Systeemanalyse en -ontwerp Opleidingen voor graden in het VK - Bachelors & Masters (Systems analysis and design)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton On campus Voltijd
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton On campus Voltijd
University of Southampton - - - £28000 - Southampton On campus Voltijd
Petroc - - - - - Barnstaple On campus Deeltijd
Verwante onderwerpen - UK degree programma's:
 • Systems Analysis and Design - Economic Feasibility
  1/1

Beoordelingen van studenten

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Office for Students</a>

Salaris

Voornamelijk gebaseerd op salarisgegevens van studenten in het hoger onderwijs

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Systeemanalyse en -ontwerp opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25932 £23265 £26977
25-75 percentiel bereik £20739 - £31466 £17115 - £30780 £19729 - £35862

Salaris van alle afgestudeerden van alle opleidingen in het VK

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23385 £25155 £28798
25-75 percentiel bereik £20230 - £26778 £18315 - £33456 £20935 - £39201

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Systeemanalyse en -ontwerp

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Systeemanalyse en -ontwerp die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Typische werkgevers van afgestudeerden van de opleiding Systeemanalyse en -ontwerp

 • IT- of software- adviesbureaus
 • Commerciële en industriële organisaties
 • de overheidsdienst
 • detailhandelaars
 • Dienstensector
 • Financiële instellingen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Systeemanalyse en -ontwerp waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Systeemanalyse en -ontwerp (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Systeemanalyse en -ontwerp aan de Brunel University

55% Beroepen in de informatietechnologie
20% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
10% Secretariële en aanverwante beroepen
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Systeemanalyse en -ontwerp in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Systeemanalyse en -ontwerp

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Systeemanalyse en -ontwerp.

FAQ

 • De volgende graden worden aangeboden voor opleidingen Systeemanalyse en -ontwerp:
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Foundation Degree in Science - FdSc

Het mediane salaris van afgestudeerden van Systeemanalyse en -ontwerp was £25932 15 maanden na het afstuderen, £23265 3 jaar na het afstuderen en £26977 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Luchtvaart en Astronautiek / Ontwerp van Luchtvoertuigsystemen aan de University of Southampton kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 75 op 100 onder 66 respondenten.