University of Keele Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Keele
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

201 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на University of Keele - Каталог

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика и финанси BSc (Hons) - 0% 0% - 97 Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси с подготвителна година BA (Hons) - 0% 10% - 104 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт и маркетинг с подготвителна година BA (Hons) - 0% 0% - 113 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и маркетинг BA (Hons) - 0% 0% - 113 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг и медии BA (Hons) - 0% 0% - 112 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт и маркетинг BA (Hons) - 0% 5% - 110 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт с начална година BA (Hons) - 5% 6% - 119 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и счетоводство с начална година BSc (Hons) - 5% 6% - 112 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и финанси BSc (Hons) - 5% 6% - 111 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт с подготвителна година BA (Hons) - 0% 5% - 115 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и човешки ресурси с Foundation Year BA (Hons) - 0% 5% - 122 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса и счетоводство BSc (Hons) - 5% 6% - 112 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес мениджмънт BA (Hons) - 0% 10% - 109 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и финанси с година на основаване BA (Hons) - 5% 5% - 132 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси с година на обучение BA (Hons) - 5% 5% - 52 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси BSc (Hons) - 0% 5% - 119 Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт и човешки ресурси BA (Hons) - 0% 5% - 122 Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Екология и опазване на околната среда с подготвителна година BSc (Hons) - 1% 4% - 124 Oncampus на пълно работно време
Екология и опазване на околната среда BSc (Hons) - 1% 4% - 124 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за рехабилитацията и физическите упражнения BSc (Hons) - 10% 0% - 131 Oncampus на пълно работно време
Наука за рехабилитацията и физическите упражнения с подготвителна година BSc (Hons) - 10% 0% - 75 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биохимия с подготвителна година BSc (Hons) - 0% 10% - 78 Oncampus на пълно работно време
Биохимия BSc (Hons) - 0% 0% - 130 Oncampus на пълно работно време
Биохимия и биология на човека BSc (Hons) - 0% 10% - 131 Oncampus на пълно работно време
Биохимия и химия BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биохимия и медицинска химия BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биохимия и биология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биология на човека

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биология на човека с година на основаване BSc (Hons) - 1% 10% - 131 Oncampus на пълно работно време
Биология и психология на човека BSc (Hons) - 4% 5% - 138 Oncampus на пълно работно време
Криминалистика и биология на човека BSc (Hons) - 5% 15% - 161 Oncampus на пълно работно време
Наука за данните и биология на човека BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биология на човека и математика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геология (Приложна геофизика) BSc (Hons) - 5% 5% - 111 Oncampus на пълно работно време
Геология (Вулканология) BSc (Hons) - 5% 5% - 111 Oncampus на пълно работно време
Геология и физическа география с начална година BSc (Hons) - 5% 0% - 122 Oncampus на пълно работно време
Геология (геоинформатика) BSc (Hons) - 5% 5% - 111 Oncampus на пълно работно време
Геология BSc (Hons) - 10% 0% - 117 Oncampus на пълно работно време
Геология и физическа география BSc (Hons) - 5% 0% - 129 Oncampus на пълно работно време
Медицинска химия и геология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Астрофизика и геология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

География

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
География с начална година BSc (Hons) - 0% 10% - 119 Oncampus на пълно работно време
География BSc (Hons) - 0% 15% - 110 Oncampus на пълно работно време
География с начална година BA (Hons) - 0% 10% - 119 Oncampus на пълно работно време
Биология и география BSc (Hons) - 0% 2% - 121 Oncampus на пълно работно време
География BA (Hons) - 0% 15% - 117 Oncampus на пълно работно време
География и социология BA (Hons) - 5% 9% - 119 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и география BA (Hons) - 0% 10% - 119 Oncampus на пълно работно време
География и политика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
География и история BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
География и математика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за околната среда BSc (Hons) - 0% 5% - 117 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда с начална година BSc (Hons) - 0% 5% - 104 Oncampus на пълно работно време
Химия и науки за околната среда BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наука за околната среда и география BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда и физика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биология и науки за околната среда BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наука за околната среда и медицинска химия BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Екологична геонаука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геология (Науки за околната среда) BSc (Hons) - 5% 5% - 111 Oncampus на пълно работно време

Управление на околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Околна среда и устойчивост BA/BSc (Hons) - 0% 0% - 104 Oncampus на пълно работно време
Околна среда и устойчивост с година на основаване BA/BSc (Hons) - 0% 5% - 104 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска литература и творческо писане BA (Hons) - 0% 0% - 126 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания и творческо писане BA (Hons) - 0% 0% - 117 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания и творческо писане с година на основаване BA (Hons) - 0% 0% - 117 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и творческо писане с подготвителна година BA (Hons) - 5% 0% - 117 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска литература и история BA (Hons) - 5% 0% - 118 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и психология BSc (Hons) - 4% 4% - 118 Oncampus на пълно работно време
Английска литература BA (Hons) - 0% 0% - 112 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и философия BA (Hons) - 5% 0% - 111 Oncampus на пълно работно време
Английска литература с подготвителна година BA (Hons) - 5% 0% - 114 Oncampus на пълно работно време
Образование и английска литература BA (Hons) - 5% 0% - 128 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Музикална продукция и психология BSc (Hons) - 4% 4% - 107 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и музикална продукция BSc (Hons) - 5% 9% - 102 Oncampus на пълно работно време
Музикална продукция и звуков дизайн BA (Hons) - 5% 10% - 91 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и музикална продукция BA (Hons) - 0% 5% - 102 Oncampus на пълно работно време
Производство на медии и музика BA (Hons) - 0% 5% - 103 Oncampus на пълно работно време
Музикално продуциране и звуков дизайн с година на основаване BA (Hons) - 5% 10% - 91 Oncampus на пълно работно време
Музикално продуцентство с година на основаване BA (Hons) - 5% 10% - 91 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки BSc (Hons) - 5% 15% - 112 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и математика BSc (Hons) - 10% 0% - 116 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Софтуерно инженерство) BSc (Hons) - 5% 9% - 110 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (киберсигурност) BSc (Hons) - 5% 9% - 112 Oncampus на пълно работно време
Астрофизика и компютърни науки BSc (Hons) - 0% 5% - 119 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (игри) BSc (Hons) - 4% 4% - 118 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и физика BSc (Hons) - 10% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Наука за данните с приложна бизнес информатика BSc (Hons) - 5% 9% - 112 Oncampus на пълно работно време
Биология и компютърни науки BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и криминалистика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (разработване на уеб и приложения) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за данните с подготвителна година BSc (Hons) - 5% 9% - 112 Oncampus на пълно работно време
Наука за данните BSc (Hons) - 5% 9% - 112 Oncampus на пълно работно време
Биология и наука за данните BSc (Hons) - 0% 0% - 116 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и наука за данните BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наука за данните и физика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (Изкуствен интелект) BSc (Hons) - 5% 9% - 111 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска литература и кинознание BA (Hons) - 5% 0% - 115 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания и музикална продукция BA (Hons) - 5% 10% - 91 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания и медии BA (Hons) - 0% 5% - 116 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания BA (Hons) - 0% 5% - 116 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания с година на обучение BA (Hons) - 0% 5% - 116 Oncampus на пълно работно време

Приложна математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика (Приложна математика) BSc (Hons) - 10% 5% - 120 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика (със статистика) BSc (Hons) - 10% 5% - 120 Oncampus на пълно работно време

Чиста математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика (Чиста математика) BSc (Hons) - 10% 5% - 120 Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съдебна медицина и неврология BSc (Hons) - 3% 3% - 138 Oncampus на пълно работно време
Неврология BSc (Hons) - 0% 5% - 133 Oncampus на пълно работно време
Биохимия и неврология BSc (Hons) - 3% 0% - 129 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и неврология BSc (Hons) - 3% 3% - 115 Oncampus на пълно работно време
Неврология с година на обучение BSc (Hons) - 5% 5% - 85 Oncampus на пълно работно време
Наука за данните и неврология BSc (Hons) - 3% 3% - 115 Oncampus на пълно работно време
Неврология и психология BSc (Hons) - 0% 10% - 154 Oncampus на пълно работно време
Медицинска химия и неврология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Химия и неврология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Консултации

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология с консултиране с подготвителна година BSc (Hons) - 4% 0% - 70 Oncampus на пълно работно време
Психология с консултиране BSc (Hons) - 4% 5% - 137 Oncampus на пълно работно време

Акушерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Акушерство с година на основаване BMid (Hons) - 0% 5% - 168 Oncampus на пълно работно време
Акушерство BSc (Hons) - 0% 5% - 168 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (психично здраве) BSc (Hons) - 0% 5% - 142 Oncampus на пълно работно време
Медицински сестри (психично здраве) с година на основаване BN (Hons) - 0% 5% - 127 Oncampus на пълно работно време

Диагностични изображения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Рентгенография (диагностична визуализация) с година на основаване BSc (Hons) - 0% 0% - 157 Oncampus на пълно работно време
Рентгенография (диагностична визуализация) BSc (Hons) - 0% 10% - 147 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицинска наука BSc (Hons) - 2% 2% - 131 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки с година на обучение BSc (Hons) - 5% 5% - 88 Oncampus на пълно работно време

Тъканно инженерство и регенеративна медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биоинженерство (регенеративна медицина) с година на основаване BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биоинженерство (регенеративна медицина) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование с начална година BA (Hons) - 5% 15% - 142 Oncampus на пълно работно време
Образование и история BA (Hons) - 5% 5% - 132 Oncampus на пълно работно време
Образование и математика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с професионална правна практика LLB (Hons) - 7% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Право с подготвителна година LLB (Hons) - 7% 0% - 49 Oncampus на пълно работно време
Право (прием на дипломанти) LLB (Hons) - 7% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Право с политика с подготвителна година LLB (Hons) - 5% 4% - 113 Oncampus на пълно работно време
Право с професионална правна практика с година на основаване LLB (Hons) - 7% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Право LLB (Hons) - 8% 6% - 121 Oncampus на пълно работно време
Право с политика LLB (Hons) - 5% 5% - 111 Oncampus на пълно работно време
Право с бизнес LLB (Hons) - 7% 0% - 117 Oncampus на пълно работно време
Право с бизнес с подготвителна година LLB (Hons) - 7% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицинска химия с начална година BSc (Hons) - 5% 10% - 108 Oncampus на пълно работно време
Химия с медицинска химия BSc (Hons) - 5% 10% - 108 Oncampus на пълно работно време
Медицинска химия и математика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Химия с медицинска химия с година на промишлен стаж BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Астрофизика и химия BSc (Hons) - 0% 5% - 117 Oncampus на пълно работно време
Астрофизика и математика BSc (Hons) - 0% 5% - 123 Oncampus на пълно работно време
Физика с астрофизика BSc (Hons) - 10% 10% - 112 Oncampus на пълно работно време
Физика с астрофизика с подготвителна година BSc (Hons) - 10% 10% - 83 Oncampus на пълно работно време
Астрофизика с подготвителна година BSc (Hons) - 0% 5% - 126 Oncampus на пълно работно време
Астрофизика и образование BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Астрофизика и медицинска химия BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Астрофизика и наука за данните BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фармацевтична наука BSc (Hons) - 2% 5% - 134 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтични науки с година на основаване BSc (Hons) - 2% 5% - 134 Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия и криминалистика BSc (Hons) - 5% 10% - 129 Oncampus на пълно работно време
Криминалистика с година на обучение BSc (Hons) - 5% 0% - 103 Oncampus на пълно работно време
Съдебна медицина BSc (Hons) - 5% 5% - 141 Oncampus на пълно работно време
Криминалистика и криминология с година на обучение BSc (Hons) - 5% 4% - 126 Oncampus на пълно работно време
Биология и криминалистика BSc (Hons) - 0% 2% - 128 Oncampus на пълно работно време
Криминалистика и криминология BSc (Hons) - 5% 10% - 146 Oncampus на пълно работно време
Медицинска химия и криминалистика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Криминалистика и психология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) - 3% 3% - 126 Oncampus на пълно работно време
Психология и образование с година на обучение BSc (Hons) - 4% 4% - 132 Oncampus на пълно работно време
Психология и социология BSc (Hons) - 4% 4% - 121 Oncampus на пълно работно време
Психология с начална година BSc (Hons) - 0% 0% - 62 Oncampus на пълно работно време
История и психология BSc (Hons) - 4% 4% - 123 Oncampus на пълно работно време
Психология с година на стаж BSc (Hons) - 4% 4% - 123 Oncampus на пълно работно време
Психология и образование BSc (Hons) - 4% 0% - 144 Oncampus на пълно работно време
Математика и психология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Бизнес и психология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биология и психология BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политика BA (Hons) - 0% 0% - 138 Oncampus на пълно работно време
История и политика BA (Hons) - 10% 0% - 108 Oncampus на пълно работно време
Политика с година на основаване BA (Hons) - 5% 4% - 115 Oncampus на пълно работно време
Социални и политически науки с подготвителна година BSc (Hons) - 5% 4% - 115 Oncampus на пълно работно време
Социални и политически науки BSc (Hons) - 5% 4% - 115 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История и международни отношения BA (Hons) - 5% 10% - 133 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и политика BA (Hons) - 0% 0% - 122 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения с подготвителна година BA (Hons) - 5% 4% - 115 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения BA (Hons) - 0% 0% - 115 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с криминология LLB (Hons) - 0% 5% - 131 Oncampus на пълно работно време
Криминология с начална година BA (Hons) - 5% 0% - 120 Oncampus на пълно работно време
Криминология BA (Hons) - 10% 10% - 110 Oncampus на пълно работно време
Криминология и история BA (Hons) - 5% 0% - 127 Oncampus на пълно работно време
Право с криминология с подготвителна година LLB (Hons) - 5% 9% - 116 Oncampus на пълно работно време
Психология и криминология BSc (Hons) - 4% 5% - 129 Oncampus на пълно работно време
Криминология и социология BA (Hons) - 0% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Образование и социология BA (Hons) - 5% 9% - 131 Oncampus на пълно работно време
Социология с начална година BA (Hons) - 5% 9% - 120 Oncampus на пълно работно време
Медии и социология BA (Hons) - 5% 9% - 118 Oncampus на пълно работно време
Социология BA (Hons) - 0% 20% - 126 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална работа с начална година BA (Hons) - 0% 10% - 110 Oncampus на пълно работно време
Социална работа BA (Hons) - 0% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономика (с едно отличие) с година на обучение BA (Hons) - 0% 10% - 105 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc (Hons) - 0% 10% - 112 Oncampus на пълно работно време
Икономика и математика BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международна политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно управление и политика с година на основаване BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Философия BA (Hons) - 5% 0% - 116 Oncampus на пълно работно време
Математика и философия BSc (Hons) - 10% 5% - 115 Oncampus на пълно работно време
Философия и психология BSc (Hons) - 4% 15% - 125 Oncampus на пълно работно време
Философия с начална година BA (Hons) - 5% 5% - 109 Oncampus на пълно работно време
Философия и политика BA (Hons) - 5% 0% - 107 Oncampus на пълно работно време
Образование и философия BA (Hons) - 5% 5% - 125 Oncampus на пълно работно време

Свободни изкуства

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Свободни изкуства с година на основаване BA (Hons) - - 0% - - Oncampus на пълно работно време
Свободни изкуства BA (Hons) - - 0% - - Oncampus на пълно работно време

20 Магистърски / следдипломни курсове на University of Keele - Каталог

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Мениджмънт с интегрирани магистърски програми MSci (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биохимия с интегрирани магистърски програми MSc - 0% 5% - 121 Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Екология и опазване на околната среда с интегрирана магистърска програма Msci (Hons) - 1% 4% - 124 Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геология с начална година MGeol - 5% 5% - 111 Oncampus на пълно работно време
Геология с интегрирани магистърски програми MGeol (Hons) - 5% 5% - 111 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки с интегрирана магистърска степен MComp (Hons) - 5% 0% - 136 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки с начална година MComp (Hons) - 0% 15% - 72 Oncampus на пълно работно време
Наука за данните с приложна бизнес информатика с година на основаване Msci (Hons) - 5% 9% - 112 Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физиотерапия с начална година Msci (Hons) - 5% 0% - 133 Oncampus на пълно работно време
Физиотерапия с интегрирана магистърска степен Msci (Hons) - 5% 2% - 145 Oncampus на пълно работно време

Аптека

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Аптека MPharm (Hons) - 0% 4% - 141 Oncampus на пълно работно време
Фармация с начална година MPharm (Hons) - 0% 5% - 107 Oncampus на пълно работно време

Парамедик наука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Парамедицинска наука с интегрирана магистърска степен MSc - 10% 0% - 138 Oncampus на пълно работно време

Бизнес право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно търговско и бизнес право LLM - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химия с медицинска химия с подготвителна година MChem - 5% 0% - 115 Oncampus на пълно работно време
Химия с медицинска химия с интегрирана магистърска степен MChem - 5% 10% - 108 Oncampus на пълно работно време

Съдебна медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съдебна медицина с интегрирани магистърски програми Msci (Hons) - 5% 10% - 108 Oncampus на пълно работно време
Съдебна медицина с интегрирана магистърска програма с година на основаване MSc - 5% 4% - 132 Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална работа MA (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Свободни изкуства

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Свободни изкуства с интегрирана магистърска програма MLibArts - - 0% - - Oncampus на пълно работно време

Класации на University of Keele в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 26 University of Keele

Често-задавани въпроси