University of Wales
Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Wales
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

96 Магистърски / следдипломни курсове на University of Wales - Каталог

Геодезия на сгради

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Геодезия на сгради HND - - 35% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Строителни проучвания HNC - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Архитектурна технология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Архитектурна технология HND - - 35% £13500 - Oncampus на пълно работно време

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на строителството HNC - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на събития и международни фестивали DipHE - 5% 48% £13500 79 Oncampus на пълно работно време
Управление на събития и международни фестивали CertHE - 5% 48% £13500 79 Oncampus на пълно работно време

Спортен мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортен мениджмънт HND - 5% 35% £13500 79 Oncampus на пълно работно време

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен мениджмънт на пътуванията и туризма DipHE - 5% 48% £13500 79 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Магистър по бизнес администрация (MBA) MBA - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес и управление CertHE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Управление на съоръженията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на собствеността и съоръженията MSc - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Управление на проекти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на инженерни проекти MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Лично обучение и спортен масаж CertHE - 5% 15% £13500 118 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физическо възпитание DipHE - 5% 15% £13500 118 Oncampus на пълно работно време
Физическо възпитание CertHE - 5% 15% £13500 118 Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения CertHE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

География

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
География (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
География (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изменение на климата

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Околна среда, устойчивост и изменение на климата HND - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Управление на околната среда

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Опазване и управление на околната среда MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Испанистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Съвременни езици - френски с испански (PGCE за средно образование) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
ML: Френски с испански език (PGCE за средно образование) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Френски изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
ML: испански и френски език (средно образование) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици - немски език с френски език (PGCE за средно образование) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
ML: Френски език (PGCE за средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
ML: Немски език с френски език (PGCE за средно образование) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Уелски език

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Cymraeg (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
PGCE - Средно образование, уелски QTS PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане MA (PG) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Германистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
ML: Френски с немски език (PGCE за средни училища) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Вградени електронни системи HND - - 55% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Вградени електронни системи HNC - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на мотоциклети

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на мотоциклети HND - - 40% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на мотоциклети HNC - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Инженеринг в моторните спортове

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на моторни спортове HND - - 40% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на моторни спортове HNC - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Автомобилно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Автомобилно инженерство HND - - 40% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Автомобилен и транспортен дизайн (Swansea College of Art) CertHE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство HNC - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Драма (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Театър: Изпълнение MA (PG) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Театър: Режисура MA (PG) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Драма (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музика (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Творчески музикални технологии (Колеж по изкуствата в Суонзи) CertHE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Музика (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Продуцент на търговска музика MA (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Музикален бизнес MA (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Графичен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Графичен дизайн MA (PG) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Музикален театър

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Театър: Музикален театър MA (PG) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Програмиране на компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютри (разработване на игри) HND - - 30% £13500 139 Oncampus на пълно работно време

Компютърни мрежи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютри (Компютърни мрежи и киберсигурност) HND - - 0% £13500 143 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изчислителна техника (разработване на уеб сайтове) HND - - 30% £13500 139 Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за данните и анализ MSc (PG) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни и информационни технологии

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Информационни технологии (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Филми и телевизия (Колеж по изкуствата в Суонзи) CertHE 78% 0% 55% £13500 136 Oncampus на пълно работно време
Филми и телевизия (Колеж по изкуствата в Суонзи) DipHE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образование и грижи в ранна детска възраст (Early Years Education and Care Dip HE) DipHE 76% 8% 46% £13500 105 Oncampus на пълно работно време
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar CertHE 76% 8% 46% £13500 105 Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст DipHE - - 30% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст: Статут на практикуващ специалист в областта на ранните години DipHE - - 25% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст: Статут на практикуващ в ранна възраст CertHE - - 30% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст CertHE - - 30% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст: Статут на специалист по ранно обучение DipHE - - 30% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст: Статут на практикуващ специалист в областта на ранното детство CertHE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Преподаване в средното училище

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физика (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Биология (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Химия (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Информационни технологии (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Математика (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Физика (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Дизайн и технологии (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Математика (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
История (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Английски език (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Дизайн и технологии (само за завършилите средно образование - PGCE) PGCE - - 30% - - Oncampus на пълно работно време
История (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Химия (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Биология (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Английски език (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изкуство (само за завършилите средно образование PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Начално обучение

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
PGCE Primary с QTS (PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Начално образование (само за завършили PGCE) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
PGCE Primary с QTS PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време
Начално образование (само за завършили PGCE) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Религиозно образование (PGCE за средно образование - само за завършили) PGCE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време
Младежка работа и социално образование (одобрено от ETS) MA (PG) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време
Религиозно образование (PGCE за средно образование - само за завършили) PGCE - - - - - Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професия полицай CertHE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Психология на здравето

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Разбиране на психичното здраве CertHE - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Медицински сестри и професионални здравни грижи CertHE - 0% 30% £13500 105 Oncampus на пълно работно време

Религиозни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древни религии MA (PG) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

Древна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древна история MA (PG) - - - £15000 - Oncampus на пълно работно време

79 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of Wales - Каталог

Геодезия на сгради

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Строителни проучвания BSc (Hons) 85% 0% 10% £13500 110 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство с година на стаж BA (Hons) 82% 8% 20% £13500 129 Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на събития и международни фестивали BA (Hons) 82% 7% 10% £13500 121 Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бизнес мениджмънт с година на стаж BA (Hons) 83% 8% 20% £13500 129 Oncampus на пълно работно време
Управление на предприятия в селските райони BA 83% 8% 20% £13500 129 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на отдиха и свободното време

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образование за приключения на открито BA (Hons) 63% 2% 5% £13500 165 Oncampus на пълно работно време

Спортен мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Спортен мениджмънт BA (Hons) 82% 10% 10% £13500 94 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международни финанси BA (Hons) 83% 8% 5% £13500 129 Oncampus на пълно работно време

Спортни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Физическо възпитание BA (Hons) 63% 0% 5% £13500 148 Oncampus на пълно работно време
Физическо възпитание BA (Hons) 63% 0% 7% £13500 136 Oncampus на пълно работно време
Спортна и тренировъчна терапия BSc (Hons) 63% 2% 15% £13500 148 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Английски език и история BA (Hons) 63% 5% 10% £13500 132 Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческо писане и история BA (Hons) 63% 5% 10% £13500 132 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и философия BA (Hons) 63% 0% 10% £13500 98 Oncampus на пълно работно време
Творческо писане и английски език BA (Hons) 63% 0% 10% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Творческо писане BA (Hons) 63% 0% 10% £13500 - Oncampus на пълно работно време
Творческо писане с подготвителна година BA (Hons) 63% 0% 10% £13500 - Oncampus на пълно работно време

Екологично инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Енергийно и екологично инженерство с година на основаване BEng (Hons) 67% 5% 25% £13500 132 Oncampus на пълно работно време
Енергийно и екологично инженерство BEng (Hons) 67% 5% 25% £13500 132 Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на мотоциклети

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на мотоциклети BEng (Hons) 67% 5% 25% £13500 132 Oncampus на пълно работно време
Инженерство на мотоциклети с година на основаване BEng (Hons) 67% 5% 25% £13500 132 Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство BSc (Hons) 85% 0% 10% £13500 110 Oncampus на пълно работно време
Древни цивилизации с начална година BA (Hons) - 10% 30% £13500 144 Oncampus на пълно работно време

Инженеринг в моторните спортове

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на моторните спортове с година на обучение BEng (Hons) 67% 5% 0% £13500 81 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на моторни спортове BEng (Hons) 67% 5% 20% £13500 135 Oncampus на пълно работно време

Производствено инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично и производствено инженерство с година на основаване BEng (Hons) 67% 5% 25% £13500 132 Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Машинно инженерство с година на основаване BEng (Hons) 66% 0% 21% £13500 163 Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника BEng (Hons) 67% 0% 20% £13500 100 Oncampus на пълно работно време
Електротехника и електроника с година на основаване BEng (Hons) 67% 0% 20% £13500 100 Oncampus на пълно работно време

Автомобилно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Автомобилно инженерство с начална година BEng (Hons) 67% 5% 40% £13500 132 Oncampus на пълно работно време
Автомобилно инженерство BEng (Hons) 67% 5% 25% £13500 132 Oncampus на пълно работно време
Автомобилен и транспортен дизайн (Swansea College of Art) BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Проектиране и изработка на мебели

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Продуктов и мебелен дизайн (Колеж по изкуствата в Суонзи) BSc (Hons) 73% 1% 8% £13500 170 Oncampus на пълно работно време
Продуктов и мебелен дизайн (Swansea College of Art) BA (Hons) 73% 1% 8% £13500 170 Oncampus на пълно работно време

Инструментално или вокално изпълнение

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Вокално изпълнение BMus (Hons) 71% 10% 5% £13500 157 Oncampus на пълно работно време
Вокално изпълнение BMus (Hons) 71% 10% 5% £13500 157 Oncampus на пълно работно време

Илюстрация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Илюстрация (Колеж по изкуствата в Суонзи) BA (Hons) 75% 5% 0% £13500 168 Oncampus на пълно работно време

Музикален театър

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Музикален театър BA (Hons) 70% 10% 5% £13500 129 Oncampus на пълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческа музикална технология (Колеж по изкуствата в Суонзи) BA (Hons) 76% 5% 38% £13500 122 Oncampus на пълно работно време

Фотография

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Документална фотография и визуален активизъм (Swansea College of Art) BA (Hons) 76% 10% 13% £13500 116 Oncampus на пълно работно време
Фотография в изкуствата (Колеж по изкуствата в Суонзи) BA (Hons) 76% 0% 20% £13500 156 Oncampus на пълно работно време

Занаяти

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Дизайн на занаяти (Колеж по изкуствата в Суонзи) BA (Hons) 73% 1% 10% £13500 170 Oncampus на пълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изобразително изкуство: Студио "Място и контекст" (Swansea College of Art) BA (Hons) 80% 10% 5% £13500 172 Oncampus на пълно работно време

Мода

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Повърхностен десен и текстил - мода (Swansea College of Art) BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложни изчисления BSc (Hons) 63% 15% 20% £13500 109 Oncampus на пълно работно време

Компютърни мрежи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни технологии (Компютърни мрежи и киберсигурност) с година на основаване BSc (Hons) 63% 15% 20% £13500 109 Oncampus на пълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютри (софтуерно инженерство) с година на основаване BSc (Hons) 63% 15% 20% £13500 109 Oncampus на пълно работно време

Програмиране на компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютри (разработване на игри) BSc (Hons) 63% 15% 10% £13500 109 Oncampus на пълно работно време

Образование в ранна възраст

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образование и грижи в ранна детска възраст: Статут на практикуващ специалист в областта на ранното детство BA (Hons) 96% 0% 8% £13500 137 Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст: Статут на практикуващ специалист в областта на ранното детство BA (Hons) 96% 0% 8% £13500 137 Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна детска възраст 2 г. BA (Hons) 90% 0% 7% £13500 136 Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст BA (Hons) 84% 0% 5% £13500 136 Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст: Статут на практикуващ специалист в областта на ранното детство BA (Hons) 90% 0% 0% £13500 111 Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст: Статут на практикуващ специалист в областта на ранното детство BA (Hons) 90% 0% 0% £13500 111 Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст BA (Hons) 84% 0% 5% £13500 136 Oncampus на пълно работно време
Образование и грижи в ранна възраст BA (Hons) 90% 0% 7% £13500 136 Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образователни изследвания: Primary BA (Hons) 90% 0% 7% £13500 136 Oncampus на пълно работно време
Младежка работа и социално образование (одобрено от ETS) BA (Hons) 80% 5% 20% £13500 128 Oncampus на пълно работно време
Изследвания в областта на образованието: Допълнителни образователни потребности и приобщаване BA (Hons) 59% 5% 26% - 148 Oncampus на пълно работно време

Начално образование

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Начално образование с QTS BA Edu (Hons) 85% 5% 15% £13500 188 Oncampus на пълно работно време
Начално образование с QTS BA Edu (Hons) - - - £13500 - Oncampus на пълно работно време

Полицейска дейност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професионална полицейска дейност BSc (Hons) 29% 5% 15% £13500 147 Oncampus на пълно работно време

Приложна психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна психология BSc (Hons) 86% 5% 30% £13500 130 Oncampus на пълно работно време

Психология на здравето

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психично здраве BSc (Hons) 78% 0% 55% £13500 136 Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Антропология и история BA (Hons) 60% 5% 10% £13500 132 Oncampus на пълно работно време

Здравеопазване и социални грижи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и социални грижи BSc (Hons) 79% 10% 20% £13500 137 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Работа с млади хора BA (Hons) 80% 5% 20% £13500 128 Oncampus на пълно работно време
Работа с млади хора BA (Hons) 80% 5% 20% £13500 128 Oncampus на пълно работно време

Работа с младежи и общности

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Бакалавърска степен по младежка работа и социално образование с подготвителна година (одобрена от ETS) BA (Hons) 80% 5% 20% £13500 128 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) 59% 5% 26% £13500 148 Oncampus на пълно работно време

Религиозни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Антропология и религиозни науки BA (Hons) 60% 5% 10% £13500 104 Oncampus на пълно работно време

Свободни изкуства

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Свободни изкуства с година на основаване BA (Hons) - 5% 10% £13500 132 Oncampus на пълно работно време
Свободни изкуства BA (Hons) - 5% 10% £13500 132 Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Философия BA (Hons) - 0% 15% £13500 98 Oncampus на пълно работно време
Философия и антропология BA (Hons) 60% 5% 10% £13500 104 Oncampus на пълно работно време
Философия с начална година BA (Hons) - 0% 15% £13500 98 Oncampus на пълно работно време
Философия и история BA (Hons) - 5% 10% £13500 132 Oncampus на пълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология с начална година BA (Hons) - 10% 30% £13500 144 Oncampus на пълно работно време
Археология и история BA (Hons) - 5% 10% £13500 138 Oncampus на пълно работно време

Всички почасови курсове на University of Wales

41 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of Wales - Каталог

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на строителството BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Количествено проучване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Количествено проучване BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на бизнеса BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Бизнес и управление BA - - - £13500 - Смесени на непълно работно време
Управление на международния бизнес BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен мениджмънт на пътуванията и туризма BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Счетоводство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Счетоводство BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Спортен мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен спортен мениджмънт BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения BSc - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Изменение на климата

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Околна среда, устойчивост и изменение на климата BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древни цивилизации BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Вградени електронни системи BEng (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично инженерство BEng (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Графичен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Графичен дизайн (Колеж по изкуствата в Суонзи) BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Интериорен дизайн и архитектура

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Повърхностен десен и текстил - интериор (Swansea College of Art) BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Информатика (софтуерно инженерство) BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Компютри (уеб разработване) BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Компютърни технологии (разработване на уеб сайтове) с начална година BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Информационни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърни технологии (системи за данни и информация) с година на основаване BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Компютри (системи за данни и информация) BSc - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна информатика с година на основаване BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Компютърни мрежи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютри (Компютърни мрежи и киберсигурност) BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Програмиране на компютърни игри

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютри (разработване на игри) с година на основаване BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Филмови изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Кино и телевизия (Swansea College of Art) BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Хранене

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здраве, хранене и начин на живот BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Консултации

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология и консултиране BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Младежка работа и социално образование (одобрено от ETS) BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Образователни изследвания BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Право и юридическа практика LLB (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психология BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и грижи за деца и младежи BSc (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Работа с млади хора с Foundation Year BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Работа с млади хора с начална година BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Криминология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Криминология и полиция BSc (Hons) - - - £13500 - Смесени на непълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Работа с младежи и общности

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Младежка работа и социално образование с начална година (одобрено от ETS) BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археология с древноегипетска култура BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Археология и антропология BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Археология BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Философия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Религия, философия и етика BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Древна история

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древна история BA (Hons) - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

35 Магистърски / следдипломни курсове на University of Wales - Каталог

Управление на строителството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на строителството HND - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Количествено проучване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Количествена геодезия HNC - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Количествено проучване HND - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на бизнеса HNC - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Управление на бизнеса HND - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Управление на социални предприятия CertHE - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Лидерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Полицейска дейност (оперативно и стратегическо ръководство) MSc (PG) - - - £15000 - Oncampus на непълно работно време
Лидерство MA (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Финансово управление

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Финансово управление MSc (PG) - - - £15000 - Oncampus на непълно работно време

Туризъм

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на пътуванията, туризма и свободното време CertHE - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения DipHE - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Изменение на климата

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Околна среда, устойчивост и изменение на климата HNC - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Електротехника и електроника HND - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Автомобилно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Автомобилно инженерство MSc (PG) - - - £15000 - Oncampus на непълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Гражданско инженерство HND - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Инженеринг на мотоциклети

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженеринг на мотоциклети MSc (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Инструментално или вокално изпълнение

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Усъвършенствани вокални изследвания MA - - - £15000 - Oncampus на непълно работно време

Рисуване

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
MA Илюстрация MA - - - £15000 - Oncampus на непълно работно време

Музика

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творческа музикална технология (Колеж по изкуствата в Суонзи) DipHE - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Изобразително изкуство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Фондация "Изкуство и дизайн" (Swansea College of Art) CertHE - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Анимация

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Компютърна анимация MA (PG) - - - - - Oncampus на непълно работно време

Приложни изчисления

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложни изчисления HND - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време
Приложни изчисления HNC - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Информационни системи

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изчислителна техника (системи за данни и информация) HND - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Изчислителна техника (Софтуерно инженерство) HND - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Хранене

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здраве, хранене и начин на живот CertHE - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Психотерапия

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Психотерапевтична практика: Хуманистична MA - - - £15000 - Oncampus на непълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Младежка работа и социално образование (одобрено от ETS) MA (PG) - - - £15000 - Oncampus на непълно работно време

Полицейска дейност

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Професия полицай DipHE - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Социални науки

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социални науки CertHE - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Наказателно правосъдие

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наказателно правосъдие и полиция MA (PG) - - - £15000 - Oncampus на непълно работно време

Социология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Социология DipHE - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Здравеопазване и грижи за деца и младежи DipHE - - - £13500 - Oncampus на непълно работно време

Археология

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Археологическа практика MA (PG) - - - £15000 - Oncampus на непълно работно време

Предприятия и предприемачество

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен мениджмънт на иновациите MSc - - - £15000 - Oncampus на непълно работно време

Всички онлайн курсове на University of Wales

6 Магистърски / следдипломни курсове на University of Wales - Каталог

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Управление на туризма MBA - - - £15000 - На линия на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Древни цивилизации MA (PG) - - - £15000 - На линия на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство и изкуствен интелект MSc (PG) - - - £15000 - На линия на пълно работно време
Данни и изкуствен интелект MSc (PG) - - - £15000 - На линия на непълно работно време

Софтуерно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Софтуерно инженерство MSc (PG) - - - £15000 - На линия на непълно работно време

Изследвания на наследството

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наследство MA (PG) - - - £15000 - На линия на непълно работно време

1 Бакалавър / Бакалавърски курсове на University of Wales - Каталог

Производствено инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Механично и производствено инженерство BEng (Hons) - - - £13500 - На линия на непълно работно време

Често-задавани въпроси

Най-популярните курсове според броя на записаните студенти са Образование и грижи в ранна детска възраст: Статут на практикуващ специалист в областта на ранното детство (40 студенти), Образование и грижи в ранна възраст: Статут на практикуващ специалист в областта на ранното детство (40 студенти), Начално образование с QTS (25 студенти), Илюстрация (Колеж по изкуствата в Суонзи) (15 студенти), Музикален театър (15 студенти), Образование и грижи в ранна възраст: Статут на практикуващ специалист в областта на ранното детство (15 студенти), Образование и грижи в ранна възраст: Статут на практикуващ специалист в областта на ранното детство (15 студенти), Изобразително изкуство: Студио "Място и контекст" (Swansea College of Art) (15 студенти), Образование и грижи в ранна възраст (10 студенти), Образование за приключения на открито (10 студенти).