Aberystwyth University
Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons)
Aberystwyth University

Faits du cours

Course description

Wrth ddewis astudio'r cwrs BA Gwleidyddiaeth a Hanes Modern ym Mhrifysgol Aberystwyth byddi'n cael y cyfle i astudio mewn dwy adran uchel iawn eu bri sy'n arloesi o ran dysgu ac ymchwil, sef yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a'r Adran Hanes a Hanes Cymru. Mae'r cynllun gradd mewn Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn un cyffrous a diddorol.

Mae'r cynllun gradd Anrhydedd Sengl mewn Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn canolbwyntio ar hanes a gwleidyddiaeth ddiweddar. Mae'n cyfuno arbenigedd haneswyr a gwyddonwyr gwleidyddol mewn cwrs cyfrannol sy'n rhoi cryn hyblygrwydd i ti wrth ddewis modiwlau. Rhennir y gwaith dysgu rhwng yr Adran Hanes a Hanes Cymru a'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, dwy adran a enillodd glod am eu gwaith dysgu ac ymchwil yn eu priod feysydd.

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn chwilfrydig am y gorffennol ac am y ffordd mae cymdeithas ddynol wedi esblygu dros amser. Yn ogystal â bod yn ddiddorol ynddo'i hun, mae astudio elfen o hanes yn cynnig gweledigaeth a all ein helpu i ddeall digwyddiadau'r byd sydd ohoni. Bydd elfen wleidyddol y radd hon yn trafod y syniadau sy'n sail i'n bywydau o ddydd i ddydd, megis cyfiawnder, rhyddid, grym, cymuned, cydraddoldeb a dinasyddiaeth. Bydd gradd mewn Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn caniatáu i ti roi digwyddiadau diweddar mewn perspectif ac yn rhoi i ti sgiliau dadansoddi dehongli a chyfathrebu, sydd mor bwysig mewn bywyd bob dydd.

Sefydlwyd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 1919 ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, a dyma'r adran brifysgol gyntaf o'i bath, ac mae'n parhau i fod yn un o'r adrannau gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol mwyaf yn Ewrop, a chanddi dros 40 o staff academaidd. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014), cafodd yr Adran ei enwi fel yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol gorau yng Nghymru a seithfed gorau yn y Deyrnas Unedig am ansawdd ymchwil, 69% de l'ensemble de la population et de l'ensemble de l'économie sont couverts par la taxe sur le chiffre d'affaires et la taxe sur la valeur ajoutée.

Mae'r awyrgylch dysgu cynhyrfus a chosmopolitaidd yma yn croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd, ac yn gartref bywiog i drafodaeth wleidyddol gyfoes. Mae gan yr adran hanes hir o edrych ar y byd a gofyn cwestiynau sylfaenol am ystod o bynciau - materion megis rhyfel, cudd-wybodaeth a diogelwch, tlodi byd-eang, moeseg a newid hinsawdd ; sut y daeth y byd i fod fel ag y mae, a sut y mae hynny'n newid o hyd.

Bu modd astudio Hanes fel pwnc ym Mhrifysgol Aberystwyth ers ei sefydlu yn 1872, a thros y 140 mlynedd diwethaf rydym wedi perffeithio'r cynlluniau gradd yr ydym yn eu cynnig er mwyn sicrhau dy fod yn cael y radd orau posib. Mae darlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru i gyd hefyd yn ymwneud â gwaith ymchwil diweddar. Dans le cadre de l'enquête Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, 95 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes d'un accident de voiture à Brifysgol Aberystwyth, et ont déclaré avoir été victimes d'un accident de voiture. Gallwn felly roi cyfle iti ddatblygu dy ddoniau a dy ddordebau hanesyddol drwy astudio'n agos gyda thiwtoriaid sy'n arbenigwyr yn eu meysydd.

Dans le cadre du projet Llyfrgell de Brifysgol, le centre de formation Gwleiyddiaeth et Hanes Modern d'Aberystwyth a mis en place un programme de formation sur le thème de l'égalité des chances. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, a'n Llyfrgell Genedlaethol ni yw un ohonynt. Mae'n dal mwy na 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau, ac mae'r cwbl o fewn pum munud i'r Adrannau. Bydd yr adnoddau hyn yn werthfawr dros ben wrth i ti ysgrifennu dy draethawd estynedig yn dy drydedd flwyddyn.

Mae cymdeithasau myfyrwyr bywiog yn ddwy adran, sydd yn trefnu darlithoedd gan siaradwyr gwadd, ymweliadau â lleoedd o ddiddordeb a digwyddiadau cymdeithasol drwy'r flwyddyn. Mae ganddynt hefyd gysylltiadau â phrifysgolion dethol dramor, a dyma gyfle gwych i ti ehangu dy orwelion academaidd a chymdeithasol drwy dreulio rhan o dy brofiad prifysgol dramor.

Commentaires des étudiants

Vous pouvez voir ci-dessous les commentaires spécifiques aux cours pour 80 diplômés en Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons) et d'autres cours de à Aberystwyth University pour chacune des questions de l'enquête en comparaison avec la moyenne pour tous les cours de diplôme de UK à .

Satisfaction globale des étudiants
91 /100
80 total des répondants

Principalement basé sur les données des étudiants du premier cycle universitaire.

L'enquête NSS est commandée par le bureau des étudiants.

Salaire

Salaire des diplômés en Politique et relations internationales

Important : les données salariales ci-dessous ne sont pas spécifiques à un cours, mais contiennent les données de tous les étudiants de à l'université. En raison de la méthodologie de collecte des données, les données salariales sont principalement basées sur les données des étudiants de premier cycle.

  15 mois après l'obtention du diplôme 3 ans après l'obtention du diplôme 5 ans après l'obtention du diplôme
Salaire médian £22000 £22500 £26500
Fourchette de 25 à 75 percentiles £18500 - £25500 £16000 - £26500 £20500 - £33500


Salaire de tous les diplômés britanniques de Politique et relations internationales

  15 mois après l'obtention du diplôme 3 ans après l'obtention du diplôme 5 ans après l'obtention du diplôme
Salaire médian £23777 £23498 £28660
Fourchette de 25 à 75 percentiles £19499 - £27905 £18182 - £29536 £21698 - £37558

Emplois et perspectives de carrière

15 mois après l'obtention du diplôme, les diplômés de ce cours ont été interrogés sur ce qu'ils font et s'ils travaillent sur leur emploi actuel et leurs perspectives.

Emplois actuels

Emploi conforme aux plans d'avenir

Utiliser les compétences acquises lors des études

Le travail a du sens

Niveau de compétence requis pour l'emploi après 15 mois

% d'emplois qualifiés

Emplois des diplômés de ce cours (15 mois après l'obtention du diplôme)

Exemple ci-dessous basé sur tous les diplômés de Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons) à Aberystwyth University

20% Professions élémentaires
15% Professionnels associés aux affaires et aux services publics
10% Gestionnaires, directeurs et hauts fonctionnaires
10% Secrétaires et professions connexes
10% Professions liées aux services de protection
10% Profession de l'enseignement et du soutien aux enfants
5% Professionnels des affaires, de la recherche et de l'administration
5% Professions administratives
5% Métiers spécialisés
5% Professions de la vente

Notation et temps d'étude

Méthodes d'évaluation

Répartition du temps d'étudeConditions d'entrée / Admissions

Tarif UCAS minimum requis

Tarif UCAS des étudiants acceptés pour Politique et relations internationales

Exigences de qualification

Réussite à la qualification Access dans une matière pertinente avec le mérite dans 50 % des unités au niveau 3.

L'Université Aberystwyth accueille le baccalauréat gallois comme une qualification précieuse à part entière et considère que l'obtention du Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate est équivalente à une note de niveau A.

Exigences en matière de langue anglaise

test Note Détails supplémentaires
Cambridge English Advanced
Cambridge English Proficiency
IELTS (Academic) 6 Avec un minimum de 5,5 dans chaque élément.
PTE Academic 62 Avec des scores minimums de 51 dans chaque composante.
TOEFL (iBT) 88 Avec des notes minimales dans les composantes comme suit : Écoute 21 ; Écriture 21 ; Lecture 22 ; Expression orale 23.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig pecyn gwerthfawr o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i gynorthwyo myfyrwyr. Mae ein cystadleuaeth Ysgoloriaeth Mynediad hirsefydlog yn golygu y gallech gael hyd at £2,000 y flwyddyn tuag at eich costau byw a'ch costau astu
Vous ne remplissez pas les conditions minimales requises en termes de score UCAS, de niveaux A ou de langue anglaise ?
Obtenez des conseils sur les cours de base qui sont les meilleurs pour vous permettre de rejoindre Hanes Modern a Gwleidyddiaeth, BA (Hons).

Coûts

Frais de scolarité Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons)

Angleterre £9000 Année 1
Irlande du Nord (UK) £9000 Année 1
Écosse £9000 Année 1
Pays de Galles £9000 Année 1
Channel Islands £9000 Année 1
Irlande £9000 Année 1
EU £14300 Année 1
International £14300 Année 1

Informations supplémentaires sur les frais

Les gouvernements britannique et gallois ont confirmé que les étudiants de l'UE commençant leurs études au cours de l'année universitaire 2021/22 ne pourront plus bénéficier du statut de frais d'origine. Les frais pour les étudiants de l'UE seront donc facturés conformément aux frais internationaux à partir de 2021/22.

Veuillez noter que les ressortissants irlandais continueront à bénéficier du statut de frais de résidence et du soutien du gouvernement gallois dans le cadre de l'accord sur la zone de voyage commune.

Coût moyen de la vie étudiante à Londres

Loyer£518
Eau, gaz, électricité, internet (à la maison)£50
Courses au supermarché£81
Vêtements£35
Manger au restaurant£33
Alcool£27
Plats à emporter / livraisons de nourriture£30
Sorties / divertissements (hors alcool, nourriture)£24
Vacances et voyages de week-end£78
Transport dans la ville£17
Soins personnels / sports£20
Papeterie/livres£13
Téléphone portable/Internet£13
Télévision avec câble / Streaming£7
Assurance£51
Autres£1092
Coût moyen de la vie étudiante£95

Londres coûte environ 34 % de plus que la moyenne, principalement parce que les loyers sont 67 % plus élevés que la moyenne des autres villes. Pour les étudiants logeant dans des résidences universitaires, les coûts de l'eau, du gaz, de l'électricité et du wifi sont généralement inclus dans le loyer. Dans les petites villes où le logement se trouve à distance de marche ou de vélo, les coûts de transport ont tendance à être nettement moins élevés.

Comment postuler

Date limite de dépôt des candidatures :

1 janvier 2024

C'est la date limite pour remplir et envoyer les demandes d'inscription à ce cours. Si l'université ou le collège a encore des places disponibles, vous pouvez poser votre candidature après cette date, mais votre candidature n'est pas garantie d'être prise en compte.

Points d'entrée possibles :

 • Année 1 (Point d'entrée par défaut)

Classements Universitaires

Classement de Aberystwyth University dans les principaux classements britanniques et mondiaux.

Classement de Aberystwyth University dans des classements spécifiques à des sujets connexes.

Études sociales et sciences humaines

  • #4 
  • #45 
  Histoire
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Publié 13 juin, 2022]
  • #3 
  • #46 
  Histoire
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Publié 24 septembre, 2022]

Voir tout 24 classement universitaire deAberystwyth University

À propos de Aberystwyth University

L'université d'Aberystwyth (Aber) a été fondée en 1872 à Aberystwyth, au Pays de Galles. Cette université s'est vue décerner un nombre impressionnant de prix dans divers domaines, notamment en matière de normes d'enseignement et d'employabilité des diplômés. Que vous aimiez vous promener sur la plage ou visiter le centre historique de la ville, Aberystwyth est une superbe option pour les étudiants qui recherchent un endroit tranquille pour se concentrer sur leurs objectifs universitaires.

Où ce programme est-il enseigné ?

Main Site (Aberystwyth)
map marker Afficher sur la carte

Cours similaires

Programme Université Satisfaction élève­ Chômage­ Laisse tomber­ Frais de scolarité (Inter­national) Tarifs UCAS Ville
Canterbury Christ Church University 96% 5% 5% £14500 108 Canterbury Sur le campus À plein temps
Aberystwyth University 91% 0% 0% £14300 125 Aberystwyth Sur le campus À plein temps
Brunel University 85% 0% 10% £16335 103 Uxbridge Sur le campus À plein temps
University of Essex 85% 0% 7% £16850 116 Colchester Sur le campus À plein temps
University of Essex 83% 11% 2% £16850 114 Colchester Sur le campus À plein temps
University of Chichester 85% 0% 5% £14500 107 Chichester Sur le campus À plein temps
University of Lincoln 92% 3% 3% £14700 125 Lincoln Sur le campus À plein temps
University of Chichester 85% 10% 40% £14500 113 Chichester Sur le campus À plein temps
University of Southampton 91% 5% 5% £19300 150 Southampton Sur le campus À plein temps
University of Essex 83% 11% 2% £16850 114 Colchester Sur le campus À plein temps