University of Greenwich
Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Greenwich
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

94 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of Greenwich - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ландшафтна архитектура BA (Hons) 69% 4% 15% £16150 £17000 121 Oncampus на пълно работно време
Архитектура BA (Hons) 66% 5% 8% £16150 £17000 124 Oncampus на пълно работно време

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на строителството BSc (Hons) 78% 5% 25% £16150 £17000 138 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на бизнеса BA (Hons) 76% 10% 25% £15100 118 Oncampus на пълно работно време
Business Studies BA (Hons) 71% 10% 40% £16150 £17000 133 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (разширен) BA (Hons) 50% 10% 15% £16150 £17000 70 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и лидерство BA (Hons) 77% 10% 22% £16150 £17000 113 Oncampus на пълно работно време
Инженерен мениджмънт (разширен) BEng (Hons) 65% 5% 25% £16150 £17000 122 Oncampus на пълно работно време
Управление на туризма (разширено) BA (Hons) - - - £15100 - Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на туризма BA (Hons) 70% 10% 25% £16150 £17000 134 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси BA (Hons) 91% 10% 9% £16150 £17000 119 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финансови информационни системи BA (Hons) 81% 10% 15% £16150 £17000 132 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (разширено) BA (Hons) 91% 10% 8% £16150 £17000 70 Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси BA (Hons) 78% 5% 5% £16150 £17000 110 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси и инвестиционно банкиране BSc (Hons) 93% 10% 10% £16150 £17000 115 Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес с език BA (Hons) 57% 10% 10% £16150 £17000 131 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес BA (Hons) 70% 25% 34% £16150 124 Oncampus на пълно работно време

Реклама

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческа реклама и художествено ръководство BA (Hons) 69% 6% 5% £16150 £17000 132 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения (разширена) BSc (Hons) 48% 0% 23% £16150 125 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физическо възпитание и спорт (разширено) BA (Hons) 48% 0% 23% £15100 125 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда (разширено) BSc (Hons) - - 10% £16150 £17000 98 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и английски език BA (Hons) 84% 10% 10% £16150 £17000 115 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература с творческо писане BA (Hons) 100% 0% 0% £16150 £17000 115 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и английска литература BA (Hons) 89% 0% 0% £16150 £17000 116 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане BA (Hons) 81% 10% 0% £16150 £17000 129 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и литература BA (Hons) 84% 5% 10% £16150 £17000 112 Oncampus на пълно работно време
Английски език и преподаване на английски език BA (Hons) 84% 3% 10% £16150 £17000 117 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература BA (Hons) 89% 0% 5% £16150 £17000 115 Oncampus на пълно работно време

Конни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обучение и управление на конете FdSc - 5% 35% - 105 Oncampus на пълно работно време

Поведение на животните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна поведенческа наука и благосъстояние FdSc - 5% 10% - 105 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника (разширено) BEng (Hons) 65% 0% 5% £16150 £17000 110 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника BEng (Hons) 65% 0% 20% £16150 £17000 110 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Строително инженерство (разширено) BEng (Hons) 95% 0% 20% £16150 £17000 105 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство BEng (Hons) 95% 0% 10% £16150 £17000 119 Oncampus на пълно работно време

Логистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес закупуване и управление на веригата на доставките BA (Hons) 81% 0% 0% £16150 £17000 105 Oncampus на пълно работно време
Бизнес логистика и управление на транспорта BA (Hons) 100% 10% 15% £15100 £17000 123 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство BEng (Hons) 65% 5% 20% £16150 £17000 121 Oncampus на пълно работно време

Кибернетика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Кибернетика BEng (Hons) 65% 0% 10% £16150 £17000 110 Oncampus на пълно работно време
Кибернетика (разширена) BEng (Hons) 65% 0% 10% £16150 £17000 110 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Технология на машинното инженерство BEng (Hons) 45% 15% 6% £16150 £17000 123 Oncampus на пълно работно време
Механично инженерство BEng (Hons) 53% 10% 5% £16150 £17000 127 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство (разширено) BEng (Hons) 45% 15% 10% £16150 £17000 93 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Драма BA (Hons) 50% 0% 5% £16150 £17000 111 Oncampus на пълно работно време
Драма и английска литература BA (Hons) 89% 0% 0% £16150 £17000 127 Oncampus на пълно работно време

Анимация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Анимация BA (Hons) 61% 5% 0% £16150 £17000 128 Oncampus на пълно работно време
Дизайн и разработка на игри (моделиране и анимация) BSc - - - £16150 - Oncampus на пълно работно време

Музикален театър

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионален танцов и музикален театър BA (Hons) 71% - 4% £16150 £17000 159 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (игри) BSc 81% 7% 10% £16150 £17000 123 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 88% 10% 19% £16150 £17000 118 Oncampus на пълно работно време

Компютърна криминалистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебномедицинско и цифрово разследване с промишлен стаж BSc (Hons) 77% 10% 15% £16150 £17000 107 Oncampus на пълно работно време
Криминалистика и цифрово разследване BSc (Hons) 77% 10% 15% £16150 £17000 107 Oncampus на пълно работно време

Информационни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изчислителна техника (информационни системи) BSc 81% 7% 25% £16150 £17000 169 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство BEng (Hons) 81% 10% 25% £16150 £17000 127 Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (Изкуствен интелект) BSc 81% 7% 15% £16150 £17000 124 Oncampus на пълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Киберсигурност и цифрова криминалистика BSc (Hons) 81% 25% 20% £16150 £17000 147 Oncampus на пълно работно време

Бизнес компютри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес изчисления BSc (Hons) 69% 7% 15% £16150 £17000 136 Oncampus на пълно работно време

Медийни и комуникационни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медии и комуникации BA (Hons) 83% 0% 10% £16150 £17000 129 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филмови изследвания BA (Hons) 76% 6% 0% £16150 £17000 140 Oncampus на пълно работно време
Филмово и телевизионно производство BA (Hons) 84% 6% 5% £16150 £17000 133 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Статистика и анализ на данни BSc (Hons) 71% 10% 5% £16150 £17000 119 Oncampus на пълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществено здраве (разширено) BSc (Hons) 92% 20% 20% £15100 £17000 70 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука BSc (Hons) 70% 15% 5% £16150 £17000 126 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (разширени) BSc (Hons) 82% 0% 0% £16150 £17000 124 Oncampus на пълно работно време
Приложна биомедицинска наука BSc (Hons) 72% 10% 4% £16150 £17000 124 Oncampus на пълно работно време

Детски сестрински грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (Детски сестрински грижи) BSc (Hons) 89% 0% 11% £15100 133 Oncampus на пълно работно време

Парамедик наука

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Парамедицинска наука BSc (Hons) 76% 0% 5% £15500 £17000 136 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Хранене и здраве на човека (разширено) BSc (Hons) 78% 10% 15% £16150 £17000 125 Oncampus на пълно работно време
Хранене и здраве на човека BSc (Hons) 78% 10% 10% £16150 £17000 125 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (Сестрински грижи за възрастни) BSc (Hons) 97% 1% 2% £15100 £17000 148 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Акушерство BSc (Hons) - - - £17000 - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обучение по начална педагогика (2-годишна ускорена степен) BA (Hons) 66% 5% 8% £15100 109 Oncampus на пълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ранни години (допълване) BA (Hons) - - - £15100 £17000 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право на практика LLB (Hons) 63% 11% 12% £16150 £17000 117 Oncampus на пълно работно време
Закон (разширен) LLB 71% 11% 15% £16150 £17000 75 Oncampus на пълно работно време
Статут на старши по право LLB (Hons) 63% 11% 12% £16150 £17000 117 Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтични науки (разширено) BSc (Hons) 86% 3% 5% £16150 £17000 111 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични науки BSc (Hons) 86% 3% 5% £16150 £17000 112 Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминалистика с криминология BSc (Hons) 57% 0% 20% £16150 £17000 108 Oncampus на пълно работно време
Съдебна медицина (разширена) BSc (Hons) 77% 10% 0% £16150 £17000 96 Oncampus на пълно работно време
Криминалистика с криминология и промишлен стаж BSc (Hons) 77% 10% 15% £16150 £17000 129 Oncampus на пълно работно време
Съдебна медицина BSc (Hons) 92% 0% 20% £16150 £17000 114 Oncampus на пълно работно време
Съдебна медицина с промишлен стаж BSc (Hons) 77% 10% 15% £17000 107 Oncampus на пълно работно време
Криминалистика с криминология (разширена) BSc (Hons) 77% 10% 20% £16150 £17000 98 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес психология BSc (Hons) 78% 0% 10% £15100 £17000 113 Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика BA (Hons) 64% 10% 30% £16150 £17000 105 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология и криминология BSc (Hons) 92% 0% 20% £16150 £17000 119 Oncampus на пълно работно време
Криминология и криминална психология BSc (Hons) 68% 10% 4% £16150 £17000 121 Oncampus на пълно работно време
Криминология и криминална психология (разширено) BSc (Hons) 82% 6% 5% £16150 £17000 85 Oncampus на пълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология и наказателно правосъдие BA 80% 10% 8% £16150 £17000 124 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика BSc (Hons) 74% 10% 11% £15100 £17000 106 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална работа BA (Hons) 85% 0% 15% £15100 £17000 143 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и политика BA (Hons) 81% 7% 25% £16150 £17000 169 Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и социални грижи (Top-Up) BA (Hons) - - - £15100 £17000 - Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес предприемачество и иновации BA (Hons) 77% 10% 10% £16150 £17000 108 Oncampus на пълно работно време

39 Магистърски / следдипломни курсове на University of Greenwich - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ландшафтна архитектура MLA - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление и икономика на строителството MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Строителство и архитектурна среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Устойчиво проектиране и строителство на сгради MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложен мениджмънт на безопасността и качеството на храните с промишлена практика MSc - - - £21000 - Oncampus на пълно работно време
Инженерен мениджмънт с промишлена практика MSc - - - £21000 - Oncampus на пълно работно време

Управление на хотелиерството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен туризъм и управление на хотелиерството MA - - - £18150 - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на маркетинга MBA - - - £21000 - Oncampus на пълно работно време
Стратегически маркетинг MA - - - £16000 - Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси MA - - - £18150 - Oncampus на пълно работно време

Финансово управление

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансово управление и риск MSc - - - £18150 - Oncampus на пълно работно време

Недвижими имоти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Развитие и инвестиции в недвижими имоти MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси и инвестиции MSc - - - £18150 - Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сила и кондиция MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобални промени в околната среда MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане MA - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърно инженерство MEng 65% 0% 10% £16150 £17000 110 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машиностроене MEng 45% 15% 5% £16150 £17000 123 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника MEng 65% 0% 10% £16150 £17000 110 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство MEng 65% 5% 15% £16150 £17000 119 Oncampus на пълно работно време

Логистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Логистика и управление на веригата на доставките MA - - - £18150 - Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биотехнологии MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Производствено инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично и производствено инженерство MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време
Машинно и производствено инженерство с промишлена практика MSc - - - £21000 - Oncampus на пълно работно време

Екологично инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженерство на водите, отпадъците и околната среда с промишлена практика MSc - - - £21000 - Oncampus на пълно работно време

Електрическо захранване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електроенергетика с промишлена практика MSc - - - £21000 - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Строително инженерство с промишлена практика MSc - - - £21000 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (мрежово инженерство) MSc - - - £18150 - Oncampus на пълно работно време

Детски сестрински грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска степен по сестрински грижи (детски сестрински грижи) MSc 97% 1% 2% £16150 148 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска степен по сестрински грижи (сестрински грижи за възрастни) MSc - - - £16150 - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска степен по сестрински грижи (сестрински грижи за психично здраве) MSc - - - £16150 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно и търговско право LLM - - - £18150 - Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтични науки MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология (преобразуване на степента) MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международна криминология MA - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Детска и юношеска психология MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика MSc - - - £18150 - Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Симулация на междупрофесионално здравеопазване MSc (PG) - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Селското стопанство за устойчиво развитие MSc - - - £17450 - Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Иновации в областта на хранителните продукти с промишлен стаж MSc - - - £21000 - Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на University of Greenwich

34 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of Greenwich - Каталог

Количествено проучване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Количествена геодезия BSc (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Управление на хотелиерството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на хотелиерството BA (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес с финанси BA (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес с маркетинг BA (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време
Управление на маркетинга BA (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Реклама

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Реклама и цифрови маркетингови комуникации BA (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Туристически мениджмънт с език BA (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физическо възпитание и спорт BA (Hons) - - - £16150 - Oncampus на непълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) - - - £16150 - Oncampus на непълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда BSc (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химично инженерство (разширено) BEng - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Технология на електротехниката и електрониката BEng (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърно инженерство (разширено) BEng (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време
Компютърно инженерство BEng (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика и компютърни науки BSc (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време
Компютърни науки (мрежи) BSc - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време
Компютърни науки (киберсигурност) BSc - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време
Компютърни науки (Наука за данните) BSc - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разработване на игри BSc (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Финансова математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансова математика BSc (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (Сестрински грижи за психично здраве) BSc (Hons) - - - £16150 - Oncampus на непълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществено здраве BSc (Hons) - - - £15100 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Консултации

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология с консултиране BSc (Hons) - - - £15100 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ранни години BA (Hons) - - - £15100 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Закон LLB (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) - - - £15100 £17000 - Oncampus на непълно работно време
Психология (разширена) BSc (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време
Социология и психология BSc (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време
История и социология BA (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика и международни отношения BA (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика с икономика BSc (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг, дизайн и иновации (разширен) BEng (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време
Инженеринг, дизайн и иновации BEng (Hons) - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

32 Магистърски / следдипломни курсове на University of Greenwich - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ландшафтна архитектура MA - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време
Архитектурна практика (освобождаване по част 3 на ARB/RIBA) PgDip - - - £5500 £5775 - Oncampus на непълно работно време
Архитектура (част 2) MArch - - - £17000 - Oncampus на непълно работно време
Архитектура, ландшафт и урбанизъм MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на строителни проекти MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Реклама

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Стратегическа реклама и маркетингови комуникации MA - - - £16000 - Oncampus на непълно работно време

Управление на събития

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на международни събития MA - - - £18150 - Смесени на непълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес MA - - - £18150 - Oncampus на непълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно банкиране и финанси MSc - - - £18750 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изпълнителна магистратура по бизнес администрация MBA (Exec) - - - £18500 - Oncampus на непълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси MSc - - - £18150 - Oncampus на непълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време
Гражданско инженерство MEng - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Кибернетика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Кибернетика MEng - - - £16150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Логистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобално управление на доставките MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Електрическо захранване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електроенергетика MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Уеб и мултимедиен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Уеб дизайн и планиране на съдържанието MA - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на продуктовия дизайн MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машинна интелигентност MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни науки MSc - - - £18150 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес информационни технологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на бизнес информационните технологии MSc - - - £18150 - Oncampus на непълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърна криминалистика и киберсигурност MSc - - - £18150 - Oncampus на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за данните MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Информационни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изчислителни и информационни системи MSc - - - £17275 - Oncampus на непълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по филмово производство MA - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Околна среда и обществено здраве

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобално обществено здраве MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Съдебна психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съдебна психология MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална психология MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология, пол и сексуалност MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време
Криминология и криминална психология MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Социална работа

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по социална работа MA (PG) - - - £8150 £17000 - Oncampus на непълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Иновации в областта на храните MSc - - - £17450 - Oncampus на непълно работно време

Всички онлайн курсове на University of Greenwich

1 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of Greenwich - Каталог

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес със счетоводство (3. година на обучение) BA (Hons) - - - £15100 - На линия на непълно работно време

Класации на University of Greenwich в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 27 университетски класации на University of Greenwich

Често-задавани въпроси