دانشگاه ها در سانتیاگو (شیلی), شیلی
- رتبه بندی و نظرات -

سانتیاگو (شیلی)
20 بیرون از 31
 • دانشگاه ها در سانتیاگو (شیلی)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
25
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در سانتیاگو (شیلی)
 • (20 موسسه و 5 رتبه بندی موضوعی)
10
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در سانتیاگو (شیلی)
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در سانتیاگو (شیلی) '

---
#14 
University of Chile
---
#27 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#51 
University of Chile
---
#51 
University of Chile
---
#51 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#51 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#78 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#79 
University of Chile
ریاضیات
#108 
University of Chile
---
#134 
University of Chile

رتبه بندی دانشگاه ها در سانتیاگو (شیلی), شیلی 2022

#1

Pontifical Catholic University of Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile

Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #135 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #256 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#2

University of Chile
Universidad de Chile

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (1668 بررسی)
 • #5 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #183 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#3

Diego Portales University
Universidad Diego Portales

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (416 بررسی)
Card image

 • #4 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #18 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#4

University for Development
Universidad del Desarrollo

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (409 بررسی)
 • #3 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#5

University of Santiago de Chile
Universidad de Santiago de Chile

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (528 بررسی)
Card image

 • #20 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #487 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #10 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#6

Andrés Bello University
Universidad Andrés Bello

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (24 بررسی)
Card image

 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #10 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#7

University of the Andes, Chile
Universidad de los Andes

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (178 بررسی)
 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #301 
QS Employability Rankings
[منتشر شده ۲۳ سپتامبر, ۲۰۲۱]


#8

Bernardo O'Higgins University
Universidad Bernardo O'Higgins

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (240 بررسی)
Card image

 • #17 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #13 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #24 
 • #1956 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]

#9

Mayor University
Universidad Mayor

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (12 بررسی)
Card image

 • #9 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #15 
 • #1428 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #32 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[منتشر شده ۲۵ اوت, ۲۰۲۱]

#10

Alberto Hurtado University
Universidad Alberto Hurtado

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (134 بررسی)
Card image

 • #31 
 • #589 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #23 
 • #171 
QS University Rankings: Latin America
[منتشر شده ۲۵ اوت, ۲۰۲۱]
 • #28 
 • #3020 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#11

Catholic University Cardinal Raúl Silva Henríquez
Universidad Católica Silva Henriquez

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (5 بررسی)
Card image

 • #27 
 • #2242 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #38 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[منتشر شده ۲۵ اوت, ۲۰۲۱]
 • #17 
 • #498 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#12

Finis Terrae University
Universidad Finis Terrae

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (368 بررسی)
Card image

 • #30 
 • #2939 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #35 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[منتشر شده ۲۵ اوت, ۲۰۲۱]
 • #28 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[منتشر شده ۰۶ ژوئیهٔ, ۲۰۲۱]

#13

Central University of Chile
Universidad Central de Chile

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (55 بررسی)
 • #31 
 • #2990 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #27 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[منتشر شده ۲۵ اوت, ۲۰۲۱]
 • #33 
 • #3792 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#14

University Santo Tomás
Universidad Santo Tomás

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (103 بررسی)
 • #35 
 • #4191 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #36 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[منتشر شده ۲۵ اوت, ۲۰۲۱]
 • #37 
 • #4820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#15

Metropolitan University of Technology
Universidad Tecnológica Metropolitana

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (226 بررسی)
 • #37 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[منتشر شده ۲۵ اوت, ۲۰۲۱]

#16

University of Technology of Chile
Universidad Tecnológica de Chile

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (288 بررسی)
 • #10 
 • #126 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[منتشر شده ۳۰ ژوئیهٔ, ۲۰۲۰]
 • #38 
 • #4930 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#17

Metropolitan University of Educational Sciences
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (110 بررسی)
 • #36 
 • #4590 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#18

Autonomous University Academy of Christian Humanism
Universidad Academia de Humanismo Cristiano

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (136 بررسی)
 • #42 
 • #5288 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#19

Gabriela Mistral University
Universidad Gabriela Mistral

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (187 بررسی)
 • #44 
 • #7330 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#20

Santiago University of Technology
Universidad Tecnológica de Santiago

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (511 بررسی)
Card image

 • #8 
 • #8539 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۱ آوریل, ۲۰۲۱]

#21

Chilean-British University of Santiago
Universidad Chileno Británica de Cultura

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (47 بررسی)
Card image


#22

Bolivariana University
Universidad Bolivariana

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (15 بررسی)

#23

Miguel de Cervantes University
Universidad Miguel de Cervantes

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (26 بررسی)
Card image


#24

University of the Republic
Universidad La Republica

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (341 بررسی)


#25

ISA University
Universidad ISA

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (61 بررسی)

#26

University of Las Américas
Universidad de Las Américas

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (86 بررسی)
Card image


#27

University of Computer Science
Universidad de Ciencias de la Informatica

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (21 بررسی)

#28

UNIACC University
Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (350 بررسی)

#29

Pedro de Valdivia University
Universidad Pedro de Valdivia

رضایت دانشجو: 3.4 / 5.0 (5 بررسی)
Card image


#30

University of Arts and Social Sciences ARCIS
Universidad de Artes y Ciencias Sociales


#31

Adolfo Ibáñez University
Universidad Adolfo Ibáñez


سانتیاگو (شیلی) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 4838000

: Santiago Metropolitan, Provincia de Santiago

 • نوع پلاگین برق C
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق L
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در سانتیاگو (شیلی)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

StuDocu

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید