University of Reading
Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Reading
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

84 Магистърски / следдипломни курсове на University of Reading - Каталог

Строителство и архитектурна среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Проектиране и управление на устойчива архитектурна среда MSc - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по архитектура MArch MArch - - - £53900 - Oncampus на пълно работно време

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на строителството и международно развитие MSc - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси и финансови технологии MSc - - - £25900 - Oncampus на пълно работно време
Финанси MSc - - - £28000 - Oncampus на пълно работно време
Финансиране на недвижими имоти MSc - - - £27500 - Oncampus на пълно работно време
Корпоративни финанси MSc - - - £27500 - Oncampus на пълно работно време
Финансиране на развитието MSc - - - £17100 - Oncampus на пълно работно време
Международно търговско право с международни корпоративни финанси LLM - - - £17100 - Oncampus на пълно работно време
Поведенчески финанси MSc - - - £24300 - Oncampus на пълно работно време

Инвестиции

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на инвестициите MSc - - - £28000 - Oncampus на пълно работно време

Недвижими имоти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Недвижими имоти MSc - - - £27000 - Oncampus на пълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно управление на човешките ресурси MSc - - - £25000 - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство, финансов мениджмънт и цифров бизнес MSc - - - £23900 - Oncampus на пълно работно време
Международно счетоводство и финанси MSc - - - £25900 - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Маркетинг (Международен маркетинг) MSc - - - £26000 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг (цифров маркетинг) MSc - - - £26000 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг (Потребителски маркетинг) MSc - - - £22900 - Oncampus на пълно работно време
Икономика и маркетинг на храните MSc - - - £17100 - Oncampus на пълно работно време

Финансов риск

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на финансовия риск MSc - - - £27500 - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес и финанси MSc - - - £27500 - Oncampus на пълно работно време

Ентомология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Ентомология MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE средно образование по физическо възпитание PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Взаимодействие между атмосферата и океана

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Атмосфера, океан и климат MSc - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време

Метеорология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Метеорология и климат с една година в Оклахома MMet 86% 0% 10% £27650 151 Oncampus на пълно работно време
Приложна метеорология и климат MSc - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време
Приложна метеорология и климат с управление MSc - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE География за средно образование PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
MA Творческо писане MA - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна лингвистика MA - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
Езикови науки MSc - - - £22850 - Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE Съвременни чужди езици за средно образование (френски, немски, испански) PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Наука за храните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Технология на храните (осигуряване на качеството) MSc - - - £22850 - Oncampus на пълно работно време

Производство на храни и напитки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска степен по хранителни системи MSc (PG) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Архитектурно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурно инженерство MEng (Hons) 88% 0% 15% £27650 118 Oncampus на пълно работно време

Медицински биотехнологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицина (по изследвания) MSc - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време

Графичен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Комуникационен дизайн: Пътека за графичен дизайн MA - - - £16450 - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE Средно образование по музика PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE Средношколска драма PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE за средно образование по изкуство и дизайн PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
Изобразително изкуство MFA (PG) - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE Средно образование по информатика PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Управление на информацията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дигитален бизнес и анализ на данни MSc - - - £19200 - Oncampus на пълно работно време

Аптека

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аптека MPharm (Hons) 83% 5% 1% £27650 136 Oncampus на пълно работно време
Фармация с подготвителна година MPharm (Hons) - 5% 18% £27650 129 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтична практика (чрез научни изследвания) MSc - - - £27800 - Oncampus на пълно работно време

Лекар асоциирани изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обучение на лекарски сътрудници (MPAS) MPAS 53% 0% 0% £27650 157 Oncampus на пълно работно време
Лекарски сътрудник MSc - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време

Логопедична и езикова терапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Логопедия и езикова терапия MSc 53% 0% 10% £27650 170 Oncampus на пълно работно време
Логопедична и езикова терапия MSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Клетъчни и молекулярни невронауки (по научни изследвания) MSc - - - £27800 - Oncampus на пълно работно време

Преподаване в средното училище

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE Secondary Science (физика) PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary History PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
PGCE Дизайн и технологии за средното образование PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary English PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
PGCE Средношколска физика с математика PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
PGCE Математика за средно образование PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary Science (Биология) PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
PGCE Secondary Science (Химия) PGCE - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Начално образование

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE Primary Education with Early Years (3-7) PGCE - - - £21350 - Oncampus на пълно работно време
PGCE Начално образование PGCE - - - £21350 - Oncampus на пълно работно време
PGCE Начално образование с математика (5-11 г.) PGCE - - - £21350 - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE Primary with Special Educational Needs (5-11) PGCE - - - £21350 - Oncampus на пълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Практика в ранна детска възраст PgCert - - - £16045 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно право LLM - - - £18650 - Oncampus на пълно работно време
Право и общество MRes - - - £18650 - Oncampus на пълно работно време
Усъвършенствани правни науки LLM - - - £17100 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно търговско право LLM - - - £17100 - Oncampus на пълно работно време
Международно търговско право с право и управление на интелектуалната собственост LLM - - - £17100 - Oncampus на пълно работно време

Приложна психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна психология (клинична) Msci (Hons) 60% 0% 5% £27650 134 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изследователски методи в психологията MSc - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време
Превръщане на психологията MSc - - - £26950 - Oncampus на пълно работно време

Политика за сигурност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дипломация MA - - - £17100 - Oncampus на пълно работно време
Конфликти и международна сигурност MA - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Културология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска програма "Миграция и междукултурни изследвания MA - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложно международно развитие MSc - - - £18650 - Oncampus на пълно работно време
Продоволствена сигурност и развитие MSc - - - £17100 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика MSc - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика MSc - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
Икономика на селското стопанство и храните MRes - - - - - Oncampus на пълно работно време

Публична политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Публична политика MA - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална човешка остеоархеология MSc - - - £25800 - Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класика и древна история MA - - - £21350 - Oncampus на пълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Предприемачество и иновации MSc - - - £25000 - Oncampus на пълно работно време

265 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of Reading - Каталог

Геодезия на сгради

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Геодезия на сгради BSc (Hons) 79% 0% 10% £27650 139 Oncampus на пълно работно време
Строително геодезическо заснемане с международна базова година BSc (Hons) 69% 4% 11% £27650 127 Oncampus на пълно работно време
Строително геодезическо заснемане с международна базова година (влизане през януари) BSc (Hons) - - - £27650 - Oncampus на пълно работно време

Количествено проучване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Количествена геодезия BSc (Hons) 68% 5% 11% £27650 122 Oncampus на пълно работно време
Геодезия на количеството с международна година на основаване (прием през септември) BSc (Hons) 69% 4% 11% £27650 127 Oncampus на пълно работно време
Количествена геодезия с международна подготвителна година (влизане през януари) BSc (Hons) - - - £27650 - Oncampus на пълно работно време

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Строителен мениджмънт и геодезия с международна година на обучение BSc (Hons) 69% 4% 11% £27650 127 Oncampus на пълно работно време
Управление на строителството BSc (Hons) 63% 4% 15% £27650 120 Oncampus на пълно работно време
Управление на строителството и геодезия BSc (Hons) 69% 0% 5% £27650 119 Oncampus на пълно работно време
Управление на строителството и геодезия с международна година на обучение (влизане през януари) BSc (Hons) - - - £27650 - Oncampus на пълно работно време

Градско и регионално планиране

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Недвижими имоти с градско планиране и развитие BSc (Hons) 69% 1% 0% £27650 137 Oncampus на пълно работно време

Архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектура BSc (Hons) 65% 5% 10% £27650 139 Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Потребителско поведение и маркетинг с международна година на обучение - записване през септември BSc (Hons) 63% 5% 5% £22350 137 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (Маркетинг) с година на стаж BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 138 Oncampus на пълно работно време
Потребителско поведение и маркетинг с година на стаж BSc (Hons) 65% 15% 0% £22350 141 Oncampus на пълно работно време
Бизнес с храни и маркетинг BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 136 Oncampus на пълно работно време
Consumer Behaviour and Marketing with Foundation BSc (Hons) 63% 5% 5% £22350 137 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (маркетинг) с година в чужбина BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 131 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и маркетинг в хранително-вкусовата промишленост с година на стаж BSc (Hons) 82% 4% 0% £22350 138 Oncampus на пълно работно време
Поведение на потребителите и маркетинг BSc (Hons) 72% 15% 0% £22350 129 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и маркетинг в хранително-вкусовата промишленост с международна година на обучение (записване през септември) BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 136 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и маркетинг в хранително-вкусовата промишленост с фондация BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 136 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (маркетинг) BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 124 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и маркетинг в хранително-вкусовата промишленост с международна година на основаване (влизане през януари) BSc (Hons) - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
Потребителско поведение и маркетинг с международна година на обучение (влизане през януари) BSc (Hons) - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси (FinTech) с година на стаж BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Финанси BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Финанси с година на стаж BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Финанси (FinTech) с година в чужбина BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Финанси (Инвестиции) с година в чужбина BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Математика с финанси и инвестиционно банкиране с година на стаж BSc (Hons) 77% 6% 20% £27650 120 Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси BSc (Hons) 78% 4% 5% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Математика с финанси и инвестиционно банкиране с международна година на обучение BSc (Hons) 77% 6% 20% £27650 135 Oncampus на пълно работно време
Финанси (Устойчиви финанси) с година на стаж BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси с международна подготвителна година BSc (Hons) 78% 4% 16% £27650 130 Oncampus на пълно работно време
Финанси (Устойчиви финанси) BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Финанси с година в чужбина BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Финанси (Устойчиви финанси) с година в чужбина BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Финанси (Инвестиции) BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Математика с финанси и инвестиционно банкиране BSc (Hons) 77% 10% 5% £27650 123 Oncampus на пълно работно време
Финансиране на недвижими имоти BSc (Hons) 91% 0% 5% £27650 153 Oncampus на пълно работно време
Финанси (FinTech) BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Финанси (Инвестиции) с година на стаж BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Икономика и финанси с международна година на обучение (влизане през януари) BSc (Hons) - - - £27650 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен бизнес и мениджмънт със съвременен език с година в чужбина BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 133 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (Анализ на данни и дигитален бизнес) с година в чужбина BSc (Hons) 71% 5% 10% £22350 132 Oncampus на пълно работно време
Управление на селскостопанския бизнес BSc (Hons) 91% 0% 0% £27650 123 Oncampus на пълно работно време
Управление на аграрния бизнес с международна година на основаване (влизане през януари) BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт с година на стаж BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 139 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и управление BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Управление на аграрния бизнес с международна подготвителна година BSc (Hons) 91% 0% 5% £27650 134 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и мениджмънт с опит в практиката BA (Hons) 86% 0% 15% £22350 135 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и мениджмънт с година в чужбина BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 135 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и управление BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 128 Oncampus на пълно работно време
Управление на околната среда и устойчивост с година на стаж BSc (Hons) 91% 2% 0% £27650 119 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (Предприемачество и иновации) с година в чужбина BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 134 Oncampus на пълно работно време
Управление на околната среда и устойчивост с фондация BSc (Hons) 91% 2% 5% £27650 119 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и мениджмънт със съвременен език с година на стаж BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 133 Oncampus на пълно работно време
Управление на селскостопанския бизнес с фондация BSc (Hons) 91% 0% 5% £27650 134 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (Анализ на данни и цифров бизнес) BSc (Hons) 71% 5% 10% £22350 131 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (Анализ на данни и цифров бизнес) с година на стаж BSc (Hons) 71% 5% 10% £22350 132 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (Счетоводство) BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 135 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт с година в чужбина BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 154 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (Предприемачество и иновации) с година на стаж BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 149 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и мениджмънт със съвременен език BSc (Hons) 83% 5% 1% £22350 136 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (счетоводство) с година на стаж BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 135 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и мениджмънт с година на стаж BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (Счетоводство) с година в чужбина BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 135 Oncampus на пълно работно време
Управление на селскостопанския бизнес с година на стаж BSc (Hons) 91% 0% 0% £27650 145 Oncampus на пълно работно време
Управление на строителството с международна година на обучение BSc (Hons) 69% 4% 11% £27650 127 Oncampus на пълно работно време
Бизнес и мениджмънт (Предприемачество и иновации) BSc (Hons) 82% 4% 5% £22350 135 Oncampus на пълно работно време
Строителен мениджмънт с международна година на основаване (влизане през януари) BSc (Hons) - - - £27650 - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финанси (международен бизнес) с година на стаж BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Финанси (международен бизнес) с година в чужбина BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Финанси (Международен бизнес) BSc (Hons) 90% 5% 6% £27650 137 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство и финанси BSc (Hons) 80% 5% 4% £22350 111 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и бизнес - Програма за обучение с летящ старт BA (Hons) 92% 0% 0% £22350 160 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и управление BA (Hons) 75% 0% 10% £22350 131 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (с опит в областта на практиката) BSc (Hons) 87% 5% 0% £22350 135 Oncampus на пълно работно време

Недвижими имоти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Недвижими имоти BSc (Hons) 91% 0% 4% £27650 128 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биохимия с фондация BSc (Hons) 78% 0% 10% £27650 118 Oncampus на пълно работно време
Биохимия с професионален опит BSc (Hons) 94% 20% 0% £27650 120 Oncampus на пълно работно време
Биохимия BSc (Hons) 92% 10% 10% £27650 119 Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биологични науки с професионален опит BSc (Hons) 87% 5% 0% £27650 125 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки BSc (Hons) 86% 5% 5% £27650 125 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки с фондация BSc (Hons) 87% 5% 45% £27650 127 Oncampus на пълно работно време

Зоология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Зоология BSc (Hons) 78% 5% 5% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Зоология с професионален опит BSc (Hons) 79% 5% 5% £27650 128 Oncampus на пълно работно време
Зоология с фондация BSc (Hons) 82% 5% 20% £27650 143 Oncampus на пълно работно време

Микробиология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Микробиология с фондация BSc (Hons) 73% 5% 10% £27650 115 Oncampus на пълно работно време
Микробиология BSc (Hons) 73% 5% 0% £27650 128 Oncampus на пълно работно време
Микробиология с професионален опит BSc (Hons) 73% 5% 5% £27650 141 Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Екология и опазване на дивата природа с професионален опит BSc (Hons) 87% 5% 0% £27650 139 Oncampus на пълно работно време
Екология и опазване на дивата природа BSc (Hons) 82% 5% 0% £27650 152 Oncampus на пълно работно време
Екология и опазване на дивата природа с фондация BSc (Hons) 87% 5% 5% £27650 111 Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География (физическа) с професионален опит BSc (Hons) 89% 10% 10% £27650 120 Oncampus на пълно работно време
География (физическа) BSc (Hons) 81% 15% 15% £27650 120 Oncampus на пълно работно време
География (хуманитарна) с професионален опит BSc (Hons) 84% 2% 5% £22350 130 Oncampus на пълно работно време
География и икономика (регионални науки) BSc (Hons) 78% 0% 20% £22350 116 Oncampus на пълно работно време
География (хуманитарна и физическа) с професионален опит BSc (Hons) 89% 10% 0% £27650 118 Oncampus на пълно работно време
География и икономика (регионални науки) с професионален опит BSc (Hons) 78% 4% 16% £22350 129 Oncampus на пълно работно време
География (човешка) BSc (Hons) 78% 0% 5% £22350 110 Oncampus на пълно работно време
География (човешка и физическа) BSc (Hons) 92% 5% 0% £27650 126 Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Науки за околната среда с международна година на обучение (влизане през септември) BSc (Hons) 79% 10% 5% £27650 121 Oncampus на пълно работно време
Науки за околната среда с професионален опит BSc (Hons) 79% 10% 5% £27650 127 Oncampus на пълно работно време
Наука за околната среда BSc (Hons) 73% 10% 10% £27650 127 Oncampus на пълно работно време

Метеорология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Метеорология и климат BSc (Hons) 86% 0% 10% £27650 141 Oncampus на пълно работно време
Метеорология и климат с международна академична година BSc (Hons) 86% 0% 10% £27650 156 Oncampus на пълно работно време

Управление на околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на околната среда и устойчивост BSc (Hons) 91% 2% 10% £27650 138 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане и кино и театър BA (Hons) 83% 0% 10% £22350 135 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и театър BA (Hons) 83% 0% 10% £22350 145 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и кино BA (Hons) 83% 0% 10% £22350 121 Oncampus на пълно работно време
Английска литература с творческо писане BA (Hons) 83% 3% 15% £22350 124 Oncampus на пълно работно време
Изкуство и творческо писане BA (Hons) 83% 5% 10% £22350 143 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и лингвистика с фондация BA (Hons) 72% 0% 5% £22350 132 Oncampus на пълно работно време
Английски език и литература BA (Hons) 72% 0% 15% £22350 133 Oncampus на пълно работно време
Английски език и лингвистика BA (Hons) 69% 0% 0% £22350 143 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици (френски/немски/италиански/испански) и английски език BA (Hons) 72% 0% 5% £22350 132 Oncampus на пълно работно време
Английски език и лингвистика с опит в областта на практиката BA (Hons) - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни езици (френски/немски/италиански/испански) и английска литература BA (Hons) 86% 3% 10% £22350 127 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и политика BA (Hons) 81% 7% 11% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Английска литература BA (Hons) 78% 0% 20% £22350 116 Oncampus на пълно работно време
Английска литература с основи BA (Hons) 86% 3% 25% £22350 79 Oncampus на пълно работно време
Философия и английска литература BA (Hons) 86% 3% 10% £22350 129 Oncampus на пълно работно време
Изкуство и английска литература BA (Hons) 86% 3% 10% £22350 159 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и международни отношения BA (Hons) 81% 7% 11% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и театър BA (Hons) 86% 3% 10% £22350 138 Oncampus на пълно работно време
История и английска литература BA (Hons) 91% 0% 5% £22350 153 Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни езици (френски/немски/италиански/испански) и икономика BA (Hons) 78% 4% 16% £22350 127 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици (френски/немски/италиански/испански) и бизнес BA (Hons) 91% 1% 4% £22350 132 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици (френски/немски/италиански/испански) и международни отношения BA (Hons) 81% 7% 11% £22350 126 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици (френски/немски/италиански/испански) и история BA (Hons) 84% 10% 15% £22350 127 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици (френски/немски/италиански/испански) BA (Hons) - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици (френски/немски/италиански/испански) BA (Hons) - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Наука за храните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Технология на храните с биопреработка BSc (Hons) 91% 0% 10% £27650 146 Oncampus на пълно работно време
Наука за храните с международна година на обучение (влизане през септември) BSc (Hons) 98% 0% 10% £27650 146 Oncampus на пълно работно време
Наука за храните BSc (Hons) 98% 0% 0% £27650 146 Oncampus на пълно работно време
Хранителни технологии с биопреработка с индустриално обучение BSc (Hons) 91% 0% 10% £27650 146 Oncampus на пълно работно време
Наука за храните с индустриално обучение BSc (Hons) 98% 0% 0% £27650 171 Oncampus на пълно работно време
Наука за храните с фондация BSc (Hons) 98% 0% 20% £27650 146 Oncampus на пълно работно време
Хранителни науки с бизнес с индустриално обучение BSc (Hons) - - - £24500 - Oncampus на пълно работно време
Наука за храните с бизнес BSc (Hons) - - - £24500 - Oncampus на пълно работно време

Селско стопанство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Селско стопанство с международна година на обучение BSc (Hons) 91% 0% 5% £27650 136 Oncampus на пълно работно време
Земеделие BSc (Hons) 91% 0% 5% £27650 125 Oncampus на пълно работно време
Селско стопанство с фондация BSc (Hons) 91% 0% 5% £27650 136 Oncampus на пълно работно време
Селско стопанство с година на стаж BSc (Hons) 91% 0% 5% £27650 136 Oncampus на пълно работно време

Архитектурно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурно инженерство с международна академична година BEng (Hons) 88% 0% 15% £27650 118 Oncampus на пълно работно време
Архитектурно инженерство BEng (Hons) 88% 0% 15% £27650 109 Oncampus на пълно работно време

Биомедицинско инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицинско инженерство BEng (Hons) 88% 0% 20% £27650 132 Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство BA (Hons) 69% 5% 5% £22350 168 Oncampus на пълно работно време
Изкуство BA (Hons) 69% 5% 15% £22350 100 Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Театър и представление BA (Hons) 80% 0% 10% £22350 127 Oncampus на пълно работно време
Изкуство и театър BA (Hons) 69% 5% 15% £22350 151 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Начално образование с музика BA (Hons) 92% 0% 5% £22350 148 Oncampus на пълно работно време

Графичен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Графична комуникация BA (Hons) 97% 5% 5% £22350 141 Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика с компютърни науки с година на стаж BSc (Hons) 77% 6% 10% £27650 133 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки BSc (Hons) 71% 5% 12% £27650 135 Oncampus на пълно работно време
Математика с информатика BSc (Hons) 77% 6% 20% £27650 132 Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки с индустриална година BSc (Hons) 67% 0% 5% £27650 145 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английска литература и кино BA (Hons) 86% 0% 10% £22350 126 Oncampus на пълно работно време
Изкуство и кино BA (Hons) 69% 5% 15% £22350 133 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и кино и театър BA (Hons) 86% 3% 10% £22350 131 Oncampus на пълно работно време
Филми и театър BA (Hons) 75% 0% 10% £22350 161 Oncampus на пълно работно време
Филми и телевизия BA (Hons) 56% 0% 10% £22350 136 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Математика и статистика с наука за данните BSc (Hons) - 6% 20% £27650 134 Oncampus на пълно работно време
Математика и статистика с наука за данните с година на стаж BSc (Hons) - 6% 20% £27650 134 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки BSc (Hons) 78% 5% 7% £27650 120 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки с фондация BSc (Hons) 86% 5% 25% £27650 120 Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки с професионален опит BSc (Hons) 78% 5% 10% £27650 142 Oncampus на пълно работно време

Хранене

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Хранене BSc (Hons) 84% 0% 10% £27650 138 Oncampus на пълно работно време
Хранене с професионално обучение BSc (Hons) 84% 0% 10% £27650 138 Oncampus на пълно работно време
Хранене и наука за храните BSc (Hons) 84% 0% 10% £27650 144 Oncampus на пълно работно време
Хранене и наука за храните с професионално обучение BSc (Hons) 100% 0% 10% £27650 142 Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология с неврология BSc (Hons) 53% 5% 15% £27650 142 Oncampus на пълно работно време

Фармакология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармакология с година в индустрията BSc (Hons) 84% 5% 0% £27650 131 Oncampus на пълно работно време
Фармакология с фондация BSc (Hons) 84% 5% 0% £27650 132 Oncampus на пълно работно време
Фармакология BSc (Hons) 84% 5% 0% £27650 123 Oncampus на пълно работно време

Медицински науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински науки BSc (Hons) - - 30% £27650 149 Oncampus на пълно работно време
Медицинска наука с фондация BSc (Hons) - - 30% £27650 116 Oncampus на пълно работно време
Медицински науки с професионален опит BSc (Hons) - - 30% £27650 150 Oncampus на пълно работно време

Начално образование

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Начално образование с английски език BA (Hons) 96% 0% 0% £22350 162 Oncampus на пълно работно време
Начално образование BA 92% 0% 5% £22350 122 Oncampus на пълно работно време
Начално образование с изкуство BA (Hons) 92% 0% 5% £22350 121 Oncampus на пълно работно време
Начално образование с математика BA (Hons) 92% 0% 5% £22350 147 Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образователни изследвания BA (Hons) 64% 5% 5% £22350 133 Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Закон LLB (Hons) 74% 2% 5% £22350 126 Oncampus на пълно работно време
Право с международна подготвителна година LLB (Hons) - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Фармацевтична химия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фармацевтична химия с година в индустрията/изследванията BSc (Hons) 80% 5% 5% £24500 115 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтична химия с фондация BSc (Hons) 80% 5% 5% £24500 115 Oncampus на пълно работно време
Фармацевтична химия BSc (Hons) 80% 5% 5% £24500 123 Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) 67% 4% 10% £27650 139 Oncampus на пълно работно време
Психология с международна базова година BSc (Hons) 68% 4% 10% £27650 135 Oncampus на пълно работно време
Психология с професионален стаж BSc (Hons) 75% 0% 3% £27650 137 Oncampus на пълно работно време
Психология с фондация BSc (Hons) 68% 4% 35% £27650 104 Oncampus на пълно работно време
Психология и езикови науки BSc (Hons) 68% 4% 0% £27650 132 Oncampus на пълно работно време
Изкуство и психология BA (Hons) 68% 0% 10% £27650 173 Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Война, мир и международни отношения с година на стаж BA (Hons) 81% 7% 11% £22350 122 Oncampus на пълно работно време
История и международни отношения BA (Hons) 81% 0% 10% £22350 130 Oncampus на пълно работно време
Политика и международни отношения BA (Hons) 83% 5% 5% £22350 121 Oncampus на пълно работно време
Политика и международни отношения с международна подготвителна година (влизане през януари) BA (Hons) 81% 7% 11% £22350 122 Oncampus на пълно работно време
Война, мир и международни отношения BA (Hons) 81% 7% 15% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Политика и международни отношения с международна подготвителна година BA (Hons) 81% 7% 11% £22350 122 Oncampus на пълно работно време
Политика и международни отношения с година на стаж BA (Hons) 81% 7% 15% £22350 131 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Икономика BSc (Hons) 93% 10% 5% £22350 124 Oncampus на пълно работно време
Икономика с година на стаж BSc (Hons) 91% 10% 10% £22350 133 Oncampus на пълно работно време
Политика и икономика BA (Hons) 78% 0% 15% £22350 115 Oncampus на пълно работно време
Икономика с международна подготвителна година BA (Hons) 78% 4% 16% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
История и икономика BA (Hons) 78% 0% 10% £22350 118 Oncampus на пълно работно време
Математика и икономика BSc (Hons) 77% 6% 30% £27650 143 Oncampus на пълно работно време
Икономика BA (Hons) 56% 0% 25% £22350 125 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и икономика BA (Hons) 78% 4% 0% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Икономика с година на стаж BA (Hons) 78% 4% 20% £22350 122 Oncampus на пълно работно време
Математика и икономика с година на стаж BSc (Hons) 77% 6% 20% £27650 129 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и икономика с година на стаж BA (Hons) 78% 4% 20% £22350 122 Oncampus на пълно работно време
Политика и икономика с година на стаж BA (Hons) 78% 4% 16% £22350 122 Oncampus на пълно работно време
Икономика с международна академична година (влизане през януари) BA (Hons) - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
История и политика BA (Hons) 64% 15% 10% £22350 106 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Развитие и обучение на децата FdEd 79% 0% 10% £18400 139 Oncampus на пълно работно време
Развитие и обучение на децата FdEd 87% 0% 5% - - Oncampus на пълно работно време
Развитие и обучение на децата FdEd - 0% 0% - - Oncampus на пълно работно време
Развитие и обучение на децата FdEd - 0% 0% - - Oncampus на пълно работно време
Развитие и обучение на децата FdEd - 0% 10% - - Oncampus на пълно работно време
Развитие и обучение на децата FdEd - 0% 15% - - Oncampus на пълно работно време
Развитие и обучение на децата BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно развитие с година на стаж BSc (Hons) 88% 15% 20% £22350 133 Oncampus на пълно работно време
Испански език и международно развитие BA (Hons) 88% 15% 15% £22350 127 Oncampus на пълно работно време
Френски език и международно развитие BA (Hons) 88% 15% 15% £22350 135 Oncampus на пълно работно време
Международно развитие BSc (Hons) 88% 20% 0% £22350 144 Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика BSc (Hons) 78% 0% 5% £22350 114 Oncampus на пълно работно време
Бизнес икономика с година на стаж BSc (Hons) 78% 4% 25% £22350 128 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология с учебна година в чужбина BA (Hons) 100% 5% 5% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Археология BA (Hons) 100% 5% 0% £22350 112 Oncampus на пълно работно време
Археология и история BA (Hons) 90% 6% 10% £22350 124 Oncampus на пълно работно време
Музейно дело и археология BA (Hons) 100% 5% 5% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Археология с професионален стаж BA (Hons) 100% 5% 5% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Археология и история с професионален стаж BA (Hons) 90% 6% 10% £22350 124 Oncampus на пълно работно време
Археология и антропология BA (Hons) 88% 5% 5% £22350 108 Oncampus на пълно работно време
Музейно дело и археология с професионален стаж BA (Hons) 100% 5% 5% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Археология и антропология с учебна година в чужбина BA (Hons) 88% 5% 5% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Музейно дело и археология с учебна година в чужбина BA (Hons) 100% 5% 5% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Археология и антропология с професионален стаж BA (Hons) 88% 5% 5% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Музейно дело и археология с международна академична година BA (Hons) 100% 5% 5% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Археология и история с учебна година в чужбина BA (Hons) 90% 6% 10% £22350 124 Oncampus на пълно работно време
Музейно дело и археология с международна академична година (влизане през януари) BA (Hons) - - - £22350 - Oncampus на пълно работно време

Класически изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Класически изследвания BA (Hons) 90% 0% 0% £22350 129 Oncampus на пълно работно време
Класически науки и английска литература BA (Hons) 86% 3% 10% £22350 125 Oncampus на пълно работно време
Класика BA (Hons) 90% 10% 10% £22350 127 Oncampus на пълно работно време
Музейни и класически науки BA (Hons) 90% 10% 10% £22350 127 Oncampus на пълно работно време
Философия и класически науки BA (Hons) 90% 10% 10% £22350 130 Oncampus на пълно работно време
Италиански език и класически науки BA (Hons) 80% 5% 10% £22350 127 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия и международни отношения BA (Hons) 81% 7% 11% £22350 128 Oncampus на пълно работно време
Етика, ценности и философия BA (Hons) 86% 10% 5% £22350 126 Oncampus на пълно работно време
Психология и философия BA (Hons) 68% 4% 5% £24500 138 Oncampus на пълно работно време
Философия и политика BA (Hons) 81% 7% 35% £22350 115 Oncampus на пълно работно време
Философия, бизнес и етика BA (Hons) 82% 4% 5% £22350 135 Oncampus на пълно работно време
Философия BA (Hons) 95% 20% 15% £22350 140 Oncampus на пълно работно време
Философия, политика и икономика BA (Hons) 78% 0% 10% £22350 142 Oncampus на пълно работно време
Изкуство и философия BA (Hons) 86% 10% 15% £22350 142 Oncampus на пълно работно време
История и философия BA (Hons) 90% 6% 10% £22350 130 Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древна история BA (Hons) 92% 15% 10% £22350 123 Oncampus на пълно работно време
Древна история и археология с професионален стаж BA (Hons) 90% 6% 10% £22350 125 Oncampus на пълно работно време
Древна история и археология с учебна година в чужбина BA (Hons) 90% 6% 10% £22350 125 Oncampus на пълно работно време
Древна история и история BA (Hons) 90% 6% 15% £22350 133 Oncampus на пълно работно време
Древна история и археология BA (Hons) 90% 0% 5% £22350 132 Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изкуство и история на изкуството BA (Hons) 91% 5% 0% £22350 150 Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на University of Reading

26 Магистърски / следдипломни курсове на University of Reading - Каталог

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на строителството MSc - - - £26950 - Oncampus на непълно работно време

Управление на проекти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на проекти MSc - - - £26950 - Oncampus на непълно работно време

Лидерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Лидерство MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Спортно треньорство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Коучинг и поведенческа промяна MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Управление на околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на околната среда MSc - - - £26950 - Oncampus на непълно работно време

Изменение на климата

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изменение на климата и развитие MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Наука за храните

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за храните MSc - - - £22850 - Oncampus на непълно работно време

Селско стопанство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Селско стопанство и развитие MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Химическо инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Химически изследвания MSc - - - £28950 - Oncampus на непълно работно време

Графичен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Типография и графична комуникация чрез изследване MA (Res) - - - £18650 - Oncampus на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за данните и съвременни изчисления MSc - - - £26950 - Oncampus на непълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска степен с изследователска цел Филми, театър и телевизия MA - - - £21350 - Oncampus на непълно работно време
Филми и творчески предприятия MA - - - £22350 - Oncampus на непълно работно време

Управление на информацията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Цифрова иновация MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Неврология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Когнитивна неврология MSc - - - £26950 - Oncampus на непълно работно време

Хранене

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Хранене и хранителни науки MSc - - - £22850 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международно търговско право с международно банково право и финансово регулиране LLM - - - £17100 - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
LLM чрез изследователска теза LLM - - - - - Oncampus на непълно работно време
Право MRes - - - - - Oncampus на непълно работно време

Клинична психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистърска програма "Теория и практика в клиничната психология" (с клиничен или изследователски стаж) MSc - - - £26950 - Oncampus на непълно работно време

Стратегически изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Стратегически изследвания MA - - - £21350 - Oncampus на непълно работно време

Международни отношения

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Политика и международни отношения MRes - - - £22350 - Oncampus на непълно работно време
Международни отношения MA - - - £17100 - Смесени на непълно работно време

Икономика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Аграрна икономика MSc - - - - - Oncampus на непълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия MRes - - - £16450 - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология MA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Класации на University of Reading в най-добрите класации в Обединеното кралство и в световен мащаб.

Вижте всички 29 университетски класации на University of Reading

Често-задавани въпроси