دانشگاه ها در فیلادلفیا (آمریکا) , ایالات متحده
- رتبه بندی و نظرات -

فیلادلفیا (آمریکا)
14 بیرون از 16
 • دانشگاه ها در فیلادلفیا (آمریکا)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
36
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در فیلادلفیا (آمریکا)
 • (25 موسسه و 11 رتبه بندی موضوعی)
30
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در فیلادلفیا (آمریکا)
 • در میان 200 برترین ها

برای مطالعات تجاری، به رتبه بندی جداگانه START_LINK&&> مدارس بازرگانی ما درفیلادلفیا (آمریکا) , ایالات متحده مراجعه کنید

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در فیلادلفیا (آمریکا) '

---
#1 
University of Pennsylvania
---
#1 
University of Pennsylvania
---
#4 
University of Pennsylvania
---
#4 
University of Pennsylvania
---
#6 
University of Pennsylvania
---
#7 
University of Pennsylvania
---
#7 
University of Pennsylvania
---
#9 
University of Pennsylvania
---
#13 
University of Pennsylvania
---
#14 
University of Pennsylvania

رتبه بندی دانشگاه ها در فیلادلفیا (آمریکا) , ایالات متحده 2022

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (5122 بررسی)
Card image

 • #12 
 • #12 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[منتشر شده ۱۴ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #11 
 • #13 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #13 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]


رضایت دانشجو: 3.5 / 5.0 (265 بررسی)
Card image

 • #115 
 • #115 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[منتشر شده ۱۴ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #91 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #104 
 • #651 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]


#3

Temple University

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (1663 بررسی)
Card image

 • #166 
 • #166 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[منتشر شده ۱۴ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #86 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #121 
 • #751 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]


#4

Thomas Jefferson University

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (21 بررسی)
Card image

 • #145 
 • #143 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[منتشر شده ۱۴ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #116 
 • #312 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #536 
 • #556 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]


#5

Saint Joseph's University

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (121 بررسی)
 • #236 
 • #236 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[منتشر شده ۱۴ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #505 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #183 
 • #187 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]

#6

University of the Sciences in Philadelphia

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (144 بررسی)
Card image

 • #229 
 • #229 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[منتشر شده ۱۴ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #194 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #79 
 • #80 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]


#7

Philadelphia University

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (54 بررسی)
Card image

 • #503 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #1 
 • #81 
QS University Rankings: Arab Region
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #66 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[منتشر شده ۳۰ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#8

Holy Family University

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (34 بررسی)
Card image

 • #643 
 • #668 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]
 • #150 
 • #152 
MONEY Best Colleges
[منتشر شده ۲۵ اوت, ۲۰۲۰]
 • #725 
 • #754 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]


#9

Moore College of Art and Design

Card image

 • #1251 
 • #1307 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]
 • #1309 
 • #1377 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]
 • #1461 
 • #8533 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


#10

Peirce College

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (111 بررسی)
Card image

 • #1303 
 • #1361 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]
 • #1329 
 • #1398 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]


 • #1325 
 • #1389 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]
 • #626 
 • #646 
MONEY Best Colleges
[منتشر شده ۲۵ اوت, ۲۰۲۰]
 • #1210 
 • #1268 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]

#12

Pennsylvania Academy of the Fine Arts

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (692 بررسی)
Card image

 • #1143 
 • #7080 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#13

Curtis Institute of Music

رضایت دانشجو: 2.3 / 5.0 (48 بررسی)
 • #1266 
 • #7604 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#14

The University of the Arts

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (374 بررسی)
 • #507 
 • #501 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[منتشر شده ۱۴ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #906 
 • #945 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]
 • #970 
 • #1014 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[منتشر شده ۱۱ نوامبر, ۲۰۲۱]


رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (258 بررسی)
Card image


#16

Erivan K. Haub School of Business, Saint Joseph's University


فیلادلفیا (آمریکا) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 1527000

بلندی: 12M بالاتر از سطح دریا

: Pennsylvania, Philadelphia County

 • نوع پلاگین برق A
  • ولتاژ مسکونی: 120 V
  • فرکانس: 60 Hz
 • نوع پلاگین برق B
  • ولتاژ مسکونی: 120 V
  • فرکانس: 60 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در فیلادلفیا (آمریکا)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

Forbes

علم اصول را مشاهده نمایید

Kiplinger

علم اصول را مشاهده نمایید

MONEY

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

Payscale

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
رتبه بندی مبتنی بر ROI است

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

StuDocu

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

Washington Monthly

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید