University of Oxford
Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Oxford
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

181 Магистърски / следдипломни курсове на University of Oxford - Каталог

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ислямско изкуство и архитектура MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Математически и изчислителни финанси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право и финанси MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по бизнес администрация: Оксфорд 1 + 1 MBA програма MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време
Магистър по бизнес администрация MBA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Опазване на биоразнообразието

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биоразнообразие, опазване и управление MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международна практика за опазване на дивата природа PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Имунология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интегрирана имунология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Генетика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физиология, анатомия и генетика MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия (Програма Skaggs-Oxford) DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биохимия (молекулярна и клетъчна) MBiochem - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биохимия MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Репродуктивна биология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Клинична ембриология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Интердисциплинарна бионаука BBSRC DTP DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Клетъчна биология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Молекулярна клетъчна биология в здравето и болестите DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География и околна среда DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Промяна и управление на околната среда MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Наука за климата

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Атмосферна, океанска и планетарна физика DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за Земята

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за Земята DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Науки за Земята MESc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Азиатски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ориенталистика MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време
Ориенталистика DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Сравнително литературознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сравнително литературознание и критически превод MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Южноазиатски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни южноазиатски изследвания MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Китаистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни китайски изследвания MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Съвременни китайски изследвания MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Съвременни изследвания на Близкия изток

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни изследвания на Близкия изток MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Англицистика (Средновековен период) MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Японистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Японистика MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна лингвистика и усвояване на втори език MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Лингвистика, филология и фонетика DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Психология и лингвистика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Лингвистика, филология и фонетика MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Африкански изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Африкански изследвания MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Американски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и американистика MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време
Латиноамерикански изследвания MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни езици MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Келтски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Келтски изследвания MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Келтски изследвания MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Кореистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Корейски изследвания MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Древен иврит

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класически иврит MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Европейски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Руски и източноевропейски изследвания MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство MEng (Hons) - 0% 0% - 198 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химическо инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Химическа биология MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Материалознание

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Материали MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Материалознание MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство MEng (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика (изпълнение) MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музика (Композиция) MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музика DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музика (Музикознание) MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за здравните данни EPSRC CDT DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наука за социалните данни MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Наука за социалните данни MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика и компютърни науки MMath - - - - - Oncampus на пълно работно време
Разширени компютърни науки MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Математика и основи на компютърните науки MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки MComp - - - - - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филмова естетика MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Математическо моделиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математическо моделиране на случайни системи: Анализ, модели и алгоритми EPSRC CDT DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Математическо моделиране и научни изчисления MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Статистическа наука MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Геномна медицина и статистика DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Математика и статистика MMathStat - - - - - Oncampus на пълно работно време
Статистика DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Математика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математически науки MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Епидемиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобални здравни науки и епидемиология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Онкология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за рака DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Онкология MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармакология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Фармакология MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Клинична медицина

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Клинична медицина DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Хирургически науки DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Кардиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сърдечно-съдова наука DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Здравни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Транслационни здравни науки MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Неврология (1+3) DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Клинична и терапевтична неврология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Неврология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки MBiomedSci - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки (NIH-OxCam) DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Устойчиви подходи в биомедицинските науки EPSRC и MRC CDT DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Педиатрия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Педиатрия MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Медицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински науки DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образование (Детско развитие и образование) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Образование (висше образование) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Образование (Сравнително и международно образование) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Образование (цифрова и социална промяна) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Закон MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лазерна физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Атомна и лазерна физика DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Органична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Неорганична химия за бъдещото производство ESPRC CDT DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Неорганична химия DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Органична химия DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Теоретична физика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теоретична физика DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Математическа и теоретична физика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Астрофизика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Астрофизика DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Ядрена физика и физика на елементарните частици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика на частиците DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Физика на кондензираната материя

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика на кондензираната материя DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Експериментална психология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Експериментална психология MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Психологически изследвания MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Клинична психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Клинична психология DClinPsych - - - - - Oncampus на пълно работно време

Здравни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно здравеопазване и тропическа медицина MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Йонни канали и мембранен транспорт в здравето и болестите (OXION) DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания в областта на политическата теория MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Политика (Европейска политика и общество) MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Политика (Политическа теория) MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Политика (сравнително управление) MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изследване на политиката MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Политика за сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Глобално управление и дипломация MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международна политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дипломатически изследвания PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

Публична политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална интервенция и оценка на политиката DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Публична политика DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изследвания в областта на публичната политика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социална интервенция и оценка на политики, основани на доказателства MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Публична политика MPP - - - - - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика за развитие MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Икономика (общо) DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Икономика MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Икономика DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Първични здравни грижи DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Здравни грижи, основани на доказателства (преподаване и образование) MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Визуална, материална и музейна антропология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Медицинска антропология MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социална антропология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Антропология DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Когнитивна и еволюционна антропология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социални науки за интернет MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Информация, комуникация и социални науки DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социални науки за интернет + Информация, комуникация и социални науки DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни отношения MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Международни отношения DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сравнителна социална политика MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследване на миграцията MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изследвания на бежанците и принудителната миграция MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Проучвания на миграцията DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на развитието MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Социология и демография MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на пола

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследвания на жените, пола и сексуалността MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време
Женско и репродуктивно здраве MSc (Res) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Будизъм

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Будистки изследвания MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Юдаизъм

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Юдаизмът и християнството в гръко-римския свят MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Ислямски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ислямски изследвания и история MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Религиозни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класическа индийска религия MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изследване на религиите MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археологическа наука MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Археология (редовно обучение, социални науки) DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класическа археология DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Археология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Археологически науки DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класическа археология MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика и философия MMath - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Древна философия MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време
Психология и философия MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия на физиката MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки и философия MComp - - - - - Oncampus на пълно работно време
Физика и философия MPhysPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на изкуството DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и визуална култура MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Византийски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Късноантични и византийски изследвания MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Теология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философско богословие MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Теология MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време
Приложно богословие PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време
Теология и религия PgDip - - - - - Oncampus на пълно работно време

История на науката

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на науката, медицината и технологиите MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време
История (История на науката и медицината и Икономическа и социална история) DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономическа и социална история MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древна история DPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Средновековна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Средновековни изследвания MSt - - - - - Oncampus на пълно работно време

Латински език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гръцки и/или латински езици и литература MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Християнски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Източнохристиянски изследвания MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Египтология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Египтология MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

Класически гръцки изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гръцка и или римска история MPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време

156 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of Oxford - Каталог

Турски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Турски език BA (Hons) - 0% 0% - 209 Oncampus на пълно работно време
Съвременен гръцки и турски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Руски и турски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански и турски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Чешки (със словашки) и турски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Испански и турски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Санскритски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Санскрит BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Руски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и руски език BA (Hons) - 1% 0% - 182 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и съвременен гръцки език за начинаещи BA (Hons) - 3% 0% - 192 Oncampus на пълно работно време
Английски и руски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски и италиански за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски и чешки (със словашки) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
английски и италиански език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски и съвременен гръцки BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История и английски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски и немски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски и чешки за начинаещи (със словашки) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски и френски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски и испански BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Италианистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Италиански и арабски BA (Hons) - 5% 0% - 193 Oncampus на пълно работно време
Италиански и испански език за начинаещи BA (Hons) - 5% 0% - 186 Oncampus на пълно работно време
Италиански и руски език BA (Hons) - 5% 0% - 183 Oncampus на пълно работно време
Италиански език и чешки език за начинаещи (със словашки език) BA (Hons) - 5% 0% - 183 Oncampus на пълно работно време
Италиански език и съвременен гръцки език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански език и немски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански и чешки (със словашки) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански език и руски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански и руски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански и испански BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански език и съвременен гръцки език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански и персийски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански и чешки език за начинаещи (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански и съвременен гръцки език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Португалски и турски BA (Hons) - 5% 1% - 202 Oncampus на пълно работно време
Португалски и руски BA (Hons) - 5% 1% - 192 Oncampus на пълно работно време
Испански и португалски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски език и съвременен гръцки език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски език и немски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История и португалски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Испански език и португалски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски и чешки език (със словашки език) за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски и руски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски език и съвременен гръцки език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски език и руски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски и арабски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански и португалски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански и португалски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски език и португалски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История и португалски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски и португалски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански език и португалски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски и чешки език (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски и персийски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски и съвременен гръцки език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски език и чешки език за начинаещи (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Древен иврит

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Италиански и иврит BA (Hons) - 5% 0% - 193 Oncampus на пълно работно време
Съвременен гръцки и иврит BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Чешки (със словашки) и иврит BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Испански и иврит BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Руски и иврит BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски и иврит BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Испанистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Испански и арабски BA (Hons) - 5% 1% - 202 Oncampus на пълно работно време
Испански с полски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Испански и съвременен гръцки език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Испански език и немски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Испански и персийски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Испански и руски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Испански език и съвременен гръцки език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Испански език и руски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Испански език и чешки език за начинаещи (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Испански и чешки (със словашки) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и литература BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Испански език и лингвистика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и лингвистика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански език и лингвистика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски език и лингвистика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Италиански език и лингвистика за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Съвременен гръцки език и лингвистика за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Съвременен гръцки език и лингвистика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Руски език и лингвистика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Португалски език и лингвистика за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Чешки език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Чешки език (със словашки език) и немски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История и чешки език (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Чешки (със словашки) и персийски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История и чешки език за начинаещи (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Чешки (със словашки) и руски за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Чешки (със словашки) и арабски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Руски и източноевропейски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Руски с полски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Руски език и немски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Руски и персийски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Руски език и съвременен гръцки език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Руски и чешки (със словашки) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Руски и арабски BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Руски език и чешки език за начинаещи (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Руски и съвременен гръцки език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право с френско право BA (Hons) - 0% 5% - 198 Oncampus на пълно работно време
Право с европейско право BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Закон BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право с италианско право BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право с испанско право BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Право с немско право BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Бакалавър по гражданско право BCL - - - - - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и икономика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Икономика и управление BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и политика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Класически изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класически науки II BA (Hons) - 1% 5% - 181 Oncampus на пълно работно време
Класически и италиански за начинаещи BA (Hons) - 5% 0% - 185 Oncampus на пълно работно време
Класически и португалски за начинаещи BA (Hons) - 5% 1% - 194 Oncampus на пълно работно време
Класически и съвременен гръцки език BA (Hons) - 1% 0% - 193 Oncampus на пълно работно време
Класически науки с азиатски и близкоизточни изследвания BA (Hons) - 10% 0% - 197 Oncampus на пълно работно време
Класика и италиански език BA (Hons) - 0% 0% - 199 Oncampus на пълно работно време
Класика и португалски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класика и английски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Азиатски и близкоизточни изследвания с класически науки BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класически език и чешки език за начинаещи (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класически и чешки език (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класически език II и английски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класически и руски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класически и съвременен гръцки език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класика и испански език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класика и немски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Класика и френски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Религиозни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Религия и азиатски и близкоизточни изследвания BA (Hons) - 4% 0% - 191 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия и съвременен гръцки език BA (Hons) - 5% 1% - 196 Oncampus на пълно работно време
Философия и италиански език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и португалски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и чешки език за начинаещи (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и съвременен гръцки език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и португалски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и немски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и руски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и чешки език (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и италиански език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия, политика и икономика BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и френски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и теология BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия BPhil - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и испански език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Класически гръцки изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременен гръцки език и руски език за начинаещи BA (Hons) - 0% 0% - 189 Oncampus на пълно работно време
Съвременен гръцки и персийски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Съвременен гръцки език и немски език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Съвременен гръцки и арабски език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История и съвременен гръцки език за начинаещи BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Модерен гръцки език и чешки език за начинаещи (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Модерен гръцки и чешки език за начинаещи (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История и съвременен гръцки език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Съвременен гръцки и чешки език (със словашки език) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Египтология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Египтология и древни близкоизточни изследвания BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Египтология BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Теология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теология и религия BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология и антропология BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класическа археология и древна история BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Съвременна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древна и съвременна история BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История на изкуството BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на University of Oxford

52 Магистърски / следдипломни курсове на University of Oxford - Каталог

Градско и регионално планиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Устойчиво градско развитие DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Устойчиво градско развитие MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Данъчно облагане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Данъчно облагане MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Лидерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Организационно лидерство PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време
Глобално лидерство в здравеопазването MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Имунология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Педиатрични инфекциозни болести MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Екология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Техники за екологични проучвания PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане MSt - - - - - Oncampus на непълно работно време

Съвременни езици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Средновековни и съвременни езици DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Нанотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Нанотехнологии PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство MFA (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време
Изобразително изкуство DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Компютърна и информационна сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Сигурност на софтуера и системите MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за социалните данни DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Статистика и машинно обучение (Център за обучение на докторанти EPSRC) DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Изкуствен интелект за бизнеса PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Статистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Статистика и епидемиология PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Здравни грижи, основани на доказателства (Медицинска статистика) MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Онкология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Прецизна онкологична медицина MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенствана когнитивно-поведенческа терапия PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Когнитивно-поведенческа терапия DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Когнитивно-поведенческа терапия MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Неврология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Клинични невронауки MSc (Res) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Здравни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здравни изследвания PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Качествени методи за здравни изследвания PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Консултации

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психодинамично консултиране PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Оценка на образованието MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Образование (дизайн и методология на изследванията) MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социално-правни науки DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Право DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Право и практика в областта на интелектуалната собственост PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Социална политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социална политика DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно развитие DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Преподаване на здравни грижи, основани на доказателства PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Здравни грижи, основани на доказателства (систематични прегледи) MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Здравни грижи, основани на доказателства MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Клинични изпитвания MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Нанотехнологии за медицината и здравеопазването MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Здравни грижи, основани на доказателства DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология и наказателно правосъдие MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

История на архитектурата

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурна история PgCert - - - - - Oncampus на непълно работно време
Архитектурна история DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Стратегия и иновации PgDip - - - - - Oncampus на непълно работно време

Местна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска местна история DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна ландшафтна археология MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време
Археология (на непълно работно време) DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време

Теология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Теология и религия DPhil - - - - - Oncampus на непълно работно време
Приложно богословие MTh - - - - - Oncampus на непълно работно време

Етика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Практическа етика MSt - - - - - Oncampus на непълно работно време

Класации на University of Oxford в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 39 университетски класации на University of Oxford

Често-задавани въпроси

Най-популярните курсове според броя на записаните студенти са Право с френско право (25 студенти).