دانشگاه ها در لیما (پرو), پرو
- رتبه بندی و نظرات -

لیما (پرو)
17 بیرون از 19
 • دانشگاه ها در لیما (پرو)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
26
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در لیما (پرو)
 • (23 موسسه و 3 رتبه بندی موضوعی)
4
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در لیما (پرو)
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در لیما (پرو) '

---
#51 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#101 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#201 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#201 
Cayetano Heredia Peruvian University
---
#201 
Agrarian National University
---
#201 
Cayetano Heredia Peruvian University
---
#501 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#501 
Pontifical Catholic University of Peru
---
#1001 
Pontifical Catholic University of Peru

رتبه بندی دانشگاه ها در لیما (پرو), پرو 2022

#1

Cayetano Heredia Peruvian University
Universidad Peruana Cayetano Heredia

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (473 بررسی)
Card image

 • #1 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #651 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #469 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#2

Pontifical Catholic University of Peru
Pontificia Universidad Católica del Perú

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (3838 بررسی)
Card image

 • #2 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #395 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#3

National Major San Marcos University
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (31 بررسی)
 • #3 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#4

Peruvian University of Applied Sciences
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (783 بررسی)
 • #5 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #9 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #2 
 • #301 
QS Employability Rankings
[منتشر شده ۲۳ سپتامبر, ۲۰۲۱]


#5

University of Lima
Universidad de Lima

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (674 بررسی)
 • #6 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #15 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #3 
 • #301 
QS Employability Rankings
[منتشر شده ۲۳ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#6

University of the Pacific
Universidad del Pacifico

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (1438 بررسی)
Card image

 • #7 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #11 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #7 
 • #3009 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]


#7

Agrarian National University
Universidad Nacional Agraria La Molina

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (657 بررسی)
Card image

 • #4 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #504 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #13 
 • #3644 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]


#8

National University of Engineering
Universidad Nacional de Ingeniería

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (1611 بررسی)
Card image

 • #16 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #3 
 • #1732 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #2916 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#9

Saint Ignatius of Loyola University
Universidad San Ignacio de Loyola

 • #6 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #5 
 • #6 
América Economía Best Peruvian Universities
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[منتشر شده ۰۶ ژوئیهٔ, ۲۰۲۱]

#10

University of San Martin de Porres
Universidad de San Martín de Porres

 • #15 
 • #3771 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[منتشر شده ۰۶ ژوئیهٔ, ۲۰۲۱]
 • #39 
 • #579 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#11

Ricardo Palma University
Universidad Ricardo Palma

 • #11 
 • #12 
América Economía Best Peruvian Universities
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #21 
 • #456 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #20 
 • #5163 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#12

Norbert Wiener University
Universidad Privada Norbert Wiener

 • #14 
 • #15 
América Economía Best Peruvian Universities
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #25 
 • #480 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #40 
 • #8179 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#13

Union Peruvian University
Universidad Peruana Unión

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (725 بررسی)
Card image

 • #10 
 • #357 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #25 
 • #5736 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#14

ESAN University
Universidad ESAN

 • #23 
 • #471 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #32 
 • #6360 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#15

Women's University of the Sacred Heart
Universidad Femenina del Sagrado Corazón

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (186 بررسی)
 • #37 
 • #7203 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#16

Antonio Ruiz de Montoya University
Universidad Antonio Ruiz de Montoya

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (181 بررسی)
 • #45 
 • #9003 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#17

Inca Garcilaso de la Vega University
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

رضایت دانشجو: 3.0 / 5.0 (58 بررسی)
 • #45 
 • #616 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#18

Marcelino Champagnat University
Universidad Marcelino Champagnat

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (271 بررسی)

#19

Peruvian University of Sciences and Information Technology
Universidad Peruana de Ciencias e Informatica

رضایت دانشجو: 3.7 / 5.0 (55 بررسی)
Card image


لیما (پرو) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 7738000

: Lima,

 • نوع پلاگین برق A
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 60 Hz
 • نوع پلاگین برق B
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 60 Hz
 • نوع پلاگین برق C
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 60 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در لیما (پرو)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

América Economía

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

StuDocu

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید