دانشگاه ها در پراگ (جمهوری چک), جمهوری چک
- رتبه بندی و نظرات -

پراگ (جمهوری چک)
13 بیرون از 30
 • دانشگاه ها در پراگ (جمهوری چک)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
21
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در پراگ (جمهوری چک)
 • (16 موسسه و 5 رتبه بندی موضوعی)
11
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در پراگ (جمهوری چک)
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در پراگ (جمهوری چک) '

---
#51 
Charles University
---
#51 
Charles University
---
#101 
Charles University
ریاضیات
#101 
Charles University
---
#101 
Czech University of Life Sciences in Prague
---
#101 
Charles University
---
#101 
Academy of Fine Arts in Prague
---
#137 
Czech Technical University in Prague
---
#151 
Charles University
---
#201 
Czech Technical University in Prague

رتبه بندی دانشگاه ها در پراگ (جمهوری چک), جمهوری چک 2022

#1

Charles University
Univerzita Karlova

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (488 بررسی)
Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #266 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #184 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#2

Czech Technical University in Prague
Ceské vysoké ucení technické v Praze

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (146 بررسی)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #403 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #429 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#3

University of Chemistry and Technology Prague
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (216 بررسی)
 • #18 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #373 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #495 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#4

Czech University of Life Sciences in Prague
Ceska zemedelska univerzita v Praze

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (458 بررسی)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #9 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#5

Prague University of Economics and Business
Vysoká škola ekonomická v Praze

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (161 بررسی)
Card image

 • #8 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #21 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #17 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۱۹ اکتبر, ۲۰۲۱]


#6

Academy of Fine Arts in Prague
Akademie vytvarnych umeni v Praze

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (26 بررسی)
 • #20 
 • #2769 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #27 
 • #9796 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]


#7

Metropolitan University Prague
Metropolitní univerzita Praha

Card image

 • #23 
 • #8820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#8

University of Economics and Management
Vysoká škola ekonomie a managementu

رضایت دانشجو: 3.7 / 5.0 (153 بررسی)
Card image

 • #24 
 • #9040 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#9

Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
Vysoká škola umeleckoprumyslová v Praze

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (54 بررسی)
 • #25 
 • #9194 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]


#10

Anglo American University
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (70 بررسی)
Card image

 • #26 
 • #9212 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#11

University of New York in Prague

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (151 بررسی)
Card image

 • #28 
 • #9832 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#12

Academy of Performing Arts in Prague
Akademie múzických umìní v Praze

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (28 بررسی)
 • #29 
 • #10178 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#13

University of Finance and Administration
Vysoká škola financní a správní

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (79 بررسی)
Card image

 • #30 
 • #10308 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#14

College of International and Public Relations, Prague
Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (8 بررسی)

#15

AKCENT College

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (5 بررسی)
Card image


#16

CERGE - EI, Center for Economic Research & Graduate Education-Economics Institute

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (26 بررسی)

#17

CEVRO Institute
CEVRO Institut

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (99 بررسی)

#18

College of Business and Law
Vysoká škola podnikání a práva

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (30 بررسی)
Card image


#19

College of Nursing
Vysoká škola zdravotnická

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (39 بررسی)

#20

College of Business Studies in Prague
Vysoká škola obchodní v Praze

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (70 بررسی)
Card image


#21

College of Physical Education and Sport Palestra
Vysoká škola telesné výchovy a sportu Palestra

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (9 بررسی)

#22

Unicorn College

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (46 بررسی)

#23

Institute of Hospitality Management in Prague
Vysoká škola hotelová v Praze

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (13 بررسی)

#24

Architectural Institute in Prague

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (29 بررسی)

#25

Jan Amos Komensky University Prague
Univerzity Jana Amose Komenského

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (84 بررسی)
Card image


#26

Private College of Economic Studies
Soukromá vysoká škola ekonomických studií

رضایت دانشجو: 3.5 / 5.0 (72 بررسی)

#27

Banking Institute University
Bankovní institut vysoká škola

رضایت دانشجو: 3.5 / 5.0 (72 بررسی)

#28

Prague College of Psychosocial Studies
Pražská vysoká škola psychosociálních studií


#29

International Baptist Theological Seminary
Mezinarodni baptisticky teologicky seminar


#30

University College of International and Public Relations, Prague
Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha

Card image


پراگ (جمهوری چک) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 1166000

: Praha,

 • نوع پلاگین برق C
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق E
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در پراگ (جمهوری چک)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید