AECC University College
Chiropractic MChiro
AECC University College

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Onze praktijkgerichte undergraduate cursus is zo opgezet dat je alle relevante theorie, praktische vaardigheden en klinische ervaring verwerft die je nodig hebt om een bekwaam chiropractor te worden. Dat betekent dat je vanaf de eerste dag klinische ervaring opbouwt met echte patiëntenobservaties en casestudies. In je laatste studiejaar behandel je echte patiënten onder supervisie in onze grote onderwijskliniek ter plekke, waar meer dan 50.000 patiënten per jaar worden behandeld.

Onze voltijdse opleiding is geaccrediteerd door de General Chiropractic Council (GCC) en de European Council on Chiropractic Education. Bezoek onze accreditatie's pagina voor alle details.

Wees bereid je in te zetten. Hoe eerder je in de kliniek komt en begint met het leren van methoden om patiënten te behandelen, zoals manipulatie, zachte weefseltechnieken en actieve revalidatie, hoe meer je je praktijk zult ontwikkelen. In een levensechte chiropractische omgeving zijn zal je voorbereiden op je loopbaan, waarbij je patiënten met aandoeningen van het bewegingsapparaat behandelt en je praktische vaardigheden, zelfvertrouwen en inzetbaarheid ontwikkelt. De geïntegreerde leermethode van de Master of Chiropractic graden houdt je hersenen actief, je leert meerdere onderwerpen tegelijk met de nadruk op klinische toepassing.

Met boeiende lezingen en tutorials leer je van enkele van de wereldleiders op dit gebied. Je krijgt toegang tot onze Virtuele Leeromgeving, die vol zit met interactieve online leermogelijkheden zoals video's, quizzen en zelfstudielessen om je bij je studie te helpen. Natuurlijk zijn er ook praktijklessen en labsessies waar je je diagnostische en therapeutische vaardigheden kunt leren en oefenen met onze docenten die altijd klaar staan om je te helpen.

Recognised by the General Chiropractic Council (GCC) for the purpose of eligibility for registration with that body.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 54 afgestudeerden van Chiropractic MChiro op AECC University College voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Chiropractie.

Algemene tevredenheid studenten
50 /100
54 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Chiropractie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24283 £18903 £19910
25-75 percentiel bereik £22717 - £30509 £11435 - £25538 £11246 - £27595

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Chiropractic, MChiro volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze eenheid wil je leermogelijkheden bieden om de kennis die je in andere eenheden toe te passen op een breed scala van klinische scenario's. Je krijgt de beschikking over een gerichte omgeving voor studentgerichte verkenning van vraagstukken die discussie, samenwerking en beredeneerde besluitvorming vereisen. Deze eenheid stelt je in staat een basisbenadering van probleemoplossing te ontwikkelen en de rudimentaire vaardigheden van klinisch redeneren te verwerven. Je maakt kennis met de basisbegrippen van evidence-based practice en de vereiste onderzoeksvaardigheden, waaronder het ontwikkelen van klinische vragen en het zoeken naar geschikt bewijsmateriaal. Het leren uit deze unit vormt een rode draad in je klinische opleiding, je toekomstige klinische praktijk en beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van vaardigheden voor levenslang leren.

Deze eenheid beoogt je cognitieve en psychomotorische basisvaardigheden te ontwikkelen die van belang zijn voor het onderzoek van de wervelkolom en de extremiteiten, en een begrip van wat 'normaal' is. Je maakt kennis met de functionele beoordeling van de gewrichten van de wervelkolom en de extremiteiten. Je ontwikkelt een basiskennis van patiëntgerichte zorg, effectieve communicatie en professionaliteit en past die toe bij het afnemen van de voorgeschiedenis van een actuele klacht. Je zult basisvaardigheden voor de beoordeling van patiënten in de ontmoeting clinicus-patiënt moeten demonstreren en veel voorkomende contra-indicaties voor chiropractische zorg moeten identificeren.

Deze eenheid beoogt je begrip van de grove anatomie van de menselijke wervelkolom te ontwikkelen. Je ontwikkelt ook je begrip van de grove anatomie en fysiologie van de thoracale, abdominale en bekkenholte. Tijdens deze eenheid maak je kennis met de structuur en functies van het ruggenmerg, de perifere zenuwen, en het autonome zenuwstelsel.

Deze eenheid beoogt je inzicht te ontwikkelen in de grove anatomie en de functionele relaties van de bovenste en onderste ledematen. Je zult kennis van de normale 3-dimensionale anatomie moeten integreren in 2-dimensionale onderzoeksopnamen van de bovenste en onderste ledematen. Je ontwikkelt je waardering voor de biomechanische eigenschappen van geselecteerde weefsels die van belang zijn voor de studie en professionele toepassing van chiropractie.

Deze eenheid beoogt de houding te identificeren en uit te leggen die van chiropractoren wordt verlangd bij de eisen die door studenten worden gesteld aan hun geschiktheid om hun beroep uit te oefenen, de verantwoordelijkheden van chiropractoren en de zorgplicht die verbonden is aan de uitoefening van chiropractie. Bovendien zal het de aard van chiropractie in de huidige multidisciplinaire gezondheidszorgomgeving identificeren en verklaren, met verwijzing naar de relevante historische context.

Deze eenheid beoogt je inzicht in de volksgezondheid te ontwikkelen, met inbegrip van gezondheidsbevordering en het werken binnen multidisciplinaire klinische omgevingen. Je verkent de uiteenlopende factoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden, waaronder hoe mensen hun gedrag veranderen door het gebruik van een biopsychosociale, patiëntgerichte benadering van gezondheid en welzijn.

Jaar 2

Deze eenheid stelt je in staat een kennisbasis in anatomie, fysiologie en viscerale pathologie te verwerven en te demonstreren, evenals de klinische presentaties van viscerale aandoeningen. Deze eenheid zal je de klinische presentaties van viscerale aandoeningen bijbrengen, waarmee je de juiste chiropractische zorg kunt verlenen en/of doorverwijzen wanneer dat geïndiceerd is. Met behulp van docenten verbeter je je vaardigheid in het afnemen van de voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek.

Deze eenheid wil je in staat stellen een kennisbasis te verwerven en te demonstreren in anatomie, fysiologie en pathologie van het zenuwstelsel, en in de klinische presentaties van neurologische aandoeningen, duizeligheid en hoofdpijn. Deze unit zal je de klinische presentaties van neurologische aandoeningen bijbrengen, die de student in staat zullen stellen de juiste chiropractische zorg te verlenen en/of door te verwijzen wanneer dat geïndiceerd is. Je leert de verschijnselen, symptomen en pathofysiologie herkennen die gepaard gaan met diverse aandoeningen van het zenuwstelsel, waaronder biomechanische, aangeboren, infectieuze, metabole, toxische en degeneratieve aandoeningen worden afgebakend in deze cursus.

Deze eenheid beoogt je vaardigheden in klinisch denken, probleemoplossen en evidence-informed practice verder te ontwikkelen. Het biedt je leermogelijkheden om een effectieve aanpak van het oplossen van problemen te ontwikkelen, vaardigheden van klinisch redeneren, het omgaan met onzekerheid. Je krijgt een omgeving die gecontextualiseerd, authentiek en diepgaand leren bevordert en authentieke leermogelijkheden biedt om kennis, concepten en principes toe te passen op een reeks klinische en real-world scenario's waarvan je sommige misschien nog niet eerder bent tegengekomen.

Deze eenheid wil je de gelegenheid geven je verstelprocedures te ontwikkelen waarbij de volledige wervelkolom, tractie-hulpgrepen en mobilisatietechnieken worden betrokken. De student krijgt les in instelprocedures die de cervicale, thoracale lumbale en bekkengebieden van de wervelkolom en de extremiteitsgewrichten omvatten.

Deze eenheid wil je in staat stellen een geïntegreerde benadering van klinische pathologie te ontwikkelen (met de nadruk op klinische relevantie), waarbij je naar behoefte abnormale fysiologie integreert om het begrip van de pathologie te ondersteunen. Zo helpt dit je inzicht te ontwikkelen in de fysiologie en klinische pathologie van de huid, het maag-darmstelsel, het ademhalingsstelsel, het cardiovasculaire stelsel, de nieren, het voortplantingsstelsel, het centrale zenuwstelsel (CZS) en het endocriene stelsel.

Deze eenheid beoogt je inzicht te ontwikkelen in de grove en functionele anatomie van het hoofd, de hals en het zenuwstelsel (centraal en perifeer). Je maakt kennis met de klinische gevolgen van letsel aan het hoofd, de nek en het zenuwstelsel. Je leert je kennis van normale 3-dimensionale anatomie, biomechanica en hoe dit zich verhoudt tot 2-dimensionale beelden van het hoofd, de nek en het zenuwstelsel te integreren. Je gebruikt anatomische en biomechanische kennis van de normale structuur en begint het vermogen te ontwikkelen om klinische toestanden te beschrijven met behulp van onderzoekende beeldvorming.

Jaar 3

Deze eenheid wil je laten kennismaken met de actieve zorgpraktijk voor de chiropractor. De geïntegreerde aard van de kinetische keten wordt benadrukt, en beoordeling, functionele revalidatie en reactiveringsstrategieën worden besproken met aandacht voor de neuromechanica van de wervelkolom en kernstabiliteit.

Deze eenheid beoogt je deskundigheid in het beoordelen, diagnosticeren en verzorgen van patiënten te consolideren door het observeren en mede begeleiden van patiënten in een stageplaats onder supervisie van een mentor. Deze eenheid biedt je de gelegenheid om de kennis, vaardigheden en deskundigheid die je in de andere eenheden van de opleiding hebt opgedaan, praktisch toe te passen. Je krijgt de gelegenheid om toegepaste klinische praktijkervaring op te doen in praktische settings.

Deze unit is erop gericht je geïntegreerd inzicht te ontwikkelen in de verschillende klinische manifestaties van ziekte en disfunctie die relevant zijn voor de onderwerpen motorische en bewegingsstoornissen van de bovenste en onderste ledematen. Je integreert je kennis uitsluitend over aandoeningen die met de extremiteiten te maken hebben. Er wordt een sterke nadruk gelegd op orthopedische en neurologische musculoskeletale diagnose terwijl je de beoordeling van gegevens, differentiële diagnose, diagnostische teststrategieën, case management en resultaatbeoordeling integreert. Je herziet en verfijnt klinische vaardigheden met betrekking tot specifieke onderzoeken van de bovenste ledematen (schouder, elleboog, hand en pols) en de onderste ledematen (heup, knie, voet en enkel). Chiropractische en co-management factoren zullen zorgvuldig overwogen worden.

Deze eenheid wil voortbouwen op je begrip van chiropractie als een behandelingspakket en laten zien hoe manuele en psychologische vaardigheden geïntegreerd kunnen worden als onderdeel van een evidence informed biopsychosociaal model van patiëntenbehandeling. Je ontwikkelt je geïntegreerde begrip van de verschillende klinische manifestaties van ziekte en disfunctie die relevant zijn voor de onderwerpen motorische en bewegingsstoornissen de wervelkolom en het bekken.

Deze eenheid is erop gericht je vaardigheden te ontwikkelen om projectiebeelden van hoge kwaliteit (vlakfilm radiografie) van het axiale en appendiculaire skelet te kunnen maken. Je ontwikkelt ook je vaardigheden in het interpreteren van diagnostische beeldvorming met inzicht in de verschillende soorten beeldvormingsmodaliteiten en hun toepassing op verschillende pathologieën. Je leert de wetgeving en je verantwoordelijkheden met betrekking tot ioniserende straling.

Deze eenheid wil je aanmoedigen om evidence-based en sensitief ontworpen interventies te ontwikkelen voor een scala van populaties. Je verkent de uiteenlopende behoeften van patiënten met betrekking tot beoordeling, diagnose, en beheersoverwegingen van bevolkingsgroepen met speciale behoeften; dit kunnen onder meer zijn: verschillende religieuze en etnische groepen, geriatrische patiënten, zwangere patiënten, osteoporotische of fragiele patiënten, patiënten met een handicap.

Jaar 4

Deze eenheid beoogt je kritisch inzicht in kwalitatieve & kwantitatieve onderzoeksparadigma's, -ontwerpen & -methodologie te ontwikkelen. Je ontwikkelt een passende originele klinische onderzoeksvraag & hypothesen en om systematisch een onderzoeksonderzoek te plannen (klinische audit). Door deze eenheid ontwikkel & verbeter je de vaardigheden & het inzicht die nodig zijn om een effectieve klinische onderzoeker te worden.

Deze eenheid wil je de gelegenheid bieden om medische en chiropractische kennis, klinische vaardigheden waaronder beeldvormende vaardigheden en professionele attitudes toe te passen bij het verlenen van een ethische praktijk en patiëntgerichte zorg met hoge normen van persoonlijk gedrag. Je krijgt de gelegenheid om een effectieve clinicus-patiënt relatie te vergemakkelijken, de vaardigheden en attitudes te verfijnen die nodig zijn om optimale patiëntenzorg binnen een zorgteam te bereiken en je krijgt de gelegenheid om de gezondheid en het welzijn van individuen en de gemeenschap te beïnvloeden. Je krijgt de instrumenten aangereikt die nodig zijn om een niveau te handhaven dat geschikt is om in aanmerking te komen voor een zelfstandige klinische praktijk. Deze eenheid verschaft je de gelegenheid om toegepaste klinische praktijkervaring op te doen in praktische settings.

Deze eenheid wil je in staat stellen een systematisch inzicht te krijgen in de factoren die samenhangen met het oprichten, runnen en in stand houden van een privé-gezondheidszorgkliniek in een hedendaagse gezondheidszorgomgeving of met het werken als associate practitioner binnen een privé-gezondheidszorgkliniek. De eenheid geeft je een uitgebreid inzicht in de Britse wetgeving en de vereisten van de Professional Regulatory and Statutory Body (PRSB) voor de chiropractische praktijk en introduceert de complexe kwesties die het arbeids- en ondernemingsrecht in het VK omringen.

Deze eenheid beoogt je vaardigheden te ontwikkelen om aspecten van de sociologie van beroepen kritisch te onderzoeken, waaronder verkenning van de begrippen beroep, professionalisering en professionalisme, met als doel een beter begrip te krijgen van wat het betekent om een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te zijn en wat er tegenwoordig van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg verwacht wordt, met bijzondere nadruk op de plichten en verantwoordelijkheden, waaronder de sociale verantwoordelijkheid, van chiropractoren. Je krijgt krijg je de gelegenheid je te verdiepen in en na te denken over gevallen van geschiktheid voor de praktijk, om beter te begrijpen waar het in de chiropractische praktijk mis kan gaan, en ook misgaat.

Modules

In deze eenheid ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn om te slagen in zorgopleidingen in het hoger onderwijs, zoals academisch schrijven en technieken voor studie- en examensucces, het gebruik van computersystemen en databanken. Je wordt ondersteund bij het identificeren van je leertype om je te helpen zelfbewustzijn te verwerven en inzicht te krijgen in wat je kunt doen om te helpen slagen.

In deze eenheid verken je het chiropractische beroep in een hedendaagse context, waarbij je nagaat hoe het beroep past binnen het gezondheidszorgsysteem. Je maakt kennis met chiropractische professionaliteit, en verkent basiscommunicatievaardigheden en de ontwikkeling van gedragsmatige en psychomotorische vaardigheden die van belang zijn voor het chiropractische beroep. Je ontwikkelt inzicht in de menselijke structuur en past dit toe op palpatie van de oppervlakte anatomie van benige herkenningspunten, en ontwikkelt basis cognitieve en psychomotorische vaardigheden die gebruikt worden bij de observatie van de patiënt.

Deze eenheid introduceert de fysiologie van cellen en weefsels. Je krijgt inzicht in en begrip van belangrijke biologische processen, waaronder celademhaling, celdeling en bindweefsels.

In deze eenheid sta je stil bij vragen als "wat is gezondheid?" "Hoe kunnen we het effect van gezondheidsinterventies meten?" en "Hoe kunnen we werken binnen een multidisciplinaire gezondheidszorgomgeving?" met het oog op inzicht in je rol in de gezondheid en het welzijn van een patiënt. Je staat stil bij onderwerpen als patiëntenvoorlichting, gezondheidsbevordering en gezondheidscommunicatie om je kennis te laten maken met manieren waarop gezondheidswerkers met patiënten in gesprek kunnen gaan over hun gezondheid.

Deze eenheid laat je kennismaken met wat onderzoek is, hoe het vorm geeft aan wat we bestuderen en hoe gezondheidswerkers onderzoek gebruiken. Je leert het doel van onderzoek in de gezondheidszorg te bespreken en de belangrijkste soorten bewijs te identificeren. Je ontwikkelt je inzicht in hoe gezondheidsstatistieken gebruikt worden om zorgverleners te informeren over presenterende aandoeningen en waarschijnlijke uitkomsten in klinische settings.

Deze eenheid maakt kennis met de structuur van het menselijk lichaam en zijn normale biologie en fysiologie, en met biologische en fysiologische praktische technieken die van belang zijn voor het meten van menselijke gezondheid en ziekte.

Deze eenheid geeft inzicht in de communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar, professionaliteit en de geschiktheid van de student om zijn praktijk uit te oefenen, door middel van het uitvoeren van en reflecteren op, klinische scenario's. Door middel van klinische observaties ontwikkel je basiskennis van het omgaan met patiënten en professioneel gedrag in verschillende contexten. Je maakt ook kennis met belangrijke theorieën over professionalisme en communicatie.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Chiropractic MChiro aan de AECC University College

95% Therapeuten
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdInterviews

Verdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Exclusief algemene studies. Om direct in jaar 1 te kunnen instromen, vragen we cijfers ABB of hoger voor biologie/menselijke biologie en één ander natuurwetenschappelijk vak.

Om direct in het eerste jaar te kunnen instromen, vragen we cijfers AABBB of hoger voor biologie en één ander natuurwetenschappelijk vak, bij voorkeur op gevorderd niveau.

in een relevant vak. Voor rechtstreekse instroom in jaar 1 vereisen we minstens 30 studiepunten met onderscheiding in elke eenheid Biologie

met 15 of meer op Higher Level. Om direct in jaar 1 te kunnen instromen, vragen we een totaalcijfer van 34, met inbegrip van biologie op hoger niveau met een cijfer 5 of hoger en één ander natuurwetenschappelijk vak op hoger niveau.

in een relevant vak. Voor rechtstreekse instroom in jaar 1 vragen we naast het A-niveau Biologie/Human Biology graad B of hoger, ook de graad DDD of hoger in een relevant vak.

Voor directe instroom in jaar 1 eisen we de cijfers H2, H2, H3, H3 of hoger, met biologie en één ander natuurwetenschappelijk vak

Om aan de minimumeisen voor de Engelse taal van het programma te voldoen, moeten de kandidaten een algemene IELTS score van 6.0 of hoger behalen, met niet minder dan 5.5 in elk onderdeel.
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Chiropractic, MChiro.

Kosten

Collegegeld Chiropractie MChiro

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £14872 Jaar 1
EU £15036 Jaar 1
Internationaal £15036 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Studenten uit de Republiek Ierland zullen een thuisgeld van £9250 moeten betalen.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Foundation
 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Wat studenten zeggen over hun studie Chiropractie in het VK?

 • 3 Things I Wish I Knew Before Starting Chiropractic School
 • Eight Reasons Why You Should Be a Chiropractor
 • Is Chiropractic School Hard?
 • Day in the life of a Chiropractic student | Life University
 • Why Study Chiropractic Science
 • A Day in the Life of a Chiropractic Student

Over AECC University College

AECC University College is een onderwijsinstelling die zich specifiek toelegt op een reeks disciplines in de gezondheidswetenschappen, gevestigd in Bournemouth, Engeland. De universiteit biedt haar cursussen en programma's aan via drie afzonderlijke campussen, afhankelijk van de vakken die de student kiest. Deze campussen zijn Parkwood, Cavendish, en Garnet. Gemakshalve liggen alle universiteitsgebouwen bij elkaar, zodat je niet ver hoeft te lopen om bij je lessen te komen.

 • Master of Chiropractic - MChiro (Hons) - Student Testimonial 2019
 • MSc Chiropractic - Student Testimonial 2019
 • Master of Chiropractic - MChiro (Hons) - Student Testimonial 2019

Waar wordt dit programma onderwezen

AECC University College
map marker Toon op kaart
AECC University College
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Teesside University 65% 0% 4% £13000 129 Middlesbrough On campus Voltijd
AECC University College 50% 0% 8% £14872 £15036 124 Bournemouth On campus Voltijd
University of South Wales 50% 0% 8% £12600 124 Pontypridd On campus Voltijd
University of South Wales 81% 5% 4% £12600 118 Pontypridd On campus Voltijd
Teesside University 65% 0% 4% £13000 129 Middlesbrough On campus Voltijd
University of South Wales 81% 5% 4% £12600 118 Pontypridd On campus Voltijd
London South Bank University 63% 10% 0% - 104 London On campus Voltijd
London South Bank University 63% 10% 0% - 104 London On campus Voltijd
McTimoney College of Chiropractic - - - - - Abingdon On campus Voltijd