University of Liverpool Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Liverpool
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

146 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на University of Liverpool - Каталог

Архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Архитектура BA (Hons) - 6% 2% - 162 Oncampus на пълно работно време

Градско и регионално планиране

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Градско планиране BA (Hons) - 0% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт с една година в индустрията BA (Hons) - 1% 3% - 145 Oncampus на пълно работно време
Право и бизнес BA (Hons) - 3% 2% - 145 Oncampus на пълно работно време
Управление на бизнеса BA (Hons) - 2% 4% - 146 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с френски език BA (Hons) - 0% 5% - 144 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Маркетинг BA (Hons) - 5% 1% - 161 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг с година в индустрията BA (Hons) - 0% 5% - 165 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика с финанси BSc (Hons) - 0% 1% - 149 Oncampus на пълно работно време
Финансови изчисления с година в индустрията BSc (Hons) - 2% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време
Финансови изчисления BSc (Hons) - 2% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси BA (Hons) - 0% 0% - 139 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси с една година в индустрията BA (Hons) - 0% 4% - 138 Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международен бизнес BA (Hons) - 5% 3% - 135 Oncampus на пълно работно време
Политика и международен бизнес BA (Hons) - 0% 0% - 148 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес с година в индустрията BA (Hons) - 0% 3% - 136 Oncampus на пълно работно време

Актюерски науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Актюерска математика BSc (Hons) - 0% 5% - 158 Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Зоология BSc (Hons) - 0% 0% - 138 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биохимия BSc (Hons) - 5% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биологични науки BSc (Hons) - 2% 6% - 135 Oncampus на пълно работно време
Фондация "Биологични науки" (1+3) BSc (Hons) - 2% 2% - 148 Oncampus на пълно работно време

Морска биология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Морска биология с океанография BSc (Hons) - 5% 0% - 168 Oncampus на пълно работно време
Морска биология BSc (Hons) - 10% 0% - 154 Oncampus на пълно работно време

Микробиология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Микробиология и инфекции BSc (Hons) - 0% 0% - 159 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за околната среда BSc (Hons) - 10% 0% - 144 Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геология BSc (Hons) - 0% 0% - 141 Oncampus на пълно работно време
Геофизика (Геология) BSc (Hons) - 0% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време
Геология с физическа география BSc (Hons) - 0% 0% - 151 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
География BA (Hons) - 4% 0% - 135 Oncampus на пълно работно време
География и океанография BSc (Hons) - 0% 0% - 151 Oncampus на пълно работно време
География и планиране BA (Hons) - 0% 10% - 132 Oncampus на пълно работно време
География (наука) BSc (Hons) - 0% 1% - 130 Oncampus на пълно работно време
География (основи) (1+3) BSc (Hons) - 0% 1% - 138 Oncampus на пълно работно време

Науки за океана

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за океана BSc (Hons) - 0% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време

Наука за климата

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за климата BSc (Hons) - 0% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време
Математика с науки за океана и климата BSc (Hons) - 5% 1% - 157 Oncampus на пълно работно време

Науки за Земята

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за Земята (фундамент) (1+3) BSc (Hons) - 0% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време

Екологична геонаука

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Екологична геонаука BSc (Hons) - 0% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време

Американски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Испанистика (испански, каталонски, португалски, латиноамерикански изследвания) BA (Hons) - 15% 0% - 138 Oncampus на пълно работно време

Китаистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Китаистика и английски език BA (Hons) - 5% 1% - 147 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска литература BA (Hons) - 0% 3% - 142 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски с португалски BA (Hons) - 0% 0% - 127 Oncampus на пълно работно време

Ирландски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Ирландски изследвания BA (Hons) - 3% 5% - 143 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език BA (Hons) - 0% 5% - 148 Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съвременни езици (тройна дисциплина) BA (Hons) - 15% 0% - 146 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика и музикални технологии BSc (Hons) - 5% 1% - 155 Oncampus на пълно работно време
Музика BA (Hons) - 10% 5% - 170 Oncampus на пълно работно време
Популярна музика с испански език BA (Hons) - 0% 1% - 160 Oncampus на пълно работно време
Популярна музика BA (Hons) - 10% 5% - 165 Oncampus на пълно работно време
Музика/Популярна музика BA (Hons) - 5% 5% - 172 Oncampus на пълно работно време
Музика и технологии BA (Hons) - 5% 0% - 173 Oncampus на пълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженеринг на продуктовия дизайн BEng (Hons) - 2% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на продуктовия дизайн с година в индустрията BEng (Hons) - 2% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки с разработване на софтуер BSc (Hons) - 0% 5% - 155 Oncampus на пълно работно време
Математика и компютърни науки с една година в индустрията BSc (Hons) - 5% 1% - 140 Oncampus на пълно работно време
Математика и компютърни науки BSc (Hons) - 5% 0% - 141 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (фундамент) (1+3) BSc (Hons) - 3% 2% - 142 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки с разработване на софтуер с една година в индустрията BSc (Hons) - 0% 5% - 155 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) - 0% 2% - 139 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (с една година в индустрията) BSc (Hons) - 0% 0% - 159 Oncampus на пълно работно време

Медийни и комуникационни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Комуникации, медии и политика BA (Hons) - 4% 2% - 140 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Филмови изследвания BA (Hons) - 3% 20% - 133 Oncampus на пълно работно време

Математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математически науки (фундамент) (1+3) BSc (Hons) - 5% 1% - 150 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика и статистика BSc (Hons) - 5% 0% - 159 Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Основи на професиите в областта на здравето на хората и животните (Физиотерапия) (Година 0) BSc (Hons) - 2% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време
Физиотерапия BSc (Hons) - 2% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време

Терапевтично изобразяване

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Терапевтична радиография и онкология BSc (Hons) - 2% 4% - 167 Oncampus на пълно работно време
Основи на професиите в областта на здравето на хората и животните (терапевтична радиотерапия и онкология) (Година 0) BSc (Hons) - 2% 4% - 167 Oncampus на пълно работно време

Клинична стоматология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Стоматологична хирургия BDS - 0% 1% - 159 Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Професионална терапия BSc (Hons) - 0% 2% - 136 Oncampus на пълно работно време
Основи на професиите в областта на здравето на хората и животните (ерготерапия) (Година 0) BSc (Hons) - 0% 2% - 136 Oncampus на пълно работно време

Ортоптика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Ортоптика BSc (Hons) - 0% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време
Основи на професиите в областта на здравето на хората и животните (Ортопедия) (Година 0) BSc (Hons) - 0% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време

Зъболекарство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Foundation to Human and Animal Health Professions (Dentistry) (Year 0) BDS - 0% 1% - 160 Oncampus на пълно работно време
Стоматологична терапия BSc (Hons) - 0% 0% - 160 Oncampus на пълно работно време
Основи на професиите в областта на здравето на хората и животните (дентална терапия) (Година 0) BSc (Hons) - 0% 1% - 160 Oncampus на пълно работно време

Анатомия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Анатомия и биология на човека BSc (Hons) - 0% 5% - 152 Oncampus на пълно работно време

Медицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки BSc (Hons) - 5% 1% - 154 Oncampus на пълно работно време

Диагностични изображения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Основи на професиите в областта на здравето на хората и животните (диагностична радиография) (Година 0) BSc (Hons) - 2% 4% - 167 Oncampus на пълно работно време
Диагностична рентгенография BSc (Hons) - 2% 4% - 167 Oncampus на пълно работно време

Ветеринарна медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биоветеринарна наука BSc (Hons) - 0% 10% - 167 Oncampus на пълно работно време
Ветеринарна наука BVSc - 3% 1% - 184 Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Фармакология BSc (Hons) - 5% 0% - 160 Oncampus на пълно работно време

Архитектурно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Архитектурно инженерство BEng (Hons) - 5% 2% - 151 Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Мехатроника и роботизирани системи с година в индустрията BEng (Hons) - 10% 0% - 139 Oncampus на пълно работно време
Мехатроника и роботизирани системи BEng (Hons) - 15% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машиностроене BEng (Hons) - 5% 1% - 145 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с година в индустрията BEng (Hons) - 5% 2% - 146 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Строително инженерство с година в индустрията BEng (Hons) - 5% 2% - 151 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство BEng (Hons) - 10% 3% - 155 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника BEng (Hons) - 0% 0% - 126 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и електронно инженерство BEng (Hons) - 0% 5% - 134 Oncampus на пълно работно време
Електроинженерство и електроника с една година в индустрията BEng (Hons) - 0% 0% - 126 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и електронно инженерство с една година в индустрията BEng (Hons) - 0% 0% - 134 Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство с обучение на пилоти BEng (Hons) - 0% 0% - 141 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство с обучение на пилоти с една година в индустрията BEng (Hons) - 0% 3% - 147 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство BEng (Hons) - 0% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство с година в индустрията BEng (Hons) - 0% 2% - 151 Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Химически науки (основи) (1+3) BSc (Hons) - 0% 4% - 149 Oncampus на пълно работно време

Авионика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Авионосни системи BEng (Hons) - 0% 0% - 147 Oncampus на пълно работно време
Авиономични системи с година в индустрията BEng (Hons) - 0% 3% - 147 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Китаистика и право BA (Hons) - 3% 5% - 142 Oncampus на пълно работно време
Право LLB (Hons) - 3% 1% - 149 Oncampus на пълно работно време
Право с политика LLB (Hons) - 4% 2% - 167 Oncampus на пълно работно време
Право с една година в чужбина LLB (Hons) - 20% 4% - 143 Oncampus на пълно работно време

Лекарствена химия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицинска химия BSc (Hons) - 0% 0% - 143 Oncampus на пълно работно време

Медицинска физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика с медицински приложения BSc (Hons) - 5% 0% - 149 Oncampus на пълно работно време

Физически науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физика с ядрена наука BSc (Hons) - 5% 1% - 161 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология (програма 2+2 с елемент "Фондация") BSc (Hons) - 0% 0% - 143 Oncampus на пълно работно време
Психология BSc (Hons) - 3% 3% - 142 Oncampus на пълно работно време

Здравни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Основи на професиите в областта на здравето на хората и животните (медицински сестри) (Година 0) BN (Hons) - 2% 6% - 135 Oncampus на пълно работно време
Основи на професиите в областта на здравеопазването на хората и животните (Ветеринарни науки) (Година 0) BVSc - 3% 1% - 184 Oncampus на пълно работно време
Основи на професиите в областта на здравето на хората и животните (медицина) (Година 0) MB ChB - 0% 0% - 173 Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политика BA (Hons) - 0% 2% - 141 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) - 5% 5% - 130 Oncampus на пълно работно време
Социология и италиански език BA (Hons) - 0% 1% - 160 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни отношения с баските BA (Hons) - 5% 0% - 152 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения BA (Hons) - 10% 0% - 128 Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика BA (Hons) - 5% 10% - 143 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика с година в индустрията BA (Hons) - 0% 0% - 139 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика и икономика BSc (Hons) - 5% 1% - 148 Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc (Hons) - 5% 0% - 155 Oncampus на пълно работно време
Икономика с година в индустрията BSc (Hons) - 6% 0% - 147 Oncampus на пълно работно време
Китаистика и икономика BA (Hons) - 5% 2% - 146 Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология с криминология BA (Hons) - 5% 4% - 139 Oncampus на пълно работно време
Криминология със социална политика BA (Hons) - 5% 4% - 140 Oncampus на пълно работно време
Криминология BA (Hons) - 5% 4% - 138 Oncampus на пълно работно време
Право с криминология LLB (Hons) - 5% 4% - 147 Oncampus на пълно работно време
Криминология със социология BA (Hons) - 5% 4% - 139 Oncampus на пълно работно време

Социална политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология със социална политика BA (Hons) - 5% 4% - 140 Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Еволюционна антропология BSc (Hons) - 0% 5% - 125 Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Древна история BA (Hons) - 0% 0% - 115 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика и философия BA (Hons) - 5% 1% - 147 Oncampus на пълно работно време
Философия, политика и икономика с година в индустрията BA (Hons) - 6% 2% - 142 Oncampus на пълно работно време
Философия и политика BA (Hons) - 4% 2% - 136 Oncampus на пълно работно време
Философия BA (Hons) - 10% 5% - 140 Oncampus на пълно работно време
Право с философия LLB (Hons) - 3% 2% - 150 Oncampus на пълно работно време
Философия, политика и икономика BA (Hons) - 6% 5% - 143 Oncampus на пълно работно време
Философия с изучаване на дизайн на игри BA (Hons) - 10% 5% - 140 Oncampus на пълно работно време

Класически изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Класика BA (Hons) - 0% 5% - 138 Oncampus на пълно работно време
Класически изследвания BA (Hons) - 0% 5% - 139 Oncampus на пълно работно време
Класически с каталонски BA (Hons) - 0% 0% - 134 Oncampus на пълно работно време

Египтология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Египтология BA (Hons) - 0% 0% - 131 Oncampus на пълно работно време
Китаистика и египтология BA (Hons) - 6% 5% - 143 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Археология на древните цивилизации BA (Hons) - 0% 10% - 131 Oncampus на пълно работно време
Археология (изкуства) BA (Hons) - 0% 5% - 144 Oncampus на пълно работно време

47 Магистърски / следдипломни курсове на University of Liverpool - Каталог

Градско и регионално планиране

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Градско и регионално планиране MPlan - 0% 0% - 149 Oncampus на пълно работно време

Архитектура

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Архитектура MA - - - £21350 - Oncampus на пълно работно време
Устойчивост на климата и екологична устойчивост в архитектурата (CRESTA) MSc - - - £21350 - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Цифров маркетинг и анализ MSc - - - £25000 - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси MSc (PG) - - - £28000 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финанси и управление на инвестициите MSc - - - £28000 - Oncampus на пълно работно време

Морска биология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Морска биология MMarBiol - 5% 0% - 143 Oncampus на пълно работно време

Имунология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инфекции и имунитет MSc - - - £24750 - Oncampus на пълно работно време

Геология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Геология MESci - 0% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време
Геология и геофизика MESci - 0% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време

Науки за океана

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Науки за океана MOSci - 0% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време

Изменение на климата

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Околна среда и изменение на климата MSc - - - £24150 - Oncampus на пълно работно време

Дизайн на продукта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Инженерен дизайн на продукти MEng (Hons) - 2% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на продуктовия дизайн с година в индустрията MEng (Hons) - 2% 0% - 164 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки с година в индустрията MEng (Hons) - 3% 2% - 134 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки MEng (Hons) - 3% 0% - 150 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки за напреднали с година в индустрията MSc (PG) - - - £31650 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки за напреднали MSc - - - £26350 - Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за данните и изкуствен интелект с година в индустрията MSc - - - £31650 - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за данните и комуникация MSc - - - £21400 - Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Медицинска химия с фармакология MChem (Hons) - 5% 0% - 178 Oncampus на пълно работно време

Аеронавигационно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Аерокосмическо инженерство с година в индустрията MEng (Hons) - 0% 3% - 147 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство с обучение на пилоти с една година в индустрията MEng (Hons) - 0% 3% - 147 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство с обучение на пилоти MEng (Hons) - 0% 3% - 147 Oncampus на пълно работно време
Аерокосмическо инженерство MEng (Hons) - 0% 0% - 166 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника MEng (Hons) - 0% 0% - 126 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и електронно инженерство MEng (Hons) - 0% 0% - 134 Oncampus на пълно работно време
Електроинженерство и електроника с една година в индустрията MEng (Hons) - 0% 0% - 126 Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Мехатроника и роботизирани системи с година в индустрията MEng (Hons) - 10% 0% - 139 Oncampus на пълно работно време
Мехатроника и роботизирани системи MEng (Hons) - 10% 0% - 139 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Механично инженерство MEng (Hons) - 5% 0% - 183 Oncampus на пълно работно време
Машинно инженерство с една година в индустрията MEng (Hons) - 0% 0% - 151 Oncampus на пълно работно време
Разширено машинно инженерство MSc (Eng) - - - £25050 - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Строително инженерство с година в индустрията MEng (Hons) - 5% 2% - 151 Oncampus на пълно работно време
Гражданско инженерство MEng (Hons) - 0% 0% - 173 Oncampus на пълно работно време

Авионика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Авионосни системи MEng (Hons) - 0% 3% - 147 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Гражданско и строително инженерство (4 години) MEng (Hons) - 0% 2% - 151 Oncampus на пълно работно време

Архитектурно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Архитектурно инженерство MEng (Hons) - 5% 2% - 151 Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство (здравеопазване) MSc - - - £26350 - Oncampus на пълно работно време
Биомедицинско инженерство MSc - - - £26350 - Oncampus на пълно работно време

Логистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на операциите и веригата на доставките MSc - - - £25000 - Oncampus на пълно работно време

Инженерен дизайн

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Машиностроителен дизайн с мениджмънт MSc - - - £26350 - Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Теоретична физика MPhys - 0% 1% - 147 Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Астрофизика MPhys - 0% 0% - 162 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психологически науки MPsycholSc - 0% 0% - 155 Oncampus на пълно работно време
Професионална и организационна психология MSc - - - £24000 - Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Археология MSc - - - £21150 - Oncampus на пълно работно време

Всички курсове на непълно работно време на University of Liverpool

7 Магистърски / следдипломни курсове на University of Liverpool - Каталог

Управление на проекти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на проекти MSc - - - £26000 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси (акредитирано от CIPD) MSc - - - £24300 - Oncampus на непълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Маркетинг MSc - - - £25000 - Oncampus на непълно работно време

Музика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследване на музикалната индустрия MA - - - £21300 - Oncampus на непълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Предприемачество и управление на иновациите MSc - - - £24000 - Oncampus на непълно работно време

Управление на архиви и записи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на архиви и записи MA - - - £20250 - Oncampus на непълно работно време

Системи за управление

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Радиометрия: Инструментариум и моделиране MSc - - - £23550 - Oncampus на непълно работно време

Класации на University of Liverpool в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички класации на университети на 31 University of Liverpool

Често-задавани въпроси