دانشگاه ها در سنگاپور (سنگاپور), سنگاپور
- رتبه بندی و نظرات -

سنگاپور (سنگاپور)
9 بیرون از 10
 • دانشگاه ها در سنگاپور (سنگاپور)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
32
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در سنگاپور (سنگاپور)
 • (24 موسسه و 8 رتبه بندی موضوعی)
31
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در سنگاپور (سنگاپور)
 • در میان 200 برترین ها

برای مطالعات تجاری، به رتبه بندی جداگانه START_LINK&&> مدارس بازرگانی ما درسنگاپور (سنگاپور), سنگاپور مراجعه کنید

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در سنگاپور (سنگاپور) '

---
#1 
Nanyang Technological University
---
#2 
National University of Singapore
---
#2 
Nanyang Technological University
---
#5 
National University of Singapore
---
#6 
Nanyang Technological University
---
#8 
National University of Singapore
ریاضیات
#9 
National University of Singapore
---
#12 
National University of Singapore
---
#16 
National University of Singapore
معماری
#17 
Nanyang Technological University

رتبه بندی دانشگاه ها در سنگاپور (سنگاپور), سنگاپور 2022

#1

National University of Singapore
新加坡国立大学

Card image

 • #1 
 • #21 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #11 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #27 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#2

Nanyang Technological University
南洋理工大学

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (1029 بررسی)
Card image

 • #2 
 • #46 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #12 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #46 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#3

Singapore Management University
新加坡管理大学

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (211 بررسی)
 • #3 
 • #511 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #390 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #777 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#4

Singapore University of Technology and Design
新加坡科技设计大学

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (419 بررسی)
Card image

 • #3 
 • #331 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #453 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #551 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]


#5

Republic Polytechnic

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (211 بررسی)
 • #5 
 • #3041 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #9 
 • #7019 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#6

Singapore University of Social Sciences

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (211 بررسی)
 • #6 
 • #3111 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]

#7

Singapore Institute of Technology

 • #5 
 • #2666 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #128 
THE Top Universities for a Digital Education
[منتشر شده ۱۳ آوریل, ۲۰۲۱]

#8

Ngee Ann

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (211 بررسی)
 • #6 
 • #3003 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#9

SIM, Singapore Institute of Management

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (1272 بررسی)
 • #7 
 • #3969 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#10

University of National Technique
Үндэсний техникийн их сургууль

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (1279 بررسی)

#11

SIM University

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (162 بررسی)
Card image


سنگاپور (سنگاپور) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 3548000

 • نوع پلاگین برق C
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق G
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق M
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در سنگاپور (سنگاپور)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Tillburg University

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید