دانشگاه ها در کاوهسیونگ (تایوان) , تایوان
- رتبه بندی و نظرات -

کاوهسیونگ (تایوان)
9بیرون از10
 • دانشگاه ها در کاوهسیونگ (تایوان)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
22
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در کاوهسیونگ (تایوان)
 • (16 موسسه و6 رتبه بندی موضوعی)
2
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در کاوهسیونگ (تایوان)
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در کاوهسیونگ (تایوان) '

---
#76 
Kaohsiung Medical University
---
#295 
National Sun Yat-Sen University
---
#351 
National Sun Yat-Sen University
---
#401 
National Kaohsiung First University of Science and Technology
---
#451 
National Sun Yat-Sen University

رتبه بندی دانشگاه ها درکاوهسیونگ (تایوان) , تایوان2021

#1

National Sun Yat-Sen University
國立中山大學

 • #14 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ اوت, ۲۰۲۰]
 • #9 
 • #416 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۰]
 • #11 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#2

Kaohsiung Medical University
高雄醫學大學

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (184 بررسی)
Card image

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ اوت, ۲۰۲۰]
 • #15 
 • #701 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۰]
 • #8 
 • #405 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#3

National University of Kaohsiung
國立高雄大學

Card image

 • #33 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ اوت, ۲۰۲۰]
 • #51 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #25 
 • #1774 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۰۴ مهٔ, ۲۰۲۰]


#4

National Kaohsiung First University of Science and Technology
國立高雄第一科技大學

Card image

 • #28 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #31 
 • #2277 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۰۴ مهٔ, ۲۰۲۰]
 • #26 
 • #1526 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]


#5

National Kaohsiung Normal University
國立高雄師範大學

Card image

 • #60 
 • #621 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #41 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[منتشر شده ۲۵ نوامبر, ۲۰۲۰]
 • #47 
 • #2731 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۰۳ دسامبر, ۲۰۲۰]

#6

Fooyin University
輔英科技大學

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (5 بررسی)
Card image

 • #61 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #49 
 • #2965 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۰۳ دسامبر, ۲۰۲۰]
 • #70 
 • #4275 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#7

National Kaohsiung Marine University
國立高雄海洋科技大學

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (73 بررسی)
Card image

 • #44 
 • #3498 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۰۴ مهٔ, ۲۰۲۰]

#8

Shu-Te University
樹德科技大學

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (270 بررسی)
Card image

 • #64 
 • #4005 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#9

Open University of Kaohsiung

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (62 بررسی)
 • #92 
 • #7830 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#10

National Kaohsiung University of Applied Sciences
國立高雄應用科技大學

Card image


کاوهسیونگ (تایوان) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 1520000

: Kaohsiung,

 • نوع پلاگین برق A
  • ولتاژ مسکونی: 110 V
  • فرکانس: 60 Hz
 • نوع پلاگین برق B
  • ولتاژ مسکونی: 110 V
  • فرکانس: 60 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در کاوهسیونگ (تایوان)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید