دانشگاه ها در سان خوزه (کاستاریکا), کاستاریکا
- رتبه بندی و نظرات -

سان خوزه (کاستاریکا)
4 بیرون از 28
 • دانشگاه ها در سان خوزه (کاستاریکا)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
13
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در سان خوزه (کاستاریکا)
 • (10 موسسه و 3 رتبه بندی موضوعی)
1
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در سان خوزه (کاستاریکا)
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در سان خوزه (کاستاریکا) '

---
#251 
University of Costa Rica
---
#251 
University of Costa Rica
---
#551 
University of Costa Rica
---
#601 
University of Costa Rica
علوم اجتماعی
#601 
University of Costa Rica

رتبه بندی دانشگاه ها در سان خوزه (کاستاریکا), کاستاریکا 2022

#1

University of Costa Rica
Universidad de Costa Rica

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (713 بررسی)
Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #531 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #532 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#2

Latin American University of Science and Technology
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (121 بررسی)
Card image

 • #4 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[منتشر شده ۲۵ اوت, ۲۰۲۱]
 • #10 
 • #9851 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#3

Autonomous University of Centro América
Universidad Autónoma de Centro América

رضایت دانشجو: 4.9 / 5.0 (28 بررسی)
Card image

 • #3 
 • #2777 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#4

Veritas University
Universidad Veritas

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (60 بررسی)
Card image

 • #9 
 • #9832 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#5

International Technological University

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (23 بررسی)

#6

Autonomous University of Monterrey
Universidad Autónoma de Monterrey

رضایت دانشجو: 4.9 / 5.0 (11 بررسی)
Card image


#7

Southern Christian University
Universidad Cristiana del Sur

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (9 بررسی)

#8

University of Medical Sciences
Universidad de Ciencias Médicas

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (926 بررسی)

#9

Universidad Continental de las Ciencias y las Artes

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (64 بررسی)

#10

University of La Salle
Universidad de la Salle

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (29 بررسی)
Card image


#11

University of San José
Universidad de San José

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (703 بررسی)
Card image


#12

Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (64 بررسی)


#13

Latin American Biblical University
Universidad Bíblica Latinoamericana

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (34 بررسی)

#14

Central American University of Social Sciences
Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (7 بررسی)

#15

Costa Rican University of Technology
Universidad Tecnológica Costarricense

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (15 بررسی)

#16

Business University of Costa Rica
Universidad Empresarial de Costa Rica

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (60 بررسی)
Card image


#17

Free University of Costa Rica
Universidad Libre de Costa Rica

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (41 بررسی)

#18

Universidad Escuela Libre de Derecho

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (9 بررسی)

#19

International Polytechnic University
Universidad Politécnica Internacional

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (86 بررسی)

#20

Independent University of Costa Rica
Universidad Independiente de Costa Rica

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (28 بررسی)

#21

Catholic University of Costa Rica
Universidad Católica de Costa Rica

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (185 بررسی)
Card image


#22

Federated University of Costa Rica
Colegio Universitario San Judas Tadeo

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (34 بررسی)

#23

International University of the Americas
Universidad Internacional de las Américas

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (171 بررسی)
Card image


#24

John Paul II University
Universidad Juan Pablo II

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (17 بررسی)
Card image


#25

Castro Carazo University
Universidad Castro Carazo

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (35 بررسی)


#27

Evangelical University of the Americas
Universidad Evangélica de las Américas

Card image


#28

Institute of Product Leadership


سان خوزه (کاستاریکا) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 336000

: San José,

 • نوع پلاگین برق A
  • ولتاژ مسکونی: 120 V
  • فرکانس: 60 Hz
 • نوع پلاگین برق B
  • ولتاژ مسکونی: 120 V
  • فرکانس: 60 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در سان خوزه (کاستاریکا)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید