دانشگاه ها در برزیل
- رتبه بندی و نظرات -

برزیل
202 بیرون از 211
 • دانشگاه ها در برزیل
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
39
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در برزیل
 • (34 موسسه و 5 رتبه بندی موضوعی)
32
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در برزیل
 • در میان 200 برترین ها

برای مطالعات تجاری، به رتبه بندی جداگانه START_LINK&&> مدارس بازرگانی ما دربرزیل مراجعه کنید

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در برزیل '

---
#2 
University of São Paulo
---
#6 
University of São Paulo
---
#13 
University of São Paulo
---
#31 
University of São Paulo
---
#38 
University of São Paulo
ریاضیات
#38 
University of São Paulo
---
#41 
University of São Paulo
---
#49 
University of São Paulo
---
#51 
University of São Paulo
---
#89 
University of São Paulo

رتبه بندی دانشگاه ها در برزیل 2022

#1

University of São Paulo
Universidade de São Paulo

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (1123 بررسی)
Card image

 • #1 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #121 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #23 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#2

State University of Campinas
Universidade Estadual de Campinas

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (1039 بررسی)
Card image

 • #2 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #219 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #203 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#3

Federal University of Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (632 بررسی)
 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #369 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #213 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#4

Federal University of Minas Gerais
Universidade Federal de Minas Gerais

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (868 بررسی)
Card image

 • #3 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #651 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #230 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#5

São Paulo State University
Universidade Estadual Paulista

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (1123 بررسی)
Card image

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #492 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #155 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#6

Federal University of Rio Grande do Sul
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (345 بررسی)
 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #751 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #212 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#7

Federal University of São Paulo
Universidade Federal de São Paulo

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (334 بررسی)
Card image

 • #7 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #434 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #9 
 • #349 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#8

Federal University of Santa Catarina
Universidade Federal de Santa Catarina

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (1619 بررسی)
Card image

 • #6 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #348 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#9

University of Brasília
Universidade de Brasília

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (1014 بررسی)
Card image

 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #14 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #10 
 • #372 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#10

Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #651 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #48 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#11

Federal University of São Carlos
Universidade Federal de São Carlos

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (127 بررسی)
 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #12 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #11 
 • #413 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#12

Federal University of Paraná
Universidade Federal do Paraná

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (2151 بررسی)
 • #38 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #13 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #316 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#13

Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #22 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #20 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#14

Federal University of Pernambuco
Universidade Federal de Pernambuco

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (1358 بررسی)
Card image

 • #39 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #19 
 • #436 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#15

Federal University of Pelotas
Universidade Federal de Pelotas

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (63 بررسی)
 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #18 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #23 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#16

Federal University of Sergipe
Universidade Federal de Sergipe

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (756 بررسی)
Card image

 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #46 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #27 
 • #1251 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#17

Federal University of Ceará
Universidade Federal do Ceará

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (495 بررسی)
 • #23 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #20 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #17 
 • #428 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#18

Fluminense Federal University
Universidade Federal Fluminense

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (1246 بررسی)
Card image

 • #50 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #18 
 • #432 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#19

Federal University of Viçosa
Universidade Federal de Viçosa

رضایت دانشجو: 4.9 / 5.0 (1145 بررسی)
Card image

 • #49 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #12 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#20

Federal University of Bahia
Universidade Federal da Bahia

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (237 بررسی)
 • #22 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #15 
 • #424 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#21

Federal University of Juiz de Fora
Universidade Federal de Juiz de Fora

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (1370 بررسی)
Card image

 • #30 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #17 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #40 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#22

Federal University of ABC
Universidade Federal do ABC

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (1062 بررسی)
 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #33 
 • #476 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #9 
 • #668 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#23

Federal University of Santa Maria
Universidade Federal de Santa Maria

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (4 بررسی)
Card image

 • #44 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #27 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #16 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#24

Federal University of Rio Grande do Norte
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (90 بررسی)
 • #41 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #22 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #14 
 • #840 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#25

Federal University of Goiás
Universidade Federal de Goiás

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (256 بررسی)
 • #27 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #26 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #14 
 • #421 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#26

Pontifical Catholic University of Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (1243 بررسی)
 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #23 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #52 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#27

Federal University of Uberlândia
Universidade Federal de Uberlândia

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (539 بررسی)
Card image

 • #46 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #32 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #31 
 • #1326 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#28

University of Fortaleza
Universidade de Fortaleza

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (890 بررسی)
 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #88 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #63 
 • #63 
RUF Ranking de universidades
[منتشر شده ۰۷ اکتبر, ۲۰۱۹]

#29

State University of Londrina
Universidade Estadual de Londrina

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (69 بررسی)
Card image

 • #52 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #24 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #24 
 • #459 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#30

Rio de Janeiro State Federal University
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Card image

 • #18 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #21 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #106 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#31

Federal University of Espírito Santo
Universidade Federal do Espírito Santo

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (529 بررسی)
 • #26 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #34 
 • #480 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #36 
 • #1401 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#32

Federal University of Lavras
Universidade Federal de Lavras

رضایت دانشجو: 4.9 / 5.0 (2780 بررسی)
Card image

 • #32 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #25 
 • #464 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #28 
 • #1279 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#33

Federal University of Pará
Universidade Federal do Pará

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (3461 بررسی)
Card image

 • #37 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #31 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #29 
 • #1279 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#34

State University of Maringá
Universidade Estadual de Maringá

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (578 بررسی)
Card image

 • #20 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #13 
 • #420 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #32 
 • #1339 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#35

Federal University of Ouro Prêto
Universidade Federal de Ouro Preto

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (284 بررسی)
Card image

 • #36 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #57 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #37 
 • #1506 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#36

Federal University of Technology - Paraná
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (104 بررسی)
 • #48 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #54 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #39 
 • #1587 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#37

Federal University of Mato Grosso do Sul
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (829 بررسی)