مدارس بازرگانی درچین - کلیه رتبه بندی برنامه های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، لیسانس مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد علوم، و برنامه های استاد اجرایی مدیریت بازرگانی

چین
15 بیرون از 31
 • مدارس بازرگانی درچین
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
10
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • مدارس بازرگانی درچین
 • (2 موسسه و 8 رتبه بندی موضوعی)
10
 • رتبه جهانی
 • مدارس بازرگانی درچین
 • در میان 200 برترین ها

برای برنامه های غیر تجارتی، رتبه بندی ما در دانشگاه های چین را ببینید

بالاترین رتبه بندی موضوعی مدارس بازرگانی در چین

---
#11 
School of Economics & Management, Tsinghua University
---
#12 
School of Economics & Management, Tsinghua University
---
#17 
Economics and Management School, Wuhan University
---
#20 
Guanghua School of Management, Peking University
---
#22 
BIMBA, Peking University
---
#22 
HSBC Business School, Peking University
---
#22 
Guanghua School of Management, Peking University
---
#26 
School of Business, East China University of Science and Technology
---
#26 
School of Management and Economics, Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
---
#26 
Newhuadu Business School

رتبه بندی مدارس بازرگانی در چین 2022

#1

Antai College of Economics & Management
Shanghai Jiao Tong University

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (41 بررسی)
 • #2 
 • #60 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #11 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #36 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[منتشر شده ۱۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#2

School of Management
Fudan University

 • #3 
 • #70 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #13 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #13 
Financial Times - Executive MBA
[منتشر شده ۱۷ اکتبر, ۲۰۲۱]

#3

Fanhai International School of Finance
Fudan University

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (6 بررسی)
 • #3 
 • #70 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #13 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #84 
Tilburg University Economics Ranking
[منتشر شده ۱۶ ژوئیهٔ, ۲۰۲۱]

#4

School of Management
Zhejiang University

 • #5 
 • #101 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #19 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #65 
Financial Times - Executive MBA
[منتشر شده ۱۷ اکتبر, ۲۰۲۱]

#5

School of Economics & Management
Tsinghua University

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (25 بررسی)
 • #1 
 • #20 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[منتشر شده ۱۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #11 
Financial Times - Executive MBA
[منتشر شده ۱۷ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #54 
Tilburg University Economics Ranking
[منتشر شده ۱۶ ژوئیهٔ, ۲۰۲۱]

#6

Guanghua School of Management
Peking University

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (30 بررسی)
 • #1 
 • #24 
Tilburg University Economics Ranking
[منتشر شده ۱۶ ژوئیهٔ, ۲۰۲۱]

#7

BIMBA
Peking University

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (9 بررسی)
 • #1 
 • #24 
Tilburg University Economics Ranking
[منتشر شده ۱۶ ژوئیهٔ, ۲۰۲۱]

#8

HSBC Business School
Peking University

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (4 بررسی)
 • #1 
 • #24 
Tilburg University Economics Ranking
[منتشر شده ۱۶ ژوئیهٔ, ۲۰۲۱]

#9

Business School
Renmin University of China

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (88 بررسی)
 • #4 
 • #101 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #18 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #13 
QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific
[منتشر شده ۲۳ ژوئن, ۲۰۲۲]

#10

School of Business
Sun Yat-sen University

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (24 بررسی)
 • #8 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #26 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #58 
The Economist: Full time MBA ranking
[منتشر شده ۲۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#11

School of Economics & Management
Tongji University

 • #2 
 • #35 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[منتشر شده ۱۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#12

MBA Center and Global Management Education Institute
Shanghai University

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (31 بررسی)
 • #7 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #30 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #28 
QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific
[منتشر شده ۲۳ ژوئن, ۲۰۲۲]

#13

College of Business
Shanghai University of Finance and Economics

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (12 بررسی)
 • #6 
 • #141 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #24 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #18 
QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific
[منتشر شده ۲۳ ژوئن, ۲۰۲۲]

#14

International Business School Suzhou
Xi'an Jiaotong Liverpool University

رضایت دانشجو: 3.6 / 5.0 (11 بررسی)
 • #750 
 • #31 
QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific
[منتشر شده ۲۳ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #5 
 • #171 
QS Global EMBA Rankings
[منتشر شده ۲۳ ژوئن, ۲۰۲۲]

#15

China Europe International Business School (CEIBS)
China Europe International Business School 中欧国际工商学院

 • #1 
 • #37 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #6 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #11 
QS EMBA Rankings by Region: Asia-Pacific
[منتشر شده ۲۳ ژوئن, ۲۰۲۲]

#16

School of Business
Nanjing University

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (27 بررسی)

#17

Business School
Central University of Finance and Economics

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (9 بررسی)
Card image


#18

Newhuadu Business School

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (19 بررسی)

#19

School of Management and Economics
Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (10 بررسی)

#20

Business School
Sichuan University

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (8 بررسی)

#21

College of Management & Economics
Tianjin University

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (97 بررسی)

#22

Economics and Management School
Wuhan University

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (38 بررسی)

#23

School of Management
Xi'an Jiaotong University

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (38 بررسی)

#24

School of Management
Xi'an Jiaotong University

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (38 بررسی)

#25

Management School
Jinan University

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (16 بررسی)

#26

Cheung Kong Graduate School of Business


#27

School of Economics and Management
Nanjing University of Science and Technology


#28

School of Management
Harbin Institute of Technology


#29

School of Business
East China University of Science and Technology


#30

Guangwai MBA Education Centre
Guangdong University of Foreign Studies


#31

MBA Center
Shanghai International Studies University


#32

Faculty of Management and Economics
Dalian University of Technology


رتبه بندی ناشران

Bloomberg Businessweek

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

The Economist Newspaper Limited

علم اصول را مشاهده نمایید

The Financial Times Limited, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Tillburg University

علم اصول را مشاهده نمایید