دانشگاه ها در کیوتو (ژاپن) , ژاپن
- رتبه بندی و نظرات -

کیوتو (ژاپن)
22 بیرون از 24
 • دانشگاه ها در کیوتو (ژاپن)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
46
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در کیوتو (ژاپن)
 • (39 موسسه و 7 رتبه بندی موضوعی)
40
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در کیوتو (ژاپن)
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در کیوتو (ژاپن) '

---
#14 
Kyoto University
---
#21 
Kyoto University
ریاضیات
#23 
Kyoto University
---
#24 
Kyoto University
---
#32 
Kyoto University
---
#41 
Kyoto University
---
#48 
Kyoto University
---
#51 
Kyoto University
---
#51 
Kyoto University
---
#53 
Kyoto University

رتبه بندی دانشگاه ها در کیوتو (ژاپن) , ژاپن 2022

#1

Kyoto University
京都大学

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (801 بررسی)
Card image

 • #2 
 • #61 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #36 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #2 
 • #81 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#2

Ritsumeikan University
立命館大学

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (344 بررسی)
 • #111 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #27 
 • #701 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #89 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#3

Kyoto Institute of Technology
京都工芸繊維大学

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (192 بررسی)
Card image

 • #92 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #40 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #136 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#4

Doshisha University
同志社大学

رضایت دانشجو: 3.2 / 5.0 (1522 بررسی)
Card image

 • #45 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #39 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #123 
 • #521 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#5

Kyoto Prefectural University of Medicine
京都府立医科大学

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (79 بررسی)
 • #33 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #29 
 • #433 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #77 
 • #1629 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#6

Kyoto Sangyo University
京都産業大学

رضایت دانشجو: 3.3 / 5.0 (231 بررسی)
 • #91 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #120 
 • #517 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #105 
 • #101 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ مارس, ۲۰۲۲]


#7

Ryukoku University
龍谷大学

Card image

 • #113 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #173 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #110 
 • #101 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ مارس, ۲۰۲۲]

#8

Kyoto University of Education
京都教育大学

رضایت دانشجو: 3.6 / 5.0 (24 بررسی)
Card image

 • #144 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #85 
 • #1493 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #131 
 • #3039 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


#9

Kyoto Prefectural University
京都府立大学

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (16 بررسی)
 • #96 
 • #498 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #156 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ مارس, ۲۰۲۲]
 • #144 
 • #2794 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]

#10

Kyoto Pharmaceutical University
京都薬科大学

رضایت دانشجو: 3.7 / 5.0 (26 بررسی)
 • #67 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #146 
 • #2829 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #210 
 • #5045 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#11

Kyoto University of Foreign Studies
京都外国語大学

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (173 بررسی)
 • #82 
 • #82 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ مارس, ۲۰۲۲]
 • #324 
 • #7121 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#12

Doshisha Women's College of Liberal Arts
同志社女子大学

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (16 بررسی)
 • #112 
 • #111 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ مارس, ۲۰۲۲]
 • #85 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[منتشر شده ۰۲ نوامبر, ۲۰۲۱]

#13

Kyoto Women's University
京都女子大学

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (59 بررسی)
 • #157 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ مارس, ۲۰۲۲]
 • #106 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[منتشر شده ۰۲ نوامبر, ۲۰۲۱]
 • #278 
 • #6141 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#14

Bukkyo University
佛教大学

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (70 بررسی)
 • #204 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ مارس, ۲۰۲۲]
 • #288 
 • #6327 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#15

Kyoto Notre Dame University
京都ノートルダム女子大学

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (25 بررسی)
Card image

 • #233 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ مارس, ۲۰۲۲]
 • #293 
 • #6400 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#16

Kyoto Koka Women's University
京都光華女子大学

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (16 بررسی)
 • #232 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ مارس, ۲۰۲۲]
 • #299 
 • #6579 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]
 • #51 
 • #601 
THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3)
[منتشر شده ۲۷ آوریل, ۲۰۲۲]

#17

Otani University
大谷大学

 • #249 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ مارس, ۲۰۲۲]
 • #376 
 • #9142 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#18

Kyoto Tachibana University
京都橘大学

رضایت دانشجو: 3.5 / 5.0 (107 بررسی)
 • #234 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۴ مارس, ۲۰۲۲]

#19

Kyoto University of Art and Design
京都造形芸術大学

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (171 بررسی)
Card image

 • #350 
 • #8201 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#20

Kyoto City University of Arts
京都市立芸術大学

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (81 بررسی)
Card image

 • #363 
 • #8679 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#21

Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
京都情報大学院大学

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (29 بررسی)
 • #373 
 • #9033 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#22

Hanazono University
花園大学

رضایت دانشجو: 3.5 / 5.0 (38 بررسی)
 • #395 
 • #10159 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#23

Kyoto Saga University of Arts
京都嵯峨芸術大学

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (31 بررسی)

#24

Shuchiin University
種智院大学


کیوتو (ژاپن) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 1460000

: Kyōto,

 • نوع پلاگین برق A
  • ولتاژ مسکونی: 100 V
  • فرکانس: 60 Hz / 50 Hz
 • نوع پلاگین برق B
  • ولتاژ مسکونی: 100 V
  • فرکانس: 60 Hz / 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در کیوتو (ژاپن)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید