دانشگاه ها در تایچونگ (تایوان) , تایوان
- رتبه بندی و نظرات -

13 بیرون از 15
 • دانشگاه ها در تایچونگ (تایوان)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
38
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در تایچونگ (تایوان)
 • (33 موسسه و 5 رتبه بندی موضوعی)
14
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در تایچونگ (تایوان)
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در تایچونگ (تایوان) '

ریاضیات
#3 
China Medical University
---
#51 
China Medical University
---
#101 
National Chung Hsing University
---
#246 
China Medical University
---
#251 
National Chung Hsing University
---
#401 
Feng Chia University
---
#451 
Feng Chia University

رتبه بندی دانشگاه ها در تایچونگ (تایوان) , تایوان 2022

#1

China Medical University
中國醫藥大學

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (193 بررسی)
 • #3 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #323 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #6 
 • #771 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#2

National Chung Hsing University
國立中興大學

Card image

 • #33 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #13 
 • #651 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #9 
 • #405 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#3

Feng Chia University
逢甲大學

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (1384 بررسی)
Card image

 • #21 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #19 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #27 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#4

Tunghai University
東海大學

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (4503 بررسی)
Card image

 • #22 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #25 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #42 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#5

Chaoyang University of Technology
朝陽科技大學

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (646 بررسی)
 • #39 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #58 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #40 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۱۹ اکتبر, ۲۰۲۱]


#6

Chung Shan Medical University
中山醫學大學

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (988 بررسی)
 • #15 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #20 
 • #1544 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #16 
 • #1201 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#7

Providence University
静宜大学

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (546 بررسی)
Card image

 • #40 
 • #532 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #42 
 • #2463 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #31 
 • #2114 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#8

Hungkuang University

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (645 بررسی)
Card image

 • #37 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #45 
 • #2530 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]

#9

Central Taiwan University of Science and Technology
中臺科技大學

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (86 بررسی)
Card image

 • #34 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #51 
 • #2698 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #67 
 • #4706 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#10

National Taichung University of Science and Technology
國立臺中科技大學

Card image

 • #63 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #47 
 • #2614 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #50 
 • #3415 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#11

National Taichung University of Education
國立台中教育大學

Card image

 • #52 
 • #3633 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#12

Ling Tung University
學以致用,誠以待人

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (86 بررسی)
 • #83 
 • #5999 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#13

Hsiuping University of Science and Technology

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (437 بررسی)
Card image

 • #86 
 • #7442 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#14

Overseas Chinese University
僑光科技大學

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (327 بررسی)
Card image


#15

National Taiwan University of Physical Education and Sport
國立臺灣體育運動大學


تایچونگ (تایوان) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 1041000

: Taiwan, Taichung City

 • نوع پلاگین برق A
  • ولتاژ مسکونی: 110 V
  • فرکانس: 60 Hz
 • نوع پلاگین برق B
  • ولتاژ مسکونی: 110 V
  • فرکانس: 60 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در تایچونگ (تایوان)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید