Wigan and Leigh College
Списък на всички курсове и степени, предлагани от Wigan and Leigh College
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

3 Бакалавър / Бакалавърски курсове на Wigan and Leigh College - Каталог

Графичен дизайн

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Творчески индустрии (Път за графичен дизайн) FdA 75% 0% 25% - - Oncampus на пълно работно време

Образователни изследвания

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Образователни изследвания BA (Hons) - - 10% - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството и младежта

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Деца, млади хора и услуги за тях FdA 93% - 20% - - Oncampus на пълно работно време

7 Магистърски / следдипломни курсове на Wigan and Leigh College - Каталог

Управление на туризма

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Международен мениджмънт на пътуванията и туризма HND - - 10% - - Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения HND - - 5% - - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженерство (Електротехника и електроника) HND - - 70% - - Oncampus на пълно работно време

Машинно инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Инженерство (Машиностроене) HND - - 70% - - Oncampus на пълно работно време

Строително инженерство

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Строителство и застроена среда (строително инженерство) HND - - - - - Oncampus на пълно работно време

Приложна наука

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Приложна наука HND - 10% 25% - - Oncampus на пълно работно време

Обществени услуги

Програма Студентско удов­летворение Безра­ботен Пре­къснал Обучение (между­народно) Тарифа на UCAS
Обществени услуги HND 93% - 10% - - Oncampus на пълно работно време

Често-задавани въпроси

Курсовете с най-висока оценка на удовлетвореността на студентите от Wigan and Leigh College са Деца, млади хора и услуги за тях (93%), Обществени услуги (93%), Творчески индустрии (Път за графичен дизайн) (75%).