مدارس بازرگانی درلیسبون (کشور پرتغال), پرتغال - کلیه رتبه بندی برنامه های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، لیسانس مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد علوم، و برنامه های استاد اجرایی مدیریت بازرگانی

لیسبون (کشور پرتغال)
2 بیرون از 3
 • مدارس بازرگانی درلیسبون (کشور پرتغال)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
5
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • مدارس بازرگانی درلیسبون (کشور پرتغال)
 • (-2 موسسه و 7 رتبه بندی موضوعی)
6
 • رتبه جهانی
 • مدارس بازرگانی درلیسبون (کشور پرتغال)
 • در میان 200 برترین ها

برای برنامه های غیر تجارتی، رتبه بندی ما در دانشگاه های لیسبون (کشور پرتغال), پرتغال را ببینید

بالاترین رتبه بندی موضوعی مدارس بازرگانی در لیسبون (کشور پرتغال)

---
#23 
Catolica Lisbon School of Business and Economics, Universidade Católica Portuguesa
---
#26 
Catolica Lisbon School of Business and Economics, Universidade Católica Portuguesa
---
#26 
ISCTE Business School, University Institute of Lisbon
---
#26 
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa
---
#35 
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa
---
#38 
ISCTE Business School, University Institute of Lisbon
---
#38 
Catolica Lisbon School of Business and Economics, Universidade Católica Portuguesa
---
#38 
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa
---
#42 
Catolica Lisbon School of Business and Economics, Universidade Católica Portuguesa
---
#42 
ISCTE Business School, University Institute of Lisbon

رتبه بندی مدارس بازرگانی در لیسبون (کشور پرتغال), پرتغال 2022

#1

Catolica Lisbon School of Business and Economics
Universidade Católica Portuguesa

 • #2 
 • #31 
Financial Times: European Business School Rankings
[منتشر شده ۰۶ دسامبر, ۲۰۲۰]
 • #2 
 • #45 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[منتشر شده ۱۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #72 
Financial Times: Executive Education Open Rankings
[منتشر شده ۱۰ مهٔ, ۲۰۲۰]

#2

ISCTE Business School
University Institute of Lisbon

 • #3 
 • #86 
Financial Times: Masters in Management Rankings
[منتشر شده ۱۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #48 
QS EMBA Rankings by Region: Europe
[منتشر شده ۲۳ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #2 
 • #121 
QS Global EMBA Rankings
[منتشر شده ۲۳ ژوئن, ۲۰۲۲]

#3

ISEG Lisbon School of Economics and Management
Universidade de Lisboa ISEG Lisbon Universidade de Lisboa

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (18 بررسی)

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

The Financial Times Limited, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید