مدارس بازرگانی درسئول (کره جنوبی) , کره جنوبی - کلیه رتبه بندی برنامه های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، لیسانس مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد علوم، و برنامه های استاد اجرایی مدیریت بازرگانی

سئول (کره جنوبی)
3 بیرون از 11
 • مدارس بازرگانی درسئول (کره جنوبی)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
4
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • مدارس بازرگانی درسئول (کره جنوبی)
 • (-1 موسسه و 5 رتبه بندی موضوعی)
3
 • رتبه جهانی
 • مدارس بازرگانی درسئول (کره جنوبی)
 • در میان 200 برترین ها

برای برنامه های غیر تجارتی، رتبه بندی ما در دانشگاه های سئول (کره جنوبی) , کره جنوبی را ببینید

بالاترین رتبه بندی موضوعی مدارس بازرگانی در سئول (کره جنوبی)

---
#26 
Chung-Ang Business School, Chung-Ang University
---
#26 
Korea University Business School, Korea University
---
#26 
School of Business, Yonsei University
---
#26 
College of Business Administration, Seoul National University
---
#26 
KAIST College of Business, Korea Advanced Institute of Science and Technology
---
#26 
Graduate School of Business, Seoul National University
---
#26 
KAIST Graduate School of Finance, Korea Advanced Institute of Science and Technology
---
#26 
Dongguk Business School, Dongguk University
---
#26 
SKK Graduate School of Business, Sungkyunkwan University
---
#26 
School of Business, Hanyang University

رتبه بندی مدارس بازرگانی در سئول (کره جنوبی) , کره جنوبی 2022

#1

School of Business
Yonsei University 연세대학교

 • #1 
 • #141 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #23 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #81 
The Economist: Full time MBA ranking
[منتشر شده ۲۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#2

SKK Graduate School of Business
Sungkyunkwan University SKK GSB, 성균관대학교

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (118 بررسی)
 • #2 
 • #201 
QS Global MBA Ranking
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #33 
QS Global MBA Ranking - Asia
[منتشر شده ۰۹ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#3

Korea University Business School
Korea University 고려대학교 경영대학

 • #1 
 • #20 
Financial Times - Executive MBA
[منتشر شده ۱۷ اکتبر, ۲۰۲۱]

#4

KAIST Graduate School of Finance
Korea Advanced Institute of Science and Technology KGSF, 한국과학기술원

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (333 بررسی)

#5

Chung-Ang Business School
Chung-Ang University 중앙대학교

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (62 بررسی)

#6

HUBS Hanyang University Business School
Hanyang University HUBS 한양대학교 경영대학

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (38 بررسی)

#7

SNU Business School
Seoul National University 서울대학교 경영대학

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (353 بررسی)

#8

KAIST College of Business
Korea Advanced Institute of Science and Technology KCB 한국과학기술원

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (353 بررسی)

#9

Dongguk Business School
Dongguk University 경영대학, 동국대학교

رضایت دانشجو: 3.5 / 5.0 (8 بررسی)

#10

Graduate School of Business, Seoul National University
Seoul National University 서울대학교 경영전문대학원 전화


#11

Graduate School of Business, Sogang University
Sogang University 서강대학교


رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

The Economist Newspaper Limited

علم اصول را مشاهده نمایید

The Financial Times Limited, UK

علم اصول را مشاهده نمایید