دانشگاه ها در خارکوف (اوکراین), اوکراین
- رتبه بندی و نظرات -

12 بیرون از 16
 • دانشگاه ها در خارکوف (اوکراین)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
24
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در خارکوف (اوکراین)
 • (21 موسسه و 3 رتبه بندی موضوعی)
1
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در خارکوف (اوکراین)
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در خارکوف (اوکراین) '

--- THE World University Rankings by Subject
#401 
Kharkiv National University of Radio Electronics
--- QS World University Rankings By Subject
#551 
V.N. Karazin Kharkiv National University
--- THE World University Rankings by Subject
#601 
Kharkiv National University of Radio Electronics

رتبه بندی دانشگاه ها در خارکوف (اوکراین), اوکراین 2022

#1

V.N. Karazin Kharkiv National University
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (129 بررسی)
Card image

 • #9 
 • #1201 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #1 
 • #541 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #23 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#2

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Нац. технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (7 بررسی)
 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #2 
 • #651 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #19 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#3

Kharkiv National University of Radio Electronics
Харківський національний університет радіоелектроніки

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (823 بررسی)
Card image

 • #3 
 • #1001 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #8 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #26 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#4

National University of Pharmacy
Національний фармацевтичний університет

 • #27 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #15 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #31 
 • #4474 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#5

National Aerospace University - Kharkiv Aviation Institute
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

Card image

 • #28 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #13 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #21 
 • #3835 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#6

Kharkiv National Automobile and Highway University
Харківський національний автомобільно дорожній університет

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (268 بررسی)
Card image

 • #12 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #30 
 • #4425 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#7

Kharkiv National Medical University
Харківський національний медичний університет

رضایت دانشجو: 3.6 / 5.0 (13 بررسی)
Card image

 • #35 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #35 
 • #4829 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#8

Kharkiv National University of Economics
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (379 بررسی)
Card image

 • #16 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #53 
 • #6812 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#9

Kharkiv National University of Internal Affairs
Харківський національний університет внутрішніх справ

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (514 بررسی)
 • #58 
 • #7064 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#10

Kharkiv National Technical University of Agriculture Petro Vasylenko
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (142 بررسی)
 • #71 
 • #8639 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#11

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
Харківський національний університет будівництва та архітектури

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (37 بررسی)
 • #73 
 • #9586 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#12

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (5 بررسی)
 • #80 
 • #10768 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#13

Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (182 بررسی)

#14

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy
Українська інженерно педагогічна академія

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (81 بررسی)

#15

Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Харківський державний університет харчування та торгівлі

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (30 بررسی)

#16

Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy
Харківська гуманітарно-педагогічна академія

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (366 بررسی)

خارکوف (اوکراین) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 1431000

: Kharkiv,

 • نوع پلاگین برق C
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق F
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در خارکوف (اوکراین)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید