 0% 10% £79290 177 Oncampus на пълно работно време
Театрознание MA (Hons) 76% 0% 10% £70480 155 Oncampus на пълно работно време
Шотландска литература/театрознание MA (Hons) 87% 1% 3% £81600 179 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/театрознание MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 184 Oncampus на пълно работно време
История/театрознание MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 173 Oncampus на пълно работно време
Италиански език/театрознание MA (Hons) 76% 0% 15% £79290 192 Oncampus на пълно работно време
Френски език/театрознание MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 182 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание/театрознание MA (Hons) 49% 15% 0% £70480 175 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музика/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Математика/музика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 202 Oncampus на пълно работно време
Музика/теология & Религиозни изследвания MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 187 Oncampus на пълно работно време
Музика/философия MA (Hons) 75% 0% 1% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Латинска музика/музика MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Икономика/музика MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/музика MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Музикални/театрални изследвания MA (Hons) 82% 5% 0% £70480 180 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/музика MA (Hons) 67% 5% 1% £70480 198 Oncampus на пълно работно време
Електроника с музика MEng (Hons) 63% 0% 0% £94590 194 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/музиката MA (Hons) 86% 0% 0% £70480 176 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/музика MA (Hons) 82% 5% 5% £70480 192 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/музика MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Испански език/музика MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 196 Oncampus на пълно работно време
Цифрови медии и информационни изследвания/музика MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
Музика/руски език MA (Hons) 71% 5% 0% £79290 192 Oncampus на пълно работно време
Музика/Шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Класика/музика MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Немски език/музика MA (Hons) 53% 5% 10% £79290 189 Oncampus на пълно работно време
Музика/социален & Публична политика MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Музика/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 201 Oncampus на пълно работно време
Музика/Шотландска история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/музика MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Италиански език/музика MA (Hons) 82% 5% 15% £79290 204 Oncampus на пълно работно време
Археология/музика MA (Hons) 88% 5% 5% £70480 195 Oncampus на пълно работно време
История/музика MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Френски език/музика MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 194 Oncampus на пълно работно време
География/музика MA (Hons) 82% 5% 0% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание/музика MA (Hons) 49% 15% 0% £70480 187 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт/музика MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 196 Oncampus на пълно работно време

Творчески изкуства и дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Творчески изкуства и индустрии MA (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време

Дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Магистър по дизайн и технологично образование MDTechEd 90% 0% 3% - 196 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
По-бърз маршрут за компютърни науки MSc 67% 5% 1% £63060 204 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и физика Msci (Hons) 78% 3% 1% £94590 210 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/театрални науки MA (Hons) 67% 5% 1% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/политика (SocSci) MA (Hons) 67% 5% 1% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/френски език MA (Hons) 67% 5% 1% £79290 200 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/латински език MA (Hons) 67% 5% 1% £70480 192 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство Msci (Hons) 81% 0% 0% £94590 183 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство по-бърз маршрут MSc 81% 0% 0% £63060 183 Oncampus на пълно работно време
Софтуерно инженерство със стаж Msci (Hons) 62% 0% 0% £94590 183 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Филмови и телевизионни изследвания/театрология MA (Hons) 78% 0% 0% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/филмово и телевизионно дело MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 194 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания MA (Hons) 77% 0% 0% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Археология/филм и ампир; телевизионни изследвания MA (Hons) 88% 5% 5% £70480 192 Oncampus на пълно работно време
Класически филми/филмови и телевизионни изследвания MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/история на изкуството MA (Hons) 86% 0% 0% £70480 174 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/история MA (Hons) 77% 3% 0% £70480 183 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/испански език MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 194 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/музика MA (Hons) 78% 0% 2% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/филмово и телевизионно изкуство MA (Hons) 90% 1% 0% £70480 199 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/немски език MA (Hons) 53% 0% 10% £79290 186 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/Шотландска история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 183 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/френски език MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 191 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/социални и обществени политики MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 194 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 188 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание/филмово и телевизионно изкуство MA (Hons) 49% 15% 0% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/философия MA (Hons) 75% 0% 10% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Цифрови медии и информационни изследвания/филмови и телевизионни изследвания MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 180 Oncampus на пълно работно време
Филмово и телевизионно изкуство/латински език MA (Hons) 77% 0% 0% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Филмови и телевизионни изследвания/социология MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 195 Oncampus на пълно работно време

Цифрови медии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Цифрови медии и информационни изследвания/политика MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 180 Oncampus на пълно работно време
Дигитални медии и информационни изследвания/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 187 Oncampus на пълно работно време
Дигитални медии & Информационни изследвания/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 188 Oncampus на пълно работно време
Дигитални медии и информационни изследвания/латински език MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 177 Oncampus на пълно работно време
Дигитални медии и информационни изследвания/френски език MA (Hons) 89% 0% 10% £79290 182 Oncampus на пълно работно време
Digital Media & Information Studies/Theatre Studies MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 173 Oncampus на пълно работно време
Дигитални медии & Информационни изследвания/социология MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Дигитални медии и информационни изследвания/социални и обществени политики (Digital Media & Information Studies/Social & Public Policy) MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Дигитални медии и информационни изследвания MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/Цифрови медии и информационни науки MA (Hons) 89% 0% 10% £79290 184 Oncampus на пълно работно време
Цифрови медии и информационни изследвания/испански език MA (Hons) 89% 0% 10% £79290 184 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на Централна и Източна Европа/Изследвания на цифровите медии и информация MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
Дигитални медии и информационни изследвания/Келтска цивилизация MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 176 Oncampus на пълно работно време

Приложна математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 230 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Статистика Msci (Hons) 83% 0% 0% £94590 240 Oncampus на пълно работно време
Математика и статистика Msci (Hons) 72% 0% 0% £94590 226 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство MEng (Hons) 80% 0% 0% £94590 232 Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство MEng (Hons) 67% 0% 0% £94590 234 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машиностроене MEng (Hons) 71% 0% 0% £94590 211 Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Аерокосмически системи MEng (Hons) 57% 5% 1% £94590 202 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с аеронавтика MEng (Hons) 82% 10% 0% £94590 203 Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Мехатроника MEng (Hons) 71% 10% 0% £94590 223 Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия на материалите с европейски стаж Msci (Hons) 65% 5% 3% £109600 195 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химична физика с професионален стаж Msci (Hons) 78% 3% 1% £94590 216 Oncampus на пълно работно време

Начално образование

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Начално образование с учителска квалификация (Дъмфрис) MA (Hons) 71% 5% 0% £81600 183 Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование с квалификация за учител по начално образование, включително сертификат за католически учител (бакалавърска степен) MEd 71% 5% 0% - 183 Oncampus на пълно работно време
Бизнес образование (PGDE - само за завършили) PGDE 90% 0% 3% - 196 Oncampus на пълно работно време
PGDE с квалификация за преподаване (начално образование) (Дъмфрис) PgDipEd 90% 0% 3% - 196 Oncampus на пълно работно време

Начално обучение

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование с квалификация за начален учител (бакалавърска степен) MEd 74% 5% 1% - 203 Oncampus на пълно работно време
Основно образование (само за завършилите PGDE) PGDE 90% 0% 3% - 196 Oncampus на пълно работно време
Начално образование (само за завършилите PGDE), включително сертификат за католически учител PGDE 90% 0% 3% - 196 Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Теоретична физика Msci (Hons) 78% 0% 0% £94590 220 Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия с медицинска химия с европейски стаж Msci (Hons) 65% 5% 0% £94590 195 Oncampus на пълно работно време
Химия с медицинска химия с професионален стаж Msci (Hons) 65% 5% 0% £94590 211 Oncampus на пълно работно време

Астрономия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Астрономия и физика Msci (Hons) 82% 3% 0% £94590 218 Oncampus на пълно работно време

Химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия с практическо обучение Msci (Hons) 65% 0% 5% £94590 180 Oncampus на пълно работно време
Химия с европейски стаж Msci (Hons) 65% 15% 3% £94590 195 Oncampus на пълно работно време

Физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика (само за завършилите PGDE) PGDE 90% 0% 3% - 196 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Централна и Източна Европа/психология (SocSci) MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 201 Oncampus на пълно работно време
История/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 194 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £79290 205 Oncampus на пълно работно време
Психология/Шотландска литература MA (Hons) 87% 0% 1% £81600 199 Oncampus на пълно работно време
Галски език/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 210 Oncampus на пълно работно време
Немски език/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £79290 198 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 210 Oncampus на пълно работно време
Френски език/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £79290 203 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 210 Oncampus на пълно работно време
Психология/социология (SocSci) MA (Hons) 87% 0% 10% £81600 206 Oncampus на пълно работно време
Психология/театрознание MA (Hons) 87% 0% 1% £81600 189 Oncampus на пълно работно време
Психология/социални науки; обществена политика (SocSci) MA (Hons) 87% 0% 1% £81600 205 Oncampus на пълно работно време
Психология/испански език MA (Hons) 87% 0% 1% £102000 205 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика/психология (SocSci) MA (Hons) 87% 0% 0% £70480 201 Oncampus на пълно работно време
Икономика/френски език MA (Hons) 85% 0% 0% £79290 194 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание/икономика MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 187 Oncampus на пълно работно време
Икономика/латински език MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/Икономика (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Икономика/история MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Испански език/икономика MA (Hons) 85% 0% 0% £79290 197 Oncampus на пълно работно време
Икономика/гръцки език MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Икономика/математика (SocSci) MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 209 Oncampus на пълно работно време
Икономика/социални науки; обществена политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Икономика (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 £81600 196 Oncampus на пълно работно време
Немски език/икономика MA (Hons) 85% 0% 0% £79290 189 Oncampus на пълно работно време
Икономика/политика (SocSci) MA (Hons) 77% 0% 0% £70480 £81600 190 Oncampus на пълно работно време
Икономика/театрознание MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 180 Oncampus на пълно работно време
Икономика/история (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Икономика/руски език MA (Hons) 85% 0% 0% £79290 193 Oncampus на пълно работно време
Социология/икономика (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 196 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политика с количествени методи (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 0% £70480 215 Oncampus на пълно работно време
История/политика MA (Hons) 83% 0% 10% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Политика/театрознание MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 179 Oncampus на пълно работно време
Политика/социални науки; Обществена политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 0% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Политика/шотландска литература MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £79290 195 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/Политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Немски език/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £79290 188 Oncampus на пълно работно време
Гръцки език/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
История/политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 10% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Социология/политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Политика/психология (SocSci) MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 200 Oncampus на пълно работно време
Математика/политика (SocSci) MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 201 Oncampus на пълно работно време
Френски език/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £79290 193 Oncampus на пълно работно време
Политика (SocSci) MA (Hons) 82% 0% 0% £70480 £81600 210 Oncampus на пълно работно време
Политика/испански език MA (Hons) 83% 0% 0% £79290 195 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Шотландска литература/социология MA (Hons) 90% 0% 3% £81600 196 Oncampus на пълно работно време
Социология с количествени методи (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 0% £70480 221 Oncampus на пълно работно време
Социология (SocSci) MA (Hons) 95% 0% 5% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Социология/френски език MA (Hons) 90% 0% 3% £79290 199 Oncampus на пълно работно време
Социология/история MA (Hons) 90% 0% 10% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Социология/театрознание MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Социология/немски език MA (Hons) 90% 0% 3% £79290 194 Oncampus на пълно работно време
Социология/социална и обществена политика (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 0% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Руски език/социология MA (Hons) 90% 0% 3% £102000 197 Oncampus на пълно работно време
Испански език/социология MA (Hons) 90% 0% 3% £79290 201 Oncampus на пълно работно време
История/Социология (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 £81600 190 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/Социология (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 197 Oncampus на пълно работно време

Публична политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гаелски език/социални науки; обществена политика MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 200 Oncampus на пълно работно време
Централно- и Източноевропейски изследвания/социална и обществена политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Социални науки, публична политика с количествени методи (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 0% £81600 220 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/социална и вампирска; публична политика MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 200 Oncampus на пълно работно време
Социална и обществена политика/театрознание MA (Hons) 83% 0% 5% £81600 184 Oncampus на пълно работно време
Гръцки език/социален & Публична политика MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Латински език/социален език; обществена политика MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Испански език/социална и обществена политика MA (Hons) 83% 0% 5% £79290 200 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/Социален & Обществена политика MA (Hons) 83% 0% 5% £79290 200 Oncampus на пълно работно време
Социални науки и публична политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 0% £81600 222 Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика/социални науки и епоха; публична политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 £81600 170 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика/политика (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика/психология (SocSci) MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 201 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика/математика (SocSci) MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 203 Oncampus на пълно работно време
Изследвания на Централна и Източна Европа/Бизнес икономика (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Социология/бизнес икономика (SocSci) MA (Hons) 95% 0% 5% £70480 191 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни отношения (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 0% £70480 £81600 192 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения/социални отношения и печат; публична политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 5% £81600 195 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения с количествени методи (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 0% - 215 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения/социология (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% - 196 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения/Central & Източноевропейски изследвания (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% - 196 Oncampus на пълно работно време

Социална история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономическа & социална история/география (SocSci) MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Economic & Social History/Economics (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Икономически & социална история/философия MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/History (SocSci) MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Economic & Social History/Philosophy (SocSci) MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/История MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Икономика на бизнеса/икономически & социална история (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/Немски език MA (Hons) 53% 3% 10% £79290 182 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/Икономическа и социална история (SocSci) MA (Hons) 71% 5% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/Английска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/икономическа и социална история MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 189 Oncampus на пълно работно време
Economic & Social History with Quantitative Methods (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 0% £70480 209 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/социология (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/икономически & социална история (SocSci) MA (Hons) 67% 5% 1% £70480 201 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/Франция MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 187 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/Математика (SocSci) MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 195 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/Келтийски изследвания MA (Hons) 77% 3% 5% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Economic & Social History/Politics (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Икономическа и социална история/социална и обществена политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/психология (SocSci) MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 194 Oncampus на пълно работно време
Икономическа и социална история (SocSci) MA (Hons) 77% 0% 2% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения/икономика и ампи; социална история (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% - 196 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Археология/английски език и лингвистика MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 200 Oncampus на пълно работно време
Археология MA (Hons) 90% 10% 10% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Цифрови медии и информационни изследвания/археология MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Археология/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 203 Oncampus на пълно работно време
Археология/история MA (Hons) 77% 3% 0% £70480 188 Oncampus на пълно работно време
Археология/немски език MA (Hons) 53% 5% 10% £79290 191 Oncampus на пълно работно време
Археология/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Археология/класика MA (Hons) 88% 5% 5% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Археология/испански език MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 199 Oncampus на пълно работно време
Археология/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 205 Oncampus на пълно работно време
Археология/теология & Религиозни науки MA (Hons) 88% 5% 5% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Археология/келтски изследвания MA (Hons) 88% 5% 5% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Археология/английска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Археология/латински език MA (Hons) 88% 5% 5% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Археология/история на изкуството MA (Hons) 86% 0% 0% £70480 179 Oncampus на пълно работно време
Археология/икономика и етнография; социална история (SocSci) MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 188 Oncampus на пълно работно време
Археология/келтска цивилизация MA (Hons) 88% 5% 5% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Археология/бизнес икономика (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 195 Oncampus на пълно работно време
Археология/галийски език MA (Hons) 88% 5% 5% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Археология/икономика и ампи; социална история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 188 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/археология MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 199 Oncampus на пълно работно време
Археология/театрознание MA (Hons) 88% 5% 5% £70480 183 Oncampus на пълно работно време
Археология/шотландска история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 188 Oncampus на пълно работно време
Археология/икономика (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 196 Oncampus на пълно работно време

История на Шотландия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гаелски език/шотландска история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Философия/Шотландска история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
Икономика/Шотландска история MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Математика/Шотландска история MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 195 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/Шотландска история MA (Hons) 77% 3% 5% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Английски език & Лингвистика/Шотландска история MA (Hons) 79% 5% 0% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Шотландска история/испански език MA (Hons) 83% 0% 8% £102000 189 Oncampus на пълно работно време
Шотландска история/Шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £81600 184 Oncampus на пълно работно време
География/Шотландска история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Икономика/Шотландска история (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Политика/шотландска история (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/Шотландска история MA (Hons) 77% 3% 5% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Шотландска история/театрознание MA (Hons) 77% 3% 2% £81600 173 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/Шотландска история (SocSci) MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика/Шотландска история (SocSci) MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Политика/шотландска история MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Шотландска история/теология & Религиозни изследвания MA (Hons) 77% 3% 2% £81600 180 Oncampus на пълно работно време
Психология/Шотландска история MA (Hons) 87% 0% 1% £81600 194 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/История на Шотландия MA (Hons) 71% 5% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Икономически & Социална история/Шотландска история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Социология/Шотландска история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/Шотландска история MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Португалска/шотландска история MA (Hons) 90% 0% 3% £79290 196 Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История на изкуството/италиански език MA (Hons) 86% 0% 15% £79290 188 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/театрознание MA (Hons) 86% 0% 0% £70480 164 Oncampus на пълно работно време
География/история на изкуството MA (Hons) 86% 0% 0% £70480 177 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 175 Oncampus на пълно работно време
Немски език/история на изкуството MA (Hons) 53% 0% 10% £79290 173 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/философия MA (Hons) 86% 0% 0% £70480 172 Oncampus на пълно работно време
История/История на изкуството MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 169 Oncampus на пълно работно време
Гръцки език/история на изкуството MA (Hons) 86% 0% 0% £70480 170 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/теология & Религиозни науки MA (Hons) 86% 0% 0% £70480 171 Oncampus на пълно работно време
Дигитални медии & Информационни изследвания/история на изкуството MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 171 Oncampus на пълно работно време
Английска литература/история на изкуството MA (Hons) 87% 1% 0% £70480 175 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/социални науки; Обществена политика MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 180 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/История на изкуството MA (Hons) 71% 5% 0% £70480 176 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/испански език MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 180 Oncampus на пълно работно време
Сравнително литературознание/история на изкуството MA (Hons) 49% 15% 0% £70480 171 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството MA (Hons) 92% 0% 0% £70480 £81600 172 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Френски език/история на изкуството MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 178 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/Шотландска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 175 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/руски език MA (Hons) 71% 5% 0% £79290 176 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/Шотландска история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 169 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството/латински език MA (Hons) 86% 0% 0% £70480 170 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки/история на изкуството MA (Hons) 67% 5% 1% £70480 182 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/история на изкуството MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 180 Oncampus на пълно работно време
Социология/история на изкуството MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 196 Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Древна история/философия MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
Древна история/История MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Древна история/френски език MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 187 Oncampus на пълно работно време
Древна история/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 184 Oncampus на пълно работно време
Древна история/археология MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 188 Oncampus на пълно работно време
Древна история/келтска цивилизация MA (Hons) 77% 3% 5% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Древна история/келтски изследвания MA (Hons) 77% 3% 5% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Древна история/италиански език MA (Hons) 77% 3% 15% £79290 197 Oncampus на пълно работно време
Древна история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Древна история/английска литература MA (Hons) 87% 1% 3% £70480 184 Oncampus на пълно работно време

Класически изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Класика MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 141 Oncampus на пълно работно време
Класика/история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 179 Oncampus на пълно работно време
Класически/социални науки; Обществена политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Класика/компютърни технологии MA (Hons) 67% 5% 1% £70480 192 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/класика MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 190 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/Класически изследвания MA (Hons) 71% 5% 0% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Класически науки/политика (SocSci) MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/класика MA (Hons) 96% 5% 5% £70480 180 Oncampus на пълно работно време
Класика/философия MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 182 Oncampus на пълно работно време
Класически науки/теология и религиозни науки MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
Класика/английска литература MA (Hons) 87% 1% 0% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Социология/Класика MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Класически науки/социология (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Класика/италиански език MA (Hons) 96% 5% 15% £79290 198 Oncampus на пълно работно време
Класика/социални науки; обществена политика MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/класика MA (Hons) 81% 0% 5% £70480 190 Oncampus на пълно работно време
Класика/руски език MA (Hons) 71% 5% 0% £79290 186 Oncampus на пълно работно време
Класика/френски MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 188 Oncampus на пълно работно време
Класика/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Класика/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Класика/шотландска история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 179 Oncampus на пълно работно време
Сравнителна литература/класика MA (Hons) 49% 15% 0% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
Класика/география MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 187 Oncampus на пълно работно време
Театрознание/Класика MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 174 Oncampus на пълно работно време
Класика/психология MA (Hons) 87% 0% 1% £70480 195 Oncampus на пълно работно време

Религиозни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гръцки език/теология & Религиозни науки MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
Теология и религиозни науки/политика MA (Hons) 83% 0% 1% £70480 186 Oncampus на пълно работно време
Социология/теология и религиозни науки MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 192 Oncampus на пълно работно време
Френски език/теология & Религиозни науки MA (Hons) 74% 0% 0% £79290 189 Oncampus на пълно работно време
Теология и религиозни науки/компютърни науки MA (Hons) 67% 5% 1% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Италиански език/теология & Религиозни науки MA (Hons) 83% 0% 15% £79290 199 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/теология & Религиозни изследвания MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 182 Oncampus на пълно работно време
Теология и религиозни науки MA (Hons) 83% 0% 0% £70480 182 Oncampus на пълно работно време
Шотландска литература/теология & Религиознание MA (Hons) 87% 1% 3% £81600 185 Oncampus на пълно работно време
Теология и религиозни науки/галийски език MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 182 Oncampus на пълно работно време
Математика/теология & Религиозни науки MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 197 Oncampus на пълно работно време
Теология и религиозни науки/руски език MA (Hons) 71% 5% 0% £79290 187 Oncampus на пълно работно време
Психология/теология и религиозни науки MA (Hons) 87% 0% 1% £81600 196 Oncampus на пълно работно време
Латински език/теология & Религиозни науки MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
Икономика/теология & Религиозни науки MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 187 Oncampus на пълно работно време
Цифрови медии и информационни изследвания/теология и религиозни изследвания MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 178 Oncampus на пълно работно време
Теология и религиозни науки/социални и обществени политики MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 191 Oncampus на пълно работно време
Немски език/теология & Религиозни науки MA (Hons) 53% 0% 10% £79290 184 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/теология & Религиозни изследвания MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 182 Oncampus на пълно работно време
Теология и религиозни науки/театрознание MA (Hons) 83% 0% 5% £70480 175 Oncampus на пълно работно време
Испански език/теология и религиозни науки MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 191 Oncampus на пълно работно време
Теология и религиозни науки/Сравнителна литература MA (Hons) 49% 15% 0% £70480 182 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/теология и религиозни науки MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 191 Oncampus на пълно работно време
История/теология & Религиозни науки MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 180 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Философия/теология & Религиозни изследвания MA (Hons) 75% 0% 1% £70480 183 Oncampus на пълно работно време
Философия/психология MA (Hons) 87% 0% 0% £70480 213 Oncampus на пълно работно време
Математика/философия MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 199 Oncampus на пълно работно време
Философия/Централна иamp; Източноевропейски изследвания MA (Hons) 71% 5% 0% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Централна и Източна Европа/философия (SocSci) MA (Hons) 71% 5% 0% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Икономика/философия MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания/философия MA (Hons) 75% 0% 5% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Италиански език/философия MA (Hons) 75% 0% 15% £79290 200 Oncampus на пълно работно време
Философия/политика MA (Hons) 83% 0% 0% £70480 187 Oncampus на пълно работно време
Философия/испански език MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 193 Oncampus на пълно работно време
Келтска цивилизация/философия MA (Hons) 75% 0% 5% £70480 185 Oncampus на пълно работно време
Немски език/философия MA (Hons) 53% 0% 10% £79290 185 Oncampus на пълно работно време
Философия/театрознание MA (Hons) 75% 0% 1% £70480 177 Oncampus на пълно работно време
География/философия MA (Hons) 75% 0% 1% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Цифрови медии и информационни изследвания/философия MA (Hons) 89% 0% 10% £70480 179 Oncampus на пълно работно време
Португалски език/философия MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 193 Oncampus на пълно работно време
Социология/философия MA (Hons) 90% 0% 10% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Сравнителна литература/философия MA (Hons) 49% 15% 0% £70480 183 Oncampus на пълно работно време
Философия/социология (SocSci) MA (Hons) 90% 0% 3% £70480 193 Oncampus на пълно работно време
Философия MA (Hons) 67% 0% 0% £70480 177 Oncampus на пълно работно време
Философия/руски език MA (Hons) 71% 5% 0% £79290 189 Oncampus на пълно работно време
История/философия MA (Hons) 77% 3% 5% £70480 181 Oncampus на пълно работно време
MA (Hons) 85% 0% 0% £70480 189 Oncampus на пълно работно време
Галски език/философия MA (Hons) 75% 0% 1% £70480 185 Oncampus на пълно работно време

История

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История (средновековна/съвременна или средновековна/съвременна/шотландска) MA (Hons) 75% 1% 3% £70480 £81600 180 Oncampus на пълно работно време
История/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 195 Oncampus на пълно работно време
История/италиански език MA (Hons) 77% 3% 15% £79290 197 Oncampus на пълно работно време
История/латински език MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 179 Oncampus на пълно работно време

Класически гръцки изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гръцки език MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 180 Oncampus на пълно работно време
Гръцки/латински език MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 180 Oncampus на пълно работно време
Гръцки език/история MA (Hons) 77% 3% 2% £70480 179 Oncampus на пълно работно време
Гръцки/испански език MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 190 Oncampus на пълно работно време

Латински изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Латински език/математика MA (Hons) 72% 0% 0% £70480 196 Oncampus на пълно работно време
Латинска MA (Hons) 96% 5% 0% £70480 180 Oncampus на пълно работно време
Латински/испански език MA (Hons) 83% 0% 8% £79290 190 Oncampus на пълно работно време

Класации на University of Glasgow в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 34 University of Glasgow

Често-задавани въпроси