دانشگاه ها در سامارا (روسیه), روسیه
- رتبه بندی و نظرات -

سامارا (روسیه)
6 بیرون از 11
 • دانشگاه ها در سامارا (روسیه)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
26
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در سامارا (روسیه)
 • (25 موسسه و 1 رتبه بندی موضوعی)
0
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در سامارا (روسیه)
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در سامارا (روسیه) '

--- THE World University Rankings by Subject
#801 
Samara State University
--- THE World University Rankings by Subject
#801 
Samara State University
--- THE World University Rankings by Subject
#801 
Samara State University

رتبه بندی دانشگاه ها در سامارا (روسیه), روسیه 2022

#1

Samara University

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (378 بررسی)
Card image

 • #26 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #27 
 • #613 
RUR World University Rankings
[منتشر شده ۰۴ مارس, ۲۰۲۲]
 • #30 
 • #543 
RUR Reputation Ranking
[منتشر شده ۱۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#2

Samara State Medical University
Самарский государственный медицинский университет

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (41 بررسی)
Card image

 • #96 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #119 
 • #4806 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]
 • #10 
 • #301 
THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3)
[منتشر شده ۲۷ آوریل, ۲۰۲۲]

#3

Samara State Economic University
Самарский государственный экономический университет

 • #98 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #146 
 • #5511 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]
 • #66 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Partnerships for the Goals (SDG17)
[منتشر شده ۲۷ آوریل, ۲۰۲۲]

#4

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (10 بررسی)
 • #168 
 • #6179 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#5

Samara State University
Самарский государственный университет

 • #1201 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #22 
 • #601 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #33 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۱۹ اکتبر, ۲۰۲۱]


#6

Samara State Technical University
Самарский государственный технический университет

 • #1501 
THE World University Rankings
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #91 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #49 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۱۹ اکتبر, ۲۰۲۱]


#7

Samara State Aerospace University
Самарский государственный аэрокосмический университет

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (29 بررسی)
Card image


#8

Samara Academy of Humanities
Самарская гуманитарная академия

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (66 بررسی)
Card image


#9

Volga State University of Telecommunications and Informatics
Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (32 بررسی)

#10

Nayanova University
Самарский государственный областной университет Наяновой


#11

Samara State University of Architecture and Civil Engineering
Самарский государственный архитектурно-строительный университет


سامارا (روسیه) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 2000

: Guanacaste,

 • نوع پلاگین برق C
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق F
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در سامارا (روسیه)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید