Vervoertechniek Opleidingen voor graden in het VK - Bachelors & Masters (Transport engineering)

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Edinburgh Napier University 83% 3% 2% £16425 125 Edinburgh On campus Voltijd
University of Huddersfield - - - £16000 - Huddersfield On campus Voltijd
Newcastle University - - - - - Newcastle On campus Voltijd
Newcastle University 62% 3% 6% - 137 Newcastle On campus Voltijd
University of Wolverhampton 93% 10% 15% - 71 Wolverhampton On campus Voltijd
University of the West of England 93% 10% 15% - 71 Bristol On campus Voltijd
Verwante onderwerpen - UK degree programma's:
 • Master's Programme in Transport Systems Engineering - Sapienza University of Rome
  1/5
 • Future Transport Competition: Career profile of a transport engineer
  2/5
 • Abigail, Transportation Engineer
  3/5
 • CEE Student Dubbed Transportation Engineering Expert
  4/5
 • Transport Engineering and Planning - Civil Engineering
  5/5

Beoordelingen van studenten

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Office for Students</a>

Salaris

Voornamelijk gebaseerd op salarisgegevens van studenten in het hoger onderwijs

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Vervoertechniek opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £28021 £29638 £34644
25-75 percentiel bereik £25190 - £31599 £24560 - £36064 £27525 - £43176

Salaris van alle afgestudeerden van alle opleidingen in het VK

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27231 £29834 £35122
25-75 percentiel bereik £25204 - £29643 £25005 - £35280 £28343 - £42617

Banen & carrièreperspectieven

Carrièreperspectieven voor Vervoertechniek

15 maanden na het afstuderen werd de afgestudeerden van dit vak gevraagd naar hun huidige werkomstandigheden, wat zij doen en of hun activiteiten en vooruitzichten rechtstreeks verband houden met hun studie.

Huidige banen

Onder de afgestudeerden van Vervoertechniek die aangaven te werken, geeft het onderstaande percentage het aantal afgestudeerden weer dat het "eens" of "zeer eens" is met de stellingen over hun baan.

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Typische werkgevers van afgestudeerden van de opleiding Vervoertechniek

 • Bouwplaatsen
 • Overheidsinstellingen

Specialisaties binnen Vervoertechniek

 • Kust- en Ecotechniek
 • Milieu- engineering
 • Geotechnische en Geofysische Ingenieurswetenschappen
 • Structuur Ingenieurs
 • Transporttechniek
 • Watervoorraadtechniek
 • Mechanica van materialen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Van de afgestudeerden van Vervoertechniek waarvan aangegeven is dat ze werken, geeft het onderstaande percentage het aantal hooggekwalificeerde vs. niet-hooggekwalificeerde banen weer (Unistats).

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van de opleiding Vervoertechniek (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Vervoertechniek aan de University of Brighton

55% Ingenieurs
10% Beroepen in de verkoop
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Verzorgende persoonlijke diensten
5% Onderzoek en ontwikkeling (RandD) en andere onderzoeksprofessi
5% Architecten, erkende bouwtechnologen, planologen
5% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
5% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Verdeling van de cijfers

Studenten van de opleiding Vervoertechniek in het Verenigd Koninkrijk kregen de volgende cijfers:

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor Vervoertechniek

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Vervoertechniek.

FAQ

 • De volgende graden worden aangeboden voor opleidingen Vervoertechniek:
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)

Het mediane salaris van afgestudeerden van Vervoertechniek was £28021 15 maanden na het afstuderen, £29638 3 jaar na het afstuderen en £34644 5 jaar na het afstuderen.

De opleiding Civiele techniek en transporttechniek aan de University of Wolverhampton kreeg de hoogste waardering van alle afgestudeerden in de National Student Survey year, met een waardering van 93 op 100 onder 13 respondenten.