Aberystwyth University
Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons)
Aberystwyth University

Key Course Facts

Course Description

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Gwleidyddiaeth a Hanes Modern ym Mhrifysgol Aberystwyth byddi’n cael y cyfle i astudio mewn dwy adran uchel iawn eu bri sy’n arloesi o ran dysgu ac ymchwil, sef yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a’r Adran Hanes a Hanes Cymru. Mae’r cynllun gradd mewn Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn un cyffrous a diddorol.

Mae’r cynllun gradd Anrhydedd Sengl mewn Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn canolbwyntio ar hanes a gwleidyddiaeth ddiweddar. Mae’n cyfuno arbenigedd haneswyr a gwyddonwyr gwleidyddol mewn cwrs cyfrannol sy’n rhoi cryn hyblygrwydd i ti wrth ddewis modiwlau. Rhennir y gwaith dysgu rhwng yr Adran Hanes a Hanes Cymru a’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, dwy adran a enillodd glod am eu gwaith dysgu ac ymchwil yn eu priod feysydd.

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn chwilfrydig am y gorffennol ac am y ffordd mae cymdeithas ddynol wedi esblygu dros amser. Yn ogystal â bod yn ddiddorol ynddo’i hun, mae astudio elfen o hanes yn cynnig gweledigaeth a all ein helpu i ddeall digwyddiadau’r byd sydd ohoni. Bydd elfen wleidyddol y radd hon yn trafod y syniadau sy’n sail i’n bywydau o ddydd i ddydd, megis cyfiawnder, rhyddid, grym, cymuned, cydraddoldeb a dinasyddiaeth. Bydd gradd mewn Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn caniatáu i ti roi digwyddiadau diweddar mewn perspectif ac yn rhoi i ti sgiliau dadansoddi dehongli a chyfathrebu, sydd mor bwysig mewn bywyd bob dydd.

Sefydlwyd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 1919 ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, a dyma’r adran brifysgol gyntaf o’i bath, ac mae’n parhau i fod yn un o’r adrannau gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol mwyaf yn Ewrop, a chanddi dros 40 o staff academaidd. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014), cafodd yr Adran ei enwi fel yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol gorau yng Nghymru a seithfed gorau yn y Deyrnas Unedig am ansawdd ymchwil, gyda 69% o gyhoeddiadau a gyflwynwyd o safon sydd gyda’r dosbarthiadau Gorau yn y Byd ac yn Rhagorol yn Rhyngwladol.

Mae’r awyrgylch dysgu cynhyrfus a chosmopolitaidd yma yn croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd, ac yn gartref bywiog i drafodaeth wleidyddol gyfoes. Mae gan yr adran hanes hir o edrych ar y byd a gofyn cwestiynau sylfaenol am ystod o bynciau – materion megis rhyfel, cudd-wybodaeth a diogelwch, tlodi byd-eang, moeseg a newid hinsawdd; sut y daeth y byd i fod fel ag y mae, a sut y mae hynny’n newid o hyd.

Bu modd astudio Hanes fel pwnc ym Mhrifysgol Aberystwyth ers ei sefydlu yn 1872, a thros y 140 mlynedd diwethaf rydym wedi perffeithio’r cynlluniau gradd yr ydym yn eu cynnig er mwyn sicrhau dy fod yn cael y radd orau posib. Mae darlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru i gyd hefyd yn ymwneud â gwaith ymchwil diweddar. Yn yr asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, roedd 95% o ymchwil a gynnalwyd yn Brifysgol Aberystwyth o safon â gydnabyddir yn rhyngwladol. Gallwn felly roi cyfle iti ddatblygu dy ddoniau a dy ddiddordebau hanesyddol drwy astudio’n agos gyda thiwtoriaid sy’n arbenigwyr yn eu meysydd.

Yn ogystal â Llyfrgell wych y Brifysgol, gall myfyrwyr Gwleiyddiaeth a Hanes Modern yn Aberystwyth fwynhau aelodaeth gyflawn o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, a’n Llyfrgell Genedlaethol ni yw un ohonynt. Mae’n dal mwy na 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau, ac mae’r cwbl o fewn pum munud i’r Adrannau. Bydd yr adnoddau hyn yn werthfawr dros ben wrth i ti ysgrifennu dy draethawd estynedig yn dy drydedd flwyddyn.

Mae cymdeithasau myfyrwyr bywiog yn y ddwy adran, sydd yn trefnu darlithoedd gan siaradwyr gwadd, ymweliadau â lleoedd o ddiddordeb a digwyddiadau cymdeithasol drwy’r flwyddyn. Mae ganddynt hefyd gysylltiadau â phrifysgolion dethol dramor, a dyma gyfle gwych i ti ehangu dy orwelion academaidd a chymdeithasol drwy dreulio rhan o dy brofiad prifysgol dramor.

Student Reviews

Below you can see course specific reviews for 88 graduates of Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons) at Aberystwyth University for each of the survey questions in comparison to the average for all UK degree courses in Modern History.

Overall student satisfaction
91 /100
88 total respondents

Primarily based on data from undergraduate degree students.

The NSS is commissioned by the <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Office for Students</a>

Salary

Salary of Graduates of Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons) at Aberystwyth University

Important: Salary data below is not course specific, but contains data of all students of Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons) at the university. Due to data collection methodology, salary data is mainly based on data related to undergraduate students.

  15 months after graduation 3 years after graduation 5 years after graduation
Median salary £24000 £21500 £25000
25-75 percentile range £20000 - £27000 £16500 - £26500 £18500 - £32000


Salary of all UK Graduates of Modern History

  15 months after graduation 3 years after graduation 5 years after graduation
Median salary £22959 £22446 £26903
25-75 percentile range £19179 - £27091 £16973 - £28281 £20230 - £35137

Jobs & Career Perspectives

15 months after graduation, graduates of this course were asked about what they do and, if they are working, about their current job and their perspectives.

Current jobs

Job in line with future plans

Utilise skills from studies

Work is meaningful

Required skill level of job after 15 months

% Skilled jobs

Jobs of graduates of this course (15 months after graduation)

Example below based on all graduates of Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons) at Aberystwyth University

15% Protective service occupations
10% Sales occupations
10% Business and public service associate professionals
10% Administrative occupations
10% Elementary occupations
10% Business, Research and Administrative Professionals
5% Caring personal services
5% Managers, directors and senior officials
5% Leisure, travel and related personal service occupations
5% Natural and social science professionals

Grading & Study Time

Assessment Methods

Study Time DistributionEntry Requirements / Admissions

Minimum Required UCAS Tariff

UCAS Tariff of Accepted Students for this course

Qualification requirements

Pass in Access qualification in a relevant subject with Merit in 50% of units at level 3.

Aberystwyth University welcomes the Welsh Baccalaureate as a valuable qualification in its own right and considers completion of the Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate to be equivalent to an A level grade.

Applicants are selected on their individual merits and offers can vary. We allow you flexibility in meeting our entry requirements, and all qualifications that you have already gained, or are working towards, will be considered when reviewing your application. We have an inclusive policy which recognises a broad range of qualifications. The entry requirements listed above represent typical offers for some of the most popular qualifications taken by applicants. If you cannot find the qualifications that you are studying (or have previously studied) please contact our Undergraduate Admissions Office (Telephone: +44 (0)1970 622021; Email: [email protected]) for advice on your eligibility and details of the typical offer you are likely to receive.

English language requirements

test Grade Additional Details
Cambridge English Advanced
Cambridge English Proficiency
IELTS (Academic) 6 With minimum 5.5 in each component.
PTE Academic 62 With minimum scores of 51 in each component.
TOEFL (iBT) 88 With minimum scores in components as follows: Listening 21; Writing 21; Reading 22; Speaking 23.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig pecyn gwerthfawr o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i gynorthwyo myfyrwyr. Mae ein cystadleuaeth Ysgoloriaeth Mynediad hirsefydlog yn golygu y gallech gael hyd at £2,000 y flwyddyn tuag at eich costau byw a’ch costau astu
Do you not fulfill the minimum requirements in terms of UCAS score, A levels, or English language requirements?
Get advice on which foundation courses are best for you to still be able to join Hanes Modern a Gwleidyddiaeth, BA (Hons).

Visa Requirements for International Students

Visa requirement

All international students (including citizens from EU countries) intending to study this or any other academic programme for more than 6 months in the UK require a Student Visa.

International students younger than 18 years require a special Child Student Visa. Exceptions from this general rule may apply to holders of other UK work visas, British National Overseas visa, family member visa and recognised refugees or asylum seekers.

Permission to work while studying

Aberystwyth University is listed by the UK government as an institution licensed to sponsor migrant students.

Student visa holders from licensed institutions are entitled to work during their full-time bachelor's, master's or Phd studies for
- 20h/week during the term
- Full-time outside term time (e.g. vacations, work placements, once course ended)

After completion of a bachelor's or master's programme of at least 12 months Student Visa holders of licensed institutions can convert their visa into a Graduate Visa which entitles graduates to work for 2 years in the UK.

Costs

Tuition Fees Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons)

England UK £9000 year 1
Northern Ireland £9000 year 1
Scotland £9000 year 1
Wales £9000 year 1
Channel Islands £9000 year 1
Ireland £9000 year 1
EU £14300 year 1
International £14300 year 1

Additional fee information

The UK and Welsh Governments have confirmed that EU students commencing their studies in the academic year 2021/22 will no longer be eligible for home fee status. Fees for EU students will therefore be charged in line with international fees from 2021/22 onwards.

Please note Irish nationals will continue to be eligible for home fee status and support by the Welsh Government under the Common Travel Area arrangement.

Average student cost of living in the UK

Rent £518
Water, gas electricity, internet (at home) £50
Supermarket shopping £81
Clothing £35
Eating out £33
Alcohol £27
Takeaways / food deliveries £30
Going out / entertainment (excl.alcohol, food) £24
Holidays and weekend trips £78
Transport within city £17
Self-care / sports £20
Stationary / books £13
Mobile phone / internet £13
Cable TV / streaming £7
Insurance £51
Other £95
  
Average student cost of living £1092

London costs approx 34% more than average, mainly due to rent being 67% higher than average of other cities. For students staying in student halls, costs of water, gas, electricity, wifi are generally included in the rental. Students in smaller cities where accommodation is in walking/biking distance transport costs tend to be significantly smaller.

How to apply

Application deadline:

January 1, 2023

This is the deadline for applications to be completed and sent for this course. If the university or college still has places available you can apply after this date, but your application is not guaranteed to be considered.

Possible Entry Points:

 • year 1 (Default entry point)

University Rankings

Positions of Aberystwyth University in top UK and global rankings.

Rankings of Aberystwyth University in related subject specific rankings.

Social Studies & Humanities

  • #4 
  • #45 
  History
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Published 13 June, 2022]
  • #4 
  • #54 
  History
  The Guardian UK University League Tables by Subject
  [Published 11 September, 2021]

See all university rankings of Aberystwyth University

What students say about studying Modern History in the UK?

 • Study Tips for Modern History

About Aberystwyth University

Aberystwyth University (Aber) was founded in 1872 in Aberystwyth, Wales. This university has earned itself an impressive array of awards in various domains, including in teaching standards and post-graduate employability. Whether you enjoy walking by the beach or visiting the historic town centre, Aberystwyth is a superb option for those students looking for a quiet place to focus on their academic goals.

Where is this programme taught

Aberystwyth
map marker Show on map
Main Site (Aberystwyth)
map marker Show on map

Similar courses

Program University Student satis­faction Unem­ployed Drop­out Tuition (UK) Tuition (Inter­national) UCAS Tariff City
Cardiff University 64% 0% 7% £9000 £18700 142 Cardiff On campus Full-time
Aberystwyth University 92% 5% 0% £9000 £14300 116 Aberystwyth On campus Full-time
University of Essex 78% 0% 10% £9250 £16850 116 Colchester On campus Full-time
University of Southampton 94% 0% 0% £9250 £19300 148 Southampton On campus Full-time
University of Essex 86% 0% 6% £9250 £16850 104 Colchester On campus Full-time
University of Southampton 94% 0% 0% £9250 £19300 148 Southampton On campus Full-time
Farnborough College of Technology - - - £9000 £13000 - Farnborough On campus Full-time
The University of Manchester 64% 0% 7% - - 142 Manchester On campus Full-time
University of Essex 78% 0% 10% £9250 - 116 Colchester On campus Full-time
The University of Manchester 67% 3% 3% - - 158 Manchester On campus Full-time
University of Glasgow 80% 0% 4% £27750 £70480 170 Glasgow On campus Full-time
University of Dundee 70% 5% 10% £9250 £19500 183 Dundee On campus Full-time
University of Glasgow 85% 5% 1% £27750 £70480 192 Glasgow On campus Full-time
Royal Holloway, University of London 79% 5% 4% £9250 £19300 122 Egham On campus Full-time
Lancaster University - - - - - - Lancaster On campus Full-time
Loughborough University of Technology - - - - - - Loughborough On campus Part-time
University of Lincoln - - - £45 £83 - Lincoln On campus Part-time
Queen Mary University of London - - - - - - London On campus Part-time
Queen Mary University of London - - - - - - London On campus Full-time
University of Aberdeen 80% 0% 4% - - 170 Aberdeen On campus Full-time