دانشگاه ها در شنیانگ (چین) , چین
- رتبه بندی و نظرات -

17 بیرون از 19
 • دانشگاه ها در شنیانگ (چین)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
24
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در شنیانگ (چین)
 • (20 موسسه و 4 رتبه بندی موضوعی)
6
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در شنیانگ (چین)
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در شنیانگ (چین) '

---
#13 
Northeastern University
---
#24 
Northeastern University
ریاضیات
#55 
Northeastern University
---
#133 
Northeastern University
---
#151 
Shenyang Agricultural University
---
#163 
Northeastern University
---
#210 
China Medical University

رتبه بندی دانشگاه ها در شنیانگ (چین) , چین 2022

#1

Northeastern University
东北大学

 • #62 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #75 
 • #282 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #62 
 • #668 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#2

China Medical University
中国医科大学

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (5 بررسی)
 • #91 
 • #319 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #113 
 • #1072 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #73 
 • #501 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۱]


#3

Liaoning University
辽宁大学

Card image

 • #245 
 • #495 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #216 
 • #1647 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #215 
 • #1550 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#4

Shenyang Agricultural University
沈阳农业大学

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (17 بررسی)
Card image

 • #220 
 • #480 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #209 
 • #1626 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #211 
 • #1518 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#5

Shenyang Pharmaceutical University
沈阳药科大学

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (7 بررسی)
 • #86 
 • #310 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #197 
 • #1579 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #181 
 • #1339 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#6

Shenyang University of Technology
沈阳工业大学

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (9 بررسی)
Card image

 • #389 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #265 
 • #1677 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #208 
 • #210 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#7

Shenyang Institute of Engineering
沈阳工程学院

 • #524 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #430 
 • #487 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #515 
 • #5045 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#8

Liaoning University of Traditional Chinese Medicine
辽宁中医药大学

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (8 بررسی)
Card image

 • #305 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #410 
 • #3888 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#9

Shenyang Aerospace University
沈阳航空航天大学

رضایت دانشجو: 3.0 / 5.0 (4 بررسی)
Card image

 • #471 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #312 
 • #1915 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #219 
 • #223 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]


#10

Shenyang University of Chemical Technology
沈阳化工大学

 • #306 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #343 
 • #2174 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #256 
 • #263 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]


#11

Shenyang Normal University
沈阳师范大学

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (11 بررسی)
Card image

 • #454 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #353 
 • #2249 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #216 
 • #220 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#12

Shenyang Jianzhu University
沈阳建筑大学

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (31 بررسی)
Card image

 • #431 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #381 
 • #2433 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #220 
 • #224 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]


#13

Shenyang Ligong University
沈阳理工大学

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (13 بررسی)
Card image

 • #506 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #397 
 • #2602 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #277 
 • #284 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#14

Shenyang University
沈阳大学

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (18 بررسی)
Card image

 • #504 
 • #601 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #804 
 • #3002 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #292 
 • #303 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#15

Shenyang Sport University
沈阳体育学院

 • #573 
 • #7993 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#16

Shenyang Conservatory of Music
沈阳音乐学院

 • #576 
 • #8030 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#17

Shenyang Medical College
沈阳医学院

Card image

 • #435 
 • #2863 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #525 
 • #5166 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#18

Shenyang City University
沈阳城市学院

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (18 بررسی)

#19

LuXun Academy of Fine Arts
鲁迅美术学院


شنیانگ (چین) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 6256000

: Liaoning, Shenyang Shi

 • نوع پلاگین برق A
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق I
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق C
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در شنیانگ (چین)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

MONEY

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید