دانشگاه ها در نیپروپترووسک (اوکراین), اوکراین
- رتبه بندی و نظرات -

6 بیرون از 11
 • دانشگاه ها در نیپروپترووسک (اوکراین)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
1
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در نیپروپترووسک (اوکراین)
 • (1 موسسه و 0 رتبه بندی موضوعی)
0
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در نیپروپترووسک (اوکراین)
 • در میان 200 برترین ها

رتبه بندی دانشگاه ها در نیپروپترووسک (اوکراین), اوکراین 2022

#1

Національний гірничий університет

Card image

 • #10 
 • #2804 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#2

Дніпропетровський національний університет

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (448 بررسی)
 • #20 
 • #4167 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#3

Національна металургійна академія України

 • #37 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#4

Український державний хіміко технологічний університет

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (227 بررسی)
 • #43 
 • #5567 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#5

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (365 بررسی)
 • #56 
 • #7770 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#6

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (476 بررسی)
 • #71 
 • #11121 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#7

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (50 بررسی)

#8

State Higher Educational Establishment "National Mining University"

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (62 بررسی)

#9

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (196 بررسی)

#10

Дніпропетровська медична академія

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (196 بررسی)
Card image


#11

Dniepropetrovsk National University
Дніпропетровський національний університет

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (475 بررسی)
Card image


نیپروپترووسک (اوکراین) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 1033000

: Dnipropetrovsk,

 • نوع پلاگین برق C
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق F
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در نیپروپترووسک (اوکراین)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید