دانشگاه ها در امارات متحده عربی
- رتبه بندی و نظرات -

امارات متحده عربی
22 بیرون از 33
 • دانشگاه ها در امارات متحده عربی
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
22
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در امارات متحده عربی
 • (17 موسسه و 5 رتبه بندی موضوعی)
10
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در امارات متحده عربی
 • در میان 200 برترین ها

برای مطالعات تجاری، به رتبه بندی جداگانه START_LINK&&> مدارس بازرگانی ما درامارات متحده عربی مراجعه کنید

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در امارات متحده عربی '

---
#76 
Khalifa University
---
#151 
American University of Sharjah
---
#201 
United Arab Emirates University
علوم اجتماعی
#201 
Khalifa University
---
#201 
United Arab Emirates University
---
#251 
Khalifa University
---
#301 
United Arab Emirates University
---
#301 
United Arab Emirates University
ریاضیات
#351 
United Arab Emirates University

رتبه بندی دانشگاه ها در امارات متحده عربی 2022

#1

Khalifa University
جامعة خليفة

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (349 بررسی)
Card image

 • #1 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #183 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #387 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#2

United Arab Emirates University
جامعة الإمارات العربية المتحدة

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (5 بررسی)
Card image

 • #2 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #288 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#3

University of Sharjah
جامعة الشارقة

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (320 بررسی)
Card image

 • #3 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #601 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#4

American University of Sharjah
الجامعة الأمريكية في الشارقة

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (1034 بررسی)
Card image

 • #5 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #383 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#5

Zayed University
جامعة زايد

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (159 بررسی)
Card image

 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #651 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#6

Abu Dhabi University
جامعة أبو ظبي

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (405 بررسی)
Card image

 • #8 
 • #701 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #620 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #181 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ نوامبر, ۲۰۲۱]

#7

Ajman University
جامعة عجمان

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (798 بررسی)
Card image

 • #9 
 • #701 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #30 
QS University Rankings: Arab Region
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۱]

#8

American University in Dubai
الجامعة الأمريكية في دبي

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (216 بررسی)
 • #4 
 • #601 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #200 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ نوامبر, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #28 
QS University Rankings: Arab Region
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۱]

#9

Canadian University of Dubai
الجامعة الكندية دبي

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (1385 بررسی)
 • #5 
 • #601 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #25 
QS University Rankings: Arab Region
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #16 
 • #4780 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#10

Al Ain University
جامعة العين

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (21 بررسی)
Card image

 • #10 
 • #701 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #10 
 • #44 
QS University Rankings: Arab Region
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #27 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۰ ژوئیهٔ, ۲۰۲۱]

#11

American University of Ras Al Khaimah
الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (104 بررسی)
Card image

 • #5 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #11 
 • #49 
QS University Rankings: Arab Region
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #9 
 • #170 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[منتشر شده ۳۰ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#12

Higher Colleges of Technology
كليات التقنية العليا

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (5 بررسی)
Card image

 • #9 
 • #640 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #26 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[منتشر شده ۳۰ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #2465 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#13

The British University in Dubai
الجامعة البريطانية بدبي

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (63 بررسی)
Card image

 • #12 
 • #61 
QS University Rankings: Arab Region
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #10 
 • #193 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[منتشر شده ۳۰ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]
 • #14 
 • #4164 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#14

University of Dubai
جامعة دبي

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (314 بررسی)
Card image

 • #13 
 • #61 
QS University Rankings: Arab Region
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #11 
 • #3881 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#15

American University in the Emirates
الجامعة الأمريكية في الإمارات

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (492 بررسی)
Card image

 • #14 
 • #81 
QS University Rankings: Arab Region
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #18 
 • #6348 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#16

Alfalah University

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (112 بررسی)
Card image

 • #15 
 • #101 
QS University Rankings: Arab Region
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۱]

#17

University of Wollongong in Dubai
جامعة ولونغونغ في دبي

رضایت دانشجو: 3.7 / 5.0 (696 بررسی)
Card image

 • #10 
 • #3535 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#18

Gulf Medical University
جامعة الخليج الطبية

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (323 بررسی)
Card image

 • #13 
 • #4091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #401 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۱ آوریل, ۲۰۲۱]

#19

Manipal University, Dubai

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (191 بررسی)
Card image

 • #17 
 • #5455 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#20

Al Ghurair University
جامعة الغرير

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (72 بررسی)
Card image

 • #19 
 • #9111 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#21

Dubai, Institute of Management Technology

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (140 بررسی)
 • #20 
 • #9312 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#22

Amity University Dubai

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (270 بررسی)
 • #21 
 • #11141 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#23

Rochester Institute of Technology, Dubai

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (67 بررسی)
Card image


#24

University of Modern Sciences

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (50 بررسی)

#25

The Petroleum Institute
المعهد البترولي

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (140 بررسی)
Card image


#26

Islamic Azad University U.A.E. Branch
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (8 بررسی)

#27

Ittihad University
جامعة الإتحاد

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (7 بررسی)

#28

Ras al-Khaimah Medical and Health Sciences University
جامعة رأس الخيمه للطب والعلوم الصحيه

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (48 بررسی)
Card image


#29

University of Jazerah
جامعة الجزيره

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (34 بررسی)

#30

City University College of Ajman
كلية المدينة الجامعية بعجمان

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (326 بررسی)
Card image


#31

Alhosn University
جامعة الحصن

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (36 بررسی)

#32

Masdar Institute of Science and Technology
معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا

Card image


#33

Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics, Dubai Branch


امارات متحده عربی حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

کد تلفن کشور : +971

 • بزرگترین شهرها در امارات متحده عربی:
 • 1. دبی (امارات متحده عربی): 1,100,000
 • 2. ابوظبی: 600,000
 • 3. شارجه (شهر): 540,000
 • 4. العین: 410,000
 • 5. شهر عجمان (امارات متحده عربی): 230,000

نقشه با مقصد دانشگاه ها در امارات متحده عربی

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید