دانشگاه ها در بریستول, انگلستان
- رتبه بندی و نظرات -

بریستول
4 بیرون از 7
 • دانشگاه ها در بریستول
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
48
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در بریستول
 • (37 موسسه و 11 رتبه بندی موضوعی)
40
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در بریستول
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در بریستول '

--- Good University Guide by Subject - The Times
#1 
University of Bristol
--- CUG The Complete University Guide - By Subject
#3 
University of Bristol
--- CUG The Complete University Guide - By Subject
#3 
University of Bristol
--- The Guardian UK University League Tables by Subject
#3 
University of Bristol
--- Good University Guide by Subject - The Times
#4 
University of Bristol
--- The Guardian UK University League Tables by Subject
#4 
University of the West of England
--- CUG The Complete University Guide - By Subject
#5 
University of Bristol
--- CUG The Complete University Guide - By Subject
#6 
University of the West of England
--- CUG The Complete University Guide - By Subject
#8 
University of Bristol
ریاضیات CUG The Complete University Guide - By Subject
#8 
University of Bristol

رتبه بندی دانشگاه ها در بریستول, انگلستان 2022

 • #76 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #15 
The Times Good University Guide
[منتشر شده ۱۶ سپتامبر, ۲۰۲۲]
 • #16 
The Guardian League Table
[منتشر شده ۲۴ سپتامبر, ۲۰۲۲]


 • #401 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #61 
The Times Good University Guide
[منتشر شده ۱۶ سپتامبر, ۲۰۲۲]
 • #24 
The Guardian League Table
[منتشر شده ۲۴ سپتامبر, ۲۰۲۲]


#3

King College, King University
King University

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (82 بررسی)
Card image

 • #1408 
 • #1480 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]
 • #1420 
 • #1499 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]
 • #1038 
 • #6548 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


 • #161 
 • #11290 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]
بریستول حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 431000

: England, Bristol

 • نوع پلاگین برق G
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در بریستول

google static map google map control google map control

زندگی دانشجویی در بریستول.

 • Life in a leading city
  1/1

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

Payscale

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
رتبه بندی مبتنی بر ROI است

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

StuDocu

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

The Guardian News and Media Limited

علم اصول را مشاهده نمایید

The Times and The Sunday Times

علم اصول را مشاهده نمایید

The University League Tables

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید