Ingenieurs- en industriële wiskunde Opleidingen voor graden in het VK - Bachelors & Masters (Engineering and industrial mathematics)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Huddersfield 90% - 15% £16000 124 Huddersfield On campus Voltijd
University of Huddersfield 90% - 15% £18000 124 Huddersfield On campus Voltijd
University of Bristol - - - £24700 - Bristol On campus Voltijd
University of Bristol - - - - - Bristol On campus Deeltijd
Verwante onderwerpen - UK degree programma's:
  • Claudia Fanelli and Industrial Mathematics
    1/1

Beoordelingen van studenten

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Voornamelijk gebaseerd op salarisgegevens van studenten in het hoger onderwijs

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Ingenieurs- en industriële wiskunde opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27000 £27924 £34556
25-75 percentiel bereik £23012 - £32023 £22183 - £36218 £25816 - £46509

Salaris van alle afgestudeerden van alle opleidingen in het VK

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27687 £28740 £35725
25-75 percentiel bereik £23996 - £31852 £23027 - £35656 £27518 - £46362

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Ingenieurs- en industriële wiskunde

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Ingenieurs- en industriële wiskunde die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Banen van afgestudeerden van de opleiding Ingenieurs- en industriële wiskunde (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Ingenieurs- en industriële wiskunde aan de Brunel University

15% Beroepen in de informatietechnologie
15% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Administratieve beroepen
10% Financiële beroepen
5% Beroepen in de verkoop
5% Bedienden van processen, installaties en machines
5% Onderwijzende beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Ingenieurs- en industriële wiskunde in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Ingenieurs- en industriële wiskunde

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Ingenieurs- en industriële wiskunde.

FAQ

Het mediane salaris van afgestudeerden van Ingenieurs- en industriële wiskunde was £27000 15 maanden na het afstuderen, £27924 3 jaar na het afstuderen en £34556 5 jaar na het afstuderen.

  • De volgende graden worden aangeboden voor opleidingen Ingenieurs- en industriële wiskunde:
  • Master of Science - MSc
  • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
  • Doctor of Philosophy - PhD

De opleiding Industriële wiskunde - MSc aan de University of Huddersfield kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 90 op 100 onder 8 respondenten.